Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/09/2021

Tượng đài nhân dịp... đại dịch !

Trân Văn

Ông Trn Hoàng Ngân Vin trưởng Vin Nghiên cu phát trin Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Đi biu ca Thành phố Hồ Chí Minh ti Quc hi Vit Nam va gp v ming.

tuongdai0

***

Hôm 23/9/2021, ti bui hp gia Đoàn Đi biu Thành phố Hồ Chí Minh ti Quc hi vi các S Lao đng Thương binh Xã hi, Tài chính và Y tế ca thành ph này đ giám sát v các chính sách h tr đi tượng khó khăn do tác đng ca dch bnh Covid-19, ông Ngân cho rng : Sau khi ki m soát dch bnh, Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh nên xây dng nhng tượng đài vinh danh ngành y tế. Trong các cuc chiến, chúng ta vinh danh b đi, chiến sĩ gii phóng quân thì trong chng dch cũng nên vinh danh ngành y tế.

Vì sao dân chúng Vit Nam vn cm phc, biết ơn đi ngũ nhân viên y tế li ni gin sau khi nghe đ ngh này, k c đc gi ca mt s cơ quan truyn thông chính thc ?

Trên din đàn ca t Thanh Niên, trong hàng trăm bình lun v đ ngh ca ông Ngân, có hàng chc người t ra bc bi hoc ngán ngm vì l i xây tượng đài !Nhiu người bày t nhng suy nghĩ na ná như Van Minh Nguyen : Dùng ti n xây tượng đài đ h tr các y bác sĩ chng dch hay bnh nhân thì có ý nghĩa hơn. Hay Te Tran : Nhân viên y t ế không cn tượng đài, cái h cn là nhà nước hãy chăm lo cho h tt hơn.Hoc Nguyen Nguyen : Nên dành ti n xây tượng đài đu tư cho h tng, như bnh vin, trang thiết b, tăng thu nhp cho nhân viên y tế. Có người như Hung Tran, t gii thiu là mt nhân viên y tế thì ch mong s tin đó s giúp ng ười bnh có giường nm (1).

Còn trên mng xã hi trước gi vn t do hơn thì Mùi Th Lê ma mai thế này : Mình nghĩ m i tnh nên xây mt tượng đài hoành tráng vì chng dch là huy đng ngành y toàn quc. Gi ch xây mt cái hóa ra các tnh còn li không được vinh danh. Mi tnh mt tượng đài, y bác s có đói, có mt, ngm tượng đài là tan biến hết vt v. ng h v đi biu quc hi này. Phi bào cho ti. Tr li thc mc ca mt người bn : Th t bi toàn tp mà đòi vinh danh - Mùi viết thêm : Ph i vinh danh ch. Chng hoa hng nào cao như xây tượng đài, làm mt phát là có tin t đút túi, còn y bác sĩ li tiếp tc được ca ngi, được nhn sut ăn chết đói đ làm anh hùng. Anh hùng cn gì ăn (2).

Mt facebooker ly nickname là Ký gi thi cuc dành thi gian viết hn mt thư ng gi riêng cho ông Trn Hoàng Ngân. Thư đi khái thế này.

Theo tôi, anh lo tìm gii pháp hi phc kinh tế cho thành ph ca mình khi mà nó có th sp tim bt c lúc nào vì tình trng phong ta lâu nay, thay vì dành thi gian rnh ri đ ngh tào lao v vn. Kinh tế lao đao, ngân sách trng rng, dân khô máu, ly tin đâu xây tượng đài h anh Ngân ? Liu ngành y c nước mà đng đu là B trưởng Long có xng đáng được xây tượng đài khi tham mưu thc hin các gii pháp chng dch quá ? Ti Thành phố Hồ Chí Minh, hai ông giám đc S Y tế cũng không kém. N lc ca các nhân viên y tế trong chng dch rt đáng ghi nhn. H cn đng viên bng các phn thưởng vt cht giá tr ch h cn ko tượng đài gì đâu anh Ngân. Không tin anh c hi h xem tôi nói có đúng ko. Riêng lãnh đo ngành ca h thì không h xng đáng chút nào. Nhiu nhóm li ích trong ngành y còn li dng dch đ kiếm chác kia kìa. Nhân viên y tế chng dch cc kh quá b vic hay trn vic thì B y tế còn nhn tâm ra văn bn đòi tước giy phép hành ngh ca h mà.

Đ th chuyn như vy, liu tượng đài ngành y ca anh có lý do chính đáng đ xây dng không ? Sao anh không đ xut dng tượng đài v nhân dân chu đng đói kh hay t vong vì dch ? Hay là anh bt chước my ông tòa án tc tượng thm phán, trong khi án oan ngút tri ? Chc anh mun ly lòng anh Long Thái Bình h anh Ngân ? B ý nghĩ tượng đài đi anh Ngân ơi, hãy lng nghe dân chi đ xut ca anh kìa. Mt Phó Giáo sư, Vin trưởng như anh mà đ tư duy tượng đài chi phi là hng bét ri. Tôi là mt công dân phi đóng thuế, tôi nói không vi tượng đài ca ngành y. Mun xây tượng đài, anh nên b tin túi ra mà xây. Vy nha (3) !

Bên cnh nhng bình lun dài, trên mng xã hi cũng có không ít nhng góp ý rt ngn cho đ ngh dng tượng đài vinh danh ngành y tế và không thèm giu diếm s khinh mit như Chanh Tam : Phác th o tượng đài chng dch - mt pháo đài hình cái bô được trí thc nâng. Nên thi tìm kiếm gương mt trí thc y cho tượng đài. Bn bè ca Chanh Tam đã bàn lun sôi ni c v vic nên chn din mo ca ai và nên dng đâu. Phn ln tán thành vic chn dng tượng đài Bình Hưng Hòa mt đa danh ni tiếng mà dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh ai cũng biết do có lò thiêu (4).

***

Gia lúc thiên h đang xôn xao bình phm v sáng kiến dng tượng đài vinh danh ngành y, Hoang Linh đ ngh mt sáng kiến mi : Dng tượng đài ghi nh hot đng ngoáy mũi và đ xut luôn c tên cho tượng đài này là "Hoan h ngoáy". Facebooker này gii thích : Tôi không nh gia đình mình đã test bao nhiu ln ri. Ngoáy mũi có l là n tượng khó quên ca nhiu người. Vi tôi cũng vy, mt cm giác khó t.

Có v bác sĩ không đng tình vi vic xét nghim bng ngoáy mũi vì : "Khoang mũi là nơi cc k nhy cm có chc năng sưởi m không khí, bt ly mm bnh, tiết cht nhy bao ph bi bm đ bo đám không khí tht sch trước khi vào phi. Khi hít trúng bi bm, h thn kinh vùng mũi s b kích thích to nên phn x ht hơi đ tng kh cht l ra khi mũi. Vic chc ngoáy bng que xét nghim s làm tn thương niêm mc mũi, chy máu do rách niêm mc hoc chc trúng mch máu, nhim trùng mũi xoang. Bt đc dĩ mi phi đưa que vào mũi đ ly dch nhy làm xét nghim. Đây là mt can thip xâm ln, có gây hi. Người ta c gng tìm cách xét nghim bng mu nước bt, hơi th, m hôi… đ không đng chm đến phn nhy cm ca mũi".

Bác sĩ nói sao sao ch tôi thì ngoáy mũi hoài đâm ghin, tôi c ch tin ông t trưởng ri xung phong đi din đi ngoáy mũi nếu là xét nghim đi din. Nghe tin có đ xut xây tượng đài n tượng cho mùa dch, cũng hay hay. n tượng ca người dân là ngoáy mũi nhưng mà đ xut vi cp cao thì người ta cười cho. Nên tôi đin thoi nh anh Phùi, ch lò gm ni tiếng Lái Thiêu đt làm tượng đi test Covid-19 mà không biết đt tên chi. Anh Phùi đ xut tên "Hoan h ngoáy". Tôi OK ngay. Người dân hoan h ngoáy cho n mũi còn my đơn v nhp khu b test thì hoan h đếm tin là cái chc (5).

Trân Văn

Nguồn : VOA, 26/09/2021

Chú thích :

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/dbqh-tphcm-de-xuat-xay-dung-tuong-dai-vinh-danh-nganh-y-te-1453727.html

(2) https://www.facebook.com/100000215374376/posts/5018361041514359/

(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277876334158284&id=100233518589234

(4) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/3954888451284059

(5) https://www.facebook.com/hoang.linh.7146/posts/4222530184534146

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 245 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)