Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/04/2017

Thông điệp từ Dương Nội gửi tới Đồng Tâm

VOA tiếng Việt

Gần 10 năm sau khi người dân ca làng Dương Ni "vùng lên" đ đòi li đt đai ca h thì nhng người dân ca Đng Tâm - mt xã khác cùng thành ph Hà Ni - cũng phi đng lên đi chi vi chính quyn vì mt thc đa sn xut.

thongdiep1

Xô xát giữa người dân Đng Tâm, M Đc, và cnh sát trong v tranh cãi v s hu đt đai.

Những người dân ca làng Dương Nội Hà Đông vn đang tiếp tc đu tranh và người dân Đng Tâm có th hc hi được gì t 1 thp k đu tranh ca người Dương Ni ?

Anh Trịnh Bá Phương, người dân xã Dương Ni, cho rng nhng người dân Đng Tâm đang thng thế trong cuc xung đt vi chính quyn bi "phía nhà cm quyn Hà Ni đã phi nhượng b th tt c nhng người dân b bt gi trái phép". Theo người con trai ca nhà đấu tranh quyn đt đai Cn Th Thêu đang b nhà cm quyn giam gi, người Đng Tâm có được s ng h t nhiu tng lp.

thongdiep2

Người dân làng Dương Ni biu tình bên ngoài mt tòa án trước v x "dân oan" Cn Th Thêu vào tháng 6 năm 2016. Người dân Dương Ni, Hà Đông, cũng đã có gn 10 năm đu tranh giành li thc đa sn xut t chính quyn.

"Bà bí thư ca xã Đng Tâm, tc là người có quyn lc cao nht xã Đng Tâm đã đng v phía nhân dân, đã cùng vi c Kình, mt người cao tui Đng Tâm ra đấu tranh và sát cánh cùng vi người dân trong cuc đu tranh giành li thc đa sn xut. Hin nay cho dù nhà cm quyn Hà Ni đang có li thế v s lượng báo chí, truyn hình, truyn thông c hình và viết nhưng người dân Đng Tâm vi s lượng 6000 dân thì tôi tin rằng người dân Đng Tâm cũng có bin pháp và h cũng đã lường trước tt c các tình hung đàn áp t chính quyn Hà Ni và tôi nghĩ rng h đang thế thng".

Bắt đu t năm 2008, người dân Dương Ni, cũng ging như người dân Đng Tâm hiện nay, đã đồng lot đng lên đu tranh trước chính quyn vi mi tng lp t già ti tr tham gia. Theo anh Phương, cũng ging như Đng Tâm, cuc "ni dy" đó ca người Dương Ni đã "làm cho nhng người làm trong chính quyn cp thôn xã đu đã

"Nhà cầm quyn Hà Ni đã s dng trăm mưu ngàn kế đ đánh phá người dân Dương Ni" – t đe da ti bt giam, theo anh Phương. Bà Cn Th Thêu, m ca anh đã b kết án 9 năm tù giam vì đu tranh cho quyn đt đai ca Dương Ni. Nng anh Phương cho biết nhng người dân Dương Ni vn đang kiên cường và to thành khi đoàn kết đ đu tranh.

"Hiện nay bà con ít xung đường hơn so vi nhng năm trước. Đó là nhng phương pháp do bà con đây đưa ra đó là đu tranh trường kỳ. Tc là bà con trong quá trình này sẽ làm nhng tp phim. Qua nhng tp phim ca các đoàn làm phim có c ph đ tiếng Anh đ cho toàn dư lun thế gii biết được nhng ti ác mà nhà cm quyn Hà Ni đã gây ra đi vi người dân Dương Ni".

Người dân Dương Ni, theo anh Phương, s đu tranh đến cùng đ giành li đt đai và "bà con không coi vic nhà cm quyn Hà Ni bt gi m tôi là mt ni đe da đi vi bà con" và "cũng hiu được rng dư lun đang rt phn n và cũng hiu được rng có cng đng rt ln – trong đó có các cơ quan và chính ph các nước phương Tây rt quan tâm". Anh Phương cho biết đi din khi Liên minh châu Âu ti Hà Ni cũng như các đi s quán, Tng thng Pháp và Cc phó Cc An ninh M Ben Rhodes quan tâm ti trường hp ca bà Cn Th Thêu và cuc đu tranh của làng Dương Ni.

Nhờ có sc ép ca cng đng quc tế mà chính quyn đa phương đã phi "xung nước" và nhượng b. Anh Phương cho rng v lâu dài người dân Đng Tâm cũng cn có được s chú ý và giúp đ t cng đng quc tế như người dân Dương Ni đã làm.

thongdiep3

Những cnh sát cơ đng b gi ti nhà Văn hóa ca xã Đng Tâm trong v xô xát gia chính quyn và người dân v tranh chấp đt đai.

Người dân Đng Tâm tiếp theo 1 năm sau hay 2 năm sau có th áp dng ging như Dương Ni tc là có th h s t chc nhiu nhng cuc xung đường ti trung tâm th đô, như ti b h Hoàn Kiếm, theo anh Phương, và h s tiếp xúc gp g nhiều cơ quan báo chí và các t chc nhân quyn đ các chính ph phương Tây h quan tâm đến vn đ đt đai Vit Nam. H cũng s làm ging như Dương Ni hin nay là kêu gi ng h. Và h không tha hip không đàm phán vi chính quyn thì h s tiến ti thành công.

Sau 10 năm tranh chấp đt đai, xô xát đã n ra hôm 15/4 Đng Tâm khi chính quyn mun giao 47 ha đt cho công ty bưu chính ca b Quc Phòng Viettel. Hin người dân Đng Tâm vn đang gi 20 cnh sát cơ đng được điu đến đa phương đ "thi hành công vụ".

Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc tng nói ti mt cuc hp tng kết công tác năm 2016 ca ngành tài chính vào đu năm nay rng ngun lc công, đc bit t đt đai không được đnh giá chính xác là tâm đim ca tham nhũng và li ích nhóm. Đt đai vn đang là một trong nhng vn đ nóng bng nht trong mi quan h gia nhà nước vi người dân Vit Nam. S liu trong báo cáo 2035 ca chính ph và Ngân hàng Thế gii cho thy 70% trong s khong 700.000 đơn khiếu ni gi đến chính quyn giai đon 2009-2011 có liên quan đến vn đ thu hi và mâu thun v đt đai.

Nguồn : VOA, 21/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 594 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)