Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hội nghị Trung ương IV thừa nhận tác động tiêu cực sâu rộng của dịch Covid-19 đối với Việt Nam

RFA, 04/10/2021

Đợt dch Covid-19 ln th tư bùg phát t cui tháng tư va qua gây ra nhng tác động tiêu cc sâu rng đối vi đất nước Vit Nam. Đây là tha nhn ca ông Tng bí thư Nguyn Phú Trng trong phát biu khai mc Hi ngh Ban Chp hành trung ương Đảng cng sn Vit Nam Khóa XIII din ra ngày 4/10 (gi tt là Hi ngh Trung ương IV).

chithi1

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4 mặc niệm những người đã chết vì Covid-19 tại lễ khai mạc ở Hà Nội hôm 4/10/2021 - VGP

Thông tn xã Vit Nam dn li ông Nguyn Phú Trng như va nêu và cho biết đây là ni dung quan trng ca Hi ngh Trung ương IV kéo dài cho đến ngày 7/10.

Hi ngh được nói s tp trung bàn v các bin pháp phòng/chng Covid-19, quan đim và chính sách v công tác này trong tình hình mi mà Th tướng chính ph Hà Ni gi là thích ng an toàn vi dch Covid-19.

Tin cho biết, các y viên trung ương tham d hi ngh đã dành mt phút để mc nim gn 20 ngàn người dân chết tính đến ngày 4/10 vì dch Covid-19 Vit Nam.

Hi ngh cũng đề cp đến vn đề v tư tưởng mà Đảng cộng sản luôn nhc đến là t chuyn hóa, t chuyn biến ca các đảng viên t cp cao đến cơ s.

Tin nói Hi ngh Trung ương IV cũng tìm cách tăng cường công tác xây dng, chnh đốn Đảng. Theo li ông Tng bí thư Nguyn Phú Trng thì đây là nhim v then cht, đặc bit quan trng có ý nghĩa sng còn đối vi Đảng cộng sản Vit Nam.

Tng bí thư Nguyn Phú Trng được cho là người khi xướng công cuc đốt lò’ chng tham nhũng để làm trong sch b máy đảng và Nhà nước.

Gn đây nht, vào tun qua, mt lot tướng, tá ca B Tư lnh Cnh sát bin Vit Nam b y Ban Kim Tra Trung ương Đảng cộng sản Vit Nam k lut vì nhng sai phm trong qun lý và tham nhũng.

Nguồn : RFA, 04/10/2021

********************

Chính phủ Việt Nam ra chỉ thị phục hồi sản xuất công nghiệp

RFA, 04/10/2021

Chính ph Vit Nam hôm 3/10 va ra ch th v vic phc hi sn xut ti các khu vc sn xut công nghip trong bi cnh phòng, chng dch bnh Covid-19.

chithi2

Công nhân đeo khẩu trang khi làm việc tại nhà máy may mặc Maxport ở Hà Nội ngày 21 tháng 9 năm 2021. AFP Photo

Truyn thông nhà nước loan tin va nói cùng ngày theo Ch th s 27 ca Chính ph, do Phó Th tướng Lê Văn Thành ký ban hành.

Theo ông Thành, hin nhiu chui sn xut, cung ng hàng hóa b đứt gãy, phi hy nhiu đơn hàng sn xut trong nước, thiếu ht lao động phc v sn xut. Do đó, Th tướng Chính ph ra ch th yêu cu các doanh nghip phi hp vi địa phương thng nht phương án sn xut, lưu thông hàng hóa, đi li và ăn ca người lao động... nhưng phi bo đảm an toàn phòng dch.

Ngoài ra, các UBND tnh, thành ph phi thành lp Ban Ch đạo phc hi sn xut để phi hp các doanh nghip trên địa bàn, để va sn xut kinh doanh va bo đảm an toàn phòng, chng dch theo hướng dn ca B Y tế.

Ch th yêu cu B Y tế phân b kp thi vc-xin cho người lao động và ban hành các quy định v giãn cách, xét nghim, x lý khi phát hin người lao động nhim Covid-19 ti doanh nghip.

B Giao thông vn ti được Chính ph yêu cu bo đảm lưu thông hàng hóa, phc v tt cho quá trình phc hi sn xut, kinh doanh...

Các B Kế hoch và Đầu tư, B Ngoi giao, B Công an, B Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Vit Nam cũng được Chính ph Vit Nam yêu cu phi hp trong ch th s 27.

Trước đó, vào ngày 2/10, ti bui tiếp xúc c tri trc tuyến, Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc cũng yêu cu các địa phương không cát c (chia ct lãnh th, không phc tùng ch quyn trung ương) trong chng dch.

Theo ông Nguyn Xuân Phúc, vic áp dng các quy định phòng, chng dch mi nơi mt kiu đang làm khó cho các doanh nghip phc hi sn xut kinh doanh.

Published in Việt Nam
dimanche, 26 septembre 2021 21:08

Tượng đài nhân dịp... đại dịch !

Ông Trn Hoàng Ngân Vin trưởng Vin Nghiên cu phát trin Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Đi biu ca Thành phố Hồ Chí Minh ti Quc hi Vit Nam va gp v ming.

tuongdai0

***

Hôm 23/9/2021, ti bui hp gia Đoàn Đi biu Thành phố Hồ Chí Minh ti Quc hi vi các S Lao đng Thương binh Xã hi, Tài chính và Y tế ca thành ph này đ giám sát v các chính sách h tr đi tượng khó khăn do tác đng ca dch bnh Covid-19, ông Ngân cho rng : Sau khi ki m soát dch bnh, Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh nên xây dng nhng tượng đài vinh danh ngành y tế. Trong các cuc chiến, chúng ta vinh danh b đi, chiến sĩ gii phóng quân thì trong chng dch cũng nên vinh danh ngành y tế.

Vì sao dân chúng Vit Nam vn cm phc, biết ơn đi ngũ nhân viên y tế li ni gin sau khi nghe đ ngh này, k c đc gi ca mt s cơ quan truyn thông chính thc ?

Trên din đàn ca t Thanh Niên, trong hàng trăm bình lun v đ ngh ca ông Ngân, có hàng chc người t ra bc bi hoc ngán ngm vì l i xây tượng đài !Nhiu người bày t nhng suy nghĩ na ná như Van Minh Nguyen : Dùng ti n xây tượng đài đ h tr các y bác sĩ chng dch hay bnh nhân thì có ý nghĩa hơn. Hay Te Tran : Nhân viên y t ế không cn tượng đài, cái h cn là nhà nước hãy chăm lo cho h tt hơn.Hoc Nguyen Nguyen : Nên dành ti n xây tượng đài đu tư cho h tng, như bnh vin, trang thiết b, tăng thu nhp cho nhân viên y tế. Có người như Hung Tran, t gii thiu là mt nhân viên y tế thì ch mong s tin đó s giúp ng ười bnh có giường nm (1).

Còn trên mng xã hi trước gi vn t do hơn thì Mùi Th Lê ma mai thế này : Mình nghĩ m i tnh nên xây mt tượng đài hoành tráng vì chng dch là huy đng ngành y toàn quc. Gi ch xây mt cái hóa ra các tnh còn li không được vinh danh. Mi tnh mt tượng đài, y bác s có đói, có mt, ngm tượng đài là tan biến hết vt v. ng h v đi biu quc hi này. Phi bào cho ti. Tr li thc mc ca mt người bn : Th t bi toàn tp mà đòi vinh danh - Mùi viết thêm : Ph i vinh danh ch. Chng hoa hng nào cao như xây tượng đài, làm mt phát là có tin t đút túi, còn y bác sĩ li tiếp tc được ca ngi, được nhn sut ăn chết đói đ làm anh hùng. Anh hùng cn gì ăn (2).

Mt facebooker ly nickname là Ký gi thi cuc dành thi gian viết hn mt thư ng gi riêng cho ông Trn Hoàng Ngân. Thư đi khái thế này.

Theo tôi, anh lo tìm gii pháp hi phc kinh tế cho thành ph ca mình khi mà nó có th sp tim bt c lúc nào vì tình trng phong ta lâu nay, thay vì dành thi gian rnh ri đ ngh tào lao v vn. Kinh tế lao đao, ngân sách trng rng, dân khô máu, ly tin đâu xây tượng đài h anh Ngân ? Liu ngành y c nước mà đng đu là B trưởng Long có xng đáng được xây tượng đài khi tham mưu thc hin các gii pháp chng dch quá ? Ti Thành phố Hồ Chí Minh, hai ông giám đc S Y tế cũng không kém. N lc ca các nhân viên y tế trong chng dch rt đáng ghi nhn. H cn đng viên bng các phn thưởng vt cht giá tr ch h cn ko tượng đài gì đâu anh Ngân. Không tin anh c hi h xem tôi nói có đúng ko. Riêng lãnh đo ngành ca h thì không h xng đáng chút nào. Nhiu nhóm li ích trong ngành y còn li dng dch đ kiếm chác kia kìa. Nhân viên y tế chng dch cc kh quá b vic hay trn vic thì B y tế còn nhn tâm ra văn bn đòi tước giy phép hành ngh ca h mà.

Đ th chuyn như vy, liu tượng đài ngành y ca anh có lý do chính đáng đ xây dng không ? Sao anh không đ xut dng tượng đài v nhân dân chu đng đói kh hay t vong vì dch ? Hay là anh bt chước my ông tòa án tc tượng thm phán, trong khi án oan ngút tri ? Chc anh mun ly lòng anh Long Thái Bình h anh Ngân ? B ý nghĩ tượng đài đi anh Ngân ơi, hãy lng nghe dân chi đ xut ca anh kìa. Mt Phó Giáo sư, Vin trưởng như anh mà đ tư duy tượng đài chi phi là hng bét ri. Tôi là mt công dân phi đóng thuế, tôi nói không vi tượng đài ca ngành y. Mun xây tượng đài, anh nên b tin túi ra mà xây. Vy nha (3) !

Bên cnh nhng bình lun dài, trên mng xã hi cũng có không ít nhng góp ý rt ngn cho đ ngh dng tượng đài vinh danh ngành y tế và không thèm giu diếm s khinh mit như Chanh Tam : Phác th o tượng đài chng dch - mt pháo đài hình cái bô được trí thc nâng. Nên thi tìm kiếm gương mt trí thc y cho tượng đài. Bn bè ca Chanh Tam đã bàn lun sôi ni c v vic nên chn din mo ca ai và nên dng đâu. Phn ln tán thành vic chn dng tượng đài Bình Hưng Hòa mt đa danh ni tiếng mà dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh ai cũng biết do có lò thiêu (4).

***

Gia lúc thiên h đang xôn xao bình phm v sáng kiến dng tượng đài vinh danh ngành y, Hoang Linh đ ngh mt sáng kiến mi : Dng tượng đài ghi nh hot đng ngoáy mũi và đ xut luôn c tên cho tượng đài này là "Hoan h ngoáy". Facebooker này gii thích : Tôi không nh gia đình mình đã test bao nhiu ln ri. Ngoáy mũi có l là n tượng khó quên ca nhiu người. Vi tôi cũng vy, mt cm giác khó t.

Có v bác sĩ không đng tình vi vic xét nghim bng ngoáy mũi vì : "Khoang mũi là nơi cc k nhy cm có chc năng sưởi m không khí, bt ly mm bnh, tiết cht nhy bao ph bi bm đ bo đám không khí tht sch trước khi vào phi. Khi hít trúng bi bm, h thn kinh vùng mũi s b kích thích to nên phn x ht hơi đ tng kh cht l ra khi mũi. Vic chc ngoáy bng que xét nghim s làm tn thương niêm mc mũi, chy máu do rách niêm mc hoc chc trúng mch máu, nhim trùng mũi xoang. Bt đc dĩ mi phi đưa que vào mũi đ ly dch nhy làm xét nghim. Đây là mt can thip xâm ln, có gây hi. Người ta c gng tìm cách xét nghim bng mu nước bt, hơi th, m hôi… đ không đng chm đến phn nhy cm ca mũi".

Bác sĩ nói sao sao ch tôi thì ngoáy mũi hoài đâm ghin, tôi c ch tin ông t trưởng ri xung phong đi din đi ngoáy mũi nếu là xét nghim đi din. Nghe tin có đ xut xây tượng đài n tượng cho mùa dch, cũng hay hay. n tượng ca người dân là ngoáy mũi nhưng mà đ xut vi cp cao thì người ta cười cho. Nên tôi đin thoi nh anh Phùi, ch lò gm ni tiếng Lái Thiêu đt làm tượng đi test Covid-19 mà không biết đt tên chi. Anh Phùi đ xut tên "Hoan h ngoáy". Tôi OK ngay. Người dân hoan h ngoáy cho n mũi còn my đơn v nhp khu b test thì hoan h đếm tin là cái chc (5).

Trân Văn

Nguồn : VOA, 26/09/2021

Chú thích :

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/dbqh-tphcm-de-xuat-xay-dung-tuong-dai-vinh-danh-nganh-y-te-1453727.html

(2) https://www.facebook.com/100000215374376/posts/5018361041514359/

(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277876334158284&id=100233518589234

(4) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/3954888451284059

(5) https://www.facebook.com/hoang.linh.7146/posts/4222530184534146

Published in Diễn đàn

Ông Chu Tiến Dũng – chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – cho biết đã đại diện cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nêu lên các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp vào sáng 26/9, như sau : 

kinhte1

Ông Phạm Tấn Công – chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) – cho rằng nếu giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài, các doanh nghiệp sẽ sụp đổ. Ảnh minh họa : Người dân xếp hàng chờ được tiếp tế

Thứ nhất, tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, chỉ có 652/1.412 doanh nghiệp hoạt động "3 tại chỗ" (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) với 51.000 công nhân, chiếm khoảng 18% năng lực sản xuất của toàn bộ các doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và khu chế xuất, tỉ lệ duy trì hoạt động "3 tại chỗ" chiếm khoảng 15%. Số lượng doanh nghiệp phải tạm ngưng sản xuất trong 3 tháng qua là khoảng 70%, tương ứng năng lực sản xuất còn hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm khoảng 30%.

Các doanh nghiệp "3 tại chỗ" đều báo cáo thua lỗ, chủ yếu bảo đảm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống người dân, hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, duy trì nguồn lao động chủ chốt của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngừng sản xuất cũng chịu thiệt hại nặng khi đứt gãy hoàn toàn thị trường, chuỗi cung ứng và không kiểm soát được nguồn nhân lực, chi phí duy trì. Đồng thời, chi phí lãi vay ngân hàng, thuê mặt bằng ăn mòn vào vốn của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp không có khả năng phục hồi.

Thứ hai, qua khảo sát nhanh các doanh nghiệp đầu tháng 9 vừa qua, có đến 40% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng vốn chỉ còn đủ hoạt động trong 1 tháng.

Theo chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tại hội nghị do Thủ tướng chủ trì, ông đã kiến nghị cần tháo gỡ vướng mắc trong 3 nhóm vấn đề, gồm : công tác phòng chống dịch, chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tháo gỡ các vướng mắc khi thực thi các chính sách đã ban hành.

Thứ ba, đối với công tác chống dịch, ông Dũng kiến nghị Chính phủ, chính quyền địa phương công bố công khai thông tin về chiến lược phòng chống dịch, bộ tiêu chí phòng chống dịch và kịch bản điều hành kinh tế xã hội tương ứng với các tình huống.

"Ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch của người dân và doanh nghiệp nâng cao, vì vậy đề nghị ngành y tế không quy định bắt buộc các doanh nghiệp hoạt động phải xét nghiệm toàn bộ người lao động định kỳ 3 ngày hay 7 ngày/lần mà chuyển sang chỉ xét nghiệm đối với đối tượng có nguy cơ cao trong doanh nghiệp, nhân sự mới, để giảm bớt gánh nặng chi phí", ông Dũng nêu kiến nghị.

Bên cạnh đó, thời gian qua chính sách phòng chống dịch của các địa phương có nhiều khác biệt nên đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng trong nước, do đó ông Dũng đề xuất Chính phủ cần có các quy định chỉ đạo nhất quán để các địa phương không ban hành các quy định gây cản trở ách tắc hoạt động lưu thông phân phối, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ tư, đối với chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, ông Dũng cho hay dù dịch ảnh hưởng đến mọi doanh nghiệp, song mức độ thiệt hại khác nhau, nhất là đối với các doanh nghiệp ở trong vùng tâm dịch phải cách ly, giãn cách thời gian dài như Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, ông Dũng đề nghị Thủ tướng khi ban hành các chính sách cần có quan tâm ưu tiên tới tính chất đặc thù, có thêm các chính sách đặc thù hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề sớm được phục hồi…

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nêu kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, sửa đổi bổ sung các quy định về phòng chống dịch trong tình hình mới. Theo đó cần ban hành một văn bản pháp luật mới thay thế các Chỉ thị 15, 16, 19… vốn được ban hành từ thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Văn bản pháp luật mới này có nội dung phù hợp tình hình mới, chiến lược chống dịch mới và quan điểm "sống chung lâu dài với dịch bệnh".

Hơn nữa, "Chỉ thị của Thủ tướng" không phải một hình thức văn bản pháp luật, chỉ nên sử dụng trong trường hợp cấp bách, không nên sử dụng lâu dài như hiện nay.

Thới Bình

Nguồn : VNTB, 27/09/2021

Published in Diễn đàn

Từ ‘chống dịch như chống giặc’, Việt Nam chuyển sang ‘sống chung với dịch’ 

RFA, 17/09/2021

Lãnh đo Vit Nam đ cp đến ch trương sng chung vi dch Covid-19 thay cho chng dch như chng gic được hô hào lâu nay.

dich1

Tấm biển đề chống dịch như chống giặc ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 9/7/2021 - AFP

Truyn thông Nhà nước vào ngày 17/9 dn phát biu ca ông Phó Th tướng Vũ Đc Đam rng Thành ph H Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) cn chun b tâm thế sng chung vi dch bnh Covid-19, không th theo đui chiến lược zero F0.

Phát biu ca ông Đam được đưa ra ti cuc làm vic gia T Công tác Đc bit ca Chính ph vi lãnh đo Thành phố Hồ Chí Minh v công tác phòng, chng dch Covid-19 ti th ph kinh tế ln nht nước Vit Nam vào ti ngày 16/9.

Phó Th tướng Vũ Đc Đam tha nhn đến lúc này, các lc lượng chng dch và người dân thành ph đã rt mt mi sau thi gian dài giãn cách xã hi đ ngăn nga dch lây lan. Thế nhưng s người t vong và dch vn tiếp din.

Ông Vũ Đc Đam cho rng Thành phố Hồ Chí Minh, tnh Bình Dương và mt s tnh, thành khác không th tiếp tc chiến lược zero F0 mà phi sn sàng tinh thn sng chung vi dch bnh.

Ti Hà Ni, vào ngày 17/9, T trưởng T Công tác ca y ban Thường v Quc hi v thc hin Ngh quyết liên quan công tác phòng, chng Covid-19, ông Nguyn Khc Đnh, cũng cho biết đơn v này cũng đang bàn đến trin vng sng chung an toàn vi đi dch Covid-19.

T đu tháng tư năm ngoái, sau khi Vit Nam báo cáo có ca nhim Covid-19 đu tiên vào cui tháng mt, Th tướng Chính ph lúc by gi là ông Nguyn Xuân Phúc ký quyết đnh công b dch trên toàn quc ; và tư tưởng ch đo, phương châm hành đng trong quyết đnh nêu rõ chng dch như chng gic ; toàn Đng, toàn quân, toàn dân li bước vào cuc chiến đu trong thi bình.

Khu hiu này được người kế nhim Phm Minh Chính lp li hi tháng năm va qua, sau khi bùng phát đt dch Covid-19 th tư ti Vit Nam. Ln này ông Phm Minh Chính hô hào thc hin tinh thn chng dch như chng gic quyết lit hơn, mnh m hơn, thn tc hơn.

Thng kê do B Y tế Vit Nam đưa ra vào ti ngày 17/9 cho thy có 16.637 trường hp t vong vì Covid-19 tính đến lúc này. S nhim trong cng đng t ngày 27/4/2021 cho đến nay là 663.232 ca.

*********************

Việt Nam kêu gọi người dân trong và ngoài nước đóng góp tiền chống dịch Covid-19

RFA, 16/09/2021

Tiu ban vn đng và huy đng xã hi thuc Ban Ch đo quc gia phòng chng dch Covid-19 và Đoàn Ch tch U ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam hôm 16/9 va ra mt mt trang web có đa chhttp://vandongxahoi.mattran.org.vn đ kêu gi người dân trong và ngoài nước đóng góp tin ca giúp chng dch Covid-19. Truyn thông Nhà nước loan tin vào cùng ngày.

dich2

Tiếp nhận tiền đóng góp của tổ chức và cá nhân tại lễ phát động hôm 16/9/2021 ở Hà Nội - VOV

Đây là mt phn ca chương trình tiếp tc đt vn đng "Toàn dân đoàn kết, ra sc phòng, chng dch Covid-19".

Ch tch U ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Vit Nam Đ Văn Chiến phát biu ti l phát đng rng dch bnh đt th 4 bt đu t ngày 27/4 đến nay bùng phát mnh, lây lan nhanh đã gây tn tht đc bit nghiêm trng. Ông cho biết, do tình hình vn còn din biến phc tp nên nhiu nơi còn thc hin các bin pháp nghiêm ngt đ chng dch. Do đó, s người gp khó khăn trong đi sng do phi trong khu phong ta, cách ly, giãn cách xã hi, thiếu vic làm… cn được h tr, giúp đ khá ln. Trong khi ngun lc ca Nhà nước có hn, Mặt trận Tổ quốc kêu gi s chung tay, góp sc ca toàn xã hi đ h tr cho công tác phòng, chng dch bnh, nht là đm bo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nh, mt vic làm, mt phn kinh phí mua vc-xintiêm cho toàn dân đ sm đưa đt nước tr li hot đng bình thường trong điu kin mi.

Li kêu gi được hướng ti toàn th cán b, công chc, viên chc, người lao đng, chiến sĩ các lc lượng vũ trang ; các doanh nhân, doanh nghip thuc mi thành phn kinh tế ; các t chc quc tế, người Vit Nam nước ngoài ; các t chc tôn giáo ; các tng lp nhân dân

Cũng trong bui l, Th trưởng B Ngoi giao, Ch nhim y ban nhà nước v người Vit Nam nước ngoài (y ban) Phm Quang Hiu đã thay mt cng đng người Vit ti M, Anh, Nht Bn và Ukraine trao s tin hơn mt t đng đóng góp ng h công tác phòng, chng dch trong nước cho Mt trn T quc Vit Nam.

Theo truyn thông Nhà nước, tính đến nay, cng đng người Vit Nam nước ngoài đã ng h hơn 60 t đng cho công tác phòng, chng dch Covid-19 trong nước.

Trong nhng tháng qua, do giãn cách xã hi nghiêm ngt, đã xut hin nhiu v người dân các đa phương tp trung lên phường, xã, qun, huyn đòi tin tr cp vì không có thc phm. Mt s nơi, đc bit là các tnh min Nam, nơi dch lây lan mnh, người dân đã phá rào chn chng dch vì bc xúc.

*********************

Covid-19 : Việt Nam giảm nhẹ phong tỏa ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Anh Vũ, RFI, 16/09/2021

Sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao, bắt đầu từ hôm nay, 16/09/2021, chính quyền Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu cho nới dần một số biện pháp phòng chống dịch liên quan đến sinh hoạt của người dân.

dich3

Một bé trai theo học giờ Thể dục trên mạng, trong khi người cha ngồi trông cửa hàng. Hà Nội, ngày 16/09/2021.  AFP – Nhac Nguyen

Theo truyền thông Việt Nam, hôm qua 15/09 chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã có công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, theo đó cho phép, từ 12h ngày 16/9, mở lại một số hoạt động kinh doanh : Văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập ; dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng ; dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Các biện pháp nới lỏng này chỉ được áp dụng đối với những địa bàn không xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồngtừ ngày 03/09. Từ ngày 03/09, Hà Nội đã phân vùng nguy cơ dịch theo 3 màu đỏ (nguy cơ cực cao), cam (nguy cơ cao) và xanh (nguy cơ thấp).

Việc đi lại của người dân trong thành phố những ngày qua được kiểm soát chặt theo giấy đi đường cấp cho một số đối tượng cụ thể. Các tuyến đường liên thông giữa các vùng bị chốt chặn nghiêm ngặt gây nhiều bất cập cho hoạt động trong thành phố. 

Hôm nay lãnh đạo thành phố cũng cho biết sẽ xem xét dừng kiểm tra giấy đi đường đối với người dân tại 19 quận, huyện được đánh giá ở trạng thái "bình thường mới".

Hiện thành phố còn một quận nguy cơ rất cao (Thanh Xuân) và hai quận có nguy cơ cao (Hoàng Mai, Đống Đa), con số này cách đây 2 tuần là 11 quận huyện, theo báo cáo của cơ quan Y Tế Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, hôm nay là ngày đầu tiên được nới lỏng một số hoạt động, dù thành phố vẫn tiếp tục áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ thêm 2 tuần từ sau ngày 15/09. Sau 25 ngày siết chặt, hôm nay người giao hàng được hoạt động trở lại, một số dịch vụ kinh doanh cũng bắt đầu được phép mở cửa lại. Người dân tại quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ bắt đầu được phép đi chợ, một lần trong tuần. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến phố các chốt kiểm soát đi lại vẫn còn hoạt động. 

Về tình hình dịch, theo số liệu chính thức của bộ Y Tế, đến tối ngày hôm qua, Việt Nam vẫn ghi nhận 10.583 ca nhiễm mới ở 34 tỉnh thành và 250 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu với số nhiễm mới trên 5 nghìn ca và 189 ca tử vong. Hà Nội ghi nhận 14 ca nhiễm mới.

Anh Vũ

*********************

Việt Nam : Hơn 30 triệu dân được chích ngừa Covid-19 ít nhất một liều

Trọng Thành, RFI, 15/09/2021

Theo dữ liệu của Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia Việt Nam, tính đến ngày 15/09/2021, đã có hơn 31 triệu liều vac-xin Covid-19 được chích cho người dân, có nghĩa là gần 1/3 ba dân số Việt Nam đã được tiêm chủng ít nhất một liều. Trong 6 ngày liên tiếp (từ ngày 09 đến 14/09), mỗi ngày đều có hơn 1 triệu mũi tiêm được thực hiện.

dich4

Chuyến hàng đầu tiên chở vac-xin AstraZeneca trong khuôn khổ chương trình quốc tế Covax đến sân bay Nội Bài (Hà Nội - Việt Nam) ngày 01/04/2021.  AFP – Nhac Nguyen

Cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 7,4 triệu liều vac-xin, tương đương 100% dân số trong độ tuổi được tiêm chủng của thành phố (trên 18 tuổi), trong đó khoảng 900.000 người đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai. Khoảng 4,4 triệu liều vac-xin đã được tiêm tại Hà Nội (chiếm 77% dân số thành phố), trong đó có hơn 550 nghìn người hoàn tất mũi tiêm thứ hai.

Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được tổng cộng gần 37 triệu liều vac-xin Covid-19, với gần 12 triệu liều thông qua chương trình Covax, theo thông báo của bộ Y Tế Việt Nam hôm 14/09. Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam sẽ nhận được thêm hơn 103 triệu liều vac-xin vào cuối năm nay (22,8 triệu liều đến vào tháng 9 ; 31,2 triệu vào tháng 10, 23,9 triệu vào tháng 11 và 25,5 triệu vào tháng 12).

Hôm qua, đại diện chính phủ Pháp và Ý tổ chức lễ bàn giao tổng cộng 1,47 triệu liều vac-xin Covid-19 cho Việt Nam tại trụ sở bộ Ngoại Giao ở Hà Nội. Pháp tặng Việt Nam 670.000 liều vac-xin AstraZeneca và Ý 800.000 triệu liều vac-xin cùng loại. Cả hai đều thông qua chương trình chia sẻ vac-xin toàn cầu Covax của Liên Hiệp Quốc. Trong số các thành viên Liên Hiệp Châu Âu, Pháp và Ý là hai trong số các nhà tài trợ lớn nhất cho sáng kiến ​​Covax.

Trọng Thành

Published in Việt Nam

Hôm 11/09/2021, chính phủ Việt Nam đã có một phiên họp đặc biệt nhằm sơ kết lại các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, đồng thời để chuẩn bị cho chiến lược mới để đối phó với đại dịch, dự kiến sẽ còn kéo dài ít nhất cho đến đầu năm tới.

phongdich1

Covid : Hàng rào phong tỏa tại một khu phố tại Hà Nội. Ảnh chụp ngày 29/08/2021.  AFP – Manan Vatsyayana

Truyền thông trong nước đặc biệt chú ý đến nhận định của thủ tướng Phạm Minh Chính, nhấn mạnh đến việc nếu "phòng dịch tốt thì không phải chống dịch ", với so sánh "một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch, và nhất là sự mất mát về tinh thần, sức khỏe và tính mạng của người dân". Cách nay hai tuần, ngày 29/08, thủ tướng Việt Nam tuyên bố cuộc chiến với dịch không thể sớm kết thúc, cần phải chấp nhận "sống chung lâu dài" với Covid. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều lãnh đạo tại Việt Nam ở cấp trung ương và địa phương lâu nay vẫn ưu tiên coi việc nhanh chóng "dập" dịch là mục tiêu cần dốc sức thực hiện, và là điều hoàn toàn khả thi.

Tuyên bố nói trên của thủ tướng Phạm Minh Chính được nhiều chuyên gia và nhà quan sát tại Việt Nam coi như một "bước ngoặt" trong chính sách với Covid của chính quyền. Trong xã hội Việt Nam, rất nhiều người lo ngại chủ trương "dập" dịch khẩn cấp trong bối cảnh vac-xin chưa có đủ, và dịch đã vào sâu trong cộng đồng ở nhiều nơi, lợi bất cập hại, đã và đang gây nhiều tổn thất nặng nề. Một chiến lược "tổng thể" để ứng phó "hiệu quả" hơn với đại dịch, với khâu "phòng dịch" được coi là "quyết định", có những khác biệt gì so với chiến lược hiện tại ? Và chiến lược mới này có khả năng thực thi hay không ?

RFI đặt câu hỏi với Bác sĩ Tiến sĩ y khoa Trần Tuấn (Hà Nội), thành viên Liên minh Vận động Phát triển Chính sách Y tế dựa trên Bằng chứng Khoa học (EBHPD).

------------------

RFI : Xin Bác sĩ cho biết nhận định chung của ông về sự kiện này.

Trần Tuấn : Truyền thông hôm qua đưa tin về chỉ đạo của thủ tướng giao cho Bộ Y tế xây dựng "Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19", truyền thông cũng nhấn mạnh về mặt dự phòng. Về mặt tổng quan, nếu đúng là như vậy, thì đây là một bước tiến mới, thể hiện rằng người đứng đầu chính phủ đã có nhìn nhận lại cách thức, chiến lược đòi hỏi ứng phó hiệu quả hơn. "Hiệu quả" có nghĩa là đạt được mục tiêu, nhưng chi phí phải thấp. Tôi mong đợi rằng sẽ có sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới. 

Yêu cầu của thủ tướng tuy ngắn gọn, nhưng thực ra sẽ là một thách thức đối với Bộ Y tế. Tại sao ? Vì trong việc "hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng - chống dịch trong thời kỳ mới", thì muốn phòng được phải chủ động được trong việc nhận định về diễn biến của dịch. Hay nói cách khác, hệ thống thông tin, giám sát dịch phải được xây dựng, phải đáp ứng được "tính yêu cầu cao". Thế mà, nhìn lại việc chống dịch của Hà Nội và đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, dù gần đây đã có điều chỉnh, nhưng một thời gian khá dài tính ra đến hàng quý, việc phòng chống dịch chưa thể hiện đúng đã được dẫn đường bởi khoa học. Việc "PHÒNG" chưa bảo đảm, và (hệ thống y tế) bị động.

Vấn đề "PHÒNG" là thách thức với Bộ Y tế. Muốn Phòng dịch được thì bộ phận "Giám sát dịch" phải chuẩn mực và khoa học. Đấy là thách thức thứ nhất. Thách thức thứ hai là chính sách tổ chức phát hiện bóc tách hết F0, khi dịch "đã vào sâu trong cộng đồng" là không hiệu quả. Trong khi đó, chỉ đạo của bộ trưởng Y tế ngay trong thông điệp với toàn dân vẫn có câu là toàn dân thực hiện xét nghiệm. Bộ Y tế cần xem lại tính hiệu quả của việc này. Thách thức thứ ba là vấn đề vac-xin triển khai chậm. Tất nhiên, những ngày gần đây Hà Nội đã điều chỉnh, nhanh hơn, mạnh hơn. Việc này Bộ Y tế cần có kế hoạch điều chỉnh tương tự với các tỉnh khác. Thách thức thứ tư là điều trị. Gánh nặng bệnh tật dồn lên hệ thống bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do chính là do thiếu chính sách thực hiện ưu tiên vac-xin cho người già (và các nhóm cần ưu tiên khác, như người có bệnh nền), cho nên làm chậm khả năng ứng phó, tạo ra gánh nặng khi dịch lan tràn. Có những biểu hiện cho thấy hệ thống y tế bị quá tải dẫn đến những tổn thất thực sự không đáng có.

Bộ Y tế muốn thay đổi được thực tế này, phải thay đổi cách đề cập chống dịch. Trong giai đoạn dịch đã là "nội sinh", vào sâu trong cộng đồng, không thể tiến hành xét nghiệm rộng rãi toàn dân để thực hiện "bóc tách F0" được. Tôi chưa rõ công tác xây dựng "Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả" đặt ra cho Bộ Y tế thì ai sẽ làm, bởi vì nếu như tiếp tục đội ngũ cũ, thì tôi cho rằng khó có thể họ thay đổi được, tiếp ứng được cách làm mới. Dường như cần phải có một đội ngũ chuyên gia mới, cách làm mới, lấy dịch tễ học dẫn đường. Và cần một cách đề cập khác : phải dựa vào dân, phải tạo hệ thống giám sát dịch, và đi kèm việc thực hiện đồng bộ khả năng ý thức tự phòng chống thực hiện 5K, phối hợp vac-xin, đi kèm với củng cố hệ thống điều trị, và chuyển đổi mục tiêu "phong tỏa", phong tỏa không phải để ngăn sự đi lại của người dân, mà làm sao cho giảm nguy cơ xảy ra các tập trung đông người. Đấy là một thách thức với Bộ Y tế. Thách thức cụ thể là : Liệu Bộ Y tế có được nhóm chuyên gia nào để thực hiện việc xây dựng Chiến lược tổng thể mới đáp ứng yêu cầu thủ tướng đưa ra không ?

RFI : "PHÒNG" dịch trong lúc dịch đã vào sâu trong cộng đồng có vẻ là chuyện đầy mâu thuẫn. Vì sao lại nói đến chuyện này ? Xin Bác sĩ giải thích rõ hơn.

Trần Tuấn : Khi đã nói đến PHÒNG có nghĩa là CHỦ ĐỘNG. Có các hoạt động đi trước, có kế hoạch, có khung hành động tổng thể, có mục tiêu rõ ràng. Nhìn trước, dự kiến trước những tình huống xảy ra. Đấy gọi là PHÒNG. Với Hà Nội, chúng ta sẽ xem, thế nào là PHÒNG, thế nào là CHỦ ĐỘNG.

Tình hình dịch hiện nay có thể nói là đã lan sâu trong cộng đồng, và dịch chỉ dừng khi khối "cảm nhiễm" còn lại dừng ở mức dưới 30%. Có nghĩa là có ba phần tư cộng đồng đã "miễn dịch" rồi, lúc đó dịch mới quay đầu đi xuống. Vấn đề phòng muốn làm được lúc này là phải tăng tốc tiêm vac-xin cho người dân. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng ta đều biết bản thân vac-xin cũng có những hạn chế, và giữa hiệu lực vac-xin trên nghiên cứu có khác với hiệu lực vac-xin trên thực tế, bởi có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng, làm giảm đi ảnh hưởng của vac-xin trong thực tế. Cho nên muốn phòng được, thì phải chủ động đánh giá được mức độ miễn dịch trong cộng đồng đạt được bao nhiêu, với các nghiên cứu, đánh giá, đo lường.

Ví dụ như Hà Nội cần thiết lập được hệ thống giám sát dịch, trong hệ thống đó, có một phần, mà theo tôi, Hà Nội chưa làm, các tỉnh khác chưa làm, Việt Nam chưa làm. Đó là thực hiện "các nghiên cứu định hướng chính sách", mà chúng ta gọi là các nghiên cứu điểm (sentinel site), sử dụng "xét nghiệm kháng thể". Nếu làm được vấn đề này, kết hợp với số liệu của hệ thống giám sát thường xuyên về số ca mắc, số ca truy vết, thì mới có thể nhận định chính xác "mức độ miễn dịch cộng đồng" tích lũy được, tăng được đến đâu.

Chúng ta cũng biết là đại dịch Covid này có đặc điểm là tính biến chủng cao. Cụ thể là chủng Delta. Và có khả năng trong tương lai xuất hiện các chủng khác với chủng Delta cả về tốc độ lây nhiễm với chỉ số R0, Re. Và có thể cũng có cả vấn đề khả năng đáp ứng của vac-xin hiện tại với các chủng mới. Như vậy, bắt buộc chúng ta phải có các nghiên cứu theo dõi. Thế giới đang tập trung nghiên cứu theo dõi, Việt Nam nên nghiên cứu theo dõi ở chỗ nào ? Điểm thứ nhất là phải thực hiện được các điểm giám sát dịch tễ học, theo thời gian, có trọng điểm, để ghi nhận các diễn biến. Cụ thể là diễn biến đáp ứng miễn dịch của cộng đồng. Cần dùng xét nghiệm kháng thể để đo lường.

RFI : Việc tiêm chủng đã hoặc sắp gần như phủ khắp tại Hà Nội hay Sài Gòn (với người trên 18 tuổi) có khiến việc điều tra bằng "xét nghiệm kháng thể", để phục vụ cho định hướng chính sách phòng dịch, trở nên không cần thiết ?

Trần Tuấn : Cho đến giai đoạn này, xét nghiệm kháng thể có nên đặt ra hay không, khi tỉ lệ tiêm chủng đã đạt được ở mức ví dụ như Hà Nội trong những ngày tới sẽ có 100% dân cư trên 18 tuổi đã tiêm chủng lần một ? Chúng ta biết, bản thân vac-xin khi tiêm một mũi thì khả năng bảo vệ còn thấp. Theo một số báo cáo, tỉ lệ bảo vệ chỉ là 30%. Như thế, kể cả tiêm mũi một, dịch vẫn lan truyền. Điểm thứ hai là bản thân việc tiêm chủng cả hai mũi đi nữa, vẫn có khả năng lây nhiễm nhất định. Một số nước ghi nhận khả năng bảo vệ chỉ là 60 đến 70%. Như thế, muốn đánh giá xem dịch bệnh lan truyền đến đâu, muốn sát thực, thì phải có các nghiên cứu đo lường "hiệu lực miễn dịch đạt được cụ thể". Để đo được hiệu lực này phải có xét nghiệm kháng thể, hay xét nghiệm huyết thanh.

Ở đây, chúng tôi nhấn mạnh là xét nghiệm kháng thể này là nhằm mục tiêu nghiên cứu, đo lường hiệu lực miễn dịch, mức độ kháng thể, chứ không phải chỉ là : có hay không có kháng thể (bằng xét nghiệm nhanh). Nghiên cứu này làm nhằm mục tiêu định hướng chính sách, cho vấn đề dự phòng, chứ không phải cho mục tiêu chứng nhận một cá nhân đã miễn nhiễm không, hay cho mục tiêu "thương mại".

Đứng về mặt dự báo phòng dịch, để lập kế hoạch, đối với một quốc gia, một thành phố lớn, thì việc chẩn đoán chính xác việc miễn dịch cộng đồng đạt được bao nhiêu là một yêu cầu trong dự phòng ("tỉ lệ tiêm chủng" là khác với "tỉ lệ miễn dịch cộng đồng đạt được", vì nhiều yếu tố làm giảm hiệu lực của vac-xin). Và cần phải có chi phí cho chuyện này.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần làm dù đã tiêm chủng nhiều. Thứ hai là đối với các tỉnh thành thì tùy theo dịch có thể đang ở mức độ khác nhau. Có những tỉnh ví dụ như vài ba tuần không xuất hiện trường hợp nhiễm mới nào, thì chúng tôi không đặt ra vấn đề làm xét nghiệm kháng thể vào lúc này, mà là vấn đề hệ thống giám sát dịch tễ cần phát triển trước, bằng việc phát hiện các triệu chứng nghi ngờ lâm sàng, để xem các diễn biến, cái "phổ thể hiện lâm sàng" bệnh đường hô hấp ở cộng đồng như thế nào, để xem xét mức độ gia tăng của thực tế này, để góp phần định hướng, chỉ điểm cho việc thực hiện xét nghiệm "kháng nguyên", để nhận biết sớm các trường hợp nhiễm virus, nếu có sự xâm nhập trong cộng đồng. Nếu dịch mới phát triển, tỉ lệ lây nhiễm rất thấp, chưa cần phải làm xét nghiệm kháng thể. Xét nghiệm kháng thể dùng lúc nào ? Chỉ cần làm khi nghi ngờ dịch (đã phát triển mạnh), và để giúp mình có thông số về tốc độ diễn biến của dịch. Tôi nói đây là với các nước nghèo. Mình là nước nghèo. Còn đối với các nước giầu, có thể làm từ sớm hơn.

RFI : Bác sĩ nghĩ gì về vấn đề chính sách "dự phòng" Covid với khối dân cư dưới 18 tuổi ?

Trần Tuấn : Với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài số người trưởng thành đã và sẽ được tiêm chủng gần hết, còn vấn đề khối dân cư dưới 18 tuổi. Với Việt Nam, vấn đề trẻ em trong thời gian vừa rồi có hay không bị bệnh Covid-19, và tỉ lệ nặng là bao nhiêu trên tổng số trẻ em có dấu hiệu lâm sàng Covid-19, hiện chưa có số liệu. Tôi chưa có số liệu này. Tôi tin là hệ thống giám sát dịch ở Việt Nam chưa được củng cố để thực hiện mục tiêu này, nên chúng ta khó khăn cho vấn đề đánh giá. Giả sử như tôi là lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, và trong tay tôi có đủ vac-xin để tiêm cho khối dân cư (dưới 18 tuổi) này, thì câu hỏi đặt ra là cần biết được mức độ có kháng thể là bao nhiêu, chọn các điểm điều tra là nơi dịch nổ ra mạnh nhất, để xem xem trẻ em miễn nhiễm như thế nào. Để từ đó, cũng trên các đối tượng đó tiến hành điều tra xem trong vòng vài ba tuần qua, có hay không các biểu hiện lâm sàng của các bệnh đường hô hấp, để tìm ra mối liên hệ giữa khả năng hoành hành của dịch này ở trẻ dưới 18 tuổi và gánh nặng với hệ thống bệnh viện ra sao, để từ đó định lượng mức độ ác tính, mức độ khẩn thiết cần can thiệp dự phòng cho đối tượng này. Để có cơ sở đưa ra câu trả lời, có hay không cần tiêm chủng rộng rãi các trẻ dưới 18 tuổi. Tất nhiên, nếu có đủ vac-xin cho tất cả thì cứ làm, nhưng phải cân nhắc điều này vì trong điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay, khi chưa có đủ vac-xin từ nay đến cuối năm, và chắc chắn dịch đã lan tràn sang các tỉnh khác, và đối tượng trên 18 tuổi cần tiêm vac-xin còn rất lớn.

RFI : Bác sĩ nghĩ gì về chính sách "xét nghiệm thần tốc" hiện nay về góc độ hiệu quả ?

Trần Tuấn : Vừa rồi Hà Nội, và tổng cộng 23 tỉnh, thành phố đã và đang thực hiện biện pháp "thần tốc" xét nghiệm toàn dân, để phát hiện và lọc ra hết các trường hợp nhiễm virus, gọi là F0, để thực hiện cách ly, nhằm trả lại cho cộng đồng tình trạng "không có người nhiễm", coi như khống chế hoàn toàn dịch bệnh. Khi tìm hiểu, tôi biết là quyết tâm này là dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc. Ở đây tôi có hai lời bàn.

Lời bàn thứ nhất là : Trung Quốc hiện nay là một nước mà công tác phòng chống dịch, kinh nghiệm mà họ đưa ra không được thể hiện bằng các nghiên cứu khoa học, tức không được đánh giá một cách khách quan. Nói khác đi, những gì mà Trung Quốc gọi là có kinh nghiệm trong phòng chống dịch, theo giới khoa học chúng tôi nhìn nhận là chưa đáng tin cậy. Cho nên tôi khuyến cáo là khi "học" kinh nghiệm của Trung Quốc cần hết sức cẩn thận. Bằng chứng là trong đại dịch Covid-19 này, ngay từ đầu, Trung Quốc không phải là nước có hệ thống giám sát tốt, và kiểm soát phòng chống dịch dẫn đường bởi khoa học. Tôi cho rằng Trung Quốc thiếu sự minh bạch.

Về điểm thứ hai, việc Việt Nam, 23 tỉnh thành thực hiện chính sách nói trên thì như thế nào. Có thể chia thành hai nhóm. Riêng về nhóm đã là nội sinh, như ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cách làm này hết sức thiếu hiệu quả, và chi phí tốn kém không đáng có. Cụ thể là chi phí cho các xét nghiệm. Giá cả mỗi nơi một khác, nhưng nhìn chung có thể đưa ra con số 200.000 đồng cho một xét nghiệm, tức xấp xỉ 10 đô la. Ví dụ như Hà Nội đặt mục tiêu 5 triệu xét nghiệm, con số khổng lồ như thế mang lại kết quả thế nào ? Trong những ngày vừa rồi, Hà Nội làm khoảng từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu, thì số ca dương tính tôi thấy đưa tin là chỉ có vài chục ca (theo sơ kết của báo Thanh Niên ngày 10/09, trên tổng số 900.000 xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh tại Hà Nội đầu tháng 9, chỉ phát hiện được 9 ca dương tính). Mà, theo khoa dịch tễ học, trong số đó có những trường hợp "dương tính giả". Bỏ ra số tiền lớn như vậy mà chỉ phát hiện ra rất ít trường hợp. Mà trong số đó, một phần lớn lại là không có diễn biến lâm sàng, nhiễm rồi tự hết. Kết quả như vậy không có ý nghĩa phòng chống dịch về thực tế, trong lúc chi phí rất tốn kém. Chưa kể khi mình tổ chức làm như vậy, có những trường hợp "âm tính giả", tạo tâm lý chủ quan trong khi sinh hoạt trong cộng đồng. Trong khi đó, việc tập trung đông người khi làm xét nghiệm (cộng với thao tác sai của người làm xét nghiệm) tạo môi trường lây nhiễm. Chủ trương "xét nghiệm thần tốc" (phát hiện F0) này lợi bất cập hại và rất tốn kém. Tôi nghĩ rằng không có nước nào khi dịch bệnh về đường hô hấp đã ở trạng thái nội sinh mà lại làm như thế cả.

RFI : Xin cảm ơn Bác sĩ Trần Tuấn.

Trọng Thành thực hiện

Nguồn : RFI, 13/09/2021

Published in Diễn đàn

Cách chống Covid-19 của chính phủ dưới mắt người dân

"Theo tôi, cách chống dịch hiện nay là chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đó là lời bác sĩ Đinh Đức Long nói về cách chống dịch của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.

dich1

Suất cơm thực tế mà y bác sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh chụp lại.

Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, dường như Chính phủ bất lực trong việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Người dân cảm thấy bất an với hàng loạt chỉ thị được Chính phủ ban hành bị coi là trái hiến pháp và pháp luật khi ngăn cản người dân đi lại, cấm đoán các hoạt động kinh tế, tước đoạt nhiều quyền tự do khác của người dân. Giãn cách nối tiếp giãn cách với hàng loạt công văn được ban hành.

Công văn đầu tiên ban hành yêu cầu toàn dân thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021.

Công văn mới nhất được ban hành ngày 15 tháng 8 yêu cầu toàn dân thành phố tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 với nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó".

Tình hình dịch bệnh Covid-19 được cho là đã vượt tầm kiểm soát của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu báo cáo chính thức từ Bộ Y tế, trong bốn tháng qua đã có hơn 13.000 người tử vong vì Covid-19 ; số ca nhiễm mới của cả nước hơn 500.000 người. Tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực.

Sau này họ mới biết đó là khẩu phần ăn theo tiêu chuẩn 120.000đ/ngày đã bị cắt xén. Suất cơm này nếu mua ở quán cơm tư nhân thì chỉ có giá 10-15 ngàn đồng

Một số chuyên gia y tế cho rằng, chính quyền đã đi sai hướng nên dịch bệnh bùng phát. Bác sĩ Đinh Đức Long nói với RFA :

"Các nước chống dịch phải dựa vào các chuyên gia dịch tễ học lâm sàng, tức là các nhà y học chuyên ngành về lâm sàng.

Đằng này, Việt Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh lại chống dịch dựa vào các nhà chuyên gia về hành chính công.

Mà nói về luật hành chính, quan hệ hành chính là quan hệ phục tùng. Nghĩa là cấp dưới phục tùng cấp trên.

Như vậy tư duy chống dịch của họ sai khi chống dịch bằng quan hệ hành chính. Tư duy đó là tư duy trấn áp, mệnh lệnh. Không thể ra lệnh cho con vi-rút không được phát triển.

Tại hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thừa nhận không khống chế được dịch là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp.

Thêm vào đó, việc giãn cách của người dân không hoàn toàn nghiêm túc làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch.

Sư cô Diệu Hạnh ở quận Bình Thạnh chia sẻ với RFA cách chống dịch của chính quyền mà cô cho rằng sẽ không thành công nếu cứ tiếp tục :

"Mấy ổng lúng túng thấy rõ. Thay đổi quy định liên tục dân không biết đâu mà lần, mà tin. Thay đổi cả trưởng ban chống dịch luôn. Nói cho dân nghèo mỗi người triệu rưởi có thấy đâu.

Tự nhiên đem y bác sĩ từ ngoài Bắc vô, đem quân đội vô rầm rộ làm dân sợ chứ không thấy an toàn, an tâm chút nào hết.

Mấy ổng có cả năm trời học mấy nước khác chống dịch mà không chịu học, không chịu chuẩn bị vắc xin cho dân. Tiền dân đóng thuế, đóng vô quỹ vắc xin đâu hết rồi ? Dân đói, dân bịnh, dân chết nhiều như vậy mấy ổng chịu trách nhiệm như thế nào ?

Người ta nói lãnh đạo dốt, dân khổ. Tui thấy đúng quá. Đến lúc dân phản đối thì bắt người ta. Chống dịch bằng công an, bằng nghị quyết. Cách chống dịch đó không bao giờ thành công".

Chủ quan, kiêu ngạo

Khi dịch bệnh đang căng thẳng, dường như vượt tầm kiểm soát ở thành phố Hồ Chí Minh thì Thủ tướng Phạm Minh Chính được phân công thay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định được đưa ra khi ông Đam đang đi thị sát chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm 24 tháng 8.

Trước đó vài ngày, một cuộc "thay tướng giữa đường" trong lúc đợt dịch Covid-19 thứ tư đang diễn biến nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra. Đó là Bộ Chính trị ban hành quyết định điều chuyển đương kim Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Người thay thế là ông Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

dich2

Hôm 9/9, chính quyền đã nhận sai và xin lỗi sau khi hàng trăm người dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tại trụ sở chính quyền phường để chất vấn về vấn đề cứu trợ trong đại dịch Covid-19

Anh Tùng, một người dân quận 6 nhận định rằng, cách chống dịch ở Việt Nam hiện nay không lấy dân làm trọng mà lấy chế độ làm trọng. Họ không nghĩ đến dân mà chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ chế độ đừng sụp đổ nên họ chống dịch bằng công an, quân đội. Anh nói : "Việt Nam sẽ không chống dịch thành công bởi thiếu cả hai yếu tố : lãnh đạo giỏi và tài chánh đủ mạnh.

Thứ nhất, dàn lãnh đạo hiện tại ở Việt Nam không được dân bầu lên từ những cá nhân tài giỏi.

Họ ngạo nghễ trên cái mà họ cho là chiến thắng đại dịch hồi năm ngoái, không có tầm nhìn xa trông rộng.

Các phương thức của Việt Nam đang làm hiện nay không dựa theo khoa học để đối phó với đại dịch, kiểm soát đại dịch, mà dựa trên phương thức Nhà nước để quản lý người dân.

Muốn kiểm soát người dân bằng cách nhốt dân trong nhà theo chỉ thị ‘ai ở đâu ở yên đó’ thì Chính phủ phải chu cấp tiền cho dân. Đây là điểm yếu thứ hai của Việt Nam.

Bao nhiêu tiền đem đi xây tượng đài, cổng chào và chui vào túi các quan chức từ địa phương trung ương.

Cứ nhìn những vụ quan chức tham nhũng, chui vào ‘lò’ của ông Trọng thì sẽ hiểu.

Nếu dân được chính quyền lo cho cái bao tử trong mùa đại dịch thì dân sẽ ở yên trong nhà. Họ đói thì họ phải lăn ra đường kiếm sống thôi. Đâu ai muốn ra đường để đem mầm bệnh về nhà.

Thêm vào đó, nếu tài chánh đủ mạnh thì Chính phủ mới có thể mua vắc xin về chích cho dân chúng. Cứ chích ngừa đầy đủ cho dân thì sẽ ngăn được dịch lây lan, sẽ hạn chế số người tử vong thiêu không kịp như hiện nay".

Vào thời điểm này năm ngoái, khi cả thế giới điêu đứng vì Covid-19. Số người nhiễm, người chết nhiều đến mức một số nước phải tính xem nên cứu ai, bỏ ai ; một vài tiểu bang ở Mỹ đã phải chôn tập thể những người chết vô thừa nhận thì Việt Nam được coi là chống dịch thành công.

Lúc bấy giờ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một phát biểu tại Quốc hội Việt Nam đã dùng câu nói của người dân Việt về nạn bỏ nước ra đi sau 1975 để ví von ngược lại rằng, thực tại nước Mỹ những tháng qua thì "nếu cột điện ở Mỹ biết đi nó sẽ về Việt Nam".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nguyên Trưởng Ban Phòng Chống Dịch Covid-19, cũng từng tuyên bố : "Dù có nhiều ca nhiễm, dù con vi-rút này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà với Việt Nam ta, chắc chắn là nó không làm gì được".

dich3

Số liệu chi ngân sách cho Bộ Công an là 96 ngàn tỷ, trong khi đó chi cho Bộ y tế chỉ có 9,1 ngàn tỷ. Cho thấy ngành Công an được chi gấp 10 lần so với ngành y tế. Điều này lý giải vì sao tỷ lệ tử vong vì covid-19 ở Việt Nam gần như cao nhất thế giới

Anh Quang, một người dân ở Quy Nhơn đánh giá cách chống dịch của chính quyền hiện nay là chủ quan và kiêu ngạo. Anh giải thích :

"Cách chống dịch thời gian qua cho thấy chính quyền rất lúng túng. Nó thể hiện ở chỗ đưa ra một giải pháp để thực hiện, thấy không ổn lại thay bằng giải pháp khác.

Đảo lộn liên tục làm dân không biết đâu mà lần. Nội chuyện cái giấy đi đường, lúc giấy này lúc giấy khác…

Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, việc lúng túng của chính quyền nó xuất phát từ theo kiêu ngạo gọi là ‘thói kiêu ngạo cộng sản’.

Năm ngoái, khi cả thế giới điêu đứng vì dịch thì số ca nhiễm ở Việt Nam rất ít, số người chết đếm trên đầu ngón tay. Từ đó Việt Nam tự phụ cho rằng chống dịch tốt.

Chính quyền chủ quan khiến dân cũng chủ quan. Đến khi dịch bùng phát thì trở tay không kịp. Vì chủ quan nên không chuẩn bị các điều kiện vật chất, y tế đối phó dịch bệnh".

Cách chống dịch của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh bị coi là mắc quá nhiều sai lầm thì mới đây, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Hà Nội lập lại những sai lầm tương tự, như chủ trương xét nghiệm toàn thành phố, cấp giấy đi đường, thành lập các chốt chặn…

Giáo sư Đặng Hùng Võ nêu quan điểm của ông :

"Dịch bệnh hay nói cách khác là Covid, là một hiện tượng động mà tính động của nó rất mạnh nhưng hiện nay rất nhiều người Việt Nam tiếp nhận nó theo quan điểm tĩnh.

Ví dụ chủ trương xét nghiệm toàn bộ dân Hà Nội trong vài ngày để phân loại và tách riêng nhóm mắc bệnh và không mắc bệnh là tư duy tĩnh, không phải tư duy động. Như vậy là đưa một giải pháp tĩnh để giải quyết một hiện tượng động thì sẽ không có hiệu quả. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ và nhìn sự việc dưới góc nhìn toán học như thế.

Tất nhiên là không ai quen với việc chống đại dịch, nhưng quan trọng là khi nghe thấy đã chọn phương pháp sai thì phải dám thừa nhận để thay đổi tư duy, thay đổi phương thức khác tốt hơn.

Cùng nhau ‘mò mẫm’ trong cách chống đại dịch. Tức là phải có môt thái độ thành tâm tiếp nhận vấn đề. Một người khôn nói một trăm câu cũng có câu dại ; một người dại nói một trăm câu cũng có câu đúng. Đó là cách tiếp cận".

Giáo sư Đặng Hùng Võ kết luận, lãnh đạo giỏi phải biết nhìn xa. Hôm nay có thể được coi là chiến thắng thì phải biết chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo nếu có, không thể hả hê, ngủ quên trên chiến thắng để đến khi bị tấn công thì trở tay không kịp.

Trần Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 11/09/2021

************************

Covid Vit Nam : Khi lãnh đo ‘tht hc’

Nguyễn Hùng, VOA, 11/09/2021

Vi khí thế ca chiếc xe tăng húc đ cng Dinh Đc lp Sài Gòn cách đây đã hơn 45 năm, Vit Nam bước vào "cuc chiến" chng Covid vn cùng thành ph, nay vi tên H Chí Minh, hi tháng Tư năm nay.

dich4

Mt cht chn kim soát dch bnh Qung Ninh, ngày 29/1/2021.

Sài Gòn năm xưa tht th nhưng H Chí Minh năm nay li cũng chào thua. Covid chng mi chng ngán gì ý thc h và các loi "vũ khí" va lc hu và va được trin khai mun.

Vy sau na năm "chng dch" gn đây nht, Vit Nam gi đâu ?

Theo s liu ca T chc Y tế Thế gii được cp nht hôm 9/9/2021, S ca nhim Vit Nam đang tiến dn ti con s 600.000 ca nhim và s người chết vì Covid đã vượt quá 14.000. So vi hai nước láng ging, Cam-Pu-Chia có gn 100.000 người nhim và 2.000 người t vong ; Lào có gn 17.000 người nhim và 16 người t vong.

Nhưng phi so vi Thái Lan mi thy kh năng cha tr và phòng bnh ca Vit Nam yếu kém ti đâu so vi khu vc. Thái Lan có hơn 1,3 triu ca nhim, gp hơn hai ln Vit Nam nhưng s người chết ca h chưa ti 14.000, kém s ca t vong Vit Nam.

Ch có hai yếu t lý gii được t l t vong thp bng na Vit Nam ca Thái Lan ; s chăm sóc và cu cha bnh nhân ca h tt hơn và s người đã được tiêm vc-xin ca h cũng nhiu hơn Vit Nam. Điu này có th hiu được vì Thái Lan chi tiêu nhiu hơn cho y tế so vi Vit Nam và kh năng qun tr xã hi ca h cũng nhnh hơn. Theo s liu ca World Bank, được cp nht ln cui vào năm 2018, Thái Lan có chi tiêu bình quân đu người cho y tế là 275 đô la, đng th 101 trên thế gii trong khi Vit Nam xếp th 125 vi mc chi tiêu 151 đô la.

Mt điu đã được nhiu người ch ra là s kiêu ngo không đúng lúc ca Vit Nam đã góp phn to ra s v trn. Nim tin vô căn c rng Vit Nam có dư kh năng "thng" Covid khiến các nhà lãnh đo không có s chun b v mt y tế dn ti s quá ti, v mt an sinh xã hi dn ti người nghèo khó b b rơi, v mt chính sách dn ti vic ban hành nhng mnh lnh không có tính kh thi và làm tình hình thêm ti t.

Kết qu là nhiu ngàn người đã chết oan vì Covid, chưa k nhng người chết vì đói và chết vì các bnh khác do ngành y tế quá ti không cu cha được h. Đó là còn chưa k ti s tr giá khác trong đó có sc kho tâm thn, s phá sn ca các doanh nghip khiến không nhng ch mà c nhân viên s điêu đng sau dch và s chng li ca c nn kinh tế mà kh năng hi phc ca nó b xếp th125/125 nước có tên trong danh sách ca Nikkei t Nht Bn hi cui tháng Tám.

Hô 4.0, dùng 0.4

Các nhà lãnh đo Vit Nam không nhng không chu hc nhng bài hc chng dch t c năm trước ca thế gii. H cũng không chu hc t chính nhng tht bi ca h. Chng hn thành ph H Chí Minh tng thay đi chính sách giy đi đường vào cui tun đ áp dng ngay đu tun sau đó khiến người dân xếp hàng dài ch qua các cht kim soát trong điu kin không đm bo giãn cách xã hi. Thế nhưng Hà Ni vn đi theo vết xe đ này nhiu tun sau đó, ngay c khi Đà Nng đã thành công trong vic cp giy đi đường qua mng đ hn chế tiếp xúc khi người dân cn có giy phép. Chuyn bt người dân phi lên phường hay ti cơ quan công an cũng khiến người dân đt câu hi liu có phi chính quyn đang hô hào công ngh 4.0 nhưng li dùng công ngh 0.4.

Mt trong nhng bài hc na mà Vit Nam không chu hc ca thế gii là người già cn được tiêm vc-xin trước nhng người tr tui vì h d t vong vì Covid hơn vài chc ln so vi nhng người tr hơn h vài chc tui. Nhưng "vc-xin ông ngoi", ông anh, ông quen biết khiến cho nhiu người già thành ph H Chí Minh chưa kp tiêm vc-xin đã qua đi. Vit Nam cũng có quy trình tiêm vc-xin kéo dài c tiếng cho mi người, lâu gp nhiu ln so vi các nước có nn y tế tiên tiến trên thế gii. Điu này, cng vi s thiếu ht nhân lc, khiến cho quy trình tiêm vc-xin chm hơn nhiu so vi mc cn thiết. Người ta cũng có th đt câu hi liu có phi Vit Nam không mun ưu tiên toàn b vc-xin cho người có tui bi vì h không còn có th đóng góp nhiu cho xã hi và nếu h có qua đi nhà nước thm chí còn khi phi tr lương hưu cho h ?

Ngoài ra Vit Nam cũng là nước hiếm hoi trên thế gii kh vì ch F. Hết F0, ti F1, F2 b truy vết, b bt nht và b k th. Chính sách bt nht người lây nhim hay nhng ai tiếp xúc vi người lây nhim khiến nhiu người mc bnh oan vì điu kin cách ly không đm bo v sinh và không đ không gian đ có giãn cách xã hi đúng mc.

Điu cui cùng Vit Nam hiu ra quá mun màng, sau khi hơn mt vn người đã chết vì Covid ch trong vài tun, là "cuc chiến" chng Covid không th dùng lý lun, khu hiu và hung khí. Nó cn ti não, ti khoa hc và ti công ngh. Tiếc thay c ba th này ca các nhà lãnh đo Vit Nam đu tht là thiu não. Bo sao h vn có th chng sượng sùng mà nói "Vit Nam đã bao gi được như thế này chưa" trong khi nước đông dân trong tp 20 ca thế gii nghiên cu mãi chưa sn xut ra vc-xin và người dân bo "vc-xin là vác rá đi xin".

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 11/09/2021

**********************

Đi dch, thân phn và phm giá không có giá tr !

Trân Văn, VOA, 11/09/2021

UBND thành ph Vũng Tàu (thuc tnh Bà Ra Vũng Tàu) va rút li yêu cu : Người cn cp cu và nhng người vn chuyn h phi có giy cho phép đi li. Yêu cu va k được nêu trong quy đnh mi v hn chế đi li, được công b chiu 9 tháng 9 và sau khi b ch trích kch lit, đến cui ngày, trong hướng dn thc thi không đ cp đến na (1).

dich5

Dòng người kéo nhau v quê vào ngày 15/8/2021 sau khi Thành phố Hồ Chí Minh quyết đnh thc hin giãn cách xã hi thêm mt tháng.

Nhiu người biết chuyn xem yêu cu va k là ngu dt, song nhn đnh đó dường như chưa tht s chính xác.

Du có du hiu ngu dt nhưng ging như vô s qui đnh, yêu cu mà h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương ti Vit Nam ban hành trong gn bn tháng va qua, nguyên nhân chính dn ti bt toàn, bt cp trong ban hành, thc thi các bin pháp ngăn nga dch bnh lây lan, khiến hu qu ca đi dch Covid-19 thêm nng n, trm trng chính là s t tin thái quá vào quyn lc nên hành x tùy tin, bt k hu qu, bt chp các yêu cu, qui đnh đó nh hưởng thế nào đến phm giá ca công dân.

Nếu ch vì không đ tri thc, hiu biết, thì sau nhng tình hung "d khóc, d cười", sau hu qu thê thm đi vi c kinh tế ln dân sinh vì nhng bin pháp ngăn nga lây nhim hết sc cc đoan, thiếu vin kiến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Ni đã không vài ln náo lon bi các yêu cu quái g liên quan ti giy đi đường.

C xem tht k nhng qui đnh liên quan ti giy đi đường  khp nơi, chc chn s nhn ra s khinh mit ca h thng chính tr, h thng công quyn vi thường dân : Xem thường c cá nhân công dân ln nhng pháp nhân đã ra đi và đang hot đng hp pháp, nên tt c giy đi đường phi được cơ quan hành chính và công an xem xét, phê duyt !

Tương t, bt k chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh đã b thc tế đy vào thế b buc phi chp nhn cho F0 (nhng người b nhim Covid-19) cách ly và điu tr ti nhà, thm chí t trung tun tháng 7, hết B Y tế ti Th tướng bt đu nói đi, nói li v vic phi chun b h tr cho các F0 cách ly, điu tr ti nhà nhưng sau đó c tháng.

Người ta vn thy nhiu nơi như Ngh An - các viên chc hu trách đa phương cy ca thông gió, đt nhp vào tư gia mt ph n, phá ca phòng riêng, dùng bt cun bà li mang vào khu cách ly ch vì bà là F1 (có tiếp xúc vi F0) (2). Hoc như Cà Mau, Ch tch mt phường thành ph Cà Mau ra lnh cho thuc cp xông vào nhà cưỡng bc mt người đàn ông 49 tui, đem ông nht vào khu cách ly tp trung ch vì ông không hp tác ly mu test sàng lc trong cng đng (3).

Ti sao ? Hãy nhìn Th tướng kiêm Trưởng Ban Ch đo phòng, chng dch Covid ca Vit Nam. Ông Chính va là người ch đođiu trF0 ngay ti xã, phường va yêu cu nhanh chóng phát hin F0, bóc tách ngun lây khi cng đng(4). Ông Chính cũng là người hô hào "đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng" thc thi nghiêm ngttruy vết, cách ly, cô lp người nhim Covid-19, khu vc có người nhim Covid-19 (5), ri tuyên b phi sng chung lâu dài vi dch bnh, không th khng chế tuyt đi (6).

Ch Vit Nam, lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn mi dám thn nhiên phô bày s bt nht, tùy tin đến vô li như thế bi du có thế nào h cũng không phi chu trách nhim. Đi dch là dp đ thiên h có th thy rõ hơn, trong mt ca các viên chc hu trách, dân không phi là đi tượng h phi phc v, dân là đi tượng b tr.

Nếu… đy lùi dch bnh vì dân, chc chn h thng chính tr, h thng công quyn cp trên s không th đ thuc cp mun làm gì thì làm. Tuy mi nơi mt kiu nhưng rt nht quán v bn cht : Bt chp c sinh mng ln nhân phm công dân, bt k dân sinh s như thế nào. Sau khi được thc thi, thân phn con người chng khác gì rơm, rác.

Đó là lý do hi h tun tháng 8, th trn Văn Đin thuc huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni va d bc vách bng tôn cao 2 mét, dài 200 mét, chia đôi ngõ 54 ph Ngc Hi đ cô lp dân cư phía bên kia ngõ này vì thuc phường Hoàng Lit, qun Hoàng Mai, thành ph Hà Ni (7) thì sang thượng tun tháng 9, ti lượt phường Đi Kim, qun Hoàng Mai, thành ph Hà Ni, khóa cng, không cho dân ngõ 56 ph Đng Xuân Bng ra đường cho dù chng có ai trong ngõ b nhim Covid-19 hay tiếp xúc vi F0 (8).

Trân Văn

Nguồn : VOA, 11/09/2021

Chú thích :

(1) https://tuoitre.vn/vung-tau-bo-quy-dinh-cap-cuu-phai-xin-phep-phuong-xa/20210910105417509.htm

(2) https://www.facebook.com/100002755938991/posts/3956971707737988/

(3) https://plo.vn/phap-luat/cuong-che-cach-ly-nguoi-tu-choi-test-covid19-nen-khong-1013046.html

(4) https://vncdc.gov.vn/tphcm-can-thuc-hien-chi-thi-16-nghiem-ngat-hon-de-kiem-soat-va-day-lui-dich-benh-som-nhat-nd16387.html

(5) http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-chu-tri-Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-phong-chong-Covid19/442573.vgp

(6) https://vneconomy.vn/thu-tuong-xac-dinh-song-chung-lau-dai-voi-dich-khong-the-khong-che-tuyet-doi.htm

(7) https://tienphong.vn/thao-bo-buc-tuong-ton-cao-2-m-dai/200m-chia-doi-duong-tai-ha-noi-de-phong-dich-post1369224.tpo

(8) https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-ngo-hon-chuc-ho-dan-bat-ngo-bi-khoa-trai-ma-khong-thong-bao/20210908183416447.htm

*********************

Phạm Minh Chính : Thủ tướng hay Chủ tịch huyện Việt Nam ?

Gió Bấc, RFA, 10/09/2021

Chưa tng kinh qua qun lý nhà nước, lên ngôi ngay lúc đại dch bùng phát, Th tướng Phm Minh Chính đã sm chng t tài năng thiên bm, s tn tâm tn lc. Trên phương tin truyn thông, ngày nào cũng xut hin hình nh, din ngôn ca Th tướng. Không như người tin nhim quanh đi qun li ch mt t "đầu tàu phát trin", ông Chính đã có nhiu sáng to mi l. Chng dch như chng gic nhưng "phi đạt mc tiêu kép", phi ch động tn công dch dù trong tay không có ly mt liu vc-xin.

dich6

Thủ tướng Phạm Minh Chính với áo đẫm mồ hôi khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26/8/2021 - Người Lao Động

Kém là thay, không lằng ngoằng !

Ngt mt ni, cp tha hành quá yếu kém. Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyn Thành Phong ngoan ngoãn tuân ch lnh, cách ly phong ta, ba ti ch, mt đim đến hai con đường nhưng tư duy, tm nhìn nông cn, ch mi sáng to được kch bn 100.000 ca nhim và bnh vin dã chiến 50.000 giường li còn đòi hi 28.000 t đồng và trên 100.000 tn go. Ch tách mt ph