Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/12/2020

‘Công lý’ - công cụ để… sắp xếp đội hình !

Trân Văn

Ông Nguyn Đc Chung, y viên Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, cu Ch tch kiêm Phó Bí thư Thành y Hà Ni va b pht năm năm tù vì "chiếm đot tài liu bí mt nhà nước" (1). Hiếm có v án hình s nào liên quan đến mt nhân vt quan trng trên chính trường Vit Nam được x lý… nhanh như thế ! Ch trong vòng ba tháng rưỡi là kết thúc qui trình khi t - tng giam (28/8/2020) - xét x sơ thm và công b hình pht (11/12/2020) !

congly1

Đinh La Thăng trong phiên tòa ngày 29 tháng Ba, 2018.

Sáng 14/12/2020, Đinh La Thăng, cu y viên B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam, cu Bí thư Thành y Thành phố Hồ Chí Minh, li phi hu tòa ln th ba (2) khi đang b buc thi hành hai bn án hình s (cùng v ti "c ý làm trái") vi mc hình pht chung là 30 năm tù. Ln này, ông Thăng b xét x vì "vi phm quy đnh v qun lý, s dng tài sn nhà nước gây tht thóa t, lãng phí". Nếu Tòa xác đnh ông Thăng có ti thì thi gian th án vn không thay đi vì hình pht tù có thi hn đã được lut khng chế mc 30 năm.

Ông Chung, ông Thăng s còn tiếp tc ra Tòa vì liên quan đến mt s v án khác. Chng hn ông Chung s b truy t, xét x vì dính líu ti hot đng phm pháp ca Công ty Nht Cường và nhng sai phm ca UBND thành ph Hà Ni trong vic t chc đu thu, chn thu cho mt s d án ca thành ph này. Ông Thăng s tiếp tc tr giá cho nhng ch đo, quyết đnh liên quan đến Nhà máy Nhiên liu sinh hc Phú Th (Ethanol Phú Th), ngn ca công kh 2.400 t, không nhng không sinh li mà còn to thêm n

Thi đim trung tun tháng này không ch có ông Chung, ông Thăng hu Tòa. Ngày 16/12/2020, ông Dip Dũng cu Ch tch Hi đng qun tr ca Liên hip Hp tác xã Thương mi Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) b khi t và b tng giam vì "lm quyn trong khi thi hành công v" (3). Cũng trong ngày 16 tháng 2, ông Tt Thành Cang, cu y viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành y Thành phố Hồ Chí Minh b khi t và b tng giam vì "vi phm quy đnh v qun lý, s dng tài sn nhà nước gây tht thóa t, lãng phí" (4).

***

Cn lưu ý là chng phi gn đây thiên h mi biết ông Chung, ông Thăng, ông Dũng, ông Cang có… sai phm nghiêm trng. Thm chí, thiên h tng bàn lun không ch v… sai phm nghiêm trng là lý do nhng nhân vt va đ cp phi đi din vi công lý (b khi t, b tng giam, b truy t, b pht tù) mà còn phân tích v mt s… sai phm nghiêm trng khác ca nhng nhân vy y t lâu, song h thng chính tr, h thng công quyn không thèm bn tâm.

Ti sao công lý đt nhiên xut hin khi chuyn sp đt nhân s lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam nhim k ti, nhm phân công lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam bước vào giai đon chung kết ? Nếu công lý tht s là… công lý, chc chn ông Chung, ông Thăng, ông Cang và nhiu ông, bà khác không th tr thành y viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhim k này, thm chí b qua toàn b nhng… sai phm nghiêm trng ca ông Thăng thi còn là B trưởng Giao thông và vận tải đ đt ông vào v trí y viên B Chính tr ?

Công lý đúng nghĩa không ph thuc vào thi thế. Chuyn "bo v pháp lut - thc thi lut pháp" theo tình thế không phi là công lý, đó là tn dng cái gi là… "công lý" làm công c. Thành ra mi có chuyn tóm ly ông Chung, lôi ông ra Tòa, pht tù, hoc đưa ông Thăng ra Tòa ln th ba, bt ông Dũng, ông Cang, ngay trước và trong khi Ban chấp hành trung ương đng nhim k này (khóa 12) đang hp k th 14 đ la chn sp đt nhân s lãnh đo khóa 13 ca đng.

Trung tun tháng này thi đim các đi biu ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đang hp k th 14 và có th s có thêm k hp th 15 vì bt đng v nhân s ngoài vic đưa ra xét x, pht tù hay khi t, tng giam mt s cá nhân như ông Chung, ông Thăng, ông Dũng, ông Cang, còn có c vic bt giam Trương Châu Hu Danh, tng là nhà báo chuyên nghip, sau đó là mt trong nhng facebooker thường xuyên thu thp gii thiu nhng thông tin sau hu trường, cũng như bình lun v nhiu vn đ rt nóng (5).

Trương Châu Hu Danh đã đeo đui, "chc ngóa y" vào nhiu ung nht thuc nhiu lĩnh vc khác nhau t kinh tế, xã hi, đến tư pháp, giáo dc (BOT, H Duy Hi,), thm chí không ngn ngi tn công trc din nhiu cá nhân có thế lc như Bùi Văn Cường (y viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bí thư tnh Đk Lk, b t cáo "gian ln hc thut" đ có hc v Tiến sĩ, hai người t cáo ông Cường đu đã b tng giam), Tuy trước nay, thông tin, ý kiến ca Danh đã đt "sinh mng chính tr" ca mt s y viên Ban chấp hành trung ương đng đang lãnh đo ngành hay lãnh đo đa phương vào tình trng nguy him và Danh có th sai nhưng ti sao bây gi mi bt và không bch hóa sai phm ?

Có phi vì xung đt trong la chn sp đt nhân s lãnh đo đng nhim k ti đã lên đến đnh, mt s "ming" t vic tn công mt s cá nhân mà công chúng cùng tin rng tht s bt ho như ông Bùi Văn Cường, có th s văng trúng, gây nguy hi đến "sinh mng chính tr" ca mt s ng c viên cho v trí lãnh đo hàng đu ca đng như ông Trn Quc Vượng (y viên B Chính tr, Thường trc Ban Bí thư), vì ông Vượng tng chp nhn đ ông Cường "nâng đ không trong sáng" quý t ca mình thi ông Cường là Ch tch Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam, ging như thiên h đang cũng như s còn đn đóa n, ch trích (6) ? Thc thi "công lý" kiu đó khác gì xin dương phi luân, bi lý !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/12/2020

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/cuu-chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung-lanh-5-nam-tu-20201211115522512.htm

(2) https://plo.vn/phap-luat/ong-dinh-la-thang-deo-kinh-den-va-khau-trang-den-tand-tphcm-955650.html

(3) https://vnexpress.net/ong-diep-dung-bi-bat-4207188.html

(4) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/ong-tat-thanh-cang-bi-khoi-to-bat-tam-giam-503717.html#inner-article

(5) https://nld.com.vn/phap-luat/truong-chau-huu-danh-bi-bat-20201217162143832.htm

(6) https://dlb.collateral-freedom.org/2018/05/mot-goc-ma-lanh-cua-bui-van-cuong.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 143 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)