Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/07/2020

Việt Nam về đâu với thân phận tiểu quốc trên bàn cờ thế cuộc ?

Hoàng Hoành Sơn

Trung Quc đang m ra mt mt trn trn tng lc và đa din trên khp bn phương, tr Nga. Dù trong nước có mưa lũ, đng đt, thi tiết tht thường : mưa đá, vòi rng, lũ dâng cao dn đến nguy cơ v đp Tam Hip, tái bùng phát dch Vũ Hán ; thêm nhiu ch trích t các nước v lut an ninh Hongkong, đàn áp, trit sn người Duy Ngô Nhĩ. Và nht là ánh nhìn ca thế gii v Trung Quốc gi đây đã khác xưa. Vy mà qu bong bóng Trung Quc vn chưa v.

china1

Tom Orlik, tác gi ca cun sách mi xut bn "China : The Bubble That Never Pops" nhn đnh sc mnh ca Trung Quc nm 3 đim sau :ngun vn vng mnh cho h thng ngân hàng Trung Quốc, s can thip ca chính ph có th giúp h mnh m thêm thay vì yếu đi và li thế cnh tranh đến t quy mô khng (1). Sau nhiu phân tích, Tom Orlik tha nhn : "Đến một ngày nào đó cuc khng hong s tr nên quá ln đ Bc Kinh có th kim soát. Nhưng đi dch "trăm năm có mt" cũng đã không th chc v qu bong bóng này thì có l ngày đó vn còn rt xa xôi" (2).

Nếu ngày bong bóng Trung Quốc v rt xa xôi thì tình hình Vit Nam s ra sao ?

Trong lúc đó thì Hoa Kỳ, đi th chính tr ln nht ca Trung Quốc trên thế gii, đang cht vt trong hai mt trn chng dch Vũ Hán và bt n chính tr t s kin George Floyd to nên. Lòng người chia r, hao tn nhiu nhân mng và thit hi v kinh tế. Cũng như các cuc tái đàm phán vi các nước đng minh, Châu Âu và Châu Á, làm cho các đng minh ca Hoa K ít nhiu bt mãn. Nhưng Hoa K vn đang bo toàn được sc mnh trên trường quc tế.

Vn đ đây là Việt Nam s phi có đng minh thân cn đ nương ta, và cng sn Việt Nam đã chn mt đng minh gn, du có nhiu nguy cơ tim n. Ti sao Việt Nam không chn Hoa K hay mt nước nào đó ? Lý do vì nước xa không cu được la gn, khi mà thng hàng xóm cơ bp ngày đêm lăm le bt nt, thì thôi đành chn làm đàn em nó, còn hơn đi chơi vi my anh cơ bp xóm bên, l có mâu thun, đi anh xóm bên đến cu thì mình cũng đã tang thương, bm dp hết mình my ri.

Đó chính là thân phn ca các quc gia nh yếu, thiếu sc cnh tranh trong các mt trn kinh tế hay đi kháng. Trên thế gii, Việt Nam xếp th 65 v tng din tích (3), và th 15 v dân s (4). Tuy nhiên, nếu xét v mt chính tr, kinh tế, quân s và văn hóa thì Việt Nam ch là mt quc gia đang phát trin, cn gia tăng các ch s phát trin v mi mt. Vì thế, Việt Nam vn là mt quyn lc nh.

Điu đang nói đây là Việt Nam có v trí đa lý núi lin núi, sông lin sông vi Trung Quốc, mt cường quc đang khao khát thng lĩnh thế gii và h không h du diếm lòng t tôn dân tc ca mình. Chơi vi Trung Quốc, Việt Nam đã chu ngm b hòn làm ngt đ Trung Quốc v đường lưỡi bò, cm đánh bt cá, húc chìm tàu thuyn ngư dân. Thm chí Việt Nam cũng âm thm xếp li các d án du khí dù nó nm trên thm lc đa hay vùng đc quyn kinh tế nước mình.

Nhưng chưa dng li đó, Việt Nam còn phi dan díu vào Sáng kiến Vành đai Con đường ca Trung Quốc, t biến mình thành các đim tp kết hay sn xut hàng hóa. Biến các cng bin chiến lược quan trng thành tư hu ca Trung Quốc. Các đc khu kinh tế đã m toang cánh ca vào VN. Khi dân Trung Quốc qua li Việt Nam không cn visa, thì người Việt Nam mun qua Trung Quốc phi dc dài xếp hàng ch đi.

Nói đến đây, chúng ta cn lt li quyn sách "The Hundred-Year Marathon", ca Micheal Pillsbury. Trong đó, tác gi đã cnh báo thế gii cn chú ý nhng bin pháp k xo, trí trá, thâm him ca dàn lãnh đo Trung Quốc. H đang âm mưu nhng chiến lược bí mt giúp Trung Quốc tun t nhi tiến và dn thay thế v trí siêu cường ca Hoa K.

Nói thế đ nhn mnh đến cán cân quyn lc trên thế gii vn chưa đến mc có nước s sp đ như cui thi Chiến Tranh Lnh. Thế cuc vn chưa ngã ngũ, và Việt Nam vn chưa biết s đi v đâu. Nhng gì đang din ra ti Việt Nam cho thy chơi vi bn 16 vàng 4 tt ch có mt ch chưa được li bao nhiêu. Việt Nam ta con tt mà khi cn Trung Quốc s mang ra thí mng, ch Việt Nam không được quý chung như các quân c vai vế khác.

Trong tình hung hin ti, Việt Nam nên làm gì ? Hin nhiên là nương ta vào ai cũng đu ngu c. C Phan Châu Trinh, trong bài viết Hin Trng Vn Đ, Đăng c Tùng báo 1907,nói rng : "Không trông người nước ngoài, trông người nước ngoài tt ngu !". Vn đ đây không phi là nht thiết phi ng theo cường quc nào, mà chính là cn gi lên lòng t trng dân tc : t lc t cường đ trước hết là đng trên đôi chân ca chính mình. Không có kiu lép vế, thn phc hay chu l thuc đ ri câm lng không dám hó hé, mc cho mt bin, mt đo, mt luôn các đc khu kinh tế vào tay Trung Quốc đ gán n.

Tình trng Việt Nam chơi vơi gia sóng ba đào hin nay chính là do thái đ nhu nhược, thiếu minh bch và nht quán trong đường li ng x, k c chiến lược ch đo trong ni b ln ngoi giao ca chính quyền cộng sản Việt Nam. Cái tinh thn khiếp nhược, chc ch gió chiu nào ng theo chiu y, hay mc ai xâu xé ch quyn nước nhà. Nó không phi là thái đ ca nhng người làm chính tr chân chính. H không h có tính cách ca lãnh đo quc gia. Đó ch là trò đu dây tr con, vn là thói quen lâu ngày thành quen thói, mà trước đây Việt Nam s dng, đu đưa gia Liên Xô và Trung Quốc. Gi tái din cho thy bnh cũ ca Việt Nam đã quá nng không có li thoát. C qun quanh cái trò chơi vi ai mà quên mt tu thân, rèn luyn cái tâm, cái khí và cái chí ca người dân trong nước.

Chính li nghĩ nh bé, thin cn ca mt s nhà lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam trong quá kh cũng như hin ti đã góp phn biến Việt Nam mãi là mt tiu quc : đi năn n nhóm này, chy sau lưng nước n, bám theo đuôi liên minh kia. Và rt cuc t biến mình thành con tt trên bàn c mà không biết tương lai mình s đi v đâu.

Hoàng Hoành Sơn

Nguồn : VOA, 22/07/2020

Ghi chú :

(1) https://www.bloombergquint.com/businessweek/coronavirus-couldn-t-pop-china-s-economic-bubble-what-will

(2) https://www.bloombergquint.com/businessweek/coronavirus-couldn-t-pop-china-s-economic-bubble-what-will

(3) https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_di%E1%BB%87n_t%C3%ADch 

(4) https://tuoitre.vn/dan-so-viet-nam-hon-96-trieu-nguoi-la-nuoc-dong-dan-thu-15-the-gioi.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Hoành Sơn
Read 301 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)