Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

31/07/2020

Việt Nam rớt khỏi nhóm 20 nước đi đầu về phục hồi kinh tế hậu Covid

Nguyễn Hùng

Vit Nam không còn nm trong s 20 nước đi đu trên thế gii v kh năng phc hi kinh tế sau dch Covid nhưng vn còn trên nhiu nn kinh tế ln như Trung Quc, Nht Bn, Đc, Anh và Hoa K.

rot1

Mt áp phích tuyên truyn cuc chiến chng đi dch Covid-19 Vit Nam. (nh chp màn hình Tui Tr Online)

Ch s Phc hi Covid Toàn cu ca Chính ph Malaysia choti hôm 28/7 còn xếp Vit Nam v trí th 20 nhưngsang ngày 30/7 đã đánh tt Vit Nam xung v trí th 22. Thế ch Vit Nam là Myanmar.

Thái Lan vn tiếp tc v trí dn đu theo sau là Latvia v trí th hai, Nam Hàn đng th ba, Malaysia th tư và Đài Loan th năm.

Hoa Kỳ, quc gia b nh hưởng nng n nht do Covid-19 vi trên 150.000 người thit mng đng th 119 v kh năng gượng dy v kinh tế trong khi Philippines, nơi Tng thng Duterte hay được coi là có nhiu đim ging Tng thng Trump, xếp ngay sau v trí th 120.

Trung Quc, nước láng ging khng l chung ý thc h ca Vit Nam, đng th 35, trên Nht Bn mt bc. Quc gia rng ln nht thế gii, Nga, ch đng th 95.

Điu ngc nhiên là Singapore đng tn th 44 trong khi Indonesia, mt nước Asean khác, v trí 59. Campuchia đng th 85, Lào thứ 33 và Brunei thứ 46.

Vic rt hng ca Vit Nam có th liên quan tiđt bùng phát Covid mi nh min trung sau ba tháng tm yên n. Nhưng ngay c trước din biến mi này, nh hưởng ca Covid đi vi kinh tế Vit Nam vn được đánh giá là khá nghiêm trng.

Các chuyên gia nói rng khong 40% lc lượng lao đng Vit Nam làm trong các ngành có sn lượng và lương bng cùng gim bên cnh nhng đt sa thi nhân viên. Trong s các ngành này có dch v cho thuê phòng, ăn ung, sn xut, bán buôn và bán l. Các ngành này được cho là có xu hướng s dng lao đng di cư cũng như lao đng không có tay ngh vi các hp đng lao đng mù m khiến người lao đng không được hưởng các gói tr giúp ca chính quyn.

Mc dù vy Vit Nam vn được đánh giá là mt trong nhng nn kinh tế vn có tăng trưởng trong năm 2020 vi mc tăng t 3-5%tùy vào đánh giá ca các t chc khác nhau và t 6,8-7% trong năm 2021. Nhưng đ có th tăng trưởng cao tr li, sc mua ni đa không thôi s không đ mà Vit Nam cn ti s hi phc tr li ca tăng trưởng kinh tế cũng như hi phc sc mua trên thế gii,theo McKinsey.

Các nhà lãnh đo Vit Nam dường như quan tâm ti chuyn gi k lc v chng Covid-19 hơn là có các chính sách táo bo đ khôi phc kinh tế nhm tránh nhiu người chu cnh điêu đng vì mt cơ hi làm ăn. Trong năm ngay trước k hp h trng ca Đng Cng sn, B Chính tr và Ban chp hành trung ương cho rng người dân s Covid hơn s suy thoái kinh tế. Điu này có th đúng trong ngn hn nhưng không có gì đm bo nó s vn như vy trong các tháng ti đây.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 31/07/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hùng
Read 69 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)