Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

04/04/2017

Cuộc gặp Trần Đại Quang - Ted Osius có ẩn ý ?

Phạm Chí Dũng

Chủ tch nước Trn Đi Quang, người tng là đi tướng công an, va có mt bước nhp có v dt khoát hơn trong xu thế "xoay trc v phương Tây".

ted1

Đại sứ Ted Osius khánh thành trường hc do Hoa Kỳ xây dng ti Hà Giang, 3/3/2017.

"Trống đánh xuôi, kèn thi ngược"

Chỉ mt ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Lê Hi Bình, tuyên b "Vit Nam cho rng vic B Ngoi giao Hoa Kỳ trao gii thưởng cho mt cá nhân đang b tm giam đ điu tra vì các hành vi vi phm pháp lut Vit Nam là mt hành đng thiếu khách quan, không phù hợp và không có li cho vic phát trin quan h gia hai nước", vào ngày 31/03/2017 ông Trn Đi Quang đã có mt cuc gp tay đôi vi Đi s Hoa Kỳ ti Vit Nam là Ted Osius đ chuyn cho ông Ted thông đip : "Khng đnh lãnh đo Vit Nam sn sàng hợp tác vi Tng thng Donald Trump duy trì đà phát trin ca quan h hai nước, thúc đy quan h Đi tác toàn din Vit Nam - Hoa Kỳ".

Chưa bao gi Vit Nam "sn sàng làm vic vi M" như bây gi !

Vai trò chủ tch nước là người đt nng v l nghi đi ngoại hn luôn hết sc thn trng v hành đng và c ch ca mình trước nhng v vic "nhy cm" như M Nm Nguyn Ngc Như Quỳnh. Tuy nhiên, vic ông Trn Đi Quang quyết đnh "nói li cho rõ" v tương lai quan h Vit - M vi Đi s Hoa Kỳ cho thy ông mun t thái đ xem vic Bộ Ngoại giao M vinh danh M Nm là "người ph n can đm năm 2017" là không nh hưởng gì đến mi quan h gia hai quc gia, ngược li vi li ch trích mang tính đe da ca người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vit Nam.

Thông thường, nhng tuyên bố quan trng do người phát ngôn Bộ Ngoại giao phát ra phi được thông qua đu tiên bởi Tổng bí thư đng hoc Thường trc Ban bí thư, sau đó phi được duyt bi B trưởng ngoi giao. Trong trường hp Vit Nam phn ng vic M tôn vinh M Nm, hin chưa rõ ai là nhân vt c th đã ch đo cho Bộ Ngoại giao. Nhưng rõ ràng đã có mt không khí "trng đánh xuôi, kèn thi ngược" trong ni b cao cp ca đảng cộng sản v vic này.

Cuộc gp gia Trn Đi Quang vi Ted Osius din ra ti Ph ch tch nước, được mt s dư lun nhn đnh rng nhiu kh năng đây không phi là mt cuc gp được d trù t trước, mà là gp đt ngt và có n ý. Ni dung trao đi gia hai bên v "hp tác t chc năm APEC 2017 và Hi ngh Cp cao APEC ln th 25 ti Vit Nam" có l chỉ mang tính hình thức, trong khi "Đi s Ted Osius cũng đã chuyn li ca Tng thng Donald Trump cm ơn Trn Đi Quang đã chúc mng Tng thng chính thc nhm chc và khng đnh mt ln na mong mun ca Tng thng Trump là thúc đy hp tác vi Vit Nam trong các lĩnh vực kinh tế-thương mi, các vn đ khu vc và quc tế" có th là trng tâm hơn nhiu.

Bây giờ thì có l Ted Osius li khá bn rn. Bn như th cách đây đúng hai năm khi ông tr thành con thoi ngoi giao gia Hà Ni và Washington đ chun b cho chuyến công du ca B trưởng công an Trn Đi Quang đến Hoa Kỳ, khi chính Ted là người đu tiên thông báo v chuyến đi này ch không phi t Bộ Ngoại giao Vit Nam. Chuyến đi này ca ông Quang li đt du tin trm cho mt chuyến công du sau đó và quan trọng hơn hn là ca Tng Bí Thư Trng đến Washington vào tháng 7/2015, nơi ông Trng được phía M đón tiếp như mt nguyên th quc gia.

Chỉ có mt s khác bit cơ bn : vào ln này, ông Trn Đi Quang không còn là b trưởng công an mà đã là ch tch nước, và cuộc gp ca ông Quang vi ngài Ted Osius không phi đ "tin trm" cho ai khác, mà cho chính s chuyn ti thông đip chính tr ca nhân vt ChtTch Nước.

Ted lại bn rn ?

Từ đu năm 2017 đến nay, ông Trn Đi Quang là nhân vt công an th hai có biu hiện "l", tiếp theo trường hp ca người hin là b trưởng công an - ông Tô Lâm.

Cần nhc li, vào tháng 2/2017, nhân v n sát th mang h chiếu Vit là Đoàn Th Hương b bt Malaysia, ln đu tiên B trưởng Công An Tô Lâm đã "chiếu c" tr li phng vn đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) - mt hãng truyn thông mà báo đng Vit Nam thnh thong vn xem là "đài đch". Tr li không ch mt ln mà đến hai ln, sau đó Tô Lâm còn tr li phng vn c đài BBC, khiến mt s quan chc cp th trưởng ngoi giao cũng không còn quá e dè với "đài đch" na.

Bây giờ thì Đi S Ted không còn nhiu thi gian đ do chơi ngm cnh Hà Ni. Khác hn vi thi kỳ Tng Thng Barack Obama, vic Ted Osius ln đu tiên viết ca ngi mt người đu tranh dân ch nhân quyn như M Nm ngay trên Facebook của ông đã cho thy quan đim ca chính quyn Trump đang t ra cng rn như thế nào đi vi Hà Ni vn ch đ nhân quyn. S không th tái din cnh công an Vit Nam bt nt và cm đoán khách mi ca Tng thng Obama khi ông đến Hà Ni vào tháng 5/2016 - một v vic đã khiến th din và uy tín Hoa Kỳ b tn thương trm trng, đ dn đến mt v tiếp theo là mt cán b Trung Quc còn ngang nhiên xúc phm phái đoàn ca Tng thng Obama ngay ti sân bay Bc Kinh.

Từ tháng Hai đến tháng Tư hàng năm vẫn là khong thi gian "có duyên" đ sưởi m li mi quan h Vit - M vn b lnh lo có tính chu kỳ trong khong na năm trước đó. Tháng Ba năm 2014 Th trưởng ngoi giao M Windy Sherman đến Hà Ni, đ sau đó hàng lot tù nhân lương tâm được chính quyền Vit Nam tr t do. Cui tháng Hai và đu tháng Ba năm 2015 là Th trưởng Ngoi giao M Rose Gottemoeller, và cui tháng Tư năm 2016 là Thứ trưởng Ngoi giao Hoa Kỳ Antony Blinken cũng đến Hà Ni… Và nếu nh li, cũng là tháng Ba năm 2013 khi din ra những cuc đàm phán ngm đ đến tháng By năm đó Trương Tn Sang - ch tch nước - đi Washington gp Obama vi ch đ quan trng là Hip đnh TPP.

Cũng cần nhc li là Trương Tn Sang vn đi M, bt chp vào tháng Ba năm 2013, B Ngoi giao Hoa Kỳ đã vinh danh một n tù nhân lương tâm đang th án là cu đi úy công an T Phong Tn. Khi đó, người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lương Thanh Ngh còn phn ng mnh hơn c trường hp M Nm va được vinh danh : "Đây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước".

Còn vào tháng Ba năm nay, không thấy t "sai trái" hay cm t "can thip vào ni b Vit Nam"… S biến mt ca nhng t ng này vào năm nay hn phn ánh mt s thay đổi đáng k trong thế tương quan Vit - M.

"Tự đi" và "t thoát"

Dù chưa ai công khai nói ra, nhưng tâm thế tìm li thoát phương Tây đang tr thành mt đc thù ngày càng ph biến trong gii lãnh đo cao cp ca Vit Nam. Mi th li gn như đang cng hưởng vào thi kỳ khn qun nht trong lch s đng cm quyn : khng hong kinh tế, n công ngp đu, tham nhũng và phân hóa - phân rã chính tr, nhiu du hiu hn lon xã hi…

Đã đến lúc li giãi bày tâm tư "mun thay đi" không còn phù hp sau tm màn sân khấu. Đã đến lúc nhng nhân vt chính tr, nếu mun tìm ra li thoát cho cá nhân mình và cho mt b phn quyn lc liên quan đến h, phi biết t "vượt qua chính mình", phi biết t mình tiến ra trước sân khu, trước khán gi trong nước và quc tế. C nơm nớp lo s k lut đng thì s chng bao gi có th to được chiến qu gì ra hn.

Đang là lúc mà xuất hin ngày càng nhiu hơn nhng du hiu l din hơn cho thy khuynh hướng "ly tâm", tách dn qu đo sáo mòn và bế tc ca đng.

Những quan chc cao cp như ông Trn Đi Quang, có l vy, cũng đến lúc phi "t đi" và "t thoát". Sau tín hiu t trang Facebook ca Chính ph Vit Nam công khai gi ý "Th tướng Nguyn Xuân Phúc sn sàng đi thăm M", có v ông Trn Đi Quang cũng đang cn đến mt chuyến đi như vậy, nhưng dĩ nhiên vi vai trò ch tch nước ch không còn là b trưởng công an như trước đây.

Đối thoi nhân quyn Vit - M, cũng bi thế, có kh năng được ni li vào gia năm 2017, trong khi vào cui năm 2016 cuc đi thoi được đưa vào kế hoch này đã chìm không sủi tăm…

Phm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 04/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 546 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)