Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/11/2020

Bất bình, phẫn nộ cũng tăng !

Trân Văn

B Giáo dục và đào tạo Vit Nam tiếp tc khuy đng dư lun khi gii thiu D tho Ngh đnh v Cơ chế thu, qun lý hc phí đi vi cơ s giáo dc thuc h thng giáo dc quc dân và chính sách min, gim hc phí, h tr chi phí hc tp, giá dch v trong lĩnh vc Giáo dục và đào tạo.

batbinh1

Mt lp hc ti Núi Thành, Đà Nng, 2020. Hình minh ha.

D tho va k nhm thay thế mt ngh đnh cùng loi đã được chính ph Vit Nam ban hành cách nay năm năm (Ngh đnh 86/2015/NĐ-CP) và đim đáng chú ý nht ca d tho là tăng hc phí ca tt c các bc hc. Hc phí ca các bc t mm non đến ph thông s tăng 7,5% mi năm và hc phí đi hc s tăng 12,5% mi năm (1).

***

Tuy h thng truyn thông chính thc ch gii thiu ý tưởng này và không bình lun gì thêm nhưng đc gi không ngn ngi bày t s bt bình trên các din đàn đin t do h thng truyn thông chính thc kim soát. Chng hn trên trang facebook ca VTC (VTC Now), Kim Lan Nguyen Van nhn đnh, n lc son tho ngh đnh mi nhm thay thế ngh đnh cũ là mt kiuvt óc đ tn thu ! Sican Nguyen thì thc mc :Ti sao các quc gia khác n lc gim hc phí, chi phí y tế còn Vit Nam thì làm ngược li ? Khánh Ngc Trn than :Ph cp(min hc phí)kiu gì mà chưa hoàn thin đã hết hiu lc ? Đ các loi thuế, phí ri li ly đà tăng hc phí !

Pham Sinh nhn xét :Vy là con nhà nghèo không còn cơ hi hc hành ! Thoa Phan xem d tho ngh đnh va đ cp là con đường đng hóanhà nghèo vi mù ch.Tuyen Nguyen khuyên h thng chính tr, h thng công quyn :Nghĩ cái gì b ích cho dân chúng tôi đ kh đi my bác (2) !..

Trung tâm Tin tc VTV24 cũng gii thiu d tho ngh đnh v hc phí trên trang facebook ca cơ quan truyn thông này. Theo ghi nhn ca facebook, có ti 41.000 bình lun, 2.000 facebooker chia s tin ca Trung tâm Tin tc VTV24 nhưng thiên h ch đc được sáu ý kiến. Người ta thy Nguyn Tho than :Rt nhiu sinh viên đã b d vic hc hành, gi li tăng chc phi ngh hc tht ! Thanhngoc Nguyen cũng than : Li tăng, tăng thuế, tăng phí, tăng..., ch có dân lao đng nghèo là kh ! Nguyn Văn Đình dùng icon chp tay vái ba ln tình trng… cht lượng giáo dc đi xung mà hc phí li đi lên.Thiu Kim Vân lc đu :Cái gì cũng tăng, ch tăng lương là chng ai bàn(3) !

batbinh2

***

So vi phn ng ca đc gi trên nhng trang facebook thuc h thng truyn thông chính thc, phn ng ca người dùng mng xã hi trên các trang facebook ca cá nhân, hoc ca các nhóm không phi tuân th nhng quy đnh ngt nghèo ca Ban Tuyên giáo thuc Ban chấp hành trung ương đng, d di hơn.

Chng hn trên trang Tui hc trò, Thế Minh ma mai :Thi bui khó khăn, đ kiu dch bnh, bão lũ, không tăng hc phí thì làm gì ? Ging như Thế Minh, Thành Tài bình : Dch bnh, bão lũ liên miên, tăng hc phí là quá hp lý ! Đc Minh khen, d tính tăng hc phí là n lcnhân đôi nghèo kh ! Trước nhng thc mc ti sao chính ph li có ý tưởng bt cn nhân tình như thế, Lieu Trung Nghĩa phng đoán :Có th các ‘b thy dân đóng góp cho hot đng t thin nhiu quá nên thèm ! Quan sát phn ng gin d và s tht vng ca công chúng v d tính tăng hc phí, Bao Bui khen d tính y là mt n lc tt vì giúp gim ngu dt (4) !

Ging như nhiu facebooker khác, Khanh Nguyen cũng thc mc, trong bi cnh như hin nay, ti sao B Giáo dục và đào tạo không đ đng gì đến vic min, gim hc phí cho hc sinh, sinh viên các khu vc b thiên tai mà ch chuyên chú vào phương án tăng hc phí ?Đó cũng là lý do Khanh Nguyen nhn hi B trưởng Giáo dục và đào tạo rng, ông có còn nhân tính không ? Trn Quang Thái mt thân hu ca Khanh Nguyen "chnh" Khanh Nguyen :B trưởng Giáo dục và đào tạo tha thú tính nhé (5) ! Ging như Khanh Nguyen, Đng Hunh Lc xem vic B Giáo dục và đào tạo d tính tăng hc phí các cp ngay sau khi lương dân vt ln vi đi dch, thiên tai là… s nhn tâm đi vi c dân tc, do vyhãy cút đi (6) !

Tham gia bình lun v d tính tăng hc phí các cp trên trang facebook Bds Phu CuChi, Thinh Le Phuoc so sánh,mc pht vi phm giao thông tăng năm ln, chi phí dch v y tế tăng gp đôi như thế là giàu không đng đu. Không tăng hc phí đ xy ra tình trng giàu không đng đu s gây mt đoàn kết, chia r thì nguy to. Sng Đi bn ct :Tăng gp đôi luôn. Phi chết thì cho chết luôn ch tăng hc phí ít như vy s cn xé nhau. Còn dân ? Sng chết mc bay(7)... Phuc Dinh Kim cũng nghĩ như vy nên lý gii nguyên nhân dn đến n lc tăng hc phí hết sc ngn gn :Ti sao hc phí phi tăng ? Vì tham nhũng tăng(8) !

***

Trong khi rt nhiu người nguyn ra B trưởng Giáo dục và đào tạo, Vinh Râu lưu ý :C nhìn giá đin, giá xăng, mc tăng các khon pht, k c khon pht không mang khu trang nơi công cng ca B Y tế, ri Lut Giao thông đường b b ngt làm đôi cho hai b cai qun ging như nâng "sut ăn" lên gp đôi t s thy, toàn b chính ph cùng n lc "kiến to" cách ly tin dân sao cho nhiu ch chng riêng gì B Giáo dục và đào tạo. Dch bnh, thiên tai không làm chùn tay nhng k bóc lt có môn bài đâu bà con ! Nếu không có chính ph bt đèn xanh dưới gm bàn, đ ông B trưởng Giáo dục và đào tạo dám đơn phương tăng hc phí. Ch chi mt mình ông ta xem ra không công bng lm đâu !

Vinh Râu cnh báo :Đng nhìn cái mt như h ca ông By Th mà không đ phòng móc túi. Lm chết luôn đó ! Câu ca dao này ca ông bà : B Binh, B H, B Hình. Ba B đng tình - chưa li thi đâu nhé ! Mt s thân hu ca Vinh Râu như Nguyn Thúy Hà bn ct :Chính ph "kiến to" đang đưa chúng ta đến đnh ca cuc sng thiên đường mà ! An Tran gi v hoang mang :Thiên đường này b ngược ngược thế nào y ! Vinh Râu nói li cho rõ :Đó là đa ngc nói ngược thôi ! Thang Le but ming :Ngày xưa h tuyên truyn chế đ phong kiến, thc dân là sưu cao thuế nng. Bây gi, m kiếp, gp vn ln(9) !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 14/11/2020

Chú thích :

(1) https://tintucvietnam.vn/bo-gddt-de-xuat-tang-hoc-phi-muc-tang-tung-cap-the-nao-d251577.html

(2) https://www.facebook.com/vtcnow/posts/2744463332438242

(3) https://www.facebook.com/tintucvtv24/posts/1733831386804642

(4) https://www.facebook.com/tuoihoctro.net/posts/2884454758439738

(6) https://www.facebook.com/huynhlocpl/posts/4120653387951592

(7) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=172160941201974&id=100052242080472

(8) https://www.facebook.com/phuc.dinhkim.7/posts/2821886334697664

(9) 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 486 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)