Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/01/2021

Việt Nam 2021 : Bảy điều ước

Nguyễn Hùng

Ít ai ng câu "mây đen ph kín toàn cu, mt tri tỏa sáng trên đu Vit Nam" li có nhng đim đúng trong năm Covid 2020.

uoc00

By điu ước - Hình minh ha.

Trong nhng ngày cui năm, hãng chuyên kho sát giá tr thương hiu toàn cu có tr s Anh, Brand Finance, cho rngthương hiu quc gia ca Vit Nam tăng ti 29% lên 319 t đô la M trong 12 tháng qua. Brand Finance nói Vit Nam, vi s ca nhim và s t vong vì Covid cc thp, đã tr thành đim đến hàng đu Đông Nam Á cho các nhà sn xut và đu tư, nht là các nhà đu tư Hoa K đang tìm cách ri khi Trung Quc. H cũng nói hip đnh thương mi vi EU càng h tr cho s tăng trưởng ca Vit Nam.

Đ so sánh, Brand Finance cũng dn ví d Argentina, nước b gim giá tr thương hiu ti 57% xung còn 175 t đô la do s ca lây nhim Covid vượt quá mt triu trong khi bo lon n ra khp đt nước đ phn đi tình trng tham nhũng, đòi ci cách tư pháp và th hin s bt bình trước cách kim soát dnh bnh ca chính quyn.

Năm 2021, Vit Nam cũng có nhiu s kin quan trng din ra trong đó có Đi hi 13 ca Đảng cộng sản vào đu năm và bu c Quc hi vào gia năm. Đây là by điu ước ca tôi và tôi tin cũng là điu ước ca nhiu người Vit Nam trong và ngoài nước cho năm mi :

1. Điu ước đu tiên là Vit Nam tiếp tc là đim sáng toàn cu trong lĩnh vc phòng chng Covid. Sng ti Anh, đt nước vi hơn 2,3 triu người nhim và trên 70.000 người đã chết vì Covid, tôi hiu kim soát dch bnh hiu qu nói thì d nhưng làm rt khó. Quyn không b chết vì Covid cũng là mt quyn con người quan trng và Vit Nam đã thành công trong vic gim thiu ti đa s ca t vong. Xem ra điu ước này d tr thành hin thc nht.

2. Điu ước th hai, kh năng khó xy ra, là Đại hội 13 s bu ra nhng nhà lãnh đo táo bo. S táo bo là cn thiết đ rũ b nhng th giáo điu mang tính ý thc h đang cn tr s phát trin ca Vit Nam. Vit Nam có dân s đang tiến gn ti 100 triu vi din tích trên 330.000 km2 nhưng v thương hiu quc gia ch đt giá tr 319 t đô la, theo Brand Finance. Trong khi đó Ireland vi năm triu dân, din tích trên 70.000 km2 li có giá tr thương hiu li lên ti 670 t. Lãnh đo Vit Nam phi luôn đt câu hi vì sao gn 100 triu người Vit li xây dng thương hiu chưa bng na thành tích ca năm triu người Ireland ch đng t mãn "Vit Nam đã bao gi được như thế này chưa ?". Và đây cũng là lý do cho điu ước th ba.

3. Điu ước th ba là các nhà lãnh đo Vit Nam s bao dung hơn trong năm 2021 và các năm ti. Mt trong nhng lý do khiến thương hiu Vit Nam còn kém là s đc đoán và có phn đc ác ca gii cm quyn. Vit Nam được cho là đang giam gi ti trên 170 tù nhân lương tâm, nhng người mt t do ch vì thc hin quyn t do ngôn lun. Hàng chc người trong đó có nhà văn Phm Thành, blogger Nguyn Tường Thụy và nhà hot đng Phm Đoan Trang nm trong s hàng chc tù nhân lương tâm b tr thù trong năm 2020.

4. Điu ước th tư phn nào liên quan ti điu ước th ba là s gim thiếu và tiến ti hủy b s can thip thô bo ca các cơ quan nhà nước vào hot đng báo chí. Ch có nhng nước lc hu mi còn ngành gi là tuyên giáo và nhà nước gi quyn cp phép cho các cơ quan báo chí và thm chí th báo chí. Đ thương hiu Vit Nam tt hơn na, Vit Nam không nên phí tin nuôi nhng người làm công vic bt ming người dân.

5. Điu ước th năm là cuc chiến chng tham nhũng Vit Nam dn chuyn sang phòng cháy thay vì cha cháy. Khi bí thư ca th đô thương mi và ch tch ca th đô chính tr cùng b án tù v tham nhũng, người ta cn tìm v cái gc ca vn đ. Nó phn nào liên quan ti tình trng bt ming báo chí nói riêng và người dân nói chung khiến vai trò cnh báo và phát hin ca người dân và báo chí b gim thiu đáng k. Rng hơn na, đó là tình trng thiếu s giám sát ca mt đng đi lp sn sàng chp chính nếu đng đương quyn n ca dân không t th gì".

6. Điu ước th sáu là lc lượng cnh sát Vit Nam văn minh thêm nhiu và hot đng da trên s đng thun ca người dân thay vì đè đu cưỡi c h. Tôi tng theo dõi nhiu v cnh sát, hay đu gu được h hu thun, thượng cng chân, h cng tay vi người dân, nht là nhng người bt đng chính kiến. Nhim v ca cnh sát là đm bo an ninh trt t ch không phi gây mt an ninh trt t khi người dân đòi quyn công dân ca h. V Đng Tâm làm ni bt nhu cu phi có s đng thun ca người dân đi vi hot đng ca lc lượng cnh sát.

7. Điu ước th by thc ra là điu ước quan trng nht – đó là Vit Nam có mt nn giáo dc tiên tiến. Trong mt nn giáo dc như thế, tr em là trng tâm ch không phi là giáo viên. Các em phi được giáo dc đ phát huy hết kh năng ca mình bi nhng nhà giáo trung thc và yêu ngh. Tr em không th tr thành người tt nếu các em thy tm gương ép người khác tr tin đ hc thêm hay mua đim ca giáo viên. Các em khó nói không vi bo lc khi b cô giáo tát ch vì không chu ăn. Tr em cũng không th có kh năng tìm hiu thế gii xung quanh đ mong có ngày đot gii Nobel nếu các em được dy cách phc tùng thay vì cht vn nhng gì các em thy.

Còn quý v nghĩ sao ? Đâu là nhng điu ước ca quý v cho mt Vit Nam thc s đi mi ch không phi đi mãi mà không mi ?

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 01/01/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hùng
Read 176 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)