Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/12/2020

‘Bí mật quốc gia’ 5 năm tù - ‘Con vịt’ 7 năm tù

Hoàng Hoành Sơn

Báo Dân trí đăng tin : Ngày 16/3/2017, Tòa án nhân dân huyn Châu Thành tuyên x Nguyn Văn Khang, sinh năm 1997, trú p Phước Chung, xã Mong Th, 7 năm tù v hành vi "cướp tài sn", là ăn trm 1 con vt v nhu (1).

tutoi1

Không nhận thức đầy đủ về hành vi bắt vịt về làm mồi nhậu của mình là tội "cướp tài sản" nên bị cáo Khang đã nhận 7 năm tù (ảnh minh họa)

Báo Đng cng sn, ngày 11/12/2020, viết bài cho biết Hi đng xét x Tòa án nhân dân Hà Ni tuyên án 5 năm tù đi vi b cáo Nguyn Đc Chung v ti chiếm đot tài liu bí mt Nhà nước (2). Cnh đó, ông này còn b t cáo nhng ti như gi vai trò ch mưu tham nhũng, buôn lu ; vi phm quy đnh v kế toán, đu thu và bo kê cho gia đình lãnh các gói thu "ngon ăn" ca th đô Hà Ni.

tutoi2

Cu Ch tch UBND Thành phố Hà Ni Nguyn Đc Chung b tuyên án 5 năm tù, ngày 11/12/2020.

Qu là éo le cho dân và cho đng. Khó x quá, vì gi đây Đảng cộng sản Việt Nam phi tr li thế nào cho 90 triu dân hiu được thế nào là lòng dân ý đng, thế nào là s khác bit gia giá tr bí mt Nhà nước và giá tr mt con vt, và thế nào là lut pháp đ bo v người dân thay vì hy hoi đi sng ca h ?

phiên tòa x Nguyn Đc Chung, ý đng th hin rõ ràng qua bn án nh hơn gãi nga cho mt ti l ra phi x nng hơn ti ăn cp 1 con vt đ nhu.

đây, người viết chưa nói đến điu khon ca lut v ti danh, mà ch mun tp trung đến lý và tình trong hai v án k trên. Nếu xét v mt giá tr vt cht, ti ăn cp mt con vt hay my bánh mì ch đáng là gì đ hưởng hình pht cao ngt 7 năm tù. X như thế khác nào cái tòa, tng mt thi b giai cp vô sn m ĩ lên án, đã x Jean Valjean (nhân vt chính trong tác phm Nhng K Khn Cùng ca Victor Hugo) kh sai, ch vì ăn cp mu bánh mì cho my đa cháu đang đói khát. Valjean đã b tòa y x cho đi tù mt gông (đúng nghĩa) !

Vy mà thi nay, lut pháp nghiêm minh ca Đảng cộng sản Việt Nam đã x mt người dân 7 năm tù ch vì ăn cp mt con vt. Y ht phiên tòa đã x Jean Valjean đã ăn cp mu bánh mì. Bravo ! V tay hoan hô nhng đc tính Công Chính Liêm Minh mà tòa án huyn Châu Thành đã thc hin "lòng dân", x pht người phm ti ăn cp con vt nghiêm khc như thế, dù người này là mt dân đen không biết nhiu v lut.

Nếu xét c lý và tình thì bn án y đã có thi gây xôn xao dư lun. Người dân cho rng tòa x quá nng, thiếu tình người ; còn các đng viên li cho rng tòa án đã không đ lt sàng lt ti, xét x khc nghit làm gương cho nhng ai mun mưu đ trm cp gây thit hi cho người khác phi e dè chùn bước. 7 năm tù ch vì trm mt con vt, biu tượng cho th lut vô cm thu xưa, không phù hp vi mt th chế vn t xưng danh gii phóng dân tc, gii phóng giai cp, gii phóng con người. Tòa vn có th m ra cho người trm vt cơ hi làm li cuc đi, thay vì hy hoi h vì bn án thiếu tình người như thế.

Điu đáng lưu ý là khi dân phm ti, phi chu nhng bn án cc k nghiêm khc, ác nghit, ch h có báo đài nào ca đng lưu tâm. Trong khi đng viên, quan chc lãnh đo Nhà nước vi phm, gây hu qu gp trăm ngàn ln mt con vt, li được tòa x qua loa, x kín không cho "dân" biết. Đng thi, đng viên được các báo đài ca đng gng công ra sc g ti cho. Như trường hp Nguyn Đc Chung, các báo đng tranh nhau đăng ti nhng là : ông này mc bnh him nghèo, tâm thn giai đon chn đoán, sc khe kém, phm ti ln đu, thành khn khai báo, nhit tình cng tác, có chiến công v vang v.v Dân ch có tr mt nhìn mà không hiu chuyn gì đang xy ra ?

Đy là đng" bng sáng khi x 5 năm tù cho mt k rành r v lut, là mt quan chc cp cao ca Trung ương, gm đ lý lun Mác Lê, được các trường qun lý cao cp Nhà nước, trường Chính tr, trường đng đào to k lưỡng. Thế mà phm ti chiếm đot bí mt Nhà nước ch lãnh có 5 năm tù. Vâng, 5 năm cho ti chiếm đot bí mt Nhà nước và 7 năm cho ti trm mt con vt

Hóa ra Việt Nam, bí mt Nhà nước có giá tr kém xa mt con vt. Nếu chiếm đot bí mt Nhà nước ch nhn bn án kém thua ăn cp mt con vt nhng 2 năm, thì nên chăng "lòng" dân cn hiu "ý" đng theo kiu lut ch áp dng cho dân en" Nguyn Văn Khang (người ăn trm vt), riêng con " Nguyn Đc Chung (người chiếm đot bí mt Nhà nước) vì là đng viên nên không b lut chi phi. X cho có, x cho kín và x cho tha lòng đng, ch không nhm thõa mãn lòng dân. Mt phiên tòa cm dân tham gia thì không th có minh bch, chính trc và bình đng trước lut như bn Hiến pháp Việt Nam tha nhn.

Ti sao Việt Nam ti trm con vt, ly cp bánh mì, đòi li nhân quyn, đòi li đt b Đảng cộng sản cướp mt, li chu nhng bn án hy hoi c cuc đi người phm ti ! Đang khi l ra lut phi giúp bo v dân, hướng dn h khi h không am hiu lut mà vi phm hoc tr li quyn li cho dân theo l công bng ? Tng thng th 40 ca Hoa K, Ronald Reagan, tng nói : "nhim v ca chính ph là bo v người dân ch không phi hy hoi cuc sng ca h".

Điu này minh chng lut Việt Nam được ưu ái dành riêng cho nhân dân. Đng viên đã có "kim bài min t" là th đng nên càng ngày càng có nhiu đng viên làm by, làm càn, ăn tham ung tp ca dân không t th gì. Mi li ha hn dân giàu nước mnh, dân làm ch, dân bu dân c ch là di trá. Ch "tín" xem ra quá xa x đi vi Đảng cộng sản Việt Nam khi công b bn Hiến pháp năm 2013 : mi người dân đu bình đng trước pháp lut, dĩ nhiên là ngoi tr các đng viên. Các đng viên có "quyn bình đng" ưu đãi hơn dân thường.

Thế nên mi có cái s h đ, bt minh, bt chính, án oan đy dy các tòa án Việt Nam. Vic chy ti do các thm phán, cán b tòa án, vin kim sát đm nhim, kèm theo nhng món tin khng l hu đi trng thay đen các phiên x án. Giết c già Lê Đình Kình ch vì my chc ha đt đng Sênh, tng giam hàng lot nhng người dân oan b cướp đt Dương Ni : Cn Th Thêu, Nguyn Th Tâm, Trnh Bá Phương, Trnh Bá Tư (3). Khiến cho "tòa án" Việt Nam thường được người dân sa thành "tà án".

Nó "tà" không ch s xét x bt công, oan khut mà thêm vào đó, "tà" án Việt Nam là nơi hp thc hóa ti li ca các đng viên "đã b l". Các tà án này đc bit khoan dung, cưng chiu, bo v nhng k phá hoi đt nước, tham nhũng, ăn trm ăn cướp hàng chc ngàn t đng tin ca công, đt đai, tin thuế nhân dân, như : Tt Thành Cang, Nguyn Thanh Hi, Nguyn Văn Bình, Hoàng Trung Hi, Triu Tài Vinh, Vũ Huy Hoàng v.v (4), vi nhng hình pht "cc k nng n" và "vô cùng nghiêm khc" theo kiu : khin trách, k lut, phê bình, nghiêm khc cnh cáo và… hết thi hiu. Xong, chm hết, hu c làng, đng vn vui, b can vn sng khe, hoc chuyn công tác sang ghế khác, hoc h cánh an toàn ôm núi tin v làm người "t tế".

Vì rng đng viên "chưa b l" ngi x đng viên "đã b l" nên ch giơ cao đánh kh, x theo lnh anh Ba, anh Sáu hoc gi th din cho nhau do có ân tình đng chí, n nào huynh đ tương tàn. Thành ra trăm dâu đành đ đu tm, đè thng dân mà x tht nng ra v lut pháp nghiêm mình. Ch riêng tư pháp, hành pháp và lp pháp đu do đng cng sn nm gi nên đng viên được ưu ái.

Tr li vn đ con vt và bí mt Nhà nước, giá tr con vt ra sao ai cũng đã biết, nht là khi nó được xếp gn gàng đp đ trên dĩa sau khi luc chín hoc quay dòn vi chén nước chm thơm phc.

Thế nhưng bí mt Nhà nước là gì mi là điu gây tò mò. Theo Ngô Trường An thì : "bí mt quc gia là nhng bí mt mà c quc gia đó chng ai biết !". Bí mt theo kiu : Nhng t tù khi b đưa ra pháp trường hành quyết thường b trói qut 2 tay ra sau lưng. Nhưng, bng cách nào anh Nguyn Văn Tri li đưa tay lên git được tm vi bt mt, còn ch Võ Th Sáu vn đưa tay hái hoa cài lên mái tóc ? Đy là nhng bí mt quc gia được đưa vào sách giáo khoa dy cho hc sinh, sinh viên và cm nhân dân tiết l (5). Hoc mt cách nhìn khác, như ca Giáo sư Nguyn Hưng Quc, nói rõ ràng hơn : " Việt Nam, nhng cái gi là bí mt quc gia, phn ln, đu là nhng gì ai cũng biết, hơn na lãng nhách" (6).

Qu thế, hin trng l bí mt Nhà nước Việt Nam nhng năm tháng qua có th nói là tràn lan và lãng nhách không ging ai. Đan c trường hp phóng viên báo Tui Tr, Lan Anh. Cô b qun thúc ti nhà, cm đi ra khi nơi cư trú vì công an cáo buc cô chiếm đot tài liu bí mt Nhà nước. Tài liu bí mt y là gì ? Thưa là công văn ca B Y tế gi Th tướng Chính ph, đã được chính các quan chc ca B Y tế phát ngôn trong mt cuc hp báo công khai trước đó 21 ngày (7). Nguyên do sâu xa vì cô phóng viên này đã dám đu tranh vi B Y tế, đ chng li tình trng thuc tây b B Y nhp khu giá r, bán giá trên tri móc túi dân nghèo. V vic sau đy cũng chìm xung, vin kim sát đã hy mi quyết đnh cm ri nơi cư trú và đình ch điu tra đi vi cô phóng viên này (8).

Mt bí mt Nhà nước khác Việt Nam là sc khe ca lãnh đo (9). Hin nhiên khi xếp vào hàng bí mt thì không có chuyn dân biết, dân bàn, dân kim tra gì c. Sc khe lãnh đo không ai được phép biết đến đ khi có li ra tiếng vào, nht cho lãnh đo nếu l nóng st, đau bng nhc chân nm không yên, hoc gây dư lun khi v y l vng mt thi gian cách bt thường. Nó cũng nhm tránh nguy cơ đa đàn em nào đy t din biến, t chuyn hóa cướp ghế lãnh đo gây bt n trong đng chăng ?

Đảng cộng sản Việt Nam đưa ra nhng loi bí mt mà các quc gia phát trin ch cn giu diếm chi cho mt. Th tướng Nht Bn, ông Shinzo Abe bnh viêm đi tràng, ông đã công khai và xin t chc ; Hoa K minh bch h sơ sc khe ca các ng c viên tng thng, ch cn che đy giu diếm gì c. Tng thng nhim Covid-19 là thông báo ngay. Ti sao li có th bí mt Nhà nước v sc khe lãnh đo này Việt Nam ch ? Vn đ này ai cũng hiu ch lãnh đo không hiu, nên đành xếp vào hàng tuyt mt cho ri.

Tng bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng giáo hun các đng viên phi tâm nim rng : "Lãnh đo phi biết xu h khi bn thân, người thân tham nhũng" (10). Thế là dân li có dp hi đng trưởng Nguyn Phú Trng : ngài có biết xu h khi toàn là đng viên, thm nhun trong tư tưởng đo đc H Chí Minh, vng vàng trong lý lun Mác Lê Mao, được đào to trong các trường chính tr cp cao ca Đảng cộng sản Việt Nam trước khi đưa lên làm lãnh đo Chính các v đng viên này li là nhng k tham ô, hi l, trm cướp trng trn biết bao tin ca nhân dân không ?

Chưa có câu tr li, nhưng có th hiu : nếu biết, hn ngài y đã t chc cho đ xu h. Tiếc thay ngài y li không được biết và c tưởng t nước có bao gi được như thế này".

Tuy nhiên, lãnh đo ch biết xu h thôi thì chưa đ. Lãnh đo khôn ngoan cn biết mau mn xóa b ngun gc gây ra tham ô, hi l : là chính h thng đc tài toàn tr hàng ngày hàng gi tàn hi đt nước này. Đáng nói là Việt Nam, các quan chc lãnh đo có quá nhiu "bí mt" khiến cho h ném chut s v bình, đành đ mc các giá tr b đo ln. Thế là giá tr bí mt quc gia vn tiếp tc b h giá thua c con vt.

Hoàng Hoành Sơn

Nguồn : VOA, 14/12/2020

Tư liu tham kho :

(1) https://dantri.com.vn/phap-luat/mot-thanh-nien-lanh-7-nam-tu-vi-bat-1-con-vit-ve-nhau-20170317120025005.htm

(2) https://dangcongsan.vn/thoi-su/tuyen-phat-bi-cao-nguyen-duc-chung-5-nam-tu-569731.html

(3) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-53160734

(4) https://dantri.com.vn/xa-hoi/sai-pham-vu-thu-thiem-het-thoi-hieu-ong-tat-thanh-cang-chi-bi-phe-binh-20200807181318916.htm

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54813935
https://nld.com.vn/thoi-su/bo-chinh-tri-ky-luat-hai-ong-hoang-trung-hai-va-trieu-tai-vinh-20200110171642837.htm

(5) http://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2019/10/bi-mat-quoc-gia-ngo-truong-an.html

(6) https://www.voatiengviet.com/a/tiet-lo-bi-mat-quoc-gia-cong-hay-toi/1850775.html

(7) https://tuoitre.vn/vi-sao-phong-vien-lan-anh-bi-khoi-to-62741.htm

(8) https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien /Đình-ch-v-án-hình-s-đi-vi-phóng-viên-Lan-Anh %c2%a0 -523993/

(9) https://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-suc-khoe-cua-uy-vien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-la-toi-mat-20200830180410665.htm

(10) https://thanhnien.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lanh-dao-phai-biet-xau-ho-khi-ban-than-nguoi-than-tham-nhung-1316311.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Hoành Sơn
Read 102 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)