Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/10/2021

Chính "giai cấp mới" góp phần kết liễu chế độ toàn trị

Trung Văn

Nếu C. Mác và Ph. Ăngghen sống lại và được mời dự Hội nghị trung ương 4 từ mồng 4 – 7/10, hẳn hai nhà kinh điển này sẽ phải điều chỉnh "180 độ" học thuyết của mình. Rõ ràng, không phải giai cấp công nhân, mà phần lớn trong số 200 ủy viên TW, đại diện cho "giai cấp mới" tham gia họp tuần qua là những kẻ sẽ góp phần đào mồ chôn chủ nghĩa toàn trị ở Việt Nam.

hoinghi00

Hội nghị Trung ương 4 Đảng cộng sản Việt Nam họp ở Hà NộiĐảng cộng sản Việt Nam

Nói dối thành thần

Không th đ li cho vic Vit Nam "tht th" trước Covid Vũ Hán là do ý thc người dân. Hoàn toàn không phi như vy ! Khi dch bt đu lan ra, theo lnh trên, các đa phương náo nc thi đua tóm F0, t F0 tóm F1, F2, thm chí F3... cách ly, cách ly và cách ly. m m cách ly, tp trung vào hết, có ch cách ly tt còn OK, nhiu ch nhét c chc người, vài chc người vào mt phòng bé tí, quây ly nhau, qun ly nhau, xon lên hết, m m. Coi đó là thành tích. Coi đó là năng lc. Coi đó là cách chng dch tài tình. Các nhà chuyên môn y tế và các chuyên gia có lương tâm, viết, nói, nga mt kêu tri, đng thế, đng cách ly tp trung ào ào như thế, cn chn nơi cách ly có giãn cách, có đ điu kin, đng gom đng vào như thế càng nguy him, càng d lây chéo... đng, đng, đng... nhưng tr ên tri mây vn xanh, gió vn thi, ch ai nghe c.

Gi đây là cuc di dân khng l Hai đi biu ca dân Bến Tre và Cà Mau ti Quc hi Vit Nam va lên tiếng v thc trng di dân lũ lượt dt díu nhau ri b các đô th, trung tâm công nghip đ v quê. C hai ngh s, ông Đng Thun Phong Đi biu ca Bến Tre, đng thi là Phó Ch nhim y ban Xã hi ca Quc hi Vit Nam và ông Phm Văn Hòa Đi biu ca Đng Tháp, cùng thú nhn rng h b nhng thông tin, hình nh y ám nh và cm thy đau lòng. C hai cũng là nhng người đu tiên xác nhn, c Chính ph ln chính quyn các tnh, thành ph đu không d đoán được tình hung này nên lúng túng, b đng, cui cùng mi nơi hành x mt kiu và nn nhân la dân lãnh đ. Thm tr ng chúng ta buc phi chng kiến va qua nm ngoài mi kch bn, mi d tính ca chính ph và các tnh, thành [1].

Mc du người trong h thng thú nhn như vy, nhưng khi phát biu bế mc Hi ngh Trung ương 4, Tng bí thư Nguyn Phú Trng vn lp đi lp li lun điu di trá : "Vi tinh thn đi mi mnh m, năng đng, quyết lit trong lãnh đo, ch đo t chc thc hin, và s n lc phn đu ca toàn Đng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kế tha, phát huy tt nhng thành tu, kết qu đã đt được, khc phc nhng hn chế, yếu kém còn tn ti và bình tĩnh, tnh táo x lý kp thi, đúng đn nhng vn đ khó, chưa có tin l, mi phát sinh trong phòng, chng dch bnh ; h tr cho người dân và doanh nghip tng bước vượt qua khó khăn, duy trì, phc hi và phát trin sn xut kinh doanh, chăm sóc, bo v sc khe và đi sng nh ân dân, chăm lo vic hc hành ca hc sinh, sinh viên…". Người nghe không khi sc đến rùng mình, vì không th chu ni s di trá. Ch có th đưa ra hai gi thuyết : Hoc ông Trng mc chng hoang tưởng, hoc chính ông b bnh "mê sng gia ban ngày". Cũng có th là c hai ! [2].

Trong khi Nguyn Phú Trng đang say sưa "nh ngc phun Châu" ti Hi ngh thì dòng người ngày đêm lm lũi, khi câm nín, khi gào thét trên các chng thiên di. Tàu ha, xe khách vn nm yên, mc cho hàng vn công dân lăn li gia giông bão, bao gm c ph n mang thai, tr sơ sinh bng bế nhau hàng nghìn ki-lô-mét trên xe máy. Có nhng đoàn dt díu nhau hàng trăm ki-lô-mét bng đôi chân, trên xe đp. H b rào km gai, cht chn cn li. H rt nước mt trong mưa, có khi hò hét khn c c, h thp nhang qu ly công an. Quyết đnh đông cng h thng giao thông công cng như bin pháp chng dch không ch gây ra nhng thit hi to ln v kinh tế, mà còn đày i hàng vn con người. Đó là nhng người phi đi mt vi mt h thng chính tr nm rt thành công quyn l c đ đàn áp, nhưng li tht bi thm hi khi không hiu mt tí gì v tâm lý nhng con người b đy i vào bước đường cùng [3]. Không giúp dân trong khn khó, nhưng chính quyn Huế li ln tiếng do dân, ai v quê s pht nng. Còn trong Bình Dương my hôm nay các lc lượng chc năng đang ra tay x lý nhng ai lên mng lp đoàn hi hương (?).


"Giai cấp mới" – Họ là những ai ?

Điu l lùng nht mà cũng đáng phn n nht là gia 200 cái đu t nhng nh cao trí tu" y sao không có mt ai nghĩ ra là có th huy đng ch cn dăm đoàn tàu liên vn Bc Nam là có th giúp cho đoàn người bt nhếch nhác trên "con đường đau kh" y. Nhiu người khác cũng đang t hi, phn ng ca các đa phương không chp nhn nhng người hi hương hin nay là do ni lo s "v thành tích chng dch", đng thi tuy cũng biết đy là thm ho nhân đo, nhưng lo gi ghế nên đã đánh bài l ? Đt dch này cho thy Chính ph trung ương không đ mnh đ kim soát các đa phương và các b. Ngay Hà Ni và Hi Phòng vn chưa chu chp nhn m li ga hàng không cho thy s bt lc c a Chính ph. Đy là chưa k các tnh cũng hành x kiu "12 s quân" bng cách ngăn sông cm ch mà Th tướng cũng không th can thip. Liu lãnh đo các tnh ngoan c kia có b x lý hay không, có l chưa ai tr li được.

Tht đng lòng và chua xót khi thy nhng người công nhân, nhng lao đng t do tng được tung hô là lc lượng "tiên phong lãnh đo cách mng", gi đây cùng cc phi chy v quê, nơi trú n cui cùng như thế. Lý do đơn gin, cai qun h gi đây là nhng đng viên cng sn cm quyn, chng h đếm xa ti h, sau khi li dng giai cp này đ cướp quyn. Dù đng này luôn hô hào rng, nó là đng ca giai cp công nhân và nhân dân lao đng, nhưng nhng gì đang din ra trên thc tế, mi người có th thy rõ, đng này đi din cho ai. Nhìn ông Tng bí thư già nua, luôn ming kêu gào đng viên cao cp ca mình thôi ăn cp, bt tham nhũng trong sut 10 năm qua mà thy thương hi. Suy thoái, biến cht v đo đc, li sng suy đi, đã tr thành bn cht ăn sâu trong dòng máu nhng k đi lt cng sn. Tình trng tham nhũng, tư túi, ăn cp ca công leo thang [4].

Không ch trong các cơ quan chính quyn, mà c trong lc lượng công an, quân đi, cnh sát bin chúng ăn không cha th gì, vô trách nhim, buôn lu, bo kê, bán r t quc Thng kê 10 năm qua cho thy : có 5 y viên B Chính tr, 12 y viên Trung ương Đng, 14 tướng lĩnh quân đi, 12 tướng lĩnh công an, 15 Bí thư, phó bí thư các tnh thành, gn 20 b trưởng, th trưởng và nhiu ngàn cán b cp huyn, xã, phường b k lut vì các ti danh trên. Điu này cho thy, h thng cán b, công chc, đng viên ca b máy qun tr quc gia đã mc rung.

Đi dch Covid-19 giúp phơi bày thêm nhiu mt xu, t hi ca th chế cng sn cm quyn. Trong đó, khn nn, trng trn nht là ngay trong B Y tế đã hình thành "nhóm li ích", thiết kế "sân sau" bao thu vc-xin, nâng giá thiết b, vt tư y tế, giá xét nghim gp chc ln giá thc tế, đ trc li hàng chc ngàn t đng [5].

Hi ngh Trung ương 4 c gng chng đ s sp đ ca h thng. Mt h thng được dng lên bi "giai cp mi" [6], Milovan Dijlas tng "ch mt đt tên" cho chúng t nhng 50 thế k trước. Vi bn này, níu kéo đc tài, duy trì toàn tr đ đè đu cưỡi c nhân dân, mi là ưu tiên hàng đu ca chúng. Chúng hu như vô cm trước nhng tiếng kêu gào trong phn n ca người dân, mc k chiếc "thòng lng" Trung Quc và cuc xâm ln trên bin đo din ra thế nào. Trước đây hơn by mươi năm có l, Milovan Dijlas đã nhìn thy thm ho "giai cp mi" tc là tng lp quan liêu, hưởng đc quyn đc li ca đng cng sn gây ra cho các dân tc. Đc Milovan Dijlas nhng ngày này, chúng ta càng thu hi u thêm được nhng gì đang din ra rt gn vi mình, ngay trên chính mnh đt đau thương nơi chúng ta đang sng. Chính bn này đã gn cho đoàn người tha hương đang đến hi hp hi là i tượng kích đng" ! Kích đng ai ? Ai đã làm trên 2 vn người thit mng, 90.000 doanh nghip sp tim ? Ai làm cho FDI tháo chy khi Vit Nam ? Nhng người dân vô ti này ư ? Hay do chính sách chng dch cc đoan thiếu trí tu nhưng tha lưu manh ca nhng k cm quyn ? Ch nghĩa toàn tr Vit Nam ri ra s b sp đ bi "giai cp mi" phàm ăn và phá nát thng [7].

Trung Văn

Nguồn : RFA, 10/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trung Văn
Read 289 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)