Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/10/2021

Thiếu nữ người Việt 17 tuổi chết sau hai năm lao động ở Saudi Arabia

Hoàng Long

H'Xuân Siu nm bt đng trên giường bnh. Các bác sĩ trước đó đã đt ng ni khí qun và đưa em vào phòng điu tr tích cc ICU vì em ngng th sau khi nôn ma. Mc đ tnh táo ca em đt 3/15 theo thang đim hôn mê Glasgow, nghĩa là hoàn toàn không có đáp ng. Hai ln em xét nghim virus corona đu cho kết qu âm tính.

dda83ef978ba093a335c6518f3311371

H'Xuân Siu đi lao đng Saudi Arabia đ giúp đ gia đình vùng quê nghèo ca tnh Đk Lk. Em t vong sau nhng n lc tuyt vng thoát khi điu mà em nói là s bo hành th xác t gia ch.

Chín ngày sau đó, tim em ngng đp. Mi n lc hi sinh tim đu tht bi. Em được tuyên b t vong lúc 12 gi 30 phút, sáng ngày 18 tháng 7 năm 2021 "do tim ngng đp, thiếu oxy trong phi, và thuyên tc phi", theo báo cáo ca Bnh vin Burj Al Shimal (North Medical Tower) thành ph Arar thuc min bc Saudi Arabia.

Cô bé ch mi 17 tui hơn.

Cái chết ca H'Xuân, mt công dân Vit Nam dân tc Gia Rai đi xut khu lao đng qua Saudi Arabia làm người giúp vic nhà, là kết cc bt hnh cho ước nguyn thiết tha được v nước sau nhng n lc tuyt vng thoát khi điu mà em nói là s bo hành th xác t gia ch.

S vic này cũng hé l cách thc mà ít nht mt công ty tuyn dng lao đng Vit Nam đang s dng nhm chiêu d các thiếu n thuc sc dân thiu s t nhng vùng quê nghèo ho lánh tham gia lc lượng lao đng xut khu ngày càng đông, dù mt s em chưa đ tui theo quy đnh ca lut pháp Vit Nam.

VOA trước đây đã đưa tin  các trường hp n lao đng Vit Nam làm vic Saudi Arabia báo cáo b ch ngược đãi dn ti nhng tn thương v th xác và tinh thn. H'Xuân Siu dường như là trường hp đu tiên được biết ti mà nn nhân là tr v thành niên t vong khi đi lao đng nước ngoài.

VOA có được các tài liu liên quan đến nhân thân ca H'Xuân Siu và phát hin năm sinh ca em đã b thay đi trên h chiếu đ làm cho em ln hơn tui tht, dn ti nhng sai lch trên các văn bn ca nhà chc trách Saudi Arabia và Vit Nam.

Mt đi din ca Công ty C phn Hp tác Lao đng Quc tế Vinaco có tr s Thanh Hóa, doanh nghip chu trách nhim đưa H'Xuân đi lao đng, nói bà không h biết em là tr v thành niên khi bà đến đa phương tuyn m em, mc dù công ty thu thp giy t tùy thân ca người lao đng đ np h sơ xin h chiếu cho h.

Các cuc đin thoi và email ca VOA ti các cơ quan qun lý xut nhp cnh, qun lý lao đng ngoài nước và lãnh s ca Vit Nam đ hi thăm v v vic này đu không được hi đáp.

Hơn hai tháng sau khi H'Xuân qua đi, thi th ca em vn chưa được đưa v nước. Mt quan chc S Cnh sát Arar Al Gharbi ph trách thông báo cái chết ca em hi tháng 7 xác nhn vi VOA qua đin thoi ngày 1 tháng 10 rng thi th em vn còn Bnh vin Burj Al Shimal.

Ra nước ngoài làm ô-sin t tui 15

Lut năm 2020 ca Vit Nam mang tên Người lao đng Vit Nam đi làm vic nước ngoài theo hp đng’ đnh nghĩa  nhng người hi đ điu kin là công dân Vit Nam t 18 tui tr lên cư trú ti Vit Nam. Mt điu khon trong lut này quy đnh thêm rng người đi lao đng nước ngoài phi có "năng lc hành vi dân s đy đ".

Năng lc hành vi dân s là kh năng ca cá nhân bng hành vi ca mình xác lp, thc hin quyn, nghĩa v dân s, theo đnh nghĩa trong B lut Dân s năm 2015. Nhng người thành niên đ 18 tui tr lên được nói là có năng lc hành vi dân s đy đ.

Căn c trên nhng quy đnh này, vic tuyn dng H'Xuân đi lao đng Saudi Arabia khơi ra nhng vn đ pháp lý liên quan đến tui tác. Gia đình cho biết em được nhân viên ca Vinaco chiêu d vào tháng 8 năm 2018 khi em gn 15 tui.

Hình nh chp giy khai sinh, s h khu và giy chng nhn h nghèo-h cn nghèo do gia đình cung cp cho thy em sinh ngày 30 tháng 10 năm 2003, cư ng Buôn Tơ Yoa, xã Cư A Mung, huyn Ea HLeo, tnh Đk Lk thuc vùng Tây Nguyên min Trung Vit Nam.

Phó Ch tch y ban Nhân dân xã Cư A Mung, Kpă Y Cân, xác nhn vi VOA ngày sinh đó là chính xác.

Bà Lê Th Toan, mt nhân viên tuyn dng ca Vinaco, xác nhn bà là người đã đến xã Cư A Mung đ t chc hi tho cung cp thông tin v vic đi lao đng nước ngoài. Sau đó, mt s người trong đó có H'Xuân đã đăng kí tham gia chương trình này.

Bà Toan nói bà không biết H'Xuân là tr v thành niên và khng đnh thiếu n này đã đưa chng minh thư cho bà vi năm sinh là 1996.

"Có chng minh thư mà anh, có chng minh thư mi đi làm được h chiếu ch", bà nói vi VOA trong mt cuc phng vn qua đin thoi.

Nhưng ông Kpă Y Cân bác b điu này, qu quyết không có chuyn H'Xuân làm chng minh thư ghi năm 1996 mà ông không hay biết.

hxuan2

hxuan3

hxuan4

Hình nh chp giy khai sinh, s h khu và h chiếu cho thy s sai lch năm sinh ca H'Xuân Siu.

Phát biu ca bà Toan cũng trái ngược vi li thut li ca mt thiếu n khác cũng tham d bui hi tho đó và cũng đăng kí đi lao đng nước ngoài cùng thi đim vi H'Xuân.

H'Ngc Niê, mt người bn thân ca H'Xuân và 15 tui vào thi đim đó, nói em không mang theo bt c giy t tùy thân nào vì em không có giy chng minh nhân dân hay th căn cước công dân. Em nói em có cho h biết em sinh năm 2003 nhưng h vn thu xếp đưa em đi.

"Người môi gii không cho nói vi bt c ai là làm giy t huyn Đk Đoa tnh Gia Lai ch không làm xã em tnh Đk Lk", H'Ngc nói vi VOA qua đin thoi t Đk Lk. "H ch em đi hai, ba ngày đy làm giy t xong người ta ch em đi ti Thanh Hóa luôn".

Em cho biết nhng người ch em là hai người đàn ông, trong đó có chng ca bà Toan. Bà này không đi theo trong quá trình em làm giy t, bao gm lăn tay và chp nh. Em nói em không biết đó là giy t gì.

"Người môi gii li nói vi em tin làm cái giy t đó không phi ít đâu, không ging như người Gia Lai", em nói.

Mt trong nhng yêu cu đi vi người np đơn xin h chiếu ph thông Vit Nam ln đu là chng minh nhân dân hoc th căn cước công dân, vn bao gm th tc ly du vân tay và chp nh. H'Ngc nói c em và H'Xuân đu cùng làm th tc Gia Lai và đi cùng mt xe ra Thanh Hóa.

Không rõ vì sao các em gái này li được đưa sang Gia Lai làm giy t tùy thân.

Mt người tr li đin thoi t văn phòng Công an huyện Đk Đoa tnh Gia Lai nói vi VOA rng cơ quan này không th cp th căn cước công dân cho người không phi là cư dân ca tnh. Ông nói ông không rõ liu cơ quan ca ông có h sơ ca H'Xuân Siu hay không.

H'Ngc cho biết em được xếp chung phòng vi H'Xuân trong khong thi gian hai tháng hun luyn các kĩ năng ngh nghip và hc tiếng -rp Thanh Hóa. H'Xuân đi trước H'Ngc, và k t đó hai em không gp li nhau na dù vn gi liên lc bng cách nhn tin và gi đin thoi.

"Em ti sân bay Ni Bài h mi đưa cho em cái h chiếu y, ch h không đưa cho bt c ai xem h chiếu ca em", H'Ngc nói, và cho biết rng em cũng nhn thy năm sinh ca mình đã b thay đi.

"Lúc đy em cũng nh, suy nghĩ cũng không được như bây gi nên em không hi na, ti vì em nghĩ đi bên kia sung sướng ging như người môi gii nói vi em".

Vi mc lương hàng tháng tương đương 9 triu đng Vit Nam, mt s tin khá ln so vi thu nhp nhng vùng quê nghèo, hai thiếu n lên đường tìm kiếm tương lai tươi sáng hơn cho bn thân và gia đình. Hp đng lao đng ca h bt đu có hiu lc t tháng 10 năm 2018 và kéo dài trong hai năm.

Điu h không hay biết là điu kin làm vic có th rt nng nhc và có nhng ri ro mà h phi đi mt.

H'Ngc nói em phá hp đng đ v nước năm 2020 trước khi hp đng kết thúc và h chiếu ca em b công an tch thu sau đó. H'Xuân làm đến hết hp đng nhưng con đường v nước ca em bt đu tr nên chông gai.

Ni tuyt vng kết thúc trong bi kch

Người thân ca H'Xuân cho biết thi gian đu, em k rng em làm vic cũng bình thường và được nhà ch đi x tt. Nhưng mi vic thay đi sau khi hp đng ca em hết hn vào tháng 10 năm 2020. Em buc phi tiếp tc làm vic vì nhng hn chế đi li do đi dch Covid-19 khiến các chuyến bay b hy b.

"Khong tháng 2 năm 2021, em y mi k li là b nhà ch đánh đp ri chi ra, làm vic thì không ngh, làm hết nhà này ri ti nhà n, ngay c em y đau m nhà ch cũng không cho ngh luôn, c bt làm miết", H'Soan Siu, mt người ch ca H'Xuân, nói vi VOA t Đk Lk.

Ch H'Soan nói H'Xuân không k vi gia đình v vic này mà ch tâm s vi mt người bn. Gia đình biết được qua nhng đon âm thanh mà H'Xuân ghi li gi cho người bn này.

"Tôi không mun vi bà ch ca tôi na, h mi đánh tôi bng dây đến ni tôi ngt xu", H'Xuân nghn ngào nói trong mt audio bng tiếng Gia Rai. Trong mt audio khác, em cu xin nhng người đi din ca công ty Vinaco cu em khi nhà ch, nói rng em b đau đu và đã ngt xu ba ln.

"Tôi nh ch Nhung anh Khánh đến đón tôi, nhưng h không đến đón Gi tôi mt quá tôi không th làm ni na ri. Tôi đau lm, đau không chu ni, đau hết mt", em nc n trong mt đon audio. i vin h bo không có gì nhưng khi v nhà tôi đau lm, bây gi ch cn h chuyn nước cho tôi cũng đ ri".

Nhng li cu cu dn dp đến trong nhng tin nhn H'Xuân gi cho ông Nguyn Duy Khánh, đi din ca Vinaco ph trách h tr lao đng th đô Riyadh. Nhng đon trao đi trên màn hình đin thoi được mt người bn ca H'Xuân quay video li cho thy ông Khánh gii thích vì sao không th giúp em nhiu hơn.

"Không phi anh khó khăn gì vi em nhưng các em cũng phi nên hiu rng dch bnh corona, Vit Nam hay bên này cũng vy thôi, có dch bnh là người ta s giãn cách xã hi, người ta không cho t tp đông người văn phòng", ông nói trong mt tin nhn thoi gi cho H'Xuân vào ngày 21 tháng 6.

"Đúng là hin ti văn phòng đang có trên 10 người lao đng tht nhưng mà không th tiếp nhn thêm được na. Bi vì tiếp nhn đông quá v đây không có ch ăn ch ri lây nhim bnh corona thì làm sao ?"

Tr li phng vn ca VOA qua đin thoi, ông Khánh nói ông rt đng cm vi hoàn cnh ca H'Xuân vì bn thân ông cũng là người tha phương sang Saudi Arabia đ mưu sinh. Ông nói thêm nếu có nhng vic gì giúp được em ông "chc chn s giúp" k c vn đ minh bch lý do cái chết ca em.

"Riêng tôi tôi nói tht tôi không đng v phía ai. Tôi s đng v phía công lý, v chính nghĩa vì Xuân ch tôi không đng v phía bt kì ai mc dù tôi là cán b công ty", ông nói.

Ông nói ông không biết vì sao li có s chênh lch tui tác gia giy khai sinh và h chiếu ca H'Xuân, lưu ý rng ông làm vic Saudi Arabia và không ph trách làm th tc đưa người lao đng sang đó.

Mt nhân viên ca Vinaco Vit Nam ph trách cung cp thông tin liên quan đến cái chết ca H'Xuân cho gia đình ca em không tr li nhiu cuc đin thoi ca VOA hi v v vic.

Hai quan chc ph trách qun lý lao đng và bo h công dân ti Đi s quán Vit Nam th đô Riyadh không hi đáp nhng cuc đin thoi và email yêu cu bình lun v cái chết ca H'Xuân và s sai lch năm sinh ca em.

Nhng email ca VOA gi ti Cc Qun lý Xut nhp cnh, Cc Lãnh s B Ngoi giao, Cc trưởng Cc Qun lý lao đng ngoài nước Vit Nam đu không nhn được phn hi.

Ch H'Soan nói gia đình ngày 22 tháng 9 đã làm đơn y quyn cho Vinaco và đi s quán Vit Nam Riyadh và các cơ quan hu quan khác Saudi Arabia tiến hành các th tc hi hương thi th và tư trang ca H'Xuân v Vit Nam.

"Gia đình em nhiu khó khăn lm, b thì mt sm lúc bn em vn còn nh, m thì phi nuôi my đa em. Gi gia đình n nn thì đy, đt đai làm không có, em H'Xuân đi làm vic cũng mt ri, gia đình gi không biết nương ta vào ai na", ch H'Soan nói.

hxuan5

H'Soan Siu (trái) và m H'Ger Siu đng trước nhà ca h trong bc hình chp ngày 8 tháng 8, 2021.

Nhng li cu cu và van nài ca H'Xuân cui cùng được đáp ng. Gia ch đng ý mua vé máy bay cho em ri đi và theo lch trình, em l ra s bay t Arar đến Riyadh đ v văn phòng đi din ca công ty tuyn dng.

"Alo e[m]. Khi nào ti sân bay alo a[nh]", ông Khánh nhn tin cho H'Xuân vào sáng ngày 4 tháng 7.

Nhưng em không tr li.

Thc tế là H'Xuân chưa bao gi đt chân được lên chuyến bay. Gii chc sân bay t chi làm th tc check-in cho em vì nhn thy em có nhng biu hin đáng lo ngi v sc khe. Sau đó em được đưa vào bnh vin trong tình trng thân nhit tăng cao, u oi và bn chn.

Hai tun sau em qua đi, vĩnh vin khép li ước nguyn hi hương dang d sau mt chuyến lao đng nước ngoài được tr giá bng c mng sng ca em.

Hoàng Long

Nguồn : VOA, 03/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Long
Read 313 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)