Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/10/2021

Nỗi lo của người dân từ việc chống suy thoái của Đảng

Phạm Quý Thọ

Phát biu ti Hi ngh trung ương 4 khóa 13 v chng suy thoái ca Đng cng sn va kết thúc đu tháng 10 ti Hà Ni, ông Tổng bí thư Nguyn Phú Trng cho biết : "tình trng suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng vn chưa được ngăn chn, đy lùi mt cách căn bn, thm chí có mt còn din biến tinh vi, phc tp hơn, có th gây ra nhng hu qu khôn lường" khiến người dân lo lng.

chong1

Người dân đi qua tấm biển cổ động của Đảng cộng sản Việt Nam trên đường phố Hà Nội hôm 22/1/2021 - AFP

Thc tế đã ch ra rng người dân lo lng, trước hết là vì h s là người hng chu hu qu cui cùng ca tình trng suy thoái ca quan chc. Đng t nhiu năm trước đã nhn đnh tình trng suy thoái ca cán b đng viên lãnh đo đã gây nên "bt n kinh tế vĩ mô và th chế", đ li hu qu nng n kinh tế xã hi. Tc đ tăng trưởng st gim, lm phát tăng cao k lc, h thng tài chính ngân hàng trước b vc sp đ, nhiu tng công ty phá sn, hàng lot d án d dang đp chiếu, ri lon giáo dc, văn hóa Tt nhiên, hu qu cui cùng ca khng hong là người dân phi hng chu. Công ăn vic làm và thu nhp gim sút, không n đnh, cuc sng khó khăn, các hin tượng tiêu cc xã hi tràn lan, tham nhũng, hi l, la đo n r, bt bình đng xã hi, khong cách giàu nghèo tăng lên Dân oan, dân mt đt, đơn khiếu ni t cáo, t phát t tp khp nơi phn đi quan tham, quan hư V án Đng Tâm Hà Ni là bc l đin hình v vic người nông dân b đy vào đường cùng và s phn n ca h, nhưng cũng đng thi phn ánh năng lc ca chính quyn và bn cht chuyên chế ca chế đ...

Cách thc và hiu qu ca vic chng suy thoái cũng khiến người dân không th yên tâm. Đng xác đnh chiến dch chng tham nhũng, tiêu cc là "ta đánh ta" khiến cho mi vic tr nên phc tp, khó khăn. Cuc chiến này đã kéo dài gn 10 năm, chính sách và s quyết tâm được th hin qua ba Hi ngh trung ương 4 ca ba k Đi hi Đng, khóa 11 năm 2011, khóa 12 năm 2016 và khóa 13 năm 2021, hàng chc nghìn đng viên cán b vi phm, trong đó nhiu người là lãnh đo cp cao t B Chính tr đến cơ s, trong đ các ngành t kinh tế đến an ninh, quân đi. Tuy nhiên, phn ln các v án k lut xy ra trong nhim k 2011/2016, ch yếu nhm vào các quan chc hành pháp, trc tiếp điu hành nn kinh tế và nhng thay đi quy đnh ca Đng và công tác nhân s cp cao cho hai Đi hi 12 và 13, tăng cường quyn hn cho các cơ quan Ni chính đang gây ra dư lun v thanh trng phe phái, phá v cơ cu truyn thng v vùng min, đa phương. Hơn thế, hin tượng tuyt đi hóa quyn lc Đng xut hin khi các quy đnh gii hn tui và nhim k b phá v, các "trường hp đc bit" nhiu hơn qua mi k đi hi Đng gn đây.

Mt s hiu ng không tránh khi t cuc chiến chng suy thoái ngày càng rõ rt. Hin tượng "trên nóng dưới lnh", "trên bo dưới không nghe" đã xy ra trong nhim k 12 khiến b máy hành chính rơi vào tình trng "ng đông" phi chăng là lý do B Chính tr kết lun v bo v cán b lãnh đo dám t phá" ; "nhng quan chc chót nhúng chàm" liu có t gt ra hay tm "giu mình ch thi" ; vì sao nhng v án, v vic "phc tp" kéo dài không th gii quyết, nhóm li ích to ri ro kinh tế ngm, chi phi dòng chy ngun lc, gây ri ro tăng trưởng bn vng, hàng chc nghìn t đng vn đu tư công tr li cho ngân sách Trong cuc gp ca người đng đu Đng vi c chi Hà Ni ngày 9/10 va qua đã có ý kiến rng liu có kh năng "tr c" ca các quan chc suy thoái, nghĩa là cơ hi "ngóc đu" chng li đng khi có cơ hi.

Ni lo ca người dân tăng lên trong bi cnh đi dch Covid-19, không ch vì tác đng tiêu cc ca nó đến tăng trưởng kinh tế, GDP gim 6,17% vào quý 3 năm 2021, mà còn cho thy sc chu đng, năng lc ca nn kinh tế nói chung và h thng y tế nói riêng, và mc sng thp kém, s nghèo kh ca người lao đng thường trú và vãng lai. Ngoài ra, cuc chiến phòng chng dch còn b l năng lc điu hành lúng túng, cát c đa phương, né tránh trách nhim và nhiu sai sót khác ca chính quyn trung ương và đa phương, như v tm nhìn và chiến lược vc xin, t l chết cao ti vùng tâm dch, theo đui bin pháp bo lc thay vì xut phát t hoàn cnh và nhu cu sng còn cp thiết ca người dân.

Tính hiu qu không th cao khi người dân đng ngoài trong cuc chiến chng quan chc suy thoái. Đng có nói đến người dân như thông qua vai trò ca Mt trn t quc, các t chc đoàn th dưới s lãnh đo ca Đng mà không ch ra mt cơ chế c th. Ngoài ra, vic công khai trên phương tin thông tin đi chúng các v k lut và án pht c th tên quan chc suy thoái là đ thỏa mãn nhng bc xúc ca người dân có th kích đng "bo lc" và ng nhn. Nhng n lc dn dt người dân tin rng chế đ hin hành là mt mô hình chính tr, như nhiu h thng chính tr khác nó có th làm c vic tt ln vic xu, tt c ph thuc vào người đng đu. Và vn đ không phi là th chế, mà là người lãnh đo có đ "minh anh" hay không, có dám dũng cm chng li cái xu như vic các quan chc "hư hng" hay không. Bi vy, khi "thi cơ" đến phi ng h người đng đu, như người xng đáng, có được quyn lc đ trng tr nhng k xu... S tuyên truyn như vy có v "hiu nghim". V chín viên tướng Cnh sát bin b k lut đã thu hút được s chú ý ca công lun. H hoan hô quyết tâm ca Đng và, hơn thế còn cho rng cn phi quy trách nhim "qun lý đơn v có nhng tướng lĩnh vi phm", thm chí đ xut cn tiến hành "chnh hun, chnh quân" B Quc phòng...

Sau na, người dân lo lng rng khi nào cuc chiến "ni b" căng thng có th chm dt ? Đng khng đnh rng, "s suy thoái, "t din biến", "t chuyn hóa" trong ni b có c nguyên nhân khách quan và ch quan, trong đó nguyên nhân ch quan là ch yếu, bt ngun t ch nghĩa cá nhân, t vic bn thân cán b, đng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyn…". Nhn đnh như vy bin minh cho quan nim và cái cách Đng đang s dng đ chng suy thoái, xut phát t bn cht theo đui quyn lc ca chế đ, khi c "l đi" s tht đó là s tha hóa quyn lc. Điu này khiến người ta liên tưởng ti đnh lut "phn x có điu kin" ca nhà sinh lý hc ni tiếng người Nga I. Pavlov (1849-1936). Ông được trao gii thưởng Nobel v sinh lý và y khoa năm 1904 nh nghiên cu s hình thành phn x ca loài chó bng cách to ra nhng điu kin thích hp. Các bin pháp ch yếu được to ra đ con chó tuân theo s hướng dn là các phn thưởng khi tuân lnh và, ngược li, hình pht khi bt tuân. Quy lut này sau đó được m rng đ nghiên cu các loi hình thn kinh ca đng vt và con người. Đi vi cán b đng viên, các quan chc lãnh đo, cn có bn phn hc tp và t rèn luyn theo nhng tm gương đo đc, thm chí là tư tưởng và phong cách làm vic ca lãnh t khi được ban phát đc quyn đc li đng thi vi các hình thc k lut nghiêm khc.

Suy cho cùng, quc nn tham nhũng, tiêu cc là biu hin đc trưng ca tình trng suy thoái ca quan chc có căn nguyên t tha hóa quyn lc. Bi vy, ni lo ln nht là cái "lng th chế đ nht quyn lc" sao cho quan chc không mun tham nhũng, không th tham nhũng, không dám tham nhũng và không cn tham nhũng, mà Đng coi là nhim v nhưng vn chưa hoàn thành.

Phạm Quý Thọ

Nguồn : RFA, 14/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Quý Thọ
Read 230 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)