Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/09/2021

Kinh tế, dân sinh có tồi tệ thế nào thì cũng... huề !

Trân Văn

Dân chúng đã kit sc, doanh nhân cũng kit qu. Theo Tng cc Thng kê ca Vit Nam, t đu năm nay đến hết tháng 7, có khong 79.700 doanh nghip tm ngng kinh doanh có thi hn, ngng hot đng ch làm th tc gii th và hoàn tt th tc gii th (1). Mt tháng sau (tháng 8/2021), con s va k tăng thêm 5.800, thành 85.500 doanh nghip (2). Đến cui tháng này, s liu v các doanh nghip đã chết hoc đang hp hi trong tháng 9/2021 chc chn s t hơn !

dansinh1

F0 vượt rào trong Bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hòa - Ảnh cắt từ clip

Không ch dân chúng và doanh gii Vit Nam mà các hip hi doanh nhân ngoi quc đang hot đng ti Vit Nam (Hip hi Thương mi Hoa K ti Vit Nam - AmCham, Ĥi đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, Hip hi Doanh nghip Châu Âu ti Vit Nam EuroCham, Hip hi Doanh nghip Hàn Quc ti Vit Nam - KoCham) cũng đã hết kiên nhn nên va mi đng lot tiếng, hi thúc chính ph Vit Nam phi sm có l trình rõ ràng trong vic phòng nga Covid-19 và khôi phc hot đng sn xut, dch v (3).

Trong thư ng gi chính ph Vit Nam, đi din các hip hi doanh nhân ngoi quc đang hot đng ti Vit Nam nhn mnh :Vit Nam phi hành đng ngay lptc đ duy trì kh năng cnh tranh trong khu vccũng như trêntoàn cu, đng thi không b tt hu trong quá trình khôiphckinh tế. Ít nht đã có 20% thành viên canhng hip hi nàychuyn mt s hot đng sang mt quc gia khác. Khi đã có thay đi v nơi đt hàng hay phương thc sn xut thì s rt khó đ quay li, đc bit là khi dây chuyn sn xut đã được m rng nơi khác. Theo h,Vit Nam đang b l nhng cơ hi đu tư có th không quay tr li. Đu tư ca ngoi quc vào Vit Nams không tăng nếu không có kế hoch rõ ràng

Song song vi nhng con s, nhng cnh báo y là cơ hi vic làm, kh năng gi cho sinh hot xã hi n đnh, bo đm các nhu cu ti thiu ca dân sinh càng lúc càng nh. Không ch tương lai kinh tế quc gia, tương lai ca tng cá nhân, gia đình cũng hết sc m đm !

***

Cho đến gi - khi đt dch th tư đã sp tròn năm tháng chính ph Vit Nam vn chưa th công b mt kế hoch rõ ràng đi vi phòng nga Covid-19 và khôi phc hot đng sn xut, dch v. Ch có nhng tuyên b hết sc chung chung và dường như va không biết làm gì, va không mun phi chu trách nhim, nên h thng chính tr, h thng công quyn trung ương đ mc cho h thng chính tr, h thng công quyn đa phương mun làm gì thì làm.

Trong khi Hà Ni ni lng phong ta, to ra mt bin người vào đêm Trung Thu (4) thì Thành phố Hồ Chí Minh vn còn như bãi chiến trường, đi li vn b hn chế, hàng rào vn còn nhan nhn khp nơi, hàng hóa va thiếu, va mc, giá cao hơn mc bình thường t 30% đến 50% Thm chí Quân khu 9 va gi 1.000 binh sĩ ca nhiu đơn v đến đ h tr Thành phố Hồ Chí Minh chng dch (5).

***

Gi thì ai cũng thy h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam tm nhìn hn hp như thế nào khi huênh hoang vthành tích chng dch khiến c thế gii thán phc trong lúc đng loi nhiu x khác đang vt v chng đ thm nn. Cui cùng, nhiu triu người Vit đã phi tr giá đt cho hành vi pht l vaccine, trước sau vn ch khăng khăng "truy vết, cách ly, cô lp" cc đoan theo kiu "đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng", biến mi phường, xã thành mtpháo đài !

Sut năm tháng va qua, trong các tuyên b, din văn liên quan đến dch bnh, bt k hu qu hết sc ti t, đc bit là vi kinh tế, dân sinh, nhng viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam t trung ương đến đa phương vn khăng khăng khng đnh, các ch trương liên quan đến phòng chng dch là đúng. Tác hi như đã thy và đang còn kéo dài ch vì thuc cphiu sai, làm sai,đc bit là vì dân chúngchưa ý thc được mc đ nguy him ca dch bnh đ tham gia phòng chng nghiêm túc (5).

Trên đã thế thì dưới dt khoát cũng phi như thế. Thành ra chng có gì đáng ngc nhiên khi thc tế chng minh, nếu đng săn lùng, thc hin cưỡng bc cách ly ti các tri tp trung như ch trương ban đu ca chính ph, ch đo ca Th tướng thì hu qu đt dch th tư Thành phố Hồ Chí Minh không thm khc như vy và do không th ph nhn, ông Nguyn Văn Vĩnh Châu Phó Giám đc S Y tế Thành phố Hồ Chí Minh va mi khng đnh :Vic gom F0 (người nhim Covid-19) vào khu cách ly tp trung ch là do các đa bàn đã hiu nhm (6) !

***

Khi nhn ra vaccine là phương thc duy nht giúp ngăn nga Covid-19, thiết lptình trng bình thường mi,khôi phc kinh tế và s n đnh ca dân sinh thì đã tr, ngoài chuyn cung cung đi xin và vn đng khp nơi t gn đến xa đ xin tr giúp, thôingo ngh, chuyn sangđánh giá cao t ln đến nh nếu h cho vaccine, nhượng li vi giá gc hay chu bán vaccine.

Lúc này, thi đim mà hi phc kinh tế, dân sinh là chuyn sng còn đi vi h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam, nhng viên chc hu trách thn nhiên biến x s ca mình thành nơi th nghim lâm sàng đ loi vaccine, biến đng bào mình thành chut bch đ mt s tp đoàn dược phm ca Nga, ca Cuba, va bán hàng, va có cơ hi tích lũy thêm d liu cho nhng Sputnik V (7), Abdala (8) có th được WHO chp nhn như mt loi vaccine có th dùng trong trường hp khn cp đ nga Covid-19 !

Nhng tp đoàn dược phm đó đã được chính ph Vit Nam min tr trách nhim nếu có tai biến, di ha lâu dài cho người tiếp nhn. Trách nhim gi thuc v dân chúng Vit Nam. Nếu có tai biến, có di ha thìráng chu, phi coi như hu. Trước, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam chưa bao gi nhn trách nhim, nay làm sao có th khác thế ! Rng hơn, kinh tế, dân sinh cũng thế, kit sc, kit qu, "quc phá, gia vong" đu do hoàn cnh khách quan đc bit !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 23/09/2021

Chú thích

(1) https://vtv.vn/kinh-te/gan-80000-doanh-nghiep-dong-cua-20210729150219312.htm

(2) https://vtv.vn/kinh-te/gan-80000-doanh-nghiep-dong-cua-20210729150219312.htm

(3) https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-nuoc-ngoai-dong-kien-nghi-cham-mo-cua-co-hoi-dau-tu-se-khong-quay-tro-lai-vn-20210919142904349.htm

(4) https://nld.com.vn/thoi-su/bien-nguoi-di-choi-trung-thu-o-ha-noi-nguoi-dan-qua-chu-quan-vo-trach-nhiem-20210922074813477.htm

(5) https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-truc-tuyen-toan-quoc-ve-phong-chong-dich-covid-19/496593.html

(6) https://plo.vn/suc-khoe/lanh-dao-so-y-te-tphcm-gom-f0-di-cach-ly-tap-trung-do-hieu-nham-1016847.html

(7) http://baochinhphu.vn/Ung-ho-Quy-vaccine-phong-chong-COVID19/Thu-tuong-giao-Bo-Y-te-ho-tro-doanh-nghiep-mua-vaccine-Sputnik-V/441685.vgp

(8) https://tienphong.vn/viet-nam-mua-10-trieu-lieu-vac-xin-ngua-covid-19-cua-cuba-post1377969.tpo

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 142 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)