Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/09/2019

Nguyễn Thị Kim Ngân : Khó giải thích về vụ 9 người mất tích tại Hàn Quốc

Nhiều tác giả

Cái gì ‘bảo mật’, cái đó sinh chuyện

Trân Văn, VOA, 27/09/2019

Sau sửng st, công chúng phn n khi ông Nguyn Hnh Phúc (Tng Thư ký kiêm Phát ngôn viên ca Quc hi Vit Nam), gii thích : C chín người tháp tùng bà Nguyn Th Kim Ngân (Chủ tịch quốc hội) sang thăm Nam Hàn hi tháng 12 năm ngoái, ri li Nam Hàn bất hợp pháp đu nm trong nhóm… đi nh chuyên cơ (1) !

mattich1

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Th Kim Ngân, người dn đu phái đoàn đi trên chiếc chuyên cơ có 9 người... đi nh sang Hàn Quc.

Qua mạng xã hi, đã có khá nhiu người gii thích ti sao h phn n. Tuy nhiên vn còn mt yếu t cn phi lưu ý là vic cho… đi nh chuyên cơ vi phm Lut Bo v bí mt nhà nước mà Quc hi Vit Nam từng thông qua hồi tháng 11 năm ngoái – mt tháng trước khi xy ra chuyn cho… đi nh.

Nếu căn c theo Đim b, Khon 1, Điu 7 ca Lut Bo v bí mt nhà nước thì chuyến thăm Nam Hàn ca bà Ngân thuc phm vi… bí mt nhà nước. Khi toàn b "hot đng ca Ban Chấp hành Trung ương, B Chính tr, Ban Bí thư và lãnh đo đng, nhà nước" đã được xác đnh là phi… "bo mt" (2), cho… đi nh chuyên cơ rõ ràng là phm pháp.

Diễn biến ca scandal cho… đi nh, ch ra, trong thc thi Lut Bo v bí mt nhà nước, các cơ quan hữu trách ca Vit Nam ch… "bo mt" tình tiết có chín người tháp tùng bà Ngân sang Nam Hàn ri b trn. Nếu đu tun này, Đài Truyn hình MBC ca Nam Hàn không phanh phui, công chúng Vit Nam không th nào biết vì Lut Bo v bí mt nhà nước còn nghiêm cấm tiết l "thông tin có tác đng tiêu cc đến tình hình chính tr, kinh tế - xã hi" (Đim b, Khon 1, Điu 7).

Đó có thể là lý do, chín tháng sau khi s kin chín người… đi nh đ b x tha phương cu thc b l, đi din Quc hi mi xác nhn, mi đề nghị "điu tra, làm rõ và x lý nghiêm". Chưa rõ sp ti, Quc hi và B Công an có trình bày cho công chúng rõ, ti sao và nhng ai phi chu trách nhim v vic tiết l thông tin vn thuc loi cn được "bo mt", sp đt cho chín người va k xin được visa nhập cnh Nam Hàn, leo lên chuyên cơ, tháp tùng Chủ tịch quốc hội Vit Nam sang "thăm" Nam Hàn hay không ?

Nhìn một cách tng quát, "bo mt" li… sanh chuyn. T thân bo mt không sai cũng chng xu, thm chí hết sc cn thiết song khác vi thiên h, cách "ta" dùng các qui phạm pháp lut xác đnh phm vi cn bo mt, mc đ mt, cách thc bo mt khiến "bo mt" đng nghĩa vi che đy, h tr đi gian, đi ác !

***

Cách nay vài ngày, Hội đng xét x sơ thm v án Nguyn Minh Hùng (cu Ch tch Hi đng Quản tr kiêm Tng giám đc Việt Nam Pharma) và các đng phm "buôn bán thuc gi" mi cnh báo tt c các cá nhân d x, t b cáo, nhân chng, người có quyn và nghĩa liên quan,… cho đến lut sư, báo gii,… rng, h sơ v án này có mt s tài liu thuc loi "mật" và "tuyt mt", vô tình hay c ý tiết l nhng tài liu này s b truy cu trách nhim hình s (3) !

Ai cũng thấy scandal Việt Nam Pharma nhp và phân phi H-Capita (dược phm đc tr ung thư) không ch là trách nhim ca ông Hùng và 11 b cáo khác. Tuy nhiên sau năm năm tính từ ngày v án được khi t, sau hai năm tính t khi bn án sơ thm đu tiên b hy, vn chưa có viên chc nào b truy cu trách nhim hình s và vn chưa thy h thng tư pháp gii thích ti sao, lúc đu, t công an, vin kim sát đến tòa án khăng khăng ông Hùng và các đồng phm ch "buôn lu" ?

Ông Hùng từng b pht 12 năm vì "buôn lu" nhưng bn án này đã b hy. Gi, vi cáo buc "buôn bán thuc gi" – được xem là đúng vi bn cht ca hành vi phm ti - ông đang đi din vi kh năng bị pht t hình ! Cnh báo ca Hi đng xét x, không được tiết l các tài liu thuc loi "mt" và "tuyt mt" trong h sơ v án chc chn s bt ming c các b cáo ln lut sư. Tuy v án được xét x "công khai" nhưng vi cnh báo đó, làm sao có th hy vọng hoạt đng xét x s phơi bày trách nhim ca c nhng cá nhân đng sau hu trường h tr Việt Nam Pharma nhp – phân phi thuc gi, ln nhng cá nhân thuc các cơ quan tiến hành t tng tng khăng khăng ông Hùng ch "buôn lu" ?

Trong scandal Việt Nam Phama/H-Capita, hệ thng tư pháp không ch bc l s by hy khi c công an, vin kim sát, tòa án c tình xác đnh sai ti danh ca ông Hùng và các đng phm (ch là "buôn lu") khiến bn án sơ thm b hy. H thng này còn có mt s cá nhân nhn hi l 10 t khi th lý vụ án. Cui cùng, v nhn hi l 10 t được tách ra x lý riêng, ch có ông Ngô Anh Quc (1/12 b cáo v Việt Nam Pharma/H-Capita), mt lut sư và mt doanh nhân tham gia "môi gii" b pht tù do "đưa hi l". H thng tư pháp không tìm ra viên chc nào "nhn hối l" đ truy cu trách nhim hình s (4). Có tài liu nào thuc loi "mt" và "tuyt mt" trong h sơ v án liên quan đến chuyn này không ?..

***

"Bảo mt" đã tng m li đ AVG bán 95% c phn cho MobiFone. Ngay sau khi AVG "loan báo" ý đnh bán c phn cho doanh nghip ngoi quc, B Công an ly lý do cn "bo mt" đ "khuyến cáo" B Thông tin – Truyn thông phi sp xếp cho doanh nghip trong nước mua li s c phn này. S dĩ AVG, MobiFone, các viên chc hu trách thn nhiên đnh giá AVG cao hơn giá trị thc 14 ln, MobiFone vui v mua h, khiến ngân sách tht thoát 7.000 t đng vì toàn b h sơ ca thương v này được xác đnh là… mt !

Trung tuần tháng này, khi cùng y ban Thường v ca Quc hi Vit Nam xem xét các báo cáo v hot đng ca h thng pháp, bà Lê Th Nga (Ch nhim y ban Tư pháp ca Quc hi), bo vi Vin Kim sát tối cao và B Công an rng, không th chp nhn vic hai cơ quan này xác đnh nhng vi phm trong hot đng tư pháp (truy t sai, kết án oan), s lượng tù nhân chết trong các trại giam, s lượng giám th tri giam b k lut… là thông tin… ti mt (5) !

Bà Nga nhấn mnh, nếu c như thế chc chn s không th bo đm được s công minh trong hot đng tư pháp, đng thi than rng, Quc hi đã góp ý nhiu ln nhưng h thng tư pháp không sa ! Tháng 11 năm 2017, khi góp ý cho D lut Bo v bí mt nhà nước, bà Nga tng than v "tình trng lm dng bí mt nhà nước", đóng du "mt" vào đ th, k c "văn bn tr li cht vn ca đi biu Quc hi" nên đi biu không th dùng văn bản này đ tr li c tri ! Bà cnh báo rng, nếu không thay đi thì không bo đm quyn tiếp cn thông tin trong phòng – chng tham nhũng và bo đm yêu cu công khai hot đng t tng (6)…

Dự lut Bo v bí mt nhà nước đã tr thành lut ! Nếu có thi gian xem qua bộ lut này t s thy, ti Vit Nam, "công khai, minh bch" vn ch trên "đu môi, chót lưỡi". Có l Vit Nam là quc gia duy nht xác đnh "hot đng lp hiến, lp pháp, giám sát, quyết đnh vn đ quan trng ca đt nước" cũng thuc… "phm vi bí mật nhà nước" (Đim a, Khon 3, Điu 7) ! S kỳ quái y khi đi t yêu cu toàn b hot đng "bo mt" phi "đt dưới s lãnh đo ca Đng Cng sn Vit Nam" (Khon 1, Điu 3).

Đến gi, nhng con du xác đnh thông tin là "Mt", "Ti mt", "Tuyt mt" vn bu bám trên đủ loi văn bn, k c văn bn do chính quyn các tnh, thành ph phát hành, nhng nhc nh v "bo mt", răn đe v hu qu nếu vi phm Lut Bo v bí mt nhà nước vn vang như chuông. Nhìn cho k thì "bo mt" vn là tm khiên che cho gian nhân, đậy đim đ loi ti ác. "Bo mt" vn là mt th bùa va gìn gi, va to thêm thế và lc cho âm binh mc sc tung hoành ! Chín người… đi nh chuyên cơ ch là chuyn nh !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 27/09/2019

Chú thích :

(1) https://tuoitre.vn/9-nguoi-bo-tron-o-lai-han-quoc-chi-di-nho-may-bay-cho-chu-tich-quoc-hoi-20190925134331649.htm

(2) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Luat-Bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-2018-337064.aspx

(3) https://plo.vn/phap-luat/nhung-dau-mat-tuyet-mat-trong-ho-so-vu-an-vn-pharma-860035.html

(4) https://tuoitre.vn/vu-buon-thuoc-gia-tai-vn-pharma-10-ti-hoa-hong-chay-an-20190704185604977.htm

(5) https://plo.vn/thoi-su/ba-le-thi-nga-hoi-ly-do-mat-trong-bao-cao-cua-cong-an-vks-857680.html

(6) https://vnexpress.net/thoi-su/ba-le-thi-nga-dau-mat-bi-lam-dung-dong-ca-vao-danh-sach-vu-truong-3674014.html

****************

Nguyễn Hạnh Phúc & Nguyễn Chí Dũng phải chịu trách nhiệm vụ 9 người trốn tại Hàn Quốc

Nguyễn Ngọc Già, RFA, 26/09/2019

"Quá giang" - một cách đi nhờ (đi ké) người khác trong một quãng đường mà (nhấn mạnh) người có xe buộc phải đi qua và người đi nhờ không hề phải trả tiền.

mattich2

Người ohsat ngôn Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (trái) và Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phải chịu trách nhiệm vụ 9 người trốn tại Hàn Quốc - Ảnh minh họa 

"Quá giang" hầu hết thuộc về xe gắn máy, xe hơi. Dưới quê, ngày xưa, có thêm đò, ghe, xuồng, thuyền. Chính vì vậy, chữ "quá giang" (nghĩa là qua sông) xuất phát từ "miệt vườn Nam Bộ").

"Quá giang" - một nét văn hóa của người Việt Nam có từ rất xưa. Đặc biệt, vô cùng phổ biến tại miền Nam trước 1975.

Nhiều nhà văn, kịch tác gia và đạo diễn đã lấy cảm hứng từ nét văn hóa này, để tạo ra nhiều câu chuyện tình lãng mạn, không thiếu những phim kinh dị, ma quái và cả những đề tài về kẻ có đầu óc đen tối lợi dụng "quá giang" để "làm bậy" (cướp của, giết người, hiếp dâm v.v...)

Ai có đi về qua nơi ấy

Một quãng đời thơ, tôi quá giang

Kể từ ngày...

Giặc từ miền Bắc vô đây

Bàn tay nhuốm máu đồng bào

Giặc từ miền Bắc vô đây

Bàn tay nhuốm máu anh em...

...cùng với đời sống đói nghèo và tăm tối phủ trùm cả nước, "quá giang" đã "lặn chìm" mất tăm cùng với "lòng nhân ái" bạc thếch, khi đời sống "làm chủ tập thể" lên ngôi - nơi vốn không dung chứa, dù chỉ một chút xíu "sự khoáng đạt" - thật nhỏ nhoi !

Lúc từng lít xăng, lít dầu trở thành "của hiếm", người ta còn chế ra "xe than" để đáp ứng nhu cầu đi lại của cái thứ "thời đại Hồ Chí Minh" mà người Sài Gòn Xưa cũng như miền Nam không tài nào quên nỗi, những chuyến xe đi nuôi "tù cải tạo" hay những lượt người chui nhủi cho những chuyến đi buôn thời "ngăn sông cấm chợ" ! Làm gì còn "quá giang" để bày tỏ tấm thịnh tình cho người lỡ đường với cái túi tiền trống rỗng !

"Quá giang" đã chết ! Nhân cách người Việt Nam đã lụi tàn lâu lắm rồi !

mattich3

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về 9 người Việt Nam mất tích trong đoàn thăm của Quốc hội Việt Nam hồi tháng 12/2018, và ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội Photo : RFA

Vì vậy, khi mà Nguyễn Hạnh Phúc (Tổng Tthư ký Quốc hội) và Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư) gọi 9 người trốn tại Hàn Quốc với cái chữ "đi nhờ" (tức là "quá giang" hay "đi ké") nghĩa là cả 2 ông Cộng Sản này nói láo không biết ngượng !

Bên cạnh đó, Đài VOA phỏng vấn doanh nhân Lê Hoài Anh về chuyện 9 người Việt Nam trốn lại Hàn Quốc, bà Anh cho biết :

"...việc được tháp tùng các nguyên thủ đi công tác nước ngoài là một cơ hội tốt trong công việc kinh doanh, nhờ không khí thân mật trong chuyến chuyên cơ giữa các thành viên cũng như điều kiện thuận lợi để làm việc tại quốc gia điểm đến.

Tuy nhiên, các doanh nhân muốn đăng ký đi tháp tùng nguyên thủ phải là những gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực thương mại liên quan tại quốc gia điểm đến, và họ phải đóng tiền mua vé máy bay như khi đi máy bay thương mại..".

Như vậy, đã quá rõ, việc 9 người trốn tại Hàn Quốc, họ phải mua vé - không hề có chuyện miễn phí. Hơn nữa, họ không phải là "kẻ lỡ đường" và chuyến chuyên cơ của nữ công bộc Kim Ngân không phải là "chuyên xe rong ruổi" đâu đó !

"Quá giang" (đi nhờ, đi ké) trước 1975, cũng không được nhìn nhận trong phương tiện xe lửa hay máy bay !

Yêu cầu Bộ Chính trị phải làm cho rõ vai trò của Nguyễn Hạnh Phúc và Nguyễn Chí Dũng đã "tạo điều kiện" cho 9 con người kia làm nhục "đảng thể" mà người Việt Nam phải chịu lây mang tên "quốc thể" !

*********************

Vẫn còn may, vì Ngân đâu có trốn !

Nguyễn Tường Thụy, VNTB, 26/09/2019

Bây giờ người dân Việt Nam mới biết chuyện từ 10 tháng trước do báo chí Hàn Quốc xì ra.

mattich4

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh : Trọng Đức/TTXVN)

Chuyện rằng Nguyễn Thị Kim Ngân hồi cuối năm 2018 đã dẫn đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam sang thăm Hàn Quốc từ ngày 4 đến 7 tháng 12 năm 2018. Đoàn có 162 người, trong đó có hơn 20 Bộ trưởng, thứ trưởng cao cấp đi riêng một máy bay của hãng Vietnam Airlines và hạ cánh tại sân bay Gimhae (Busan). Nhưng đến khi quay về Việt Nam tại sân bay Incheon thì 9 người đã trốn ở lại Hàn Quốc.

Chuyện này, mãi tối ngày hôm qua 23/9/2019, báo chí và đài truyền hình Hàn Quốc mới đồng loạt đăng tin. Không hiểu sao thông tin đưa ra muộn 10 tháng nhưng lại đồng loạt đăng cùng một lúc.

*

Chuyện có lạ không ? Không lạ.

Trước đây, đã có nhiều thông tin về người Việt Nam đi du lịch xứ "tư bản giãy chết" trốn ở lại. Nổi tiếng nhất là vụ cũng vào tháng 12/2018, cả đoàn từ Việt Nam đi du lịch Đài Loan 153 người thì 152 người trốn ở lại.

Những người ấy là công dân bình thường, có lẽ chẳng chức quyền, hoặc quyền bé, kiếm chác chẳng được là bao. Cũng có thể có người không khó khăn về kinh tế nhưng khao khát tự do nên tìm cách ở lại.

Thiết nghĩ không nên trách cứ họ làm gì. Kể cả báo chí nhà nước lên án, cho rằng họ làm nhục quốc thể thì tình thường cũng không nên trách. Đó là sự lựa chọn của họ. Sau Tháng 4/1975 hàng triệu người Việt, kể cả ở miền Bắc vượt biên, bị kết tội rằng, sự trốn chạy của họ là phản bội Tổ quốc nhưng thực chất họ không có tội. Họ chỉ là nạn nhân. Đi tìm tự do không bao giờ có tội.

Những vụ trốn chạy khỏi đất nước khốn khổ này không lạ. Lạ là ở chỗ, những người có điều kiện không bỏ chạy mà cam chịu hoặc là ảo tưởng về một cuộc sống tuy đầy rẫy khốn khó nhưng có quá nhiều lời hứa hẹn viển công về thiên đường chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra cũng cần cảm thông với những người không có điều kiện hoặc còn nhiều thứ ràng buộc.

Đấy là nói về những dân thường. Còn vụ này là đoàn cán bộ cao cấp của nhà nước Việt Nam do Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu có 9 người trốn ở lại.

Có lạ không ? Cũng không lạ.

Vì con người, ngoài nhu cầu vật chất, còn có nhu cầu tinh thần. Tự do là một thứ nhu cầu tinh thần.

Không lạ nhưng mai mỉa, hài hước. Nó làm cho các vị lãnh đạo đảng và nhà nước mất mặt vì đã có quá nhiều phát ngôn không có thật. Còn có ngượng ngùng, xấu hổ không ? Chắc là không.

Trước hết, phải nhắc đến lời ông Nguyễn Phú Trọng : "Đất nước ta có bao giờ được thế này không ?"

Là lời của ông Nguyễn Minh Triết khi còn làm chủ tịch nước, đòi cùng Cu Ba canh giữ hòa bình thế giới, phân công nhau mỗi nước canh một bán cầu. Thế mới tợn.

Là lời của bà Nguyễn Thị Doan khi làm phó chủ tịch nước : dân chủ nước ta "cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản".

Vậy mà, dân Việt Nam cứ ra nước ngoài là trốn ở lại, không loại trừ cả cán bộ cao cấp của chế độ.

Xin nhắc lại, những chuyện ấy, người Việt Nam không lạ nhưng mai mỉa bởi những lời phát ngôn ngu ngơ hoặc tưởng dân ngu ngơ của mấy vị lãnh đạo cao nhất nước kia. Việc cứ ra nước ngoài là trốn ở lại, nó là những cái "vuốt má" đối với những người phát ngôn ra những câu nói để đời kia(tôi không muốn bắt chước các vị thường dùng từ "cái tát" khi nói về "thế lực thù địch")

*

Bây giờ, có vài lời về Nguyễn Thị Kim Ngân.

Vụ 9 người trong đoàn cán bộ cao cấp trốn ở lại Hàn Quốc, Kim Ngân và nhà nước Việt Nam có biết không ? Dĩ nhiên là biết, vì ai cũng biết đếm, biết phân biệt con số 162 và 151nhưng họ đã ém nhẹm, có lẽ vì quá nhục. Sự việc chỉ bị lộ ra khi 10 tháng sau, báo chí Hàn Quốc đăng tin thì dân chúng Việt Nam mới biết.

Nghe nói Nguyễn Thị Kim Ngân xuất thân từ một cô gái bán vé số ở tỉnh Bến Tre. Từ khi Ngân bước chân vào chính trường, người ta chỉ biết đến bà ta qua những câu chuyện bà ta đưa ông Obama thăm ao cá và cho ông này chứng kiến cách bà ta cho cá ăn. Người ta biết đến bà mặc quần áo lòe loẹt khi đi viếng liệt sĩ, biết bà ta ưỡn ẹo với Tập Cận Bình khi Tàu Cộng đang gây hấn ở Bãi Tư Chính. Kim Ngân còn nổi tiếng với ít nhất 300 bộ áo dài đắt tiền các kiểu (chỉ tính riêng của nhà thiết kế Võ Việt Chung), tiêu tốn tiền ngân sách vài chục tỉ đồng, bất chấp bà ta đã là một bà già U70.

Về vai trò Chủ tịch quốc hội, có lần Nguyễn Thị Kim Ngân đưa dự thảo Luật đặc khu bắt quốc hội thông qua vì "Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật"

Nhưng cuối cùng, bị dân đả đảo nhiều quá, bà ta đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ông Trọng giao cho.

Đại khái, việc làm và hình ảnh của Kim Ngân chỉ có vậy. Thế nhưng bà ta lại rất hay cao giọng giáo dục người khác. Ngân đã từng gây phẫn nộ trong nhân dân khi bà ta cho rằng những người lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc là những người "ồn ào kích động" và hỏi họ "Đã làm gì cho đất nước chưa ?" Gần đây nhất, giọng lưỡi ấy lặp lại khi bà ta nói : "Luật Thanh niên sửa đổi phải giúp thanh niên đọc vào thấy được mình đã làm gì cho Tổ quốc, chứ không phải để đòi hỏi Tổ quốc làm gì cho mình". Rất nhiều người biết, nội dung này là đạo lời Tổng thống Mỹ John F. Kennedy phát biểu trong bài diễn văn nhậm chức năm 1961 : "Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn. Hãy hỏi : Bạn có thể làm được gì cho tổ quốc". (Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country). Nhưng Ngân lại lập lờ làm cho lớp thanh niên còn ít hiểu biết cử tưởng là lời của "nhà lãnh đạo" Nguyễn Thị Kim Ngân.

Lẽ thường, khi nhắc lời của ai thì phải chú giải, ông A nói, ông B nói... Không chú giải tức là mặc nhiên nhận là lời của mình. Không biết của ai thì cũng phải nói "tôi nghe nói".

Với việc nhắc đi nhắc lại câu nói của ông Kennedy đã trở thành phổ biến cho thấy trình độ chính trị của Ngân chỉ là trình độ của một dư luận viên mới vào nghề.

Nguyễn Thị Kim Ngân còn phát ngôn nhiều câu nghịch nhĩ nữa như "Ngay trong gia đình, nếu bố mẹ không tôn trọng con cái thì ra đời con cái không tôn trọng người khác" hoặc "Nếu đâu đó xảy ra mất dân chủ, dân chủ hình thức, thì đó là cái sai của của tổ chức, cá nhân cụ thể, không phải bản chất nhà nước"...

Trở lại vụ đoàn cán bộ cao cấp của Nguyễn Thị kim Ngân có 9 người trốn ở lại Hàn Quốc. Có lẽ vì Kim Ngân vô tích sự quá nên có người an ủi coi đây là thành tích của bà ta. Rằng, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cài cắm được 9 chiến sĩ cộng sản trung kiên vào đất nước của bọn tư bản giãy chết, để gây dựng cơ sở, làm nội ứng cho Bắc Triều Tiên vào "giải phóng miền Nam" sau này.

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : VNTB, 26/09/2019

*********************

'Đi nhờ' bà Kim Ngân rồi trốn ở Hàn Quốc : Việt Nam ‘đang điều tra’ (BBC, 25/09/2019)

Các quan chức cao cấp của Việt Nam thừa nhận họ đã biết từ trước về việc 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc khi đi cùng Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

mattich5

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói với báo Việt Nam '9 người trốn ở lại Hàn Quốc là rất đáng tiếc, chúng tôi buồn lắm'b - Ảnh minh họa 

Vụ bỏ trốn hy hữu xảy ra khi bà Kim Ngân dẫn đoàn thăm Hàn Quốc từ 4 đến 7/12/2018, nhưng chỉ mới được truyền thông Hàn Quốc công bố hôm 23/9.

Ngày 25/9, phản ứng về tin của báo Hàn Quốc, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng xác nhận vụ việc có thật.

Theo trang VietnamNet, ông Chí Dũng cho biết bộ của ông khi đó được giao tổ chức các đoàn doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo trong các chuyến thăm và làm việc tại các nước cũng như tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư 'rất buồn'

"Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm cuộc như thế, chẳng may có một cuộc có một số trường hợp trốn lại rất là đáng tiếc. Chúng tôi cũng buồn lắm", Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư nói với báo Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc lập danh sách các doanh nghiệp đi cùng lãnh đạo là do bộ này thành lập thông qua các hiệp hội thông báo cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

"Chúng tôi xét duyệt, xem xét từng trường hợp tham gia. Trong quá trình đó, có thể sơ suất, ai đó lợi dụng sang đó rồi bỏ trốn. Chúng tôi giữ cả hộ chiếu mà họ còn bỏ trốn. Đây là những nhân vật có ý đồ, cố tình, là sự việc đáng tiếc", ông Dũng nói.

Ông Dũng nói thêm : "Chúng tôi đã tích cực phối hợp tìm kiếm nhưng quan trọng nhất là rút ra bài học kinh nghiệm sắp tới làm chặt chẽ hơn nữa. Tuy nhiên, nếu làm chặt quá thì doanh nghiệp lại kêu không tạo điều kiện cho họ".

Trên trang chính thức của Quốc hội Việt Nam ngày 25/9, Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Văn phòng Quốc hội Việt Nam đang phối hợp với các bên liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý.

Thông cáo của Quốc hội nói : "Theo những thông tin ban đầu thì đây là vụ việc liên quan đến những người tham gia Đoàn các doanh nghiệp Việt Nam dự Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức, không thuộc thành phần Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam".

Quốc hội làm việc với Bộ Công an

Thông cáo nói tiếp : "Thị thực nhập cảnh cấp cho những người này là để đi dự Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc chứ không phải thị thực ngoại giao, tham dự thành phần Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam".

"Để thuận tiện cho việc tham dự Diễn đàn, Đoàn doanh nghiệp này đã đi nhờ chuyên cơ của Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. Trước khi Đoàn này về nước, các cơ quan hữu quan đã phát hiện có 09 người bỏ trốn, cố ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật".

Văn bản của Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên xác nhận rằng ngay khi vụ bỏ trốn được phát hiện, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản trao đổi với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao để phối hợp Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để tìm đưa những người này trở về Việt Nam.

Nhưng đến nay chỉ mới có hai người được đưa về Việt Nam.

******************

Ai có quyền ‘đi nhờ’ chuyên cơ nguyên thủ ?

Khánh An, VOA, 25/09/2019

Công luận Vit Nam ngày 25/9 càng "dy sóng"d di hơn sau khi Tng thư ký Quc hi Nguyn Hnh Phúc tr li báo chí rng 9 người b trn li Hàn Quc trong chuyến công tác ca Chủ tịch quốc hội Nguyn Th Kim Ngân là "đi nh".

mattich6

Đó là chuyên cơ ch có phi tàu ch đâu mà nói thế. Nếu là chuyên cơ thì tng người mt đu mang danh nghĩa là thành phn ca đoàn Vit Nam sang Hàn Quc. Ảnh danlambao.com

"9 người này không thuc thành phn đoàn công tác ca Quc hi Vit Nam mà thuc đoàn ca Din đàn đ ngh đi nh chuyên cơ sang kia", báo Thanh Niên dẫn li Tng thư ký Quc hi tr li báo gii ngày 25/9 v v "vượt biên bng chuyên cơ" ca các thành viên trong đoàn tháp tùng chuyến công tác ca Chủ tịch quốc hội Vit Nam đến Hàn Quc vào cui năm ngoái.

Theo người phát ngôn ca Quc hi, nhng người b trn "không thuc thành phn đoàn ngoi giao ca Quc hi Vit Nam và không được cp visa ngoi giao".

Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người tng có kinh nghim tháp tùng Th tướng Phan Văn Khi trong mt chuyến công tác sang Nht, nói vi VOA rng bà "bun cười" v câu tr li "coi thường dư lun" ca quan chc Vit Nam.

"Đó là chuyên cơ ch có phi tàu ch đâu mà nói thế. Nếu là chuyên cơ thì tng người mt đu mang danh nghĩa là thành phn ca đoàn Vit Nam sang Hàn Quc. Tôi nghe như thế thì thy rt bun cười. Không th nào nói như vy được. Rt coi thường dư lun".

Mặc dù đã xy ra t tháng 12 năm ngoái, nhưng thông tin về v b trn ca các thành viên trong phái đoàn công tác Vit Nam ch được công chúng biết đến sau khi báo chí Hàn Quc hôm 23/9 loan tin cho biết 2 trong s 9 người b trn đã b trc xut khi nước này và 7 người còn li vn "mt tích".

"Đâu có đi free"

Vụ "vượt biên" bng chuyên cơ nguyên th đã khiến công lun Vit Nam đt ra nhiu câu hi xung quanh nhng chuyến đi công tác tiêu tn hàng t tin thuế ca người dân ca các quan chc Vit Nam.

Theo doanh nhân Lê Hoài Anh, việc được tháp tùng các nguyên thủ đi công tác nước ngoài là mt cơ hi tt trong công vic kinh doanh, nh không khí thân mt trong chuyến chuyên cơ gia các thành viên cũng như điu kin thun li đ làm vic ti quc gia đim đến.

Tuy nhiên, các doanh nhân muốn đăng ký đi tháp tùng nguyên thủ phi là nhng gương mt ni bt trong các lĩnh vc thương mi liên quan ti quc gia đim đến, và h phi đóng tin mua vé máy bay như khi đi máy bay thương mi.

Với v b trn đang gây chn đng dư lun, Tng thư ký Quốc hội Nguyn Hnh Phúc hôm 25/9 nói rằng phía Quc hi "không biết" thông tin gì v nhng chi phí mà 9 người b trn đã đóng góp cho chuyến đi.

"Toàn bộ sinh hot đi li, ăn khách sn chúng tôi cũng không biết vì đu do B Kế hoạch và đầu tư lo", ông Phúc nói và cho biết thêm rng sau khi làm việc ti Hàn Quc thì nhng người tháp tùng Chủ tịch quốc hội li "đi nh v".

Sau lời gii thích ca ông Phúc, nhiu ý kiến trên mng xã hi không nhng không b thuyết phc mà còn t ra nghi ng v vic có hay không mt đường dây "vượt biên" qua đường chuyên cơ, và đâu là đng cơ thc s ca nhng người đã b trn.

"Điều em rt thc mc là ban t chc chuyến đi này đã thu được bao nhiêu tin ??? My đng chí y đâu có đi free [min phí] được. Và ti sao ti khi Hàn Quc phát giác mình mi t tè", tài khon Facebook tên Nguyn Võ Anh Trường viết.

Trong khi đó, nhà báo Huy Đức, trong mt bài đăng trên Facebook liên quan đến v vic, li đt câu hi v nhng chuyến chuyên cơ mà theo ông "ch riêng tin thuê sân đ đã là mt con s khng l vi ngân sách ca Vit Nam.

"Tại sao bà Ngân (và nhng người trong b t) li dùng hẳn mt chuyên cơ cho các chuyến công du ?" khi "nhng người thc s đi làm vic cùng h có khi không đ đ xếp mt khoang hng nht", nhà báo Huy Đc viết, đng thi dn chng nhiu trường hp nguyên th ca các quc gia G7 cũng thường dùng máy bay thương mại đ đi công tác, thm chí là máy bay giá r như Th tướng Lý Hin Long ca Singapore.

Ai được "đi nh" ?

Bình luận v lý do "đi nh" chuyên cơ, nhà báo Trương Châu Hu Danh nói vic tiếp cn "t tr" "c ly gn" là không d dàng.

"Những ln hp báo mà có tứ tr, anh em phóng viên phi qua 2 ca an ninh, ri còn kim tra trc tiếp máy tính máy nh", nhà báo ti Vit Nam cho biết trên trang Facebook.

Theo anh, việc "quá giang" được chuyên cơ ca Chủ tịch quốc hội còn khó hơn tiếp cn Hàn Quốc bng nhng con đường khác (như đu tư, hc tp, hay xut khu lao đng). Vì vy, vic 9 nhân vt chn b trn theo con đường khó khăn này phi có vn đ.

Một s ý kiến trên mng xã hi cũng bày t s nghi ng tương t khi cho rng vic đi du lch Hàn Quc là khá d dàng khi chi phí đi tour chỉ khong 13 triu đng (gn 560 đôla).

Lên tiếng v trách nhim t chc đoàn tháp tùng, B trưởng B Kế hoch và Đu tư Nguyn Chí Dũng, trong cùng ngày, tr li vi báo gii rng B này đã "làm hết trách nhim" trong vic chọn lc nhng người đi theo chuyên cơ ca Chủ tịch quốc hội.

"Chúng tôi đã tổ chc hàng trăm cuc như thế, chng may có mt cuc có mt s trường hp trn li rt là đáng tiếc. Chúng tôi cũng bun lm", ông Dũng nói với Vietnamnet..

Doanh nhân Lê Hoài Anh cũng xác nhận vi VOA v quá trình xét duyt khá cht ch trước đây, vn do Phòng thương mi và công nghip Vit Nam – VCCI ph trách, trong đó các doanh nhân đăng ký tham gia vào đoàn tháp tùng đu phi tri qua các th tc quy đnh v kim tra lý lch và an ninh.

Nhưng dưới s qun lý ca B Kế hoạch và đầu tư và câu tr li ca người đng đu B này, n doanh nhân này không khi đt câu hi vì sao "con voi li có th chui qua l kim" trong v b trn mà bà gi là "ni nhc quc th" này.

"Nếu ch 1, 2 người tôi còn tin họ bt cht ni hng b trn ch đến 9 người thì cháu tôi nó cũng cười khy !" bà Hoài Anh nói với VOA.

"Là 1 một người chy ăn tng ba nhưng tôi chưa bao gi nghĩ đến chuyn trn lui trn li nước ngoài kiếm sng ti nhc ch hung gì nhng v được ‘chọn lc, thm đnh hết sc cn thn, xem xét tng đi tượng’ như ông Dũng nói. Ch có nhng k chun b t trước, có tin bc, đa v và chy trn vì lý do nào đó ch không phi sang đó kiếm tng won mi lt vào được danh sách thm đnh k càng này".

"Người dân chúng tôi rt mun biết nhng v đi nh là như thế nào ? Bng cách nào h lt được vào đoàn và cui cùng trn li ?", bà Lê Hoài Anh nói với VOA.

Hiện danh tính ca 9 người b trn vn chưa được các quan chc Vit Nam công b, mc dù theo B trưởng Nguyễn Chí Dũng, B này vn còn đang gi h chiếu ca tt c nhng người này.

Chuyến thăm cp nhà nước ca Chủ tịch quốc hội Nguyn Th Kim Ngân đến Hàn Quc tham d din đàn Đu tư và Thương mi Vit Nam – Hàn Quc din ra vào ngày 7/12/2018. Đi cùng bà có n 160 người, trong đó có 20 quan chc cp cao, theo đài truyn hình Hàn Quc MBC.

Khánh An

Nguồn : VOA, 25/09/2019

Quay lại trang chủ
Read 505 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)