Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/10/2021

Nói về ‘Ngày Phụ Nữ Việt Nam’

Trân Văn

H thng chính tr và h thng công quyn Vit Nam va hoàn tt vic bày t s tri ân đi vi n gii nhân dp k nim 91 năm Ngày thành lp Hi Liên hip Ph n (Vit Nam (20/10/1930–20/10/2021) và cũng là Ngày Ph n Vit Nam.

phunu1

Hai ph n xã Tnh An, Qung Ngãi, trên con đường b ngp lũ ngày 29/10/2020. Hình minh ha.

Theo tuyên truyn thì 20/10/1930 là ngày Đng cộng sản Đông Dương thông qua ngh quyết v vic thành lp t chc dành cho n gii nhm vn đng n gii tham gia thc hin các mc tiêu chính tr ca h. Nhng t chc nhm vào n gii đ h tr cng sn Vit Nam liên tc được đi tên cho phù hp vi thi thế. Năm 1976, tên ca t chc duy nht dành cho n gii được phép hot đng Vit Nam là Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam

Chng có bao nhiêu người đ ý đếnNgày thành lp Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam, thế ri cách nay 11 năm, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam nht trí chn 20/10 hàng năm là Ngày Ph n Vit Nam.

Nhìn mt cách tng quát, vic biếnNgày thành lp Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam thành Ngày Ph n Vit Namhết sc thông minh. Nh vy mà 20/10 hàng năm rn ràng du Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam vn thế, vn vt v, vô dng và vô nghĩa vi n gii Vit Nam !

Cách nay vài ngày, nhân dp 20/10, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam đã t chc gp mtđi din các thế h ph n, ông Phm Minh Chính, Th tướng Vit Nam đã thay mt nhng h thng nàybày ts tri ânph n Vit Nam.

Theo ông Chính, còn nhiu vic phi làm đ mang li cuc sng tt đp hơn cho ph n, đ ph n có cơ hi, điu kin đóng góp cho xã hi, cho đt nước và dt khoát không đ ai b b li phía sau. Th tướng Vit Namcũng đã yêu cu các b, ngành liên quan rà soát li toàn b chính sách đi vi ph n, tr em đ có nhng chính sách phù hp hơn. To điu kin đ Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam tiếp tc phát trin vng mnh, toàn din (1).

Nếu ch đc tường thut v nhng phát biu ca Th tướng Vit Nam và đáp t ca Ch tch Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam v cuc gp mt va đ cp, ai cũng thy h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam hết lòng, hết sc vì s bình đng, phát trin ca ph n !

Không may là đt dch Covid-19 th tư va trm trng và va xy ra nên thân phn ph n trong sinh hot xã hi thế nào, vai trò ca Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam ra sao ai cũng đã thy, đã biết t tường.

Thành ra vic bà Hà Th Nga, Ch tch Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam, ch nhân danh hi viênnói riêng, ph n và nhân dân c nước nóichung bày t sxúc đng và khng đnh là thêm vng lòng tin khi các đng chí lãnh đo đng, nhà nước, cá nhân th tướng đã có mt, đng viên và h tr người dân tâm dch trong nhng ngày khó khăn nht, bt k sm ti, nng mưa, th hin hình nh mt chính ph phc v nhân dân, ly nhân dân làm trung tâm trong mi hành đng,tr thành l bch và tàn nhn.

Cũng là ph n, thm chí được xem như đi din cho n gii Vit Nam nhưng rõ ràng bà Nga không bn tâm đến nhng người đng gii thành ra bà chng đ đng gì đến nhng chuyn đau lòng va mi xy ra và thiên h vn đang oán thán

Nhiu ph n va sinh n hay đang "bng mang, d cha" vn b ngược đãi đ kiu khi mun thoát ra khi dch, không ít người lâm bn trên đường di tn, có người sy thai như mt ph n Đng Tháp đi làm thuê Long An, ngày 30/9/2021 quay v nhà song b đng hương chn li dù đau bng d di, máu chy đm đìa. Khi được chuyn đến mt trung tâm y tế trên đa bàn Long An thì thai nhi đã chết trong bng m (2) !

Ging như bà Nga, ngoài chuyn bày t s xúc đng, biết ơn đng, nhà nước, chính ph, Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam ngm tăm khi quyn bt kh xâm phm thân th ca nhiu người đng gii b xâm hi đ kiu trong đi dch như trường hp bà Hoàng Th Hng ng ti xã Din K, huyn Din Châu tnh Ngh An (3), trường hp bà Hoàng Phương Lan ng phường Vĩnh Phú, thành ph Thun An, tnh Bình Dương (4).

phunu2

Nhóm nhân viên y tế giúp sản phụ người Gia Lai sinh con tại lề đường khi đang trên đường về quê tránh dịch.

Va có nhng chuyn liên quan đến s phn thê thm ca ph n Vit Nam, không ch làm rúng đng dư lun trong nước mà còn khiến thiên h nhiu quc gia bàng hoàng như chuyn HXuân Siu-ng xã Cư A Mung, huyn Ea HLeo, tnh Đk Lk - chết Saudi Arabia. Cho dù có đy đ bng chng bé gái v thành niên này là nn nhân ca buôn người, đi tượng t chc buôn người là mt doanh nghip Thanh Hóa (5) nhưng Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam cũng không xem đó là chuyn ca mình !

***

H thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam có lý do đ tri ân n gii và ca ngi Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam vì t chc này stiếp tc xây dng, thc hin kế hoch trin khai thiết thc, có hiu qu Ngh quyết Đi hi 13 ca Đảng cộng sản Việt Nam và các ch th, ngh quyết, kết lun ca Ban chấp hành trung ương Đng, B Chính tr, Ban Bí thư,Vn đng ph n tham gia tích cc, thành côngcácphong trào va phòng, chng dch tt, va khôi phc và phát trin kinh tế - xã hi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Vit Nam có lý do đ xúc đng, vng lòng tin vào đng, nhà nước, chính ph nhưng còn ph n Vit Nam tt c các gii thì sao ? Chng l hoa, quà, nhng li chúc tng trong mi ngày 20/10 là đ đ hài lòng và không cn phi suy nghĩ nhiu hơn ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 21/10/2021

Chú thích :

(1) https://nguoidothi.net.vn/thu-tuong-con-nhieu-viec-phai-lam-de-chi-em-phu-nu-co-cuoc-song-tot-dep-hon-31813.html

(2) https://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-duoc-thong-chot-san-phu-o-long-an-bi-luu-thai-tren-duong-ve-que/20211003085706166.htm

(3) https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/qua-trinh-chong-doi-cach-ly-tap-trung-cua-f1-o-nghe-an-dan-toi-viec-bi-khoi-to-770322.html

(4) https://www.phunuonline.com.vn/cong-an-canh-sat-co-dong-pha-cua-cuong-che-nguoi-dan-di-test-covid-19-a1447017.html

(5) https://www.voatiengviet.com/a/thieu-nu-nguoi-viet-17-tuoi-chet-sau-hai-nam-lao-dong-o-a-rap-xe-ut/6254569.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 88 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)