Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/07/2020

Chỉ có ở Việt Nam : Bao… biên !

Trân Văn

Vit Nam va phát hin thêm tám trường hp nhim Covid-19 ! Tuy tám ca nhim Covid-19 này đu Đà Nng (1) song dường như đt dch mi s không ch khu trú Đà Nng !

baobien1

Hai trong s 21 người Trung Quc b cho là nhp cnh trái phép và lưu trú Qung Nam (VN), 18/7/2020.

Ngoài vic tr thành mt đim nóng v dch, Đà Nng còn như mt đim nóng v an ninh quc phòng. Công an Đà Nng va khi t và tm giam bn người (2/4 là công dân Trung Quc) vì t chc nhp cnh Vit Nam trái phép (2).

Tuy chưa có bt k thông tin nào xác nhn, nhng người t Trung Quc vượt biên vào Vit Nam là tác nhân gây ra làn sóng lây nhim Covid-19 mi nht ti Vit Nam nhưng nhiu người, bao gm c nhng viên chc hu trách cùng tin đó là quan h nhân – qu !

***

Trong bi cnh toàn cu như hin nay, gi gìn đ c quc gia vô nhim vi Covid-19 là mt ước vng khó kh thi nhưng nhìn mt cách tng quát, Vit Nam đã đt được thành qu đáng k trong vic phòng nga Covid-19.

Nhìn mt cách tng quát, giá phi tr cho n lc phòng nga Covid-19 ca Vit Nam không r và dù mun hay không, tng gia đình, mi cá nhân đã cũng như đang phi đóng góp "chi phí" cho thành qu y.

Đó cũng là lý do khiến nhiu người phn n khi Covid-19 đt nhiên "tái xut giang h" cùng vi s xut hin càng ngày càng đông ca công dân Trung Quc, bt k Vit Nam tiếp tc duy trì bin pháp "hn chế nhp cnh" !

Người s dng mng xã hi Vit Nam đã tìm, đã bày ra nhiu thông tin được qung cáo trên mng xã hi. Nh vy, nhiu người mi v l, rng thì là… du Covid-19 vn là n ha lơ lng trên đu người Vit nhưng t Trung Quc mun vào Vit Nam không khó !

Không ít doanh nghip cung cp dch v vn ti đường b gia Vit Nam và Trung Quc đang qung cáo, chng hn :Bn b kt Trung Quc bt k vì lý do gì. Bn mun v Vit Nam ngay hôm nay. Hãy liên h nhà xe ngay hôm nay. Đưa đón tn nơi, bt k bn đâu. An toàn nhanh chóng. Giá c phi chăng. Không k đêm - ngày, mưa - nng. Liên h ngay đ v nhà ăn cơm m nu thôi nào. Hay : Đ phc v nhu cu đi li ca khách, nhà xe bên em vn hot đng hai chiu, sang Trung, v - Vit bình thường nhé. Chiu v em có đường tránh cách ly nhé. Khách kết bn Wechat gi v trí xe đón tn nơi. Uy tín, an toàn giá c hp lý... Anh ch em đi li trong nước gi đnh v em đưa đón tn nơi nhé.

Có c nhng cá nhân thì huch tot :Có bn nào đi Trung Quc hoc v Vit Nam thì mình nhn đưa đón nhé. Ch nhn đưa đón gn như Hà Khu, Văn Sơn, Mông T và Côn Minh. Đến nơi mi tr tin, mìnhbao biên nên đường an toàn nhé (3) !

***

Trước nay, nhp cnh trái phép vn là vn nn luôn làm các h thng công quyn trên khp thế gii nhc đu vì đe da, thm chí gây tn hi cho : Chính tr, quc phòng, kinh tế, an ninh, xã hi.

Ti sao t Trung Quc vượt biên vào Vit Nam li d dàng, thm chí dù vi phm các qui đnh xut nhp cnh, v nguyên tc, b xem là xâm hi an ninh quc gia mà còn có th công nhiên qung cáo… bao biên ?

Tht rabao biên không mi. Không có bao biên, hàng hóa Trung Quc không th t chy vào Vit Nam làm nhiu loi sn phm Vit Nam chết ngt như đã và đang thy vài chc năm nay. Không có bao biên cũng s không có hết đt dch này trên gia súc, đến đt dch kia trên gia cm, sau đó phi hy dit hàng lot gia súc, gia cm. Lúc này,bao biên được nhiu người chú ý, gây xúc đng ln vì có th phát tán Covid-19, hy dit người Vit trên din rng !

***

Tt nhiên phi hết sc cn trng trong vic phòng nga Covid-19 nhưng Covid-19 có đáng bn tâm hơn chuyn h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam quan nim thế nào, vn hành ra sao mà nhiu doanh nghip, cá nhân có th t tin đến mc công nhiên qung bá v… bao biên ?

Khi vic kim soát biên gii Vit Trung lng lo đến mc, ngay c nhng cá nhân chuyên kiếm sng bng vic ch mướn cũng có th chi ít tin đ… bao, tr nhiu hơn, có thbao ti mc nào ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 29/07/2020

Chú thích

(1) htpps://tuoitre.vn/them-8-ca-covid-19-moi-lien-quan-4-benh-vien-o-da-nang-2020072821212571.htm

(2) htpps://laodong.vn/phap-luat/da-nang-bat-doi-tuong-trung-quoc-cam-dau-duong-day-nhap-canh-trai-phep-822527.ldo

(3) htpps://www.facebook.com/groups/145094879575683/permalink/749029122515586/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 65 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)