Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

16/11/2021

Y tế, sức khỏe dân chúng, trăm voi vẫn... không có nước xáo

Trân Văn

Ngay c bác sĩ, điu dưỡng cũng va đi làm, va bán hàng online, làm shipper, ra ch bán rau là chuyn đang xy ra Bnh vin Tu Tĩnh. Mt bnh vin không trên núi cao hay trong rng sâu. Bnh vin này ta lc qun Hà Đông, thành ph Hà Ni, thuc Hc vin Y Dược hc c truyn Vit Nam cơ s y tế trc thuc B Y tế.

yte1

Mt áp phích tuyên truyn cuc chiến chng đi dch Covid-19 Vit Nam. (nh chp màn hình Tui Tr Online)

Lý do nhân viên y tế Bnh vin Tu Tĩnh phibán hàng online, làm shipper, ra ch bán rau là vì nhiu tháng nay h ch được nhn 50% lương. 50% còn li Bnh vin Tu Tĩnh xin kht nhân viên ca mình bi dch Covid-19 khiến bnh vin không có bnh nhân, không thu được tin (1).

Hà Ni là nơi vài tháng gn đây nhng viên chc đng đu h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam liên tcvinh danh, bày t s tri ân c các nhân viên y tế ln thân nhân ca h, đng thi luôn ming nhn mnh đã...thu hiu v s hy sinh, mt mát ca nhng người trên tuyến đu chng dchvà xin chia s (2).

***

Cách nay ch mi mt tun, khi tham gia tho lun v tình hình kinh tế - xã hi ti đt hai ca K hp th hai Quc hi khóa 15, bà Phm Khánh Phong Lan mt đi biu ca dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh ti Quc hi khóa 15 - đã lp li điu mà nhiu người tng nhn đnh : Hu qu thê thm ca đt dch Covid-19 th tư ti Vit Nam là do đu tư cho y tế cơ s chưa tha đáng. Y tế - nn tng bo đm sc khe toàn dân thiếu đ th, k c nhân lc. Chính sách thì chp vá (3) !

Có l do không th ph nhn trách nhim khi h thng chính tr, h thng công quyn chưa bao gi xem sc khe dân chúng là nghĩa v ca mình nên buông b lĩnh vc y tế, khiến hu qu ca đt dch th tư hết sc trm trng, thành ra ông Phm Minh Chính - y viên B Chính tr kiêm Th tướng đành th th :Chúng ta có th mua nhanh trang thiết b nhưng đào to nhân lcnhư đào to bác sĩ ít nht phi sáu năm. Tôi lo nht là đào to ngun nhân lc ngành y. Thi gian ti phi tp trung đào to nhân lc (4).

***

Bác sĩ, điu dưỡng Bnh vin Tu Tĩnh dường như không phinhân lc ngành y nên ông Chính và đng ca ông, chính ph ca ông không cnlo, không cntp trung ? So s kin Bnh vin Tu Tĩnh vi tuyên b tun trước ca ông Chính, có th thysp ti là tương lai không xác đnh, không phi là ngay lp tc, không philúc này !

Ngay vào thi đim này, chng phi ch có Bnh vin Tu Tĩnh ! Tun trước, Giám đc S Y tế Thành phố Hồ Chí Minh va mi cnh báo vi các đi biu ca Hi đng nhân dân thành ph này rng :Dù đt dch Covid-19 th tư cho thy, vai trò y tế cơ s rt quan trng nhưng nhân viên y tế cơ s đang lũ lượt b vic vì công vic cc nhc, nguy him mà lương thp, không đ sng, bt k t l nhân viên y tế cơ s ca Thành phố Hồ Chí Minh trên 10.000 dân ch chng 1/3 (2,31/10.000) so vi mc trung bình ca toàn quc (6,06/10.000) (5).

Ti Vit Nam, cơ s y tế thiếu, xếp vài bnh nhân vào chung mt giường vn không đ ch nên người bnh phi nm dưới gm giường, ngoài hành lang, trên cu thang dược phm, thiết b cũng thiếu do không đ sng, nhân viên y tế, k c bác sĩ nhiu khu vc rng ln thi nhau b vic (6), song nhiu sinh viên nhng ngành liên quan ti lĩnh vc y tế tt nghip không tìm được vic làm, thm chí tình nguyn xin làm không lương cũng khó vn đã là vn nn phi tính bng thp niên.

Năm tháng sau khi đt dch Covid-19 th tư bùng phát, báo đin t ca Đng cộng sản Việt Nam gii thiu mt bài ca bà Nguyn Th Hường Ging viên Hc vin Hành chính Quc gia, người tng thc hin chuyên đ nghiên cu"Qun lý nhà nước v y tế" – đ cp đến chính sách y tế. Ging như nhiu người thuc nhiu gii khác nhau tng khuyến cáo, qua cơ quan ngôn lun ca đng cộng sản Việt Nam, bà Hường cũng thyphát trin lĩnh vc y tế chính là đ đem li s n đnh v phát trin kinh tế, xã hi ca mi quc gia nhưng...

Theo bà Hường,s đãi ng mà các nhân viên y tế nhn được, nhìn chung chưa tương xng vi tm quan trng ca ngành và s đóng góp ca h. Ngay c ti bnh vin hng 1, nếu trc 24/24 gi mc ph cp chlà 115.000 đng mica. Nếu trc 12/24 gi, mc ph cp chlà 57.500 đng. Trc 24/24 gi ti Khoa Hi sc cp cu, khu vc Chăm sóc đc bit ph cpcũng ch 172.500 đngmi ca. Ph cp khi trc ticác trm y tế, bnh xá quân dân ycòn t hơn 65.000 đngmi ca trc.

Bà Hường nhn mnh :Nhng bt cp liên quan đến s lượng, cơ cu nhân lc ca ngành y tế, chính sách đi vi nhân viên y tế ch bc l rõ néthơn trong đi dch Covid-19. Dù viênchc qun lý các cp và ngành y tế đã có thêm mt s chính sách h tr khn cp nhưng đó không phi là gii pháp mang tính n đnh và bn vng. Cũng vì vy bà Hường cho rng :Khoan hãy lên án nhngnhân viên y tế b vic, b ngh, đc bit là trong đt dch Covid-19 ! Hãy nhìn li xem h đã được nhn nhng ưu đãi gì khi gn bó vi ngh (7).

***

Hơn 200.000 người Vit thit mng, năm, by chc triu người khn cùng vì các hot đng kinh tế, xã hi tê lit trong đt dch Covid-19 rõ ràng là chưa đ đ gii lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cm thy cn phi điu chnh ngay lp tc c chính sách, ln đu tư cho lĩnh vc y tế.

Sau khi dc tin cho công an mua sm các trang b, thiết b chng bo đng, ni lon, sau nhng Trung đoàn K binh, Trung đoàn Không quân ca công an nhân dân, thay vì điu chnh vic phân b công qu cho nhng lĩnh vc liên quan đến phúc li công cng như y tế, giáo dc... nhm to lp nn tng đ có th tht s đt đến "quc thái, dân an",đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph tatiếp tc rót tin đ B Công an thành lpLc lượng An ninh trên không(8) !

Không có lc lượng công an nhân dânvng mnh, trung thành, làm sao duy trì được nhng yếu t có tính đc thù như cácBan Bo v sc khe t trung ương đến đa phương đ chăm sóc nhng công bc đang đm nhim trng trách dn dt dân ta thc thikinh tế th trường theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa. S hn chế v năng lc, phương tin ca h thng y tế quc gia trong chăm sóc, bo v sc khe công bc không đáng lo bi xut công qu đưa các công bc ra ngoi quc khám bnh, cha bnh là điu đương nhiên !

Thế còn dân ta ? Đng ta không lo ! Ch cn công an nhân dân tiếp tcvng mnh, trung thành thì trước sao, sau vy, dân ta đương nhiên chp nhnPhòng cháy chữa cháy – phi chết c chết ! Trong bài viết đã dn, bà Hường k :Ngch bác sĩ chính, lương bc 8/8, làm victi mt bnh vin ln ca thành ph Hà Ni, tng đm nhim v trí lãnh đo khoa chuyên môn nhưng khi v hưu cũng ch được nhn s tin 8,3 triu đng/tháng – thua xa lương hưu ca mt sĩ quan công an cp tá, chc v làng nhàng.

Gii khoác blouse trng mà còn cúi đu, cn răng chp nhn đ th phi lý t lúc bt đu cho đến khi kết thúc s nghip khám bnh, cha bnh, cu người, không dám hé môi thì k gì đến nhng người c đicôi cút làm ăn, toan lo nghèo khó ! Ch có th nga mt lên tri mà than, đúng là Đng ta vĩ đi tht !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 16/11/2021

Chú thích

(1) https://laodong.vn/xa-hoi/benh-vien-no-luong-bac-si-phai-ban-rau-ship-hang-974205.ldo

(2) https://www.qdnd.vn/tren-tuyen-dau-chong-dich/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-dang-nha-nuoc-va-nhan-dan-danh-gia-cao-doi-ngu-y-bac-si-nhan-vien-y-te-674607

(3) https://tuoitre.vn/dai-bieu-hi-sinh-mat-mat-trong-dich-la-cai-gia-do-chua-dau-tu-y-te-co-so-thoa-dang-2021110810313216.htm

(4) https://www.youtube.com/watch?v=LyssveUYnCI&ab_channel=VTCNow

(5) https://plo.vn/suc-khoe/tphcm-nhieu-nhan-vien-y-te-phuong-xa-thi-tran-nghi-viec-1027140.html

(6) https://nhandan.vn/tieu-diem/bao-dong-tinh-trang-bac-si-bo-viec-tai-cac-tinh-dong-bang-song-cuu-long-ky-1-326225

(7) https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/dai-dich-covid-19-va-chinh-sach-doi-voi-nhan-vien-y-te-590579.html

(8) http://daidoanket.vn/bo-cong-an-thanh-lap-luc-luong-an-ninh-tren-khong-5672509.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 64 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)