Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/09/2020

Giáo dục – bức tranh phác họa nan đề bất tín tại Việt Nam !

Trân Văn

Tun trước, c mng xã hi ln h thng truyn thông chính thc cùng xôn xao khi có người phát giác, sách Bài tp Toán cho tr con lp mt dy tr tp đếm "cơ, rô, chun, bích". Giáo dc, sách giáo khoa li tiếp tc gp sóng gió !

1111giaoduc11111111111111

‘Cơ, rô, chuồn, bích’ xuất hin trong v bài tp Toán lp 1

Đến cui tun. mt s chuyên gia giáo dc lên tiếng. Chng hn cô Nguyn Th Thu Huyn (Tiến sĩ Giáo dc, Hiu phó trường Quc tế Vit Nam Phn Lan Thành phố Hồ Chí Minh). Cô Huyn nhn đnh :T hình nh "cơ, rô, chun, bích", suy din thành tp cho tr con làm quen vi bài bc, phn giáo dc, va là… quá xa, va là s áp đt thô bo quan nim ca mt s người ln lên tr em. Cô Huyn đưa ra mt s dn chng, chng minh,cách tiếp nhn tri thc ca tr con khác vi cách cm nhn ca người ln. Cô giáo này k thêm mt s ví d cho thy,ph huynh lo lng thiếu chính xác và thái quá v nhng ni dung đang được ngành giáo dc dy cho tr con (1)...

Liên quan đến s kin va k, có chuyên gia giáo dc như cô Nguyn Hoàng Ánh (mt Phó Giáo sư, Tiến sĩ v giáo dc), không giu s bt bình khi bo rng :Lc cn ln nht đi vi giáo dc ti Vit Nam là… ph huynh (2) !

***

Gia trn bão dư lun v "cơ, rô, chun, bích" trong sách Bài tp Toán ca tr con lp mt ti Vit Nam, tun ri, trên mng xã hi có mt s ph huynh Vit Nam sng M, chia s thông tin, hình nh v gói sách giáo khoa, hc c mà h nhn được t trường đ h tr cho lũ tr là con, cháu h dùng đ hc ti nhà bi dch do Covid-19 gây ra vn chưa lng xung. Tuy m sách giáo khoa, hc c gi cho lũ tr con đang hc lp mt, lp hai M y, có c nhng… ht xí ngu, mt… b bài 52 lá (3) khiến chính ph huynh M và nhng thân hu ca h ti Vit Nam ngc nhiên nhưng không có bt k ai nghi ng, ch trích c h thng giáo dc ln chương trình giáo dc M !

Vì sao hình nh "cơ, rô, chun, bích" in trong sách giáo khoa ch có th gây bão dư lun Vit Nam, ch không b phn đi M, dù h thng giáo dc M, chương trình giáo dc M không ch in mà còn gi c… công cvà tr con có th s dng đ rèn luyn… k năng bài bc ? Không cn mt nhiu thi gian đ đc đi chiếu ngm nghĩ vn có th tìm ra câu tr li mt cách d dàng : Ph huynh người Vit sng ti M và ph huynh người Vit sng ti Vit Nam, không nghi ng h thng giáo dc, chương trình giáo dc tr con ti M, cho dù h thng giáo dc và chương trình giáo dc này cung cp c… xí ngu, cũng như mt… b bài đ 52 lá cho tr con !

Vì sao ph huynh người Vit nói riêng và người Vit nói chunglo lng thiếu chính xác và thái quá v nhng ni dung đang được ngành giáo dc dy cho tr con ? Thm chí có nhng biu hin và phn ng đến mc mt s chuyên gia giáo dc phi lên tiếng than phin như cô Nguyn Hoàng Ánh :Lc cn ln nht đi vi giáo dc ti Vit Nam là… ph huynh ?

***

Khoan bàn đến chuyn đúng sai đi vi nhng ý kiến, nhn đnh như đã dn t các chuyên gia giáo dc phn đu ca bài viết này. Thêm mt ln na, thc tế ch ra, vn đ ct lõi ca giáo dc nói riêng và xã hi Vit Nam nói chung là công chúng bt tín c v thành tâm, thin ý ca nhng viên chc đng đu các h thng, ln kh năng qun tr, điu hành ca các h thng này ! Làm sao có th trn an ph huynh nói riêng và công chúng nói chung khi thc thi "min hc phí" cho giáo dc công lp nhưng nhng khon "ph phí" khiến "tin trường" càng ngày càng nng, ph huynh phi đóng c tin ghế (4), giáo dc không còn là phúc li công cng và nghèo khó đng nghĩa vi tht hc ?

Làm sao có th to ra s tin cy đi vi n lc "đi mi giáo dc", gy dng được thin cm và s tín nhim đi vi "chương trình mi" khi giá bán sách giáo khoa năm sau luôn luôn cao hơn năm trước vi rt nhiu li v kiến thc căn bn (5) ?

Giáo dc ch là mt trong nhiu lĩnh vc cho thy s bt tín ca công chúng đã đến mc đ có th hy dit c cái đúng và cn tr n lc ci sa. Nếu không có tình trngvàng, thau ln ln,t không có lo lng thiếu chính xác và thái quá. Vì sao ?

Có phi vì nhng li vàng, ý ngc vs ưu vit ca ch nghĩa xã hi, v vic phi xây dng xã hi xã hi ch nghĩa… luôn luôn song hành vi vic liên tc ct b thng tay các khon đu tư l ra phi hết sc tha đáng cho phúc li xã hi đ h thng chính tr, h thng công quyn tiếp tc phung phí công qũy ? Nếu h thng chính tr, h thng công quyn đng dùng phn ln công qu cho vic nuôi công bc, cho nhng d án nhm tô vđnh hướng, hoc nhng hot đng như đi hi đng các cp, Ban Giám hiu nhiu trường hc trên khp Vit Nam s không phi, không có lý do đ mnh dn đt ra nhng khon phí như "tin ghế" !

C nhìn và ngm nghĩ t s thy, bt tín không ch hy dit giáo dc mà đang hy dit c phn hn ln phn xác ca mt dân tc ! Mt dân tc b la gt đến mc luôn phi đ cao cnh giác, phân hóa do nghi ngi mi th thì tương lai dân tc đó ra sao ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 21/09/2020

Chú thích

(1) https://afamily.vn/vu-viec-vo-bai-tap-toan-lop-1-day-tre-bai-bac-qua-viec-dem-co-ro-chuon-bich-tien-si-giao-duc-nguyen-thi-thu-huyen-len-tieng-20200916185627095.chn

(2) https://baoquocte.vn/pgsts-nguyen-hoang-anh-phu-huynh-viet-moi-la-luc-can-lon-nhat-cua-giao-duc-124077.html

(3) https://www.facebook.com/dongle.huynh/posts/3890808154266869

(4) https://tuoitre.vn/tp-hcm-yeu-cau-dung-thu-tra-lai-tien-ghe-ngoi-hoc-sinh-cho-phu-huynh-20200914082359863.htm

(5) https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/sach-toan-in-hinh-nghe-si-cai-luong-sach-van-16-nam-ghi-sai-ten-tac-gia-673843.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 85 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)