Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/09/2021

"Gia tài niềm tin của chính quyền Việt Nam" có gì ?

Diễm Thi

Tháng 10 năm 2019, ti bui tho lun v tình hình kinh tế xã hi, Ch tch Hi Nhà báo Vit Nam, Tng biên tp báo Nhân Dân, ông Thun Hu nêu nhiu lo ngi v vn đ văn hóa, trong đó có mng xã hi và lên tiếng rng "mng xã hi chi t trên xung dưới, không cha mt ai ; chi tràn lan cơ quan công quyn như hát hay". Phát biu ca ông Thun Hu lúc by gi lp tc b cư dân mng "chi" tiếp và chế li chính câu nói ca ông Nguyn Phú Trng đ chế giu như "Mình phi có thế nào thì dân mi chi ch"…

giatai1

Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc AFP

Gn hai năm sau, ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc gi thư đến người dân thành ph H Chí Minh chia s nhng mt mát v sc khe, tính mng ca người dân thành ph trong đi dch Covid-19. Ông Phúc khng đnh "gia tài ln nht ca chính quyn là nim tin ca nhân dân", đng thi kêu gi tiếp tc nêu cao tinh thn đoàn kết gn bó keo sơn gia chính quyn vi nhân

Giáo sư Nguyn Đình Cng bình lun v điu này qua email vi RFA sáng 20 tháng 9 :

"Đó là mt câu rt hay, rt đúng. Nếu lãnh đo đt nước có được nhn thc như thế, làm được như thế thì s rt tt cho dân cho nước và xng đáng được nhân dân ghi công đc, được lch s biu dương.Nhưng trong nhiu năm qua thc tế chng t lãnh đo chưa làm được hoc làm mt cách lch lc. Vì sao vy ? Vì rt có th h nói thế nhưng nhn thc không đúng như thế, nói thế ch đ tuyên truyn. Phi chăng thc tế h ch xem dân như nhng người b cai tr và phi đi đi nh ơn h.

Lãnh đo mun biết ý kiến tht ca nhân dân thì phi chp nhân t do ngôn lun, t do báo chí hoc ít nht cũng chp nhn đi thoi vi nhng người phn bin. T do ngôn lun là mt quyn quan trng ca công dân, được ghi trong Hiến pháp, nhưng chính quyn không cho thc hin vì Quc hi chưa làm lut. Đó là điu hết sc vô lý, ch tch nước các đi biết rõ nhưng không xúc tiến. Phi chăng là do nhn thc ? !"

Ông Võ Minh Đc, người tng là sĩ quan chính tr trong quân đi t nhng năm 90, nêu quan đim ca mình vi RFA :

"T xưa đến gi, v mt tuyên truyn, v mt hình thc cũng như phát ngôn t các quan chc thì vn nói ly dân làm gc. H luôn hô hào là tt c ca dân, do dân và vì dân cho nên câu Gia tài ln nht ca chính quyn là nim tin ca nhân dân' cũng là mt câu nm trong xâu chui đó thôi. Trong thc tin, tôi thy h ly dân làm tht nhiu hơn. Nhiu chính sách không hp lòng dân, làm mt nim tin ca dân.

Nếu hòa nhp vào qun chúng thì mi thy người dân h bc xúc như thế nào. Tôi không nói hết hơn 90 triu dân, nhưng nói mt cách công tâm thì ít nht hơn 50% người dân không còn nim tin. H mong có mt s thay đi v lượng, v cht, ch còn c ra r tuyên truyn thì nói tht, ai nghe thì nghe ch bn thân tôi thì không nghe.

Nếu hi tôi thì tôi s tr li là tôi mong mun cái th chế này, cái cơ chế này, cái môi trường sng này được thay đi càng nhanh càng tt".

Nim tin ca dân vào Chính ph b cho là ngày càng ít do nhng phát ngôn bt nht t nhiu năm qua. Cách đây đúng 36 năm, vào ngày 12 tháng 9 năm 1985, khi tin đn đi tin được lan truyn ngm ngm trong dân chúng thì trang nht báo Tui Tr có bài viết "B gãy th đon tung tin đi tin ca gian thương..".. Hai ngày sau, Nhà nước có lnh thu hi tin cũ và đng lot thay tin mi.

Liên quan đến vic chng dch Covid-19, có th nêu mt ví d c th khiến dân không biết đâu mà ln. Hôm 6 tháng 7 năm 2021, đài truyn hình quc gia thông báo "Không h có quyết đnh đóng ca thành ph H Chí Minh trong 10 đến 15 ngày như thông tin lan truyn trên mng xã hi t chiu qua". Chiu ti ngày 7 tháng 7, Ch tch UBND thành ph H Chí Minh Nguyn Thành Phong thông báo áp dng Ch th 16 ca Th tướng t 0h ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thi gian áp dng 15 ngày.

Vi nhng phát ngôn không đúng s tht được chính quyn đưa ra như thế, nim tin ca người dân b mai mt, thm chí mt đi ngày càng nhiu. Nhà báo t do Phm Minh Vũ bình lun vi RFA v li ca ông Nguyn Xuân Phúc :

"Trong lúc nhân dân ngán ngm c h thng chính tr vì sách lược chng dch sai lm, dn ti s tht vng và nim tin vào nhà cm quyn đã không còn, vì chính quyn không th che giu s yếu kém ca mình trong đi dch. Li ông Phúc nói ta phi đt trong bi cnh đt nước b tht lùi v mi mt, nht là đi dch đã bày ra cho thiên h thy Đng cộng sản không có kh năng lãnh đo quc gia vì yếu t đc quyn v chính tr - nên ông Phúc nói ba đ trn an dư lun, hay nói cách khác trn an đng ca ông y.

Trên thc tế, Vit Nam, đâu có mt cuc điu tra xã hi thng kê v nim tin trong Dân ln ra sao ? Nếu có, tôi tin ông Phúc cm thy tn thương vì cái nim tin đó do đng ông y t huyn hoc. Vì không có cuc điu tra thc tế nên khng đnh li ông Phúc nói là ba đt, vu khng".

Đ chng minh cho nhn đnh ca mình, nhà báo Phm Minh Vũ k rng, trong mt livestream ca anh trên Facebook, đi đa s các comments đu phn bác li li các ông lãnh đo nói, h ch trích thng v vn đ h tr ca Chính ph. H không còn đt nim tin vào Đng, thm chí khinh Đng ra mt.

Khi nhn đnh "Gia tài ln nht ca chính quyn là nim tin ca nhân dân" trong thư gi người dân thành ph H Chí Minh hôm 16 tháng 9 va qua, ông Nguyn Xuân Phúc cho rng cn có nhiu kênh, nhiu cách đ lng nghe ý kiến, tâm tư, nguyn vng ca người dân, đáp ng mc cao nht, kp thi nht nhng nhu cu ca người dân trong kh năng cho phép ca chính quyn, thm nhun quan đim "không đ bt k người dân nào b b li phía sau trong đi dch".

Giáo sư Nguyn Đình Cng nhn đnh vi RFA qua email :

i vi chính quyn, dân có các loi vi tâm tư, nhu cu và nim tin khác nhau. Ch tm k ba loi A, B, C. Loi A nhn được nhiu ưu đãi ca chế đ, h tin hoàn toàn vào chính quyn. Loi B là đi đa s người lao đng ph thông, nhu cu ca h là được yên n làm ăn, h tuân phc và s chính quyn, không dám trái ý chính quyn. Loi C gm mt s trong tng lp trung lưu, trí thc, h cn các quyn t do dân ch, h có mt s ý kiến bt đng vi chính quyn và mun phn bin, nhưng b ngăn cm, b đàn áp.

Ông Phúc cho rng cn có nhiu kênh, nhiu cách đ nghe ý kiến dân. T trước đến naychính quyn và Đng ch yếu ch thu thp ý kiến ca dân loi A và mt s dân loi B, còn nhng người loi C có ý kiến phn bin b xem là thế lc thù đch. Thế thì ý kiến thu được chưa đi din cho tng lp tinh hoa ca dân mà ch là ca nhng người được h ban ơn hoc b h khng chế, là ý kiến trong các bui hp c tri vi thành phn được la chn, là ý kiến do Mt trn thu thp dưới s giám sát cht ch ca t chc v.vV mt khoa hc nhng ý kiến như thế không có giá tr".

Bao nhiêu năm qua, dường như người dân không còn quan tâm nhiu đến nhng phát ngôn sai lch, ng ngn ca mt s quan chc, nhưng vi đt dch Covid-19 bùng phát, quyn li ca tng người dân b nh hưởng nghiêm trng thì nhng phát ngôn trái s tht li b người dân đem ra m x.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 20/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Diễm Thi
Read 83 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)