Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/05/2020

‘Sức sáng tạo’ của hệ thống chính trị Việt Nam

Trân Văn

Ông Nguyễn Xuân Phúc va thay mt h thng chính tr và h thng công quyn Vit Nam khánh thành Đn Chung Sơn. Theo h thng truyn thông chính thc Vit Nam, ngôi đn có din tích đến 83 héc ta, vi 18 hng mc này ta lc núi Chung, huyn Nam Đàn, tnh Ngh An được xây dng đ "tưởng nh và tri ân nhng công lao ca gia đình Ch tch H Chí Minh cho quê hương, đt nước", nhân dịp k nim 130 năm ngày sinh ca "bác".

chungson1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16/5/2020. Ảnh: VGP

Vì Đền Chung Sơn có tên đy đ là "Đn th gia tiên Ch tch H Chí Minh" nên nhiu người ng ngàng vì hai l :

Th nht, ni hàm ca gia tiên là toàn b t tiên ca mt gia tc, rng hơn gia đình (vn ch có cha m, anh em ca "bác"), thế thì người Vit ch "tưởng nh và tri ân nhng công lao cho quê hương, đt nước" của các thành viên trong gia đình "bác" hay phải "tưởng nh và tri ân nhng công lao cho quê hương, đt nước" cả gia tc ca "bác", bao gm các thế h hu sinh đương đi và tương lai ?

Th hai, khi càng ngày càng nhiu người băn khoăn v gia thế ca "bác", lý do "bác" đt ngt b h Nguyn, đi thành h "H" rõ ràng rt đáng bn tâm nhưng không được bàn, gi đt ra chuyn phi th c gia tiên, người Vit nên th gia tc "Nguyn Sinh" hay gia tc "H Sĩ" hoc c hai (2) ?

Tuy nhiên những băn khoăn va đ cp không phi là chuyn chính để bàn ln này. Chuyn chính nm ch Đn Chung Sơn rt nguy nga nhưng không ai biết chi phí là bao nhiêu và ti sao không công khai ? Khi loan tin v s kin khánh thành Đn Chung Sơn, mt s cơ quan truyn thông như t Tui Tr ch cho biết, ngôi đn này "nằm trong D án Bo tn, tôn to Khu Di tích Kim Liên". "Khu Di tích Kim Liên" li gn vi kế hoch phát trin "Khu Du lch lch s, sinh thái văn hóa núi Chung".

Mt s cơ quan truyn thông khác như báo Ngh An thì tiết l đây là "công trình xã hi hóa một phn" và Ngân hàng Bc Á được chính quyn tnh Ngh An chn đ góp phn đó (3). Khi công trình ch "xã hi hóa mt phn", công qu đã chi bao nhiêu t tin thuế cho Đn Chung Sơn ? Ngân hàng Bc Á chi bao nhiêu và s được hưởng nhng gì ? Vì sao không có… giá ?

***

Trên thực tếtưởng nh và tri ân "bác" hết sc tn kém. Cho dù ngân sách thâm thng, n nn liên tc gia tăng, chi tiêu cho giáo dc, y tế liên tc b ct gim nhưng h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam đc bit yêu thích loi d án tưởng nh và tri ân "bác" với qui mô càng ngày càng ln ! Phong trào tưởng nh và tri ân "bác" sôi nổi ti mc, tháng 5 năm 2015, B Văn hóa – Th thao – Du lch ca Vit Nam phi t chc mt hi tho v "Tiêu chí ni dung, đa đim xây dng tượng đài Chủ tch H Chí Minh đến năm 2030". Theo "quy hoch" được công b ti hi tho đó thì t 2015 đến năm 2030, Vit Nam s xut ngân sách đ xây dng... 58 qun th qung trường – tượng đài tưởng nh và tri ân "bác". Chính quyn các tnh, thành ph Vit Nam phải xếp hàng ch ti lượt mình (4).

Năm 2015, viện dn lý do "không có là một thit thòi" và "nguyện vng ca nhân dân", chính quyền tnh Sơn La quyết đnh xây qun th qung trường - tượng đài H Chí Minh, tr giá 1.400 t đng (5). Đó là ln đu tiên, kế hoch xây dng nhng qung trường – tượng đài tưởng nh và tri ân "bác" bị ch trích kch lit trên din rng. Lúc đó, ông Ngô Bo Châu, mt trong nhng trí thc ni tiếng ôn hòa cũng không km được gin d vì s tin khng l y đ đ xây toàn b trường học, các ký túc xá cho c Sơn La ln các tnh min núi. Ông Châu nhn mnh : "Trẻ con ăn không đ no, áo không đ m, sinh hot như lũ thú hoang mà b ra 1400 t đ xây tượng đài thì hoc là khn nn, hoc là thn kinh"… Cũng vì vậy, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam phi đ cho chính quyn tnh Sơn La gm nhm s… "thiệt thòi" !

Song phong trào tưởng nh và tri ân "bác" chỉ… tm lng. Ba năm sau – 2018 - chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh li khuy đng dư lun khi gi cho B Văn hóa – Th thao – Du lch đề nghị xây dng "Quảng trường H Chí Minh" tại Th Thiêm. Đ ngh va k không cho biết tng chi phí xây dng "Quảng trường H Chí Minh" là bao nhiêu nhưng mô t v quy mô ca công trình này khiến người ta ước đoán con s y phi vài chc ngàn t đng vì : Diện tích lên ti 27 héc ta. Ngoài Quảng trường, Ct c t quc, Công viên lưu nim 63 tnh – thành ph, còn có Nhà Trưng bày v Ch tch H Chí Minh, Nhà sàn và ao cá Bác H,… Lý do xây dựng "Quảng trường H Chí Minh" vẫn thế, vn là "bày tỏ tình cm đi vi Bác H kính yêu. Qua đó giáo dc nhân dân hc tp và làm theo tm gương đo đc, phong cách H Chí Minh" (6)…

Do thiên hạ li ni gin, t đó đến nay chưa có thông tin nào mi v "Quảng trường H Chí Minh" tại Th Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh. Dường như nhng trn bão lun v các công trình tưởng nh và tri ân "bác" đã khiến phong trào xây dng các công trình loi này r sang nhiu hướng. Ví d không dùng công qu như Qung Bình. Năm 2017, Hi đng nhân dân tnh Qung Bình b phiếu thông qua D án xây dng Qun th tượng đài H Chí Minh ti thành ph Đng Hi. Theo đó, chính quyn tnh Qung Bình s giao cho mt công ty có tên là Sơn Hi 36 héc ta đt thành ph Đng Hi và công ty này s b ra 128 t đng đ thc hin d án (7). Du đó là đem công th đi công trình nhưng công trình li liên quan ti… "bác", không thy ai thc mc 36 héc ta đt thành ph Đng Hi đã được đnh giá thế nào, có tương xng vi 128 t đng hay không ?

***

Qua những thông tin liên quan đến Đn Chung Sơn, có th thy sc sáng to ca h thống chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam đ duy trì phong trào xây dng các công trình tưởng nh và tri ân "bác" là… vô đối ! Nếu Qung Bình không thèm dùng công qu, đem công th đi "bác" thì Thành phố Hồ Chí Minh giu… giá và Ngh An kết hp c hai : Va giu khoản công qu phi chi, va ém c tha thun đã trao nhng gì khi Ngân hàng Bc Á tham gia "xã hội hóa mt phn" để công chúng xét xem trao đi đó có tương xng hay không ? Sau khi làm công chúng bt bình vì quá tn kém, vitưởng nh và tri ân "bác" giờ bước vào giai đon không có… "giá". Dù lãnh nhim v chi tr, công chúng không còn cơ hi được lượng đnh giá phi tr s mc nào ? May ra ch có "bác" và gia tiên mới biết phi gánh nhng gì cho "Khu Du lch lch s, sinh thái văn hóa núi Chung" !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 20/05/2020

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/thu-tuong-du-le-khanh-thanh-den-tho-gia-tien-chu-tich-ho-chi-minh-20200516112020086.htm

(2) https://www.bbc.com/vietnamese/entertainment/story/2005/08/050808_trongcoi.shtml

(3) https://baonghean.vn/den-chung-son-nang-nghia-tuong-nho-tri-an-267685.html

(4) https://thanhnien.vn/van-hoa/quy-hoach-xay-dung-tuong-dai-chu-tich-ho-chi-minh-568164.html

(5) http://soha.vn/xa-hoi/chu-tich-son-la-chua-co-tuong-dai-la-thiet-thoi-cho-chung-toi-20150806095903434rf20150806095903434.htm

(6) https://infonet.vn/tphcm-de-nghi-xay-nha-san-va-ao-ca-bac-ho-o-quang-truong-tai-thu-thiem-post278695.info

(7) https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thuc-hien-du-an-tuong-dai-chu-tich-chi-minh-voi-nhan-dan-quang-binh.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 46 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)