Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/01/2020

Cái đầu không phải của… ta !

Trân Văn

Diễn biến dch viêm phi do nCoV (virus Corona) càng lúc càng phc tp và đáng ngi. Không ch dân chúng mà mt s cơ quan truyn thông thuc h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam như Người Lao Đng (1), Lao Đng (2),… cũng bt đu đ cp đến vic tạm đóng ca biên gii đi vi công dân Trung Quc.

caidau1

Nếu viêm phi do virus Corona bùng phát thành dch, Vit Nam có đ nhân viên y tế, cơ s y tế cũng như các thiết b y tế đ ngăn chn lây lan và điu tr cho bnh nhân ?

Khi càng ngày càng nhiều người nhiu nơi khác nhau ti Trung Quc (khong 30 tnh, thành ph) b viêm phi do virus Corona, khi càng ngày càng nhiu quc gia (khong 12) phát giác x h cũng có người chng may b viêm phi vì virus Corona vì tng đến Trung Quc hoc qua li vi nhng người đến t Trung Quc, khi thi gian bnh có th ti 14 ngày và trong khong thi gian y, có th không tìm thy bt kỳ du hiu nào trên người b lây nhim virus Corona để cách ly, phòng nga lây lan,… kh năng chng viêm phi bi virus Corona Vit Nam bùng phát thành dch là nguy cơ hin hin trước mt, đe da sc khe, tính mng nhiu triu người Vit.

Nếu viêm phi do virus Corona bùng phát thành dch, Vit Nam có đ nhân viên y tế, cơ s y tế cũng như các thiết b y tế đ ngăn chn lây lan và điu tr cho bnh nhân ? Chi phí s là bao nhiêu ? Trong trường hp các quc gia thc hin nhng bin pháp giám sát nghiêm ngặt, thm chí đóng ca biên gii vi Vit Nam, hn chế xut cnh đến Vit Nam, hn chế nhp cnh và nhp cng hàng hóa, dch v t Vit Nam thì thit hi s là bao nhiêu ? Ngun li t vic m rng ca đón tiếp c công dân ln hàng hóa, dch v t Trung Quc có tương xng vi tng chi phí đ đi phó khi viêm phi do virus Corona tr thành dch và nhng thit hi vì Vit Nam cũng là mt dch như Trung Quc ?

Cho đến gi, ngoài hi hp, cam kết "liên tc cp nht, chia s thông tin din biến tình hình dịch bnh trên thế gii và trong nước đ cung cp cho các cơ quan thông tin đi chúng" (3), chưa có viên chc hu trách nào gii thích ti sao không đóng ca biên gii vi Trung Quc và xác đnh ai s chu trách nhim nếu Vit Nam tr thành dch !

***

Không phải t nhiên mà Bc Hàn (quc gia vn hết sc cht vt do b cm vn nên du khách Trung Quc là mt trong nhng ngun li chính ca nn kinh tế đang hết sc èo ut), quyết đnh đóng ca biên gii, ngưng tiếp đón du khách Trung Quc t 22/1 (4). Tuy cũng tiếp giáp Trung Quc, cũng ph thuc Trung Quc v nhiu mt, cũng hi vng vào ngun li t du khách Trung Quc nhưng Vit Nam chn hướng ngược li. Ch trong mười ngày t 15 tháng Giêng đến 25 tháng Giêng, vn có ti 400.000 công dân Trung Quốc ra vào Việt Nam bng đường hàng không (5), trong đó có 218 du khách đến t Vũ Hán – thành ph đang b Trung Quc cô lp vì là tâm ca dch (6).

Đáng nói là khi một s cơ s thương mi – dch v như khách sn Danang Riverside công b quyết đnh ngưng tiếp nhn du khách Trung Quc t 24/1 (7), các viên chc hu trách ti Đà Nng đã điu đng c Cảnh sát cơ động đến gây sc ép, buc phi tháo g thông báo, thay đi quyết đnh.

Qua Facebook, Thanh Pham – chủ Danang Riverside Hotel – nêu thc mc : Vic loan báo đồng thời t chi tiếp nhn du khách Trung Quc đ bo v nhân viên và nhng khách hàng khác có gì là sai ? Nếu tiếp nhn du khách Trung Quc và chng may có nhân viên hay khách hàng nào đó nhim virus Corona, ai s chu trách nhim c v tình trng sc khe, tính mạng ca nhng người b lây nhim, ln thit hi ln hơn v hiu qu kinh doanh vì khách sn Danang Riverside b cô lp do là đim có dch ? Ti sao t nguyn gánh chu thit hi vì hy hp đng tiếp nhn mt đoàn du khách Trung Quc đ phòng nga những hậu qu nghiêm trng hơn li b xem là không th chp nhn (8) ?

Không có ai trả li Thanh Pham. Thay vì nêu quan đim ca mình, các viên chc hu trách vin dn WHO (T chc Y tế Thế gii) "chưa khuyến ngh hn chế đi li hay giao thương" và "Nht chưa buộc du khách Trung Quc đin t khai sc khe khi h ti Nht"... Biên gii trên đt lin ca Nht có tiếp giáp vi Trung Quc ? Liu đi ngũ nhân viên y tế, h thng cơ s y tế, kh năng phòng nga - ng phó dch bnh ca Vit Nam tương xng vi Nht ? WHO và Nhật có th thay h thng công quyn Vit Nam gánh chu toàn b trách nhim và thit hi khi viêm phi do virus Corona bùng phát thành dch ti Vit Nam ? Đu và tâm ca nhng viên chc hu trách Vit Nam là ca WHO hay ca Nht ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 27/01/2020

Chú thích :

(1) https://nld.com.vn/noi-thang/noi-thang-nen-san-sang-dong-cua-bien-gioi-voi-trung-quoc-20200124084446344.htm

(2) https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tinh-tao-de-quyet-dinh-dong-cua-bien-gioi-tam-thoi-phong-dich-corona-780562.ldo

(3) https://baoquocte.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-benh-do-virus-corona-tai-viet-nam-bo-y-te-hop-khan-ngay-mung-2-tet/108393.html

(4) https://news.zing.vn/trieu-tien-dong-cua-bien-gioi-cam-khach-du-lich-vi-virus-la-vu-han-post1038665.html

(5) https://tuoitre.vn/chua-co-nguoi-viet-nao-mac-viem-phoi-cap-20200126174040801.htm

(6) https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/218-du-khach-tu-vu-han-den-da-nang-gio-ra-sao-81977.html

(7) https://www.facebook.com/Danangriverside.vn/posts/1085234245147477

(8) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=806269543175800&set=a.303774423425317&type=3&theater

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 164 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)