Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/09/2021

Biểu tình đòi Việt Nam và Facebook tôn trọng quyền tự do phát biểu

Tường An

Berlin : Biểu tình cho quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam trước trụ sở của Facebook

Tường An, RFA, 21/09/2021

Vào ngày 21 tháng 9, ti th đô Bá Linh (Berlin) - Đc, trước trung tâm thương mi Sony, nơi đt văn phòng ca Facebook (FB) đã din ra mt cuc biu tình đ phn đi vic FB xóa nhng bài hoc đóng tài khon ca mt s người Vit trong và ngoài Vit Nam s dng mng xã hi này đ chuyn ti thông tin, đc bit nhng đ tài liên quan đến T do, Dân ch và Nhân quyn ti Vit Nam.

bieutinh1

Nhà báo Lê Trung Khoa tại cuộc biểu tình trước trụ sở Facebook ở Berlin, Đức hôm 21/9/2021 - Photo : RFA

Nhà báo t do Lê Trung Khoa, Giám đc trang thoibao.de, sng ti Bá Linh, Đc quc, người t chc cuc biu tình, cho biết t đâu ông có ý tưởng này :

"Trang thoibao.de hàng ngày sn xut rt nhiu tin tc v tình hình Vit Nam, tình hình trên thế gii. Chúng tôi truyn ti nhng thông tin đó trên YouTube, trên Facebook và các nn tng xã hi khác nhau. Đc bit trên FB, sc lan tỏa ca nó rt là ln, nhưng nhà cm quyn Vit Nam dùng nhng bin pháp k thut, nhng sc ép đ bt FB phi khóa nhng bài báo ca chúng tôi ti Vit Nam. Điu này đem li nhng thit hi cho người xem, người ta không biết, không truy cp được nhng thông tin s tht và đi vi chúng tôi thì thông tin cũng b kém lan tỏa hơn.

Chính vì vy chúng tôi cùng vi T chc Phóng viên Không Biên gii kết hp đ t chc mt cuc biu tình ti Berlin, ngay trước tr s ca FB đ đưa tiếng nói ca nhng người viết và đc bit là đưa đến cho công lun Đc và quc tế biết v vic nhà cm quyn Vit Nam đang thúc ép, ép buc FB phi làm nhng vic không hp pháp đi vi phía Đc đ có th khóa nhng bài viết ca chúng tôi phía Vit Nam".

Đ cuc biu tình gây được tiếng vang quc tế, nhà báo Lê Trung Khoa đã mi T chc Phóng Viên Không Biên Gii cùng hp tác. Ông Christian Mihr, Giám đc điu hành T chc Phóng viên Không Biên Gii ti Đc, cho biết lý do ông nhn li tham gia biu tình :

"Hôm nay chúng tôi đng đây, ngay trước tr s ca Facebook ti Berlin, vì Facebook đã ha rng h ng h t do báo chí trên toàn thế gii, nhưng đi vi Vit Nam thì điu này đã không được bo đm.

Chính ph cng sn đc tài ti Vit Nam đã lm dng Facebook đ khóa nhng bài viết mang tính ch trích, hành đng đó là không th chp nhn.

Hot đng báo chí đc lp trên Facebook hoc YouTube cn phi được đm bo, hôm nay chúng tôi có mt đây đ nhc nh Facebook điu h cn phi làm, h không được che giu điu đó.

H cũng không phi ch coi trng mi lut pháp ca Nhà nước Vit Nam và cũng không vin vào cái c ch là mt công ty tư nhân. Facebook là mt công ty hot đng trên toàn cu nên h cn tôn trng nhân quyn. T do báo chí, t do biu đt cũng là nhng quyn căn bn ca con người trên toàn thế gii nên Facebook cn đm bo cho điu đó.

Chính vì vy, chúng tôi có mt đây đ phn đi Facebook nhng điu h đã vi phm và nhc nh h cn phi lưu ý điu này".

bieutinh2

Christian Mihr, Giám đc điu hành T chc Phóng viên Không Biên Gii ti Đc và nhà báo Lê Trung Khoa ti cuc biu tình hôm 21/9/2021 Berlin, Đc

Ch s T do báo chí năm 2020 ca T chc Phóng Viên Không Biên Gii xếp Vit Nam vào th 175 trên 180 quc gia trên toàn thế gii.

Năm 2021, t chc Freedom House cũng xếp t do báo chí Vit Nam thang đim 0/4. Freedom House cũng t cáo vic Lut an ninh mng ti Vit Nam năm 2019 bao gm mt s điu khon hn chế quyn truy cp vào thông tin chưa được kim duyt ca Nhà nước Vit Nam. Cũng theo Freedom House, Chính ph Vit Nam cũng yêu cu các công ty như Facebook và Google lưu tr thông tin v người s dng, đng thi cho phép Vit Nam chn quyn truy cp vào nhng ni dung có th được coi là nguy him đi vi an ninh quc gia. Dưới áp lc ca Hà Ni, Facebook đã đng ý tăng cường xóa nhng ni dung b cho là bt hp pháp ti Vit Nam. Nhà cm quyn Vit Nam cũng đe da s chn mng xã hi này nếu h không hn chế thêm ni dung được cho là nguy him vi chế đ.

Trang thoibao.de ca nhà báo Lê Trung Khoa h tr vic báo cáo cho nhng người viết b FB xóa hay đóng tài khon. Ông cho biết, ông đã có danh sách hàng trăm người s dng FB mà đa s là nhng FB có hàng chc ngàn người theo dõi, nhà báo Lê Trung Khoa nói :

"Vô vàn… S lượng Facebooker mà b khóa thì có hàng ngàn. Rt là nhiu người Vit Nam nước ngoài và ngay c trong Vit Nam cũng b rt nhiu là luôn luôn b khoá, đóng và b báo cáo dưới nhng hình thc t. Tht ra, phía sau lưng đó có th là đi ngũ dư lun viên ca Đảng cộng sản Vit Nam tìm mi cách đánh la "trí thông minh nhân to" ca FB đ khóa và xóa nhng bài viết ca người s dng FB. Chính vì vy mà chúng tôi phi đu tranh cho vic này".

Cuc biu tình kéo dài t 11 gi sáng đến 1 gi trưa, thu hút được nhiu cơ quan truyn thông ln như DPA, Reuters.v.v Tham gia cuc biu tình cũng có lut sư Nguyn Văn Đài, hin đang đnh cư ti Đc. Ông cũng cho biết, ông cũng là nn nhân ca vic chn bài viết cũng như nhng YouTube ca ông :

"Tôi biết chc chn 100% là nhng nhà hot đng xã hi dân s hay nhng người s dng mng xã hi FB đ bày t nhng quan đim khác bit thôi ch chưa nói là đi lp, thì cũng đã b đóng FB ri. Tôi theo dõi tt c nhng người hot đng Vit Nam thì 100% không phi là 99% na mà là 100%.

Bn thân tôi thì trong vòng 8 tháng ca năm 2021 tôi b đóng bn ln/tháng. Như vy là mt bn tháng ri.
Nh
ng video ca tôi ch yếu và v Nhân quyn Vit Nam cũng như nâng cao nhn thc cho người dân Vit Nam v T do, Dân ch. Nhưng mà hu như tháng nào tôi cũng b chn t 15 đến 20, 30 video hoc là các bài viết. Anh Lê Trung Khoa, anh Bùi Thanh Hiếu cũng vy, thường xuyên b ngăn chn bài viết hay đóng FB. Chúng tôi là người hot đng nước Đc, chúng tôi tuân th lut pháp ca nước Đc cũng như là lut pháp quc tế, chúng tôi không dính dáng gì đến lut pháp Vit Nam c. Cho nên chúng tôi t chc biu tình trước tr s FB vi mc đích th nht là lên án nhng s vi phm nhân quyn ca chính quyn cng sn Vit Nam, th hai là kêu gi Chính ph Đc cũng như các t chc quc tế cùng đng hành vi chúng tôi trong vic t cáo ti ác ca h. Còn đim th ba là chúng tôi khích l, kêu gi công ty FB, Google không nên chu áp lc ca chính quyn cộng sản Việt Nam mà h cn phi gii thích cho phía Vit Nam biết rng tt c nhng gì h làm là tuân th lut pháp quc tế".

Nhng bng chng c th v vic FB dưới sc ép ca nhà cm quyn cộng sản Vit Nam ngăn chn quyn t do biu đt ca nhng người trong v c ngoài Vit Nam là nhng tin nhn ca FB đến người s dng được nhà báo Lê Trung Khoa in ra, phóng ln và dán chung quanh đa đim biu tình đ mi người có th nhìn thy :

"Hàng trăm bng chng khác nhau được chúng tôi phóng to lên, gn vào trên nhng cái ct rt là ln ngay ti trung tâm Sony Center, trước ca Facebook đ h nhìn thy d dàng, bng nhng tiếng Đc, bng nhng dòng ch tiếng Anh và c tiếng Vit do FB gi cho chúng tôi, gi cho lut sư Nguyn văn Đài, gi cho blogger Người Buôn Gió và nhiu người khác na, yêu cu FB phi đóng nhng status này ca chúng tôi ti Vit Nam, thì đy là nhng bng chng rt là rõ ràng".

Cuc biu tình được bt đu vi phn phát biu ca đi din Phóng viên Không Biên Gii ti Đc, ông Christian Mihr. Ngoài ra, còn có s tham gia ca nhng người tng b FB xóa bài ti Vit Nam cũng như mt s chính tr gia ti Đc. Đc bit mt v kch được din li vi ba nhân vt chính là Đi tướng Tô Lâm, B trưởng B Công an vi trang phc công an, mt nhân vt đi din cho Facebook và mt nhân vt na đi din cho gii s dng Fabebook. Màn kch din li cuc trao đi thú v gia bên đàn áp t do ngôn lun và người b đàn áp, nhà báo Lê Trung Khoa cho biết thêm :

"Chúng tôi t chc cuc biu tình dưới hình thc rt mi là chúng tôi đóng mt v kch là b công an và cng sn Vit Nam đã áp đt FB và YouTube như thế nào đ khóa và xóa nhng bài ca chúng tôi. Và thế gii, qua đây cũng biết được b mt tht ca Đng cộng sản và Nhà nước Vit Nam như thế nào khi h đàn áp t do báo chí, t do biu đt ti Vit Nam. Đc bit cũng s có nhng chính tr gia ca Đc, nhng t chc quc tế khác cũng đến tham d và h chng kiến và h s có nhng li phát biu v vn đ này".

bieutinh3

V kch ti bui biu tình hôm 21/9/2021 Berlin.

Sau nhiu ln tiếp xúc trc tiếp vi nhân viên FB, nhà báo Lê Trung Khoa cho biết, vn đ hu như không được gii quyết rt ráo, vì thế ông nghĩ rng phi t chc mt cuc biu tình :

"Ti tr s FB Berlin, tôi có nhiu ln đến làm vic, nhưng cách gii quyết vn đ ca h rt chm chp và đc bit là có th h né tránh v phía Vit Nam cho nên h không tích cc hp tác vi các bloggers, các người viết trong và ngoài nước đ gii tỏa chuyn bài viết ca h luôn luôn b chính quyn Vit Nam yêu cu xóa hoc làm cho ít truy cp".

Lut sư Nguyễn Văn Đài cũng nói rng, nhng báo cáo ca ông không h được phn hi ca FB :

"Có nhng giai đon FB có nhng cơ chế đ phn hi li h. Thế nhưng mà nhng phn hi đó hu như không kết qu, Google thì cũng vy thôi, h cũng có cơ chế phn hi. Nhưng tôi chưa bao gi nhn được bt k mt hi đáp t hai công ty này. Rt là bt công cho nhng người s dng dch v ca h".

Sau khi không có s hp tác t văn phòng FB ti Bá Linh, nhà báo Lê Trung Khoa đã phi lên tiếng vi các t chc quc tế đ đánh đng v vn đ ca ông cũng như nhiu FB khác, vic này đã đem đến nhng kết qu nht đnh :

"Nhiu năm qua, chúng tôi cũng liên tc có nhng trao đi vi t chc Phóng viên Không Biên gii, vi FB và nhng t chc khác đ h tác đng lên các công ty ln như Google đ h có s nhìn nhn đúng hơn và có thái đ rõ ràng hơn trước sc ép ca nhà cm quyn cng sn Vit Nam khi mà h bt buc phi xóa status ca chúng tôi ti Vit Nam.

Thì vic đó cũng có tác dng rt nhiu, trong thi gian va qua, c th là sau khi làm vic xong thì chúng tôi thy khong 1-2 năm va qua tài khon ca tôi và nhng người mà tôi đã làm vic vi FB không b khóa na. Tc là FB biết chúng tôi đã lên tiếng mà s lên tiếng đó không ch ch có chúng tôi biết mà quc tế biết, Quc hi Đc cũng biết, Ngh vin Châu Âu cũng biết và h cũng đã trc tiếp gi thư và h trao đi vi FB đ yêu cu FB tôn trng quyn t do ngôn lun, t do biu đt ca công dân sng ti Đc và Châu Âu, đó là nhng người viết và rt nhiu cng tác viên ca chúng tôi".

Sau nhiu n lc vn đng, và đc bit, qua cuc biu tình này, nhà báo Lê Trung Khoa hy vng :

"Sau cuc biu tình này thì tôi nghĩ rng, chc chn FB s phi có nhng phn ng, mt thái đ c th, rõ ràng và đúng hướng hơn đi vi nhng người viết như chúng tôi. Bi vì thông qua nhng bài báo, nhng bài viết ca nhng bloggers và ca nhng người khác đã làm phong phú hơn cho mng xã hi ca FB, qua đó h thu được rt là nhiu tin. Nhưng, h cũng phi bo v quyn t do ngôn lun, t do biết đt ca mi công dân sng ti Đc cũng như Châu Âu, k c ti Vit Nam. Và chc chn là FB phi tr li trước công lun, trước truyn thông, báo chí quc tế. Và hy vng rng FB cũng s có thái đ tích cc và hp tác hơn đi vi nhng người viết trong và ngoài Vit Nam".

Riêng lut sư Nguyn Văn Đài thì không hy vng nhiu ngn hn. Ông nghĩ rng cn có s đu tranh bn b, lâu dài thì mi đưa đến kết qu :

"Thc s là tôi hoàn toàn không hy vng gì c vì chúng ta đã biết ri, doanh thu t qung cáo ca FB và Google ti Vit Nam rt là ln, khong t 300 đến 500 triu USD/năm. Cho nên đ gi được th trường Vit Nam thì h phi chp hành yêu sách ca nhà cm quyn Vit Nam. Cho nên chúng tôi t chc cuc biu tình này cũng ch là đ cho nước Đc cũng như Châu Âu thy rõ là nhng người đang s dng hai dch v này đu b vi phm quyn t do ngôn lun theo điu 19 ca công ước quc tế. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vng các t chc quc tế cùng vi nhng nhà dân biu ca Đc, ca Châu Âu quan tâm và lên tiếng v vn đ Nhân quyn ti Vit Nam. Chúng ta hy vng vào mt tiến trình dài, ngn hn thì tôi không tin là s có s thay đi".

V dài hn, nhà báo Lê Trung Khoa cho biết s không dng li Bá Linh mà s có nhng cuc biu tình được t chc thêm mt s nước khác ti Châu Âu. Trong khi ch đi s lan tỏa ca các cuc biu tình hi ngoi, Lut sư Nguyn Văn Đài kêu gi nhng người trong nước :

"Nếu như tt c mi người Vit Nam, mi người viết mt tin nhn hay viết thư khích l Facebook hay Google là hãy can đm lên, hãy dũng cm đ không chp nhn nhng yêu sách phi lý, bt công cũng như vi phm lut pháp quc tế ca nhà cm quyn cộng sản Việt Nam thì tôi tin rng tiếng nói ca chính người dân trong nước s có giá tr rt nhiu. Tôi mong tt c mi người cùng lên tiếng".

Tường An

Nguồn : RFA, 21/09/2021

*********************

Việt Nam tiếp tục bị xếp vào nhóm không có tự do Internet

RFA, 21/09/2021

Vit Nam tiếp tc b xếp vào nhóm các quc gia không có t do trên mng Internet trong báo cáo năm 2021 ca t chc Freedom House va được công b ngày 21/9.

bieutinh4

Người chơi games trên internet ở Hà Nội - AFP

Báo cáo mang tên The Global Drive to Control Big Tech, tm dch N lc Toàn cu nhm kim soát các đi công ty công ngh.

Theo thang đánh giá vi s đim t do nht là 100 và ít t do nht là 0, Vit Nam năm nay mc 22 đim, trong đó 12 đim v nhng tr ngi tiếp cn, 6 đim v gii hn ni dung và 4 đim v nhng vi phm quyn ca người s dng.

Trong phn v ch quyn d liu là c đ giám sát, báo cáo nêu ra d tho ngh đnh do B Công an Vit Nam son tho và đưa ra hi tháng hai năm nay nhm qui đnh chi tiết mt s điu ca Lut An Ninh Mng ca Vit Nam. Ngh đnh có thêm nhng yêu cu đi vi các công ty mng v vic lưu tr d liu ti máy ch Vit Nam. Nhng d liu phi lưu tr bao gm tên tui người dùng, quc tch, giy chng minh, s th tín dng, các thông tin sinh trc, sc khe.

Báo cáo ca Freedom House cho rng nhng lý c mơ h liên quan đến an ninh quc gia và trt t xã hi được đưa ra trong d tho ngh đnh nhm cho phép cơ quan chc năng có th tiếp cn d liu ca người dùng.

Vic các công ty mng xã hi tuân th hoàn toàn nhng qui đnh ca Vit Nam, gii hot đng, nhà báo, các nhà bo v nhân quyn s đi mt nguy cơ trước s đàn áp nng n tiếng nói bt đng chính tr ca chế đ đc đng.

Chính ph Hà Ni là mt trong ít nht 55 nhà cm quyn trên thế gii áp dng chính sách điu tra, bt gi và kết ti nhng người đưa lên mng xã hi nhng bài viết ca h.

Nguồn : RFA, 21/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Tường An
Read 107 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)