Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/04/2017

Những gương sáng về hòa giải hòa hợp

Bùi Tín

Nhân gần đến ngày 30/4, nhiu nhà báo trong và ngoài nước bàn đến s kin lch s 42 năm v trước, mt bên gi là ngày "gii phóng min Nam", "thng nht đt nước", mt bên gi là "ngày mt nước", "ngày Quc hn". Không ít người nhc đến vic hòa gii và hòa hợp dân tc được tha thun hi đó, ghi rõ nhiu ln trên bn Hip đnh Paris đu năm 1973, đã không được thc hin.

hhhg1

Cuộc gp mt đu tiên ca cu binh và thân nhân Hoàng Sa - Gc Ma do nhóm Nhp Cu Hoàng Sa t chc, ngày 9/1/2017 (Ngun : Facebook Truong Huy San)

Qua 42 năm, thật đáng bun là dân tc ta vn b chia r, đi lp nhau. Nhân dp này li mi chào các nhà văn Vit Nam nước ngoài ca Chủ tch Hi nhà văn Vit Nam v d cuc hp chung Hà Ni nhân ngày gi T Hùng Vương đã rơi vào s yên lng b bàng. Đây là điu d hiu. Nguyên nhân duy nht có th nói là do lãnh đo đảng cộng sản vn gi nguyên tư duy giáo điu c l ăn sâu trong tiềm thức, đó là thói kiêu ngo cộng sản không gii hn, theo hc thuyết Mác – Lênin c súy đu tranh giai cp thù đch, coi nhân dân min Nam là thuc "ngy quân ngy quyn", "tay sai đế quc M - k t thù ca dân tc".

Lãnh đạo cộng sản luôn mm mép nói đến phê bình - t phê bình nhưng tht ra h chưa h nhìn thng vào s tht, vào nhng sai lm ca chính mình nên h không sao t b tt xu t hi làm kh dân, kh nước, dn dân tc vào cnh lm than bế tc trit đ trin miên.

Hãy nhìn sang nước Đc, cũng b chia r thành 2 nước đi lp, ngay sau khi bc tường Berlin sp đ, vic hòa gii hòa hp dân tc được thc hin ngay, t vic xây dng h thng chính quyn thng nht, bu c dân ch, tuyn la nhân tài, gi vng nguyên tc bình đẳng gia các đng 2 min Tây - Đông trước đây, không có đnh kiến chia r. Ngay c đến quân đi, an ninh, vic thng nht cũng được thc hin mt cách cht ch, ôn hòa, tôn trng ln nhau, ly li ích chung ca đt nước, dân tc làm mc tiêu cao quý nhất. Bà Angela Merkel, mt cán b khoa hc đào to trưởng thành t min Đông vn được c nước bu làm Th Tướng trong nhiu nhim kỳ, có thc quyn cao nht nước Cộng hòa liên bang Đc. Tài sn tích lũy hàng my chc năm bên Tây Đc được san s quy mô lớn cho bên Đông Đc đ 2 min được thng nht không nhng v chính tr, kinh tế tài chính, quân s, ngai giao, giáo dc, văn hóa, v trình đ phát trin, v mc sng, mà c v tinh thn, tình cm, tâm lý xã hi, đ đến nay không còn ai phân bit Tây Đc với Đông Đc như trước đây 28 năm.

nước ta, tuy lãnh đo đảng cộng sản vn còn kiêu ngo t phong nhng thành tích lch s tht ra không có thc cht, duy trì trên các cun sách lch s và giáo khoa nhng thành tích ba hoa, thi phng v công lao tht ra là rỗng tuếch và t hi, nhân dân đã có cách nhìn ngày càng rõ, càng đúng là đảng cộng sản tht ra là mt thế lc có hi cho đt nước, cho dân tc, góp phn to nên chíến tranh huynh đ tương tàn, theo mt hc thuyết ngoi lai đc hi.

Do vậy, ngay sau ngày 30/4, rất nhiu bà con ta đã không còn phân bit Bc - Nam, ta đch, mà trong cuc sng đã xóa b kỳ th Bc - Nam, nhn li h hàng, giúp đ thương yêu nhau tn tình, theo quan đim bình đng Bc - Nam, thm chí còn công nhn nhng mt tt, tiến b ni trội ca min Nam trước đây, như v ci cách rung đt đ người cày có rung, như h thng giáo dc kích thích tư duy đc lp, như chế đ đa nguyên đa đng có cân bng kim soát chéo các quyn lp pháp, hành pháp và tư pháp, v tư do ngôn lun, báo chí... tuy là vẫn còn nhng khiếm khuyết.
Nhân dân ta r
t t tin, thy đúng, thy tt là làm. Mc cho chính quyn cộng sản cn tr, phá đám, bà con ta hi ngoi vn đu tranh c người v tu b, sa sang, chăm sóc các nghĩa trang quân đi và thường dân xưa cũ, thắp hương tưởng nim các lit s, người thân ; vn quyên góp đ đưa v nước nhiu xe lăn, tin ca giúp các thương binh ca Quân Lc Vit Nam Cng Hòa còn sng sót ; t chc nhng hi đoàn thường xuyên quyên góp h tr cho các tr em m côi, tht hc, cho bà con nghèo đói... hoặc đ góp phn khuyến hc, xây đường xá cu cng nông thôn ho lánh min Nam thường b b rơi, coi nh.

Đó là vô vàn công việc c th mà bà con ta trong và ngoài nước chung lòng thc hin cuc hòa gii và hòa hp dân tc mà đảng cộng sản đã c tình quên lãng, vi phm mt cách xu xa cam kết ca h trên Hip Đnh h tng tham gia ký kết.

Gần đây nhân k nim các trn đánh Hoàng Sa ca Quân Đi Vit Nam Cng Hòa và các trn đánh qun đo Trường Sa (như trn Gc Ma) ca Quân Đi Nhân Dân, đã có những cuc gp g, kết thân gia các cu quân nhân, thân nhân các lit sĩ ca hai bên rt cm đng, còn có t chc "Nhp Cu Hoàng Sa" do các nhà báo, nhà văn hóa c nước dng lên đ tưởng nim các lit s, kết thân giúp đ các quân nhân, thân nhân Bắc Nam, không phân bit.

Lãnh đo, B chính tr, Ban Tuyên giáo đảng cộng sản hãy chu khiêm tn hc tp các vic làm c th cao quý trên đây mang tinh thn Hòa gii Hòa hp dân tc sâu sc, và cuc hp Quốc hội sp đến nên bàn đến nhng vic làm cụ th, như Nhà Nước cùng nhân dân chung sc chăm sóc các nghĩa trang lit sĩ và thường dân trong c nước mt cách chu đáo, bình đng, tưởng nim nghiêm chnh các lit sĩ Hoàng Sa cũng như các lit sĩ Trường Sa, chăm sóc các m, nghĩa trang lit sĩ các trận chng bành trướng Trung Quc trên vùng biên gii phía Bc, sa cha các ngôn t ch nghĩa trên các sách giáo khoa (ví d như các bài toán lp ba v "quân ta tiêu dit quân ngy", các danh t "ngy quân, ngy quyn"...)

Rõ ràng trong thực hin hòa giải hòa hp dân tc, đảng cộng sản đã phn bi li ha vi toàn dân, phn bi s cam kết bng ch ký trong hip đnh Paris-1973, nhưng nhân dân đã t mình thc hin mt cách t giác rng khp đoàn kết Bc - Nam, trong – ngoài nước, bng nhiu hình thc phong phú, sâu đậm.

Gn đây có 2 s kin ni bt nêu gương sáng cho Bộ chính trị và Quốc hội Hà Ni noi theo. Đó là vic Qu văn hóa Phan Châu Trinh t chc l trao gii thưởng Phan Châu Trinh cho các tác gi trong và ngoài nước, có nhiu người t nước ngoài về d và nhn gii, trong khi các tài liu chính thc ca đng vn còn coi c Phan Châu Trinh là người theo "ch nghĩa ci lương", lc hu so vi đảng cộng sản. Không mt t báo l phi nào đăng tin này.

Thứ 2 là t chc BPSOS – Boat People SOS – Cp cứu thuyn nhân ngoài nước đã phi hp vi anh ch em dân ch trong nước lên danh sách nhng k cm quyn vi phm nng n nhân quyn ca nhân dân – như tham nhũng, hi l, giết chết, đánh đp, tra tn công dân, x án bt công... ca các viên chc trong b máy hành chính, công an, tòa án,- đ gi cho các t chc quc tế, theo đo lut Magnitsky được tng thng Hoa Kỳ ban hành t 9/12/2016, theo đó nhng k phm ti v vi phm nhân quyn nghiêm trng s b chế tài, cm nhp cnh vào Hoa Kỳ, tài sn nếu có trên đất M s b phong ta. Magnitsky là tên mt lut sư M làm cho hãng Hermitage, b chính quyn Nga bt giam và chết trong tù năm 2009 sau khi điu tra và t cáo ti bin th 230 triu đôla trong công qu ca nhng k thân tín vi ông Putin. Hin nay BPSOS đã chuyển danh sách vài trăm nghi phm trên đây cho cơ quan bo v nhân quyn ca Quốc hội Hoa Kỳ. Mt đòn tn công li hi phi hp trong, ngoài nước theo tinh thn hòa gii hòa hp làm rung chuyn hàng ngũ tham quan ô li cộng sản mi cp, nht là những quan tòa x án các công dân yêu nước theo ch th ca b chính tr, thường được gi là nhng v án b túi, x kín nhưng mang danh là x công khai do s dư lun.

Vn đ chiến lược hòa gii hòa hp dân tc b Đng c tình b quên thì nhân dân luôn ghi nhớ và t mình thc hin ngày càng sâu rng, trong nước cùng vi ngoài nước, vi s tham gia ca nhiu đng viên cộng sản thc tnh, làm gương sáng vi mong mun được nhng người lãnh đo cộng sản như Bộ chính trị, Quốc hội … noi theo.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 19/04/2017

Quay lại trang chủ
Read 1275 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)