Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/09/2021

Hình sự hóa sinh hoạt của Tin Lành trên Tây Nguyên để làm gì

Thanh Trúc

Chính quyền Việt Nam hình sự hóa hoạt động của các tổ chức Tin Lành ở Tây Nguyên để xóa sổ

Thanh Trúc, RFA, 29/09/2021

"Sau Tin Lành Đ Ga li xut hin t chc phn đng đi lt tôn giáo Tây Nguyên" là tabn tin thuc mng chính tr trên báo mng VoV.vn ngày 22/9.

tinlanh1

Một người Thượng đang cầu nguyện tại một cánh rừng ở Campuchia hôm 22/7/2004 sau khi chạy trốn khỏi Việt Nam - Reuters

Bài viết m đu bng quan đim quenthuc ca Nhà Nước Vit Nam rng : "Chiêu bài li dng tôn giáo rt nguy him bi vì thông qua các hi thánh, các sinh hot tôn giáo, đi tượng lôi kéo, tp trung tín đ, lng ghép tư tưởng hp hòi, ly khai t tr".

Đi tượng được nói ti đây là Hi Thánh Tin Lành Đng Christ. Hi Thánh này b cáo buc li dng vn đ dân tc, tôn giáo đ kích đng tư tưởng dân tc hp hòi, dân tc cc đoan, ly khai.

Tin nói, chiêu bài này không mi và đã tht bi t nhng năm2001, 2004, 2008vi "Nhà nước Đê Ga đc lp". Bài viết nhn đnh, thi gian gn đây thì các đi tượng FULRO lưu vong li tiếp tc dng lên các t chc phn đng đi lt tôn giáo dưới các tên gi khác nhau như "Giáo hi Tin lành đng Christ Vit Nam", "Giáo hi Tin lành đng Christ Tây Nguyên".

Theo truyn thông Nhà nước, t tháng 6/2017 đến đu 2018, lc lượng Công an các tnh Tây Nguyên đã trin khai chiến dch gi là "cuc đu tranh quyết lit vi t chc phn đng đi lt tôn giáo" như thế. Công an tnh Đk Lk báo cáo rng h đã bóc g hơn 30 đi tượng ct cán trong chiến dch.

Mc sư Aha, người dân tc Hlăng, mt trong ba người được nhc tên trong bài báo ca VoV.vn, vì đu tranh t do tôn giáo phi chy sang Thái Lan t năm 2013, qua M t nn năm 2017, cho RFA biết :

"Tin lành Đê Ga cũng như Hi Thánh Tin lành đng Christ, cũng ging các h phái khác nhưng chính quyn thì không mun có hai hi thánh này ti Tây Nguyên.Nhà nước không th quên được cái thi FULRO, cũng không th quên cuc tranh đu năm 2001 h gi là chng phá chính quyn.

Tht ra chúng tôi không chng phá mà ch mun th phượng Chúa, đó là ước nguyn ca dân tc Tây Nguyên. Năm 2017 chính quyn nói là dp tan Hi Thánh Tin lành đng Christ Vit Nam, còn móc thêm Hi Thánh Tin lành đng Christ Tây Nguyên mà h nói tt c là mt thôi. Báo Công An Đà Nng và Công An Đk Lk tung tin sut thi gian này, bao nhiêu video bao nhiêu bài báo là vu cáo Hi Thánh ca chúng tôi nc dù chúng tôi không liên quan cũng không biết vn đ Đê Ga, FULRO hay t tr là gì. Chúng tôi là nhng người ch mun th phượng Chúa và mun t do tôn giáo cho người Tây Nguyên mà thôi". 

tinlanh2

Nhng người Thượng Tây Nguyên đi ra t mt cánh rng mà h đã ln trn Campuchia năm 2004. Reuters

Người th hai, mc sư Yhin Niê, người dân tc Ê Đê, qua M t năm 1992 và hin đang là hi trưởng Hi thánh Tin lành Đng Christ ti North Carolina, Hoa K, cho biết :

"Hi Thánh Tin lành Đng Christ bt ngun t Hoa K, đến Vit Nam và đến Đk Lăk t năm 1934, mc đích rao ging truyn bá Tin Lành.

Đến 1975, Hi Thánh Tin lành Đng Christ không được tn ti, các tôn giáo b xóa b. Tôi lưu vong vào rng sng gn biên gii Campuchia trong 17 năm. Đến năm 1992 tôi đến Hoa K vi mc đích đi tìm t do tôn giáo và tt c nhng gì trước 1975 là tôn giáo chính ca người dân tc".

Có th vì chy vào rng và sng trong đó 17 năm trước khi qua M, nên chính quyn cho là ông đi theo FULRO. Nhưng nếu vì đó mà gán ghép Hi Thánh Tin Lành Đng Christ vào vi FULRO là c s h đ, mc sư Yhin Niê nói tiếp :

"Bn thân Hi Thánh Tin lành Đng Christ không có cơ hi hot đng. Đó là lý do tôi trong rng 17 năm. Hi Thánh Tin lành đng Christ không h có lp trường như s tuyên truyn ca cng sn, là li dng tôn giáo đ mà chng Chính ph, đ mà lt đ Chính ph. Chính tôiti Hoa K không h làm điu đó, cũng chưa thy anh em nào ca tôi có làm điu đó".

Người th ba đang Vit Nam, mc sư Yjôl Bkrông, b cáo buc ti gi tài liu ra ngoài đ xuyên tc tình hình t do tôn giáo Tây Nguyên min Trung, nói rng nhng li buc ti như vyluôn khiến các nhóm Tin Lành ca người Thượng lo âu s st vì biết không ch b cm nhóm hp cu nguyn mà còn có th b bt, b đánh, b buc b đo hay lãnh án tù nhiu năm.

Đi vi mc sư Nguyn Công Chính, hot đng truyn giáo trong các nhóm Tin Lành Tây Nguyên, b theo dõi, bt gi vi bn án 11 năm tù, sang M năm 2017 do b trc xut khi nước, thì Tin Lành nói chung và Tin Lành Đê Ga hay Hi Thánh Tin lành đng Christ đu là nhng danh xưng nhy cm, đc bit nếu có liên quan đến người Tây Nguyên :

"Tt c nhng hi thành này đu thành lp không có xin phép. Vit Nam có tt c 54 dân tc vi văn hóa, tiếng nói và ngôn ng khác nhau, chúng tôi bu ra mt ban đi din đ lo vic Chúa cho các dân tc đó. Cùng ngôn ng và văn hóa vùng min thì công vic truyn giáo sthun li hơn, các Hi Thánh đa phương đng bào dân tc phát trin mnh.

Chính quyn s rng tôn giáo người dân tc phát trin thì h s mt quyn nh hưởng nên h luôn có kế hoch b ráp, ngăn cm, đàn áp.

Hi Thánh Tin lành đng Christ hoàn toàn không phi mt t chc chính tr, không phi là FULRO lưu vong. Ly mc sư Yhin Niê ra mà chp mũ cho c Hi Thánh Tin lành đng Christ là hoàn toàn sai, hình s hóa tôn giáo như vy là không đúng. Phn đng, kích đng dân tc hay li dng tôn giáo là nhng câu t mà Hà Ni thường dùng đ chp mũ nhng t chc tôn giáo không chp nhn s kim soát ca h".

Thc tế cuc sng ca hu hết người dân tc Tây Nguyên còn khó khăn, miếng ăn hàng ngày còn vt v thì ly đâu ra mà đi chng phá Nhà Nước, là li anh Nay Pht, người dân tc Jrai, chy qua Thái Lan vì b công an buc chi đo :

"Chính ph Vit Nam nói Tin Lành Montagnards, Tin Lành Đ Ga đó, và Hi Thánh Tin lành đng Christ ch mun chng phá Nhà nước là không có, không đúng đâu.

Theo đo đ thay đi cuc sng. Xưa kia cuc sng ca người Thượng quá lc hu, đa Tin Lành tt cho cuc sng người Thượng. Người Jrai chúng em thường mê tín d đoan, th cúng thn nước thn núi, đau m phi cúng c mt con bò. Bây gi theo Tin Lành thì đau m phi đi muathuc ch không tin thn thánh nào khác na.

Chính quyn Vit Nam không mun người Thượng bn em có tôn giáo, nói là bn em theo đo người M người Pháp đ lt đ chính quyn. H nói đo ch có li dng thôi, mun theo thì phi nghe li h. Cái em thích nht tôn giáo là 10 Điu Răn ca Chúa, không làm tn hi ai và yêu thương mi người như anh em ca mình. Em b quê qua Thái Lan năm 2018 vì chính quyn Vit Nam bt buc em b đo".

Phía Công an tnh Đc Lk được dn li rng nhng người b bt gi trong Hi Thánh Tin lành Đng Christ đã nhn ti theo cáo buc cũng như cam kết t b hành vi phn đng ca mình.

Ba mươi đi tượng liên quan Hi Thánh Tin lành đng Christ đã b công an "bóc g" như VOV.VN đưa tin, tht ra còn cao hơn nhiu, là khng đnh ca mc sư Nguyn Công Chính.

Và không ch Tin Lành Đ Ga hay Hi Thánh Tin lành đng Christ, mt s t chc tôn giáo khác đã nm trong kế hoch lit vào hàng tà đo đ xóa s là trường hp Công giáo Hà Mòn hay Ân Đàn Đi Đo trước đây, vi c chc đến c trăm người b bt gi, mc sư Nguyn Công Chính kết lun.

RFA đã ni đường dây v công an tnh Gia Lai cũng như Ban Tôn Giáo tnh Đk Lk đ ly phn ng nhưng rt tiếc mt nơi t chi tr li, mt nơi không bt máy.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 29/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thanh Trúc
Read 118 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)