Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/02/2021

Nhớ lại ngày này 42 năm về trước : chiến tranh biên giới Việt-Trung

Huy Đức - Tiến Trung - Trân Văn - Diễm Thi

Nói gì v nhng ngày này 42 năm trước ?

Trân Văn, VOA, 22/02/2021

Ngày 14 tháng 2 va qua là thi đim tròn 42 năm Trung Quc xua quân sangdy cho Vit Nam mt bài hc và đó là lý do, tun này, "hèn"… tr thành t ph biến trên mng xã hi

biengioi1

Các nhà hot đng tưởng nim các chiến sĩ ti Nghĩa trang Lit sĩ Tây Tu, Bc T Liêm, Hà Ni, 16/2/2021

Thm chí có nhng người như ông Trn Đc Anh Sơn tng dy đi hc, tng là giám đc mt bo tàng Huế, tng là mt trong nhng lãnh đo ca Vin Nghiên cu phát trin Kinh tế, xã hi Đà Nng gin d ti mc không ngn ngãi bày t s… căm phn và kinh tm(1) !

Ông Sơn k rng ông đã b qua nhng kênh truyn hình quc tế mà ông yêu thích đ chú mc vào Chương trình thi s lúc 7 gi ca VTV1 ti 17/2/2021 đ xem th VTV1 có nhc đến s kin Trung cng xâm lược Vit Nam vào ngày này cách đây 42 năm hay không ?

Tuy cui chương trình có mt phóng s nhc li s kin nhà báo Nht Bn Takano lên Lng Sơn tường thut v cuc chiến tranh xâm lược ca Trung cng vào đu tháng 3/1979 và đã chết vì trúng đn ca quân Trung cng nhưng VTV1không h nhc ti cái tên Trung Quc ln nàomà ch gi là "s kin ngày 17/2".Thm chí tuy VTV1 đ cp vic "Takano lên Lng Sơn ngay sau khi có lnh rút quânnhưngkhông dám nói ai ra lnh rút quân khi lãnh th Vit Nam.

Cm giáccăm phn ca Trn Đc Anh Sơn không phi là cá bit. Hàng chc ngàn người s dng mng xã hi đã bày t cm xúc như ông.

Bt k "s kin 17/2" đã xy ra cách nay hơn bn thp niên, bt chp thc trng bin Đông ch ra dã tâm, s nham him ca Trung Quc đã rõ như ban ngày và ngay c nhng "anh em xa"  khp nơi trên trái đt này cũng không th lm ln, Vit Nam vn c gng duy trì cam kết "khép li quá kh" đi vi "láng ging gn". Ging như Trn Đc Anh Sơn, Lê Kế Sơn cũng nhn ni ch đ xem h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam hành x thế nào vào thi đim tròn 42 năm ngày Trung Quc xâm lược Vit Nam và phát giác : Đim sáu t báo thường được quan tâm là báo Nhân dân, Quân đi nhân dân, Tui tr, Thanh niên, Vietnamnet, Vnexpress thì ch có báo Thanh Niên đưa mt bài viết v "s kin 17/2".

Đó cũng là lý do Lê Kế Sơn và nhiu thân hu ngm ngùi :Xin thp mt nén hương tưởng nh và xin li hàng chc ngàn bà con và chiến sĩ đã ngã xung trong nhng ngày này các tnh phía Bc.

Nhc li s kin này là vì người đã mt, thân nhân ca h, vì người còn sng hôm nay và vì con cháu mai sau.

Nhc li không phi đ gi li hay đ kích đng s căm thù mà đ đng quên mt bài hc chua xót v s c tin, mt cnh giác.

Nhc li đ không lp li nhng ngày như thế quy mô ln hơn, t hi hơn.

Nhc li đ đng ng nhn rng s nhường nhn, s quy phc đi vi k cướp ch chuc ly s thm hi hơn.

Nhc li, đ hiu rng, trong lch s, chiến thng xâm lược ch có th có khi đoàn kết dân tc, đng lòng và trong thi đi mi, s liên minh vi các lc lượng tiến b mi là sc mnh thc s chng li nhng k âm mưu phc hi đế chế phát xít.

Hèn không phi là mt kiu n np khôn ngoan.

Hèn là t giết mình thêm mt ln na (2) !

***

Tun này đã có hàng triu người ngm ngùi tưởng nim nhng người lính đã ngã xung khi tham gia cuc chiến v quc khi đu t trung tun tháng 2 năm 1979 và kéo dài cho đến cui thp niên 1980, nhng đng bào thuc đ mi gii, mi la tui đã b Trung Quc giết như dùng hc c đdy Vit Nam mt bài hc, trong dòng chy mà cm xúccăm phn và kinh tm là ch yếu y, Chánh Tâm đ ngh nhìn xa hơn

Tháng Hai nếu ch tưởng nh, sì sp khói nhang thì ri cuc chiến y có vĩ đi đến my s được chép vào mt b nh khác.

Nhng xao đng vi nhng biu hin bôi xoá, di di, cm đoán ký c v cuc chiến chng Trung Quc t 1979 làm chúng ta phi git mình, trong c mười năm ti sao có th đng thun đ hoang tàn mt ký c lch s như vy ?

Đó là vn đ thuc v ch quyn nhân dân. Nhân dân thì đi được cho phép. Nht đnh thc tế này nhân dân cn phán đnh.

Vi nhng vn đ h trng nhy cm như mi quan h vi Trung Quc đng phi tuyt đi chp hành ch quyn ca nhân dân, phi coi đó là lòng trung thành tuyt đi ca đng vi t quc.

Tháng Hai nhc nh nghiêm khc trách nhim ca nhân dân đ truyn thuyết v nim tin c chp, mù quáng Trng Thu M Châu thành thế cuc mt nước.

Thn Kim Qui nhân dân phi thc hành nghiêm túc vai trò giám sát vi mi quyết đnh đi ngoi ca quc gia.

Tháng Hai cũng nhc nh chúng ta tình đng chí, anh em y còn phi bước qua cách tr Hoàng Sa, Gc Ma(4).

Cũng vi suy nghĩ đó, Quc n Mai xem vicđài nhà nước không gi đích danh k thù tn công Vit Nam vào 17/2/1979, đài nhà nước s vic đnh danh mt cuc chiến chng xâm lược đúng nghĩa ca nước mình chưa phi điu đáng s nht !

n nhc mi ngườinên lưu tâm đến vic đang b đu đc bng bi mn theo hướng gió Đông Bc bi "bn vàng" và có th va cm nhn, va kim chng dc di đng bng t min Bc ti min Trung. n d đoán,t 2030, Vit Nam s thy hu qu do công ngh lò đt nhp khu T Trung Quc cng hưởng vi vic "bn vàng" x thi theo gió Đông Bc. Bi mn PM2.5 bay hơn 400 cây s đ "giúp" người Vit cm nhn tường tn thế nào là sng chung vi bi mn - sng chung vi bnh tt.

Nhc li cnh báo ca Trương Giang Long tướng công an Vit Nam v nhng k thù giu mt "leo cao, trèo sâu vào b máy", n than :Đâu ch cm báo đài đnh danh mt cuc chiến, chúng có th ra gò Đng Đa ngăn người yêu nước tưởng nim chiến công năm nào. Chúng gi nhng chiến thng lch s như Bch Đng, Chi Lăng, Đng Đa,... là "gi trn". Chúng cu lư hương ca Đc Trn Hưng Đo... Chúng là Hán nô kéo công ngh lc hu gây ô nhim đ đu đc dân tc này, làm thoái hóa ging nòi này (5)...

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/02/2021

Chú thích :

(1) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10216093311200138&id=1670718810

(2) https://www.facebook.com/EboiClub/posts/10221866006017946

(3) https://www.facebook.com/EboiClub/posts/10221866006017946

(4) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3341962745909969&id=100002888294656

(5) https://www.facebook.com/quocan.mai/posts/10217725647885464

***********************

Chiến tranh

Huy Đức, 19/02/2021

Qua gi nhìn tm hình này c ngn ngơ nh câu thơ ca anh Nguyn Duy :

"Tr trêu ni Hu Ngh Quan

Giá như máu chng luênh loang mt đèo

A.Q. túm tóc Chí Phèo

Để hai bác lính nhà nghèo cùng thua"...

biengioi1

Hai nhà báo Lê Đức Dc và Nguyn Đức Bình chp bên các nn nhân chiến tranh b mìn Trung Quc thi hu chiến.

K t tháng 2/2009, khi báo Sài Gòn Tiếp Thị đăng bài "Biên Gii Tháng Hai" - bài viết đầu tiên v cuc chiến 1979 trên báo chính thng tính t "Hi ngh Thành Đô" - cuc chiến tranh này, cũng như ti ác ca quân Trung Quc đã thường xuyên được nhc li. T đó, không ít nhng người ch hiên ngang trước bàn phím cũng đã được coi như nhng "anh hùng chng Tàu".

Tìm mt nhà lãnh đạo thp ngn la chng ngoi xâm, nht là ngn la chng ngoi xâm t Trung Quc trong mt dân tc như Vit Nam là điu không khó. Tìm mt nhà lãnh đạo tránh cho dân tc này nhng cuc chiến tranh thì "kim đáy bin" còn d kiếm hơn.

Trung Quc đã k vai sát cánh bên cnh các nhà lãnh đạo ch chiến ca Vit Nam (c tin mt, ca ci và nhân lc). Không phi h giúp Vit Nam mà h mun nhng người cng sn Vit Nam gi biên gii chiến tranh sông Bến Hi. Cú bt tay 1972 gia Nixon và Mao đánh mt du mc làm thay đổi bn đồ chiến tranh c "lnh" và súng đạn. Cú bt tay đó cha đựng c s phn bi (Washington phn bi Sài Gòn, Bc Kinh phn bi Hà Ni) và mt nước đi chiến lược.

C Hà Ni và Sài Gòn đều ch nhìn thy khía cnh "phn bi" mà không nhìn thy nước đi chiến lược. Cuc gp đó khiến M buông hn Miền Nam và Trung Quc thì cũng không còn lo gii tuyến chiến tranh gn hơn v phía Bc.

Chúng ta chưa bao gi đặt câu hi, nếu vào năm 1972, nhng người cng sn Vit Nam mà đủ tm nhìn thi cuc, để va tranh th thng nht Bc - Nam, va d cm được mt thế gii sp đổi thay để ng x vi thế gii (bao gm c M và Trung Quc) không phi bng tư duy "hai phe" mà bng tư duy tìm thy cơ hi ca dân tc mình đâu, thì liu có dn đến cuc chiến tranh năm 1979.

Hà Ni đã đặt mi quan h ca mình vi Bc Kinh (trước 1972) và Moscow trong tình anh em ý thc h. Cũng vì ý thc h được din đạt trong cm t "tinh thn quc tế vô sn", người Vit đã tn không biết bao nhiêu xương máu đưa Khmer Đỏ lên cm quyn, cũng như đã đưa Hun Sen lên cm quyn. C hai, khi cn, đều b Bc Kinh s dng.

Bc Kinh s tot vào cái gi là ý thc h và tình hu ngh, nhng k cm quyn Bc Kinh muôn đời ch có dã tâm Đại Hán.

Hai mươi năm trước, cu Phó Ch tch Hội đồng Bộ trưởng Trn Phương, người được coi là mt trong nhng "b óc ca Lê Dun", nói : "Cho đến trước khi Liên Xô sp đổ, đầu óc ca bn mình vn b cm tù trong s giáo điu ca ch nghĩa Marx - Lenin".

Không nên hi nhng người s vào đây "cmt" tháng 2-1979 h đâu. Chiến tranh trong nhiu tình hung không ch để bo v lãnh th mà còn để bo v phm giá ca mt công dân cũng như ca mt dân tc. Nhưng, mc tiêu ca mt dân tc có phm giá phi là hòa bình. Nếu có mt con đường đi đến hòa bình không phi qua chiến tranh thì bt c dân tc nào khôn ngoan cũng nên giành ly.

Huy Đức

Nguồn : osinhuyduc, 19/02/2021

************************

Ngày về xúc động của "cô học sinh" duy nhất sống sót ở hang Ngườm Hẩu 1979

Tiến Nguyên, Dân Trí, 17/02/2021

Địch tập kích hang đá nơi thương binh trú ẩn, toàn bộ thương binh và y tá cùng 2 học sinh hy sinh, duy nhất một cô gái thoát chết thần kỳ. 40 năm sau, "cô học sinh" ấy mới có thể quay trở lại nơi mình suýt bỏ mạng...

Đó là bà Tống Thị Thanh (quê thị trấn Quảng Uyên, hiện ở thành phố Cao Bằng), người duy nhất sống sót trong cuộc tập kích của lính Trung Quốc vào hang Ngườm Hẩu, bản Keng Riềng (xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng) 40 năm trước.

biengioi2

Hai "cô học sinh" Tống Thị Thanh (trái) và Nông Thị Quyên.

Chuyện những cô học sinh đi giúp bộ đội

Mới tối hôm trước (16/2/1979), cô học sinh Nông Thị Quyên (quê thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa ; xưa là xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa) cùng bạn bè còn xem chiếu bóng bộ phim "Em bé Hà Nội" ở thị trấn. Rạng sáng hôm sau, cả thị trấn bị đánh thức bởi tiếng đạn pháo rầm rầm.

"Khoảng 4g sáng, đạn bay vèo vèo sát mái nhà. Tôi vơ vội được cái lõi chăn bông rồi cùng cả nhà chạy xuống hầm trú ẩn" - bà Quyên nhớ lại và cho biết, địch nã đạn liên tục đến khoảng 7g sáng thì ngớt.

Sau khi cùng bố mẹ chuyển đồ lên hang, ra đến đỉnh đèo, bà Quyên thấy bộ đội đang tải gạo liền rủ mấy bạn học xúm vào giúp. Dọc đường tải gạo, thấy thương binh nhiều, bà cùng 5-6 bạn học lại giúp tải thương về thị trấn Quảng Uyên (huyện Quảng Hòa cũ).

"Đường đèo dốc trơn trượt, chúng tôi khiêng thương binh đi hơn chục cây số mới ra đến nơi có xe đón. Lúc đó ai cũng nghĩ phải cố gắng giúp các anh ấy nên có biết mệt là gì đâu" - bà Quyên chia sẻ.

Khi ấy bà Quyên đang là học sinh lớp 9, người bé như cái kẹo, nặng chỉ 37-38 kg. Vốn sợ máu từ bé, bà Quyên nghĩ ra cách lấy khăn tay che mắt, cắm mặt khiêng cáng bước theo người đi trước.

Chiến sự kết thúc, bà tiếp tục đi theo Trung đoàn 567 phục vụ chiến đấu. Bị gia đình ngăn cản, bắt ở nhà đi học tiếp, bà dứt khoát : "Nó vào xâm chiếm thì còn học gì nữa !".

Những năm trong quân ngũ, bà vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Văn Tiến Dũng.

Khác bà Nông Thị Quyên một chút, thời điểm Trung Quốc bành trướng lãnh thổ năm 1979, bà Tống Thị Thanh đang là học sinh lớp 10 ở thị trấn Quảng Uyên. Ngày 18/2/1979, sau khi cùng gia đình dọn đồ sơ tán lên núi đá, bà cùng các thanh niên quay xuống thị trấn lấy thêm đồ đạc. Được ông tổ trưởng dân phố vận động ra giúp bộ đội chuyển đạn lên xe, cả nhóm chả ai ngại ngần, xắn tay vào việc luôn.

Xong việc, bà Thanh và mấy bạn học quay lên trạm quân y của Trung đoàn 567 đóng ngay thị trấn. Thấy nhiều thương binh quá, trong khi y tá lại ít, bà cùng 2 bạn học là Phương Thị Sáu, Nguyễn Thị Thủy tình nguyện xin ở lại phụ giúp các y tá chăm sóc thương binh.

"Thấy cảnh máu me nhiều lúc đầu tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng thấy thương, cái sợ dần biến đi đâu hết. Có nhiều anh mới hôm trước tôi còn thấy đi lại dưới thị trấn nay đã nằm đó, máu me bê bết, người cụt chân, người cụt tay" - bà Thanh kể.

Nhóm học sinh của bà Thanh phụ giúp các y tá làm mọi việc có thể, từ giặt giũ, nấu cơm, bón cháo cho thương binh, thay băng, thậm chí cả… đào huyệt chôn những người không qua khỏi.

40 năm ngày trở lại

Đầu tháng 3/1979, địch bao vây thị trấn Quảng Uyên. Trạm quân y của Trung đoàn 567 được lệnh chuyển thương binh lên hang Ngườm Hẩu (bản Keng Riềng, xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên) cách đó chừng 1 km. Suốt một ngày trời, bà Thanh cùng mọi người chuyển gần 100 thương binh lên hang, chờ đội vận tải chuyển đi tiếp. Trong hang, ngoài 3 "cô học sinh" nhóm bà Thanh chỉ có 2 y tá là Đinh Thị Tuyến (quê Trùng Khánh, Cao Bằng) và Nguyễn Thị Huệ (quê Phục Hòa, Cao Bằng) chăm sóc các thương binh.

biengioi3

Đường lên hang Ngườm Hẩu.

Rạng sáng ngày 2/3/1979, khi trong hang chỉ còn khoảng 20 thương binh, đang tiếp tục được chuyển đi, lính Trung Quốc phát hiện, bao vây, tập kích hang.

"Lúc đó mờ sáng, chưa rõ mặt người. Một số thương binh vừa ra khỏi hang dừng lại bắn trả, hai chị y tá nấp ở ngay cửa hang bắn, tôi cùng hai bạn nấp phía sau". - bà Thanh nhớ lại.

Phía ngoài hang, ông Bùi Công Lợi (SN 1957, quê Yên Bái ; chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 567) cùng các thương binh khác cố gắng chặn bước tiến của địch. Ông Lợi bị thương khi tham gia chiến đấu ở trận địa Khau Chỉa.

"Sương mờ mịt nhưng nghe tiếng súng thì đoán biết được địch rất đông" - ông Lợi nói.

biengioi4

Ngày trở về đầy xúc động sau 40 năm của "cô học sinh" Tống Thị Thanh.

Vừa đánh vừa rút để bảo toàn lực lượng, ông Lợi bị rơi xuống một cái hố của nhà dân, cứ thế nằm im dưới đó, khi địch rút đi mới bò lên. Lúc này, hang Ngườm Hẩu ám khói đen sì. Dọc đường lên hang, thi thể các thương binh rải rác khắp nơi.

Về phần bà Thanh, chứng kiến cảnh hai nữ y tá chống trả quân địch được một lúc, bà bỗng thấy lửa tràn vào, cùng với đó là tiếng nổ lớn. Bà ngất đi không biết bao lâu, đến khi tỉnh dậy không còn ai trong hang sống sót. Thi thể mọi người cháy đen.

"Chị Thủy và chị Sáu nằm đè lên tôi nên tôi mới may mắn thoát chết" - bà Thanh kể.

Nằm im nghe ngóng tình hình hồi lâu, bà Thanh mò xuống mó nước gần đó rửa mặt thì bị địch bắt. Bà cùng nhiều người bị nhốt ở thị trấn Quảng Uyên, sau đó đưa sang bên kia biên giới.

"Nhiều ngày sau mọi người làm công tác tử sĩ xác định có 20 thương binh hi sinh và 2 y tá, 2 học sinh. 4 người nữ thì chỉ nhận dạng được hai nữ y tá và chị Thủy. Người nữ còn lại bị cháy đen, không nhận dạng được, tưởng là tôi nên mọi người mai táng, ghi tên tôi. Sau này, mọi người mới xác định đó là chị Phương Thị Sáu". - bà Thanh chia sẻ.

biengioi5

Nơi đầu tiên chôn tập kết các thi thể trong vụ tập kích hang Ngườm Hẩu nay chỉ còn là bãi đất trống.

Ngày 21/5/1979, bà Thanh được phía Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), sau đó được đưa về Bệnh viện Quân y 91 (Phổ Yên, Thái Nguyên) chữa trị. Trở về địa phương, bà Thanh được xác định thương tật 41%, xếp hạng thương binh 3/4.

Suốt 40 năm, bà Thanh luôn ám ảnh trước cảnh tượng kinh hoàng trong hang Ngườm Hẩu. Dù nhà cách hang chỉ hơn 1 km nhưng bao năm qua, bà chưa một lần quay trở lại. Được sự động viên của PV Dân trí, một ngày đầu năm 2019, bà Thanh mới quyết định trở về nơi mình suýt hi sinh.

Thắp nén hương tưởng nhớ các thương binh, y tá và 2 bạn học tử nạn, bà nhớ như in vị trí của mỗi người trong hang. Tảng đá ngay cửa hang là nơi hai nữ y tá cầm súng bắn trả quân địch ; ngay phía sau là nơi bà và hai bạn học ôm nhau tránh đạn ; phía trong cùng là nơi một Đại đội trưởng tử nạn…

biengioi6

Bà Thanh bên ngôi mộ người bạn học Phương Thị Sáu ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Uyên.

Những chiến sĩ Trung đoàn 567 và hai y tá, hai cô học sinh tử nạn trong vụ tập kích hang Ngườm Hẩu nay đều đã được tập kết về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Uyên. Mới đây, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 567 đã làm tờ trình xin phép các cơ quan chức năng để xây dựng bia tưởng niệm trong hang, xây bậc lên xuống để những ngày kỷ niệm của Trung đoàn, các cựu chiến binh có thể vào hang tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh. Nguyện vọng này bước đầu đã được sự ủng hộ của chính quyền huyện Quảng Uyên.

Tiến Nguyên

Nguồn : Dân Trí, 17/02/2021

*********************

Khi nào Trung Quc mi không còn là thy gii ?

Trân Văn, VOA, 17/02/2021

Ngày này 42 năm trướ 17/2/1979  Trung Quc bước lênbc ging đ"dy cho Vit Nam mt bài hc".

Sau 42 năm, ch có người Vit không thèmhc còn vi h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam thì bài gingvn còn nguyên giá tr !

biengioi7

Các nhà hot đng tưởng nim các chiến sĩ ti Nghĩa trang Lit sĩ Tây Tu, Bc T Liêm, Hà Ni, 16/2/2021

H thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam vn xem đ cp ti c ti ác ln dã tâm ca Trung Quc là nhy cm. Đ tránh tht th, h không nói và làm gì c !

Dân chúng mun nh, mun nhc không d, báo gii thì phi nghiêng ngó ch đèn. Tùy tình hình mà đèn s xanh đ ON, ngược li phi OFF !

Bi cnh chính tr thế gii, khu vc và din biến bin Đông có th là lý do dp này, năm nay không có đèn đ ! Song không phi c được nh, được nhc là n !

***

Cách nay hai năm – tròn 40 năm sau khi Trung Quc bước lênbc ging đ "dy cho Vit Nam mt bài hc" – ln đu tiên Vit Nam t chc mt cuchi tho khoa hc cp quc giađ nhìn li "Cuc chiến đu bo v biên gii phía Bc ca t quc".

Tuy hi tho khoa hc cp quc gia này do Vin Hàn lâm Khoa hc xã hi Vit Nam đng ra t chc nhưng mt trong nhng lý do chính đ h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam cho phép các s gia đương đi mi các cu quân nhân, nhân chng còn sng tham gia vào vic son công b các tham lun ch nhmphê phán nhng biu hin sai trái, thù đch xuyên tc, vu cáo li dng s kin biên gii phía Bc đ kích đng, chng phá đng và nhà nước, chia r quan h hu ngh Vit Nam - Trung Quc (1) !

Khi thc trng bin Đông như đã biết, ti 40 năm mi chunhìn li và vicnhìn li s kin bng mthi tho khoa hc cp quc gia li đính kèm lp trường là góp phn khng đnh ch trương, đường li, chính sách nht quán ca đng, nhà nước Vit Nam trong quan h vi Trung Quc vi tinh thn "gác li quá kh hướng ti tương lai", nhng n lc ca Vit Nam trong xây dng quan h hu ngh, hp tác, bình đng và cùng có li gia hai nước Vit Trungthì rõ ràng, có đèn xanh chưa th th phào !

***

Nhiu người thuc nhng thế h thu Trung Quc bước lênbc ging đã khut bóng. Phn ln s còn sng cũng đã đon cui ca cuc đi nhưng n lc "dy cho Vit Nam mt bài hc" ca Trung Quc vn còn giá tr km gi c nhn thc ln hành đng ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam. Thành ra đến năm 2018, nhng h thng này mi chp nhn chính thc dy d con cháu người Vit v chuyn cha ông tng có thêm mt ln phi cm vũ khí, đ máu đ chng quân xâm lược Trung Quc !

Mt Giáo sư Tiến sĩ tng kho sát tiến b đó và loan báo :Trong sách giáo khoa hin hành v lch s (bn in năm 2018 ca Nhà xuất bản Giáo Dc Vit Nam), lch s cuc chiến tranh bo v T quc vùng biên gii phía Bc ch được trình bày cun Lch s 12, ti mc II u tranh bo v T quc (1975-1979)", Bài 25 "Xây dng chủ nghĩa xã hội và đu tranh bo v T quc (1976-1986)" vi ba đon, sáu câu, 13 dòng và ch đ cp ngn ngi mt tháng đu ca cuc chiến đến khi Trung Quc rút v nước ngày 18/3/1979(2).

Thc tế va k là nguyên nhân dn ti vô s ch trích, nghi ngi. Đến gi, biếm ha ca LAP - mô t đoàn quân ca cuc chiến tranh biên gii 1979 b chn li trên đường tiến vào sách giáo khoa lch s vì :Hết ch ri, các anh vui lòng lên facebook tm (3) ! – vn còn nguyên vn thi s tính ! Đến gi, thay vì nhn sai v cách ng x trước vic Trung Quc bước lên bc ging, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam vn xem yêu cu phi sòng phng vi cha ông và lch s là thù đch !

Năm 1980, Sư đoàn 337 đã chn 18 đt tn công ca hai sư đoàn Trung Quc ti cu Khánh Khê (xã Bình Trung, huyn Cao Lc, tnh Lng Sơn). Người Vit tng dng mt tm bia va đ đánh du chiến tích đó, va đ tưởng nim 650 đng bào v quc vong thân. Ri Vit Nam "bình thường hóa quan h ngoi giao vi Trung Quc", tiếp tc cùng Trung Quc chia svăn minh xã hội chủ nghĩa. Tm bia đánh du s kin :Sư đoàn 337 đã đánh bi và chn đng quân Trung Quc xâm lượcb đc b bn chTrung Quc xâm lược !

Bi cách hành x theo kiu như thế bt li trong vic khôi phc, duy trì s tin yêu ca dân chúng Vit Nam, năm 2014, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam quyết đnh dng li bia Khánh Khê, sau đó nhiu cơ quan truyn thông thuc h thng truyn thông chính thc đng lot phê phán nhng người nghi ngi h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam là u trĩ, thiếu suy xét, thích phán xét hoc phn đng và đó mi là lý do khiến Vit Nam vn còn là quc gia nhược tiu (4) !

Đáng lưu ý là tuy đã dng li Bia Khánh Khê, tc ch vào đá nhưng văn bia vn ch ghi nhn Sư đoàn 337 cũng như quân dân tnh Lng Sơnđã chn đng và đánh bi quân xâm lược.Mc đ rch ròi vn thua xa tm bia cũ bng xi măng !

***

Đã hơn bn thp niên nhưng vi h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam, bài hc mà Trung Qucdy Vit Nam dường như vn còn nguyên giá trgiáo dc ! Phi mt bao nhiêu thp niên tác dng răn dy cabài hcnày mi gim ?

Đây là câu hi không d tr li, ch có th đoán rng, khi h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam vn còn mun duy trì đc quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi thì h vn còn cn Trung Quc nhưmt người bn xã hi ch nghĩa rt ln sát bên cnh, do tương đng v ý thc h, v th chế chính tr,Trung Quc đã, đang và s còn được xem là người bn ln, người thy sn sàng giúp đ Vit Nam xây dng thành công ch nghĩa xã hi ! Trung Quc gii hay "ta" di ? Vì sao li thế ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 17/02/2021

Chú thích

(1) https://vov.vn/chinh-tri/cuoc-chien-dau-bao-ve-bien-gioi-phia-bac-cua-to-quoc-40-nam-nhin-lai-875786.vov

(2) https://danviet.vn/chung-ta-van-con-biet-rat-it-ve-cuoc-chien-tranh-bien-gioi-ay-77771059623.htm

(3) https://www.facebook.com/duc.leduc/posts/10217455946447700

(4) http://tuanbaovannghetphcm.vn/ve-cong-trinh-bia-tuong-niem-khanh-khe-mot-van-de-van-dang-bi-xuyen-tac-so-489/

*********************

Việt Nam thuộc gì từ bài học đắt giá 'cuộc chiến biên giới 1979' ?

Diễm Thi, RFA, 16/02/2021

Ký ức chiến tranh

Ngày này 42 năm trước, cuộc chiến tranh ngắn ngủi và đẫm máu đã diễn ra giữa hai nước từng được mệnh danh ‘hai người anh em cộng sản’, Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố muốn "dạy cho Việt Nam một bài học".

biengioi8

Khói hương trên các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ tại thị xã Lạng Sơn, Việt Nam, gần biên giới với Trung Quốc. Reuters

Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, sáu trăm ngàn quân Trung Quốc với chín quân đoàn chủ lực cùng hơn 2.500 khẩu pháo, năm trăm xe tăng và thiết giáp đồng loạt vượt biên giới tiến vào sáu tỉnh của Việt Nam gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu.

Ngày 18 tháng 2 năm 1979, trang nhất Báo Nhân Dân đăng toàn văn tuyên bố của Nước Cộng hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lươc Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc và nêu cao quyết tâm bảo vệ tổ quốc.

Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình, sau đó tuyên bố Trung Quốc đã đạt được chiến thắng về chính trị và chiến thắng chung cuộc, đồng thời khẳng định quân Trung Quốc "đã có thể tiến thẳng tới Hà Nội nếu muốn".

Thống kê cho thấy phía Trung Quốc có 21.700 người chết và bị thương. Phía Việt Nam có 60.000 người chết và bị thương.

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc chia sẻ cảm xúc của ông với tư cách một người lính vào thời điểm đó :

"Mỗi năm đến ngày 17 tháng 2 tôi lại cảm thấy như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cái khí thế hừng hực, hào hùng của những năm chống bành trướng Trung Quốc và chống Khmer Đỏ để bảo vệ đất nước nó khác với tâm lý hiện nay. Hiện nay, riêng bản thân tôi thì vừa tự hào, vừa ấm ức vì có một cái gì đó trong quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc mà chúng tôi vẫn chưa được nghe giải thích. Và mới đây, chính phủ lại ra một quyết định rằng chính sách ngoại giao của Việt Nam là ‘tối mật’.

Là một người cầm súng trong giai đoạn đó, chúng tôi thấy rằng 42 năm qua, cái bản chất của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Sô vanh, Đại hán của nhà nước Trung Quốc hiện nay là không thay đổi".

Theo Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, dù cuộc chiến đến nay đã 42 năm nhưng có nhiều điều vẫn chưa được nhìn nhận cho đúng. Một bài viết được đăng hôm 16 tháng 2 năm 2020 trên trang web của Câu lạc bộ này nêu rõ, phải khẳng định rõ ràng rằng : Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, do Trung Quốc tấn công Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 là cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, tàn ác. Quân dân Việt Nam đã anh dũng kháng chiến, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới, giành thắng lợi vẻ vang. Điều đó phải ghi vào sử sách minh bạch và được giảng dạy trong nhà trường.

Cũng theo Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Nhà nước cần phải tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt các Liệt sĩ và xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ, xứng với chiến công và sự hy sinh của họ. Thêm vào đó, Nhà nước, chính quyền các cấp cần phải tôn trọng các tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân các nơi trong cả nước tổ chức tưởng niệm các Liệt sĩ và nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, coi đó là sinh hoạt tâm linh thiêng liêng, cần được tôn trọng và ủng hộ.

biengioi9

Tù binh Trung Quốc bị Việt Nam bắt giữ tháng 2/1979. AFP

Năm năm sau cuộc chiến 1979, chỉ trong 26 ngày đêm của tháng 4 năm 1984, Trung Quốc đã cho quân tập trung pháo binh ở khu vực Vị Xuyên, bắn hơn 30 ngàn viên đạn pháo cối vào các điểm cao phòng thủ của Việt Nam và lấn sâu vào lãnh thổ Việt Nam khoảng 2 km. Biến cao điểm 1509 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thành địa danh Lão Sơn của Trung Quốc cho đến hôm nay.

Cũng tại điểm cao này, lính Trung Quốc giết 3.700 bộ đội Việt Nam, dùng súng phun lửa đốt xác, đốt luôn cả thương binh còn sống vùi xuống mồ tập thể.

Theo nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, mặc dù hiện nay Việt Nam yếu hơn Trung Quốc rất nhiều về kinh tế và quân sự, nhưng vị thế của Việt Nam ngày nay khác hẳn 42 năm trước. Ngày nay Việt Nam có đủ điều kiện bắt tay với các cường quốc ; bắt tay với các Châu lục ; bắt tay với tất cả các lực lượng tiến bộ để có tiếng nói ngang hàng với Trung Quốc. Thế nhưng Hà Nội vẫn không thể đối đáp một cách sòng phẳng, ngang hàng các phát ngôn mang tính "hăm dọa" từ Bắc Kinh.

Tháng 7 năm 2020, tờ Hoàn Cầu Thời Báo có bài viết nhan đề "Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam" của tổng biên tập Hồ Tích Tiến. Tác giả "khuyên" Việt Nam cảnh giác trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, ca ngợi chính sách láng giềng- hữu nghị lâu dài của Trung Quốc với Việt Nam và kết luận rằng thể chế chính trị Việt Nam khó trường tồn lâu dài nếu chính trị Trung Quốc không ổn định.

Cách đây một tuần, trong cuộc điện đàm với người tương nhiệm Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "nhắc nhở" Việt Nam rằng : "Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp lý sự khác biệt trên biển và chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển của hòa bình và ổn định khu vực".

Ông Trọng đáp lại rằng : "Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước là vô cùng quan trọng".

Việt Nam học được gì ?

Theo một số nhà quan sát, dường như Việt Nam vẫn chưa thuộc bài học đắt giá vào năm 1979 trong mối quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc vẫn âm mưu cướp đất, lấn biển và thôn tính Việt Nam, trong khi lãnh đạo Việt Nam mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn khẳng định, phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam và của đất nước.

Ông Đinh Kim Phúc nhận định :

"Tôi nghĩ 42 năm sau chiến tranh biên giới phía Bắc, Việt Nam học được rất nhiều thứ. Thứ nhất, đó là tinh thần quốc tế vô sản. Đó là tình đồng chí của những người cộng sản. Đó là những vấn đề của các nước xã hội chủ nghĩa. Khi mà Khmer Đỏ và Trung Quốc đánh Việt Nam thì tinh thần quốc tế vô sản và học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Marx phá sản hoàn toàn.

Tôi thấy đây là bài học mà các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải suy nghĩ trong vấn đề tinh thần quốc tế vô sản, tình đồng chí và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Bài học thứ hai mà lãnh đạo Việt Nam cần phải học thuộc là vì sao Việt Nam bị động trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 ?

Đó là chính sách giải trừ quân bị của Hà Nội lúc bấy giờ sau cuộc chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Hà Nội không lường trước được tất cả các âm mưu thủ đoạn của nhà cầm quyền Trung Quốc. Chính vì vậy mà tất cả các sĩ quan có kinh nghiệm chiến trường đã được về nhà và bị động trước cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc".

Bài học thứ hai mà ông Đinh Kim Phúc nêu ra từng được Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 cho tới năm 1987, nói với RFA lúc sinh thời :

"Thứ nhất là tình báo của chúng ta quá kém. Hai nữa là chúng ta quá tin vào những người lãnh đạo Trung Quốc. Quá tin vào tình hữu nghị Việt Trung ! Chúng ta cũng sơ hở ở chỗ là trước cuộc chiến tranh 79 thì tôi biết Trung Quốc đã làm rất nhiều con đường từ nội tỉnh của họ ra biên giới Việt Nam, thế nhưng mình không ngờ rằng đến năm 79 họ tiến quân theo những con đường đó sang đánh Việt Nam. Đó là một kinh nghiệm.

Thứ hai nữa là mình mất cảnh giác. Tôi nhớ lại bắt đầu thì chúng ta cũng đã có báo động rồi nhưng đến trước hôm 17 thì Tổng Tham mưu trưởng của chúng ta lại hạ cấp báo động. Cho nên ngày 17 thì họ đánh chúng ta và chúng ta không có quân chủ lực ở trên đó, chỉ có dân quân và bộ đội địa phương thôi".

Trong tình hình hiện nay, với Việt Nam, có lẽ việc hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa vũ khí và đa dạng hóa quan hệ quân sự với các nước là yếu tố vững chắc để Trung Quốc hiểu rằng, không phải muốn làm gì Việt Nam thì làm !

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 16/02/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Huy Đức, Tiến Trung, Trân Văn, Diễm Thi
Read 95 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)