Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

04/04/2017

Ông tướng thực tỉnh, giả mê chăng ?

Bùi Tín

Sau khi bài báo "Ông tướng na tnh, na mê" được ph biến trên VOA, tôi tiếp tc băn khoăn suy nghĩ, đc thêm mt s bài bình lun liên quan, nên ny ra vài phán đoán mi, xin mnh dn trình bày dưới đây.

tuong1

nh chp đon video b rò r trung tun tháng 3/2017.

Tôi đặt ra mt gi thuyết, ông Trương Giang Long có th thuc v mt phái trong cơ quan Công an có thế lc, đang có mt ý đ thm kín rt h trng, có ý đ tuyên truyn khôn khéo v ý đ ca mình theo tng bước thn trng.

Theo ý đồ đó, bn video này ch là bước đu. S có th còn nhiu bước tiếp theo, tùy theo tình hình.

Qua bản video do đu này, ông Long ch mun nhn nh người xem và người nghe mt vài điu ct lõi quan trng nht. Nhưng đ gi kín đáo, không b phát giác l ty, ông phi có mt màn khói ngụy trang, mt vài đng tác gi coi như mình vn trung thành vi đường li chính thng hin ti, đ gi mình, không b lên án, cô lp và thi loi bng nhng cách thâm him nào đó. Như ông Trn Xuân Bách, như ông Nguyn Cơ Thch, như tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Trn Đ đã tng là nn nhân. Đây là mt bin pháp cao th, nhìn xa trông rng. Nay tôi hy vng là như thế.

Vậy thì "nhng điu ct lõi nào" tướng Long mun nhn nh nhân dân ta. Xin đc k đoạn m đu. Đó là khng đnh bn bành trướng Trung Quc luôn nuôi giữ mưu đ xâm lược, chinh phc trn vn nước ta trước sau như mt, t xa xưa cho đến ngày nay và trong thi gian ti. Đây là nguy cơ mt nước trm trng nht hin nay mi người cn ghi nh không chút mơ h. Nhưng nước s không th mt, như Trung Quốc tng tht bi tt c hơn 20 ln xâm lược nước ta.

Thứ hai là tình hình hin ti là cp bách, cc kỳ khn trương. Chúng đã lôi kéo, móc ngoc, mua chuc được hàng trăm, hàng trăm cán b cp cao, lôi kéo c b máy Quc hi, Chính ph, Nhà nước làm tay sai cho chúng để hoàn thành trn vn vic xâm chiếm nước ta, chúng ta phi nhn cho tht rõ nguy cơ này.

Thứ ba là, "t Đi Hi XII đng ta đã bng tnh, nhn rõ tình hình, đt vn đ đc lp dân tc lên trên hết đ bo v ch quyn và toàn vẹn lãnh th".

Thứ tư là chúng tôi - mt b phn ct cán tinh hoa trong B Công an, đã hiu rõ tình hình, "nm chc, nm cht nhng k cm quyn làm tay sai cho quân gic bành trướng", quyết ngăn chn đi đến th tiêu âm mưu thâm đc bán nước cu vinh của chúng.

Rất có th ct lõi ca bui nói chuyn là 4 đim trên đây. Còn tt c các đim khác ch là trang trí, là ha mù che đy kha lp các điu báo đng và thông báo tâm huyết y, nhm chun b dư lun cho nhng thông báo tiếp theo.

Như lun điu "c gi cho tình hình không xu thêm trong quan h Vit-Trung, không th nghiêng hn v mt bên" - tránh hang hùm đ vào hang cp, là đ có v như không xa ri quan đim chính thng, đ t bo v.

Tất nhiên có th suy din ra t bui nói chuyn này nhng gì nữa ? Đây có thể là nhng điu h trng bc nht din gi không nói thng ra nhưng đ mi người tưởng tượng và phán đoán thêm, như nghe văng vng bên tai, rng :

"Anh Tô Lâm, Bộ trưởng Công an là người lãnh đo cao nht ca chúng tôi, là người đáng tin cy, đang nắm chc b này, đang tranh th s đng tình ca Ch tch nước, Trn Đi Quang, vn cũng là B trưởng Công an, đã nhn ra nguy cơ ca gic bành trướng Đi Hán và b mt ca nhng k trong b máy Đng, Chính ph, Nhà nước, Quc hi… đã bán mình cho gic vì cầu vinh và tư li, đã nm rt chc, rt cht bn này đ khi cn s trng tr chúng, cu nước ta, cu dân ta".

Phải chăng đây là li hiu triu kín đáo ban đu khi chun b cho Hi ngh Trung ương 5 mùa Xuân 2017 này, s có th có chuyn cc kỳ nghiêm trọng xy ra.

Trong không khí cực kỳ căng thng gia các phe phái gm ghè nhau, có th thy thế lc ca ông Ba Dũng vn không chu thua, vì vn nm sâu quân đi, công an, tình báo, ngân hàng, các tng công ty quc doanh ln, rt có th liên kết vi tướng Trn Đi Quang, tướng Tô Lâm đang có thc lc vượt tri đ cô lp phe cánh đang rt yếu thế ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng đang b cô lp và ch trích v kh năng lãnh đo, v v khng hong môi trường qua s kin Formosa, qua v Trnh Xuân Thanh.

Trong đảng, nhiu đng viên, nht là đng viên cao cp, trí thc, ngày càng có nhiu người nhn ra rng nguy cơ giáo điu, cc đoan, mê mui dai dng v ch nghĩa Mác-Lê-Mao, v ch nghĩa xã hi không tưởng là nguy cơ gc gác, còn nguy him gp nhiều ln nguy cơ tham nhũng, cn gii quyết cái gc gác chí nguy này. Ông Trng đi din cho quan đim giáo điu bo th, nô l cho Trung Quốc.

Mt nét rt có ý nghĩa là gn đây nhà văn hóa Nguyn Khc Mai, vn là mt cán b cng sn ct cán, đã lên tiếng yêu cầu điu tra truy t v ti phn quc chng đng ca ông Nguyn Phú Trng vì đã vi phm nhng điu cm k vi đng viên cũng như v ti tham ô trong v Formosa tàn phá môi trường và nhng bit th th đô Hà Ni.

Phải chăng đã đến lúc "thế cùng tc biến" là lúc này đây ? N nhà nước, n ngân hàng đt len đôi vai gày nhom ca người dân thiếu tht cá và rau sch. Ngân sách b rơi vãi hàng trăm nghìn t đng vì tham ô, lãnh phí ; người dân yêu nước, yêu dân ch, chng bành trướng rên xiết trong tù khi bn cường hào tham quan tha h vơ vét, lng hành. Xã hi xáo trn, suy thoái, đo đc suy đi, bo lc hoành hành. Giáo dc lc hu. Y tế bê tha, hết chu ni.

Lời kêu gi tng ni dy hàng tun hàng tháng ca toàn dân đòi dân ch, dân quyn, dân sinh môi trường sạch, ca Linh mc Nguyn Văn Lý vang đng. Phong trào Phan Châu Trinh dy lên cao trào đòi dân quyn, vi li bc bch ca Giáo sư – Pht t Cao Huy Thun t thú đy cm đng "Dân tc tôi chưa xng đáng vi tin nhân".

Ý định hành đng mnh m t mt nhóm có thực quyn t trên xung hòa vi nguyn vng sâu đm mong được đi đi t dưới lên, khp li thành thi cơ ln lúc này.

Giờ phút trng đi, xin nh nước ta cuc đo chính Nht-Pháp 6/3/1945 rt ít tiếng súng và dân không ai chết. Cuc Cách Mng Tháng Tám 1945 cũng hiền lành ch có mít-tinh, xung đường, hô vang khu hiu, nhà vua vui lòng thành công dân và làm c vn cho chính quyn mi, nói chung là đi đi, thay chế đ trong hòa bình, trong hân hoan cười vui không nước mt không đu rơi máu chy.

Một cuc cách mng, đi thay tn gc chế đ, mô hình cm quyn theo thi đi dân ch, được mt b phn lãnh đo ca đng cm quyn khi xướng theo ước nguyn ca toàn dân s toàn thng nhanh gn, m ra K nguyên Dân ch cho đt nước, to nên mt cuc đt phá hoành tráng cho Lịch s Vit Nam.

Vậy thì nhóm bo th, giáo điu, Mác-Lê cc đoan theo ông Tng Lú cùng nhà tuyên hun Đinh Thế Huynh hãy t thoái v đi là khôn ngoan đúng lúc. Các phe phái cường hào cp xã, huyn, cp tnh và trung ương tham nhũng hãy tự nguyn tr đt, tr nhà, tr bit th, tr tài sn bt minh cho nhân dân là biết điu và khôn ngoan.

Nội b dân tc yên vui, mi quan h Vit-Trung vn s gi là lân bang chung sng hòa bình tôn trng ln nhau - như quan h ca Ấn Độ, Nht Bn, Thái Lan, Mông Cổ vi lân bang Trung Quc vy, và Vit Nam s có toàn quyn liên minh, liên kết vi ai theo quyn t quyết thiêng liêng, cũng như t chn chế đ chính tr văn minh tiến b, đi vi thi đi mi.

Lòng dân khao khát đổi thay, khao khát hòa bình, dân chủ t do và nhân quyn. Hay lng nghe khát vng sâu xa y đ hành đng theo lòng dân, dân s đng c dy chung mt lòng mt hướng. Vn mênh dân tc đang đng trước mt khúc quanh hoành tráng. Chín mươi triu dân trong nước cùng 5 triu người Vit khp nơi sẽ chung tài nguyên, năng lc, tâm huyết xây dng nước Vit Nam thng nht tht s, phn vinh và hnh phúc.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 04/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 531 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)