Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/11/2021

Không xúc động trong lễ tưởng niệm nạn nhân Covid tại Việt Nam

Nguyễn Minh

Vì sao tôi không thấy mảy may xúc động trong lễ tưởng niệm nạn nhân Covid tại Việt Nam ?

Chiếc lư hương ln bng đá đt gia qung trường. Mt vòng tròn người đ già tr gái trai, nhiu màu da và các v tu sĩ các tôn giáo đng chung quanh. Người già yếu, tr em, người khuyết tt thì ngi trên nhng chiếc ghế xếp. Trên cao, có mt màn hình Led nn trng đen vi hình nh mt ngn nến cháy bp bùng và dòng ch gin d "Tưởng nim đng bào qua đi vì đi dch Covid-19, ngày 19/11/2021".

tuongniem1

Thả hoa đăng tưởng niệm những người đã mất do Covid-19 ở Việt Nam hôm 19/11/2021 - Báo Nhân Dân

Lễ tưởng niệm

Trên đó chy chm chm các con s cho biết đã có bao nhiêu người dân Vit Nam (và c du khách nước ngoài) mt đi cuc sng vì đi dch, bao nhiêu tr em m côi, bao nhiêu gia đình mt c cha ln m, ông ln bà, bao nhiêu bác sĩ, điu dưỡng, chiến sĩ công an, b đi, dân phòng, t v, cán b dân ph đã hy sinh trong khi làm nhim v cu cha người bnh và nhng hình nh đau thương không th quên đã xy ra ti Vit Nam trong my tháng qua.

Khi người MC ca bui l thông báo đã đến gi làm l, đng lot tiếng chuông ca các cơ s tôn giáo-chùa, nhà th, thánh tht, hi thánh- vang lên u trm trong màn đêm. Hàng trăm đa tr đ mi la tui-nhng đa con đã m côi cha m vì đi dch bước lên, đt di nh cha m mình dưới chân lư hương ri thp lên mt cây nhang. Có đa t bước lên, có nhng đa anh ch dt theo em, có nhng đa còn quá bé, được ông, bà, cô, dì… bng lên mi cm được cây nhang cho cha m. Có nhng đa lũn cũn ngơ ngác nhìn chung quanh, vn chưa hiu gì c.

Sau nhng đa tr m côi là nhng gia đình khác. Có nhng gia đình đã mt đến năm sáu người trong đi dch, có nhng gia đình toàn b cha m, con cái cùng dt nhau v thế gii bên kia. Có nhng bác sĩ, điu dưỡng vn bn rn trong bnh vin, không th đến được bui l đ tưởng nim người thân ca mình. Đám đông vòng trong vòng ngoài : bn bè, đng nghip, hàng xóm, đi tác, khách hàng, bnh nhân tng được cha khi và vô vàn nhng người xa l.

Không phân bit lãnh đo, quan chc, cán b các cp ca chính quyn vi người dân thường. Tt c đu ging nhau trong s thành kính và nim bi thương hoài nim v nhng người đã ngã xung trong cuc chiến vi bnh dch.

Có nhng ngn nến đt trong chiếc hp thy tinh nh cháy dưới chân lư hương. Sau khi nến cháy hết, nhng công nhân v sinh ca thành ph s dn riêng các chân đế thy tinh đ mang đi tái chế.

Khi đêm vào khuya, dòng người thp hương đã vãn, chiếc lư hương được di đến đt c đnh ti mt đa đim trang trng trên qung trường thành ph. Có mt tm bia không ln không nh bên cnh. T sáng mai, bt k lúc nào, bt k ai cũng có th đến đó đt mt cành hoa, mt tm thip, mt tm di nh hay thp mt cây nhang cho hương hn hơn hai vn đng bào đã ri b cuc sng. Và ngay bên cnh đó, chính là cuc sng sôi đng ca thành ph, vi ánh đèn màu, vi nhng đa tr níu tay cha m tròn xoe mt ngm nhng ct nước đang phun đ hình đ dng, vi hoa luôn n thm, vi nhng cp đôi nép vào nhau chp nh cưới, vi nhng c già ngi trong xe lăn đ con cháu thong th đy đi do, tươi cười và mãn nguyn.

Nhng chng tích đau thương s tn ti vĩnh vin đó đ ghi khc mt khong khc ngn ngi nhưng thm khc trong lch s, và đ nhc nh tt c người dân Vit Nam biết quý trng hơn tng ngm khí tri, biết sng tn cùng hơn cuc sng ca mình thay cho hơn hai vn đng bào đã vĩnh vin lìa nhân thế trong đau đn tt cùng.

tuongniem2

Các đi biu d l tưởng nim đng bào đã chết vì Covid-19 trong bui l hôm 19/11/2021 Hà Ni. Hình : Hà Ni Mi

Thực tế là…

Xin li quý v vì tôi phi s dng mt th pháp cũ rích đ hình dung mt l tưởng nim trang nghiêm và sâu sc cho nhng đng bào đã là nn nhân Covid. Trên kia là bui l tưởng nim mà tôi hình dung ra và mong ước nó din ra như thế.

Vì thc tế hoàn toàn khác.

Bui l tưởng nim din ra trong khuôn viên hi trường Thng Nht (Dinh Đc Lp cũ-Thành phố Hồ Chí Minh) hôm 19/11 ging y chang hi ngh tng kết cui năm ca mt ngành nào đó.

Phn chính ca nó là mt sân khu cao và ln, có nhng cm đèn led chế theo hình nhng đám mây xanh hai bên rt tượng trưng mt cách l liu và thiếu tinh tế. Dòng ch thì phân bit rõ : người dân thì t vong, còn cán b chiến sĩ thì hy sinh. Ti sao không dùng mt t chung là "qua đi" cho tt c ? Sao phi phân bit ngay c cái chết ?

Theo thông l, phn khai mc phi do v quan chc cp cao nht đc din văn.

Đây là mt phn trong din văn khai mc ca Bí thư Trung ương Đng, Ch tch y ban Mt trn T quc Vit Nam, ông Đ Văn Chiến :

"Toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta, trc tiếp là đng b, chính quyn, Mt trn T quc, lc lượng vũ trang, nhân dân Thành ph H Chí Minh và các tnh, thành ph trong vùng dch đã "chiến đu kiên cường", làm hết sc mình chăm lo, bo v sc khe ca nhân dân.

Nhưng do dch bnh chưa có tin l, lây lan nhanh, cc k nguy him, đã có hơn mt triu người nhim Covid-19, dch bnh đã cướp đi sinh mng ca hơn 23.000 đng bào, đng chí thân yêu ca chúng ta".

Mt đon khác :

"Chúng ta tin tưởng sâu sc rng, vi s n lc cao đ ca các cp, các ngành, ca c h thng chính tr, dưới s lãnh đo ca Đng ; phát huy sc mnh đi đoàn kết toàn dân tc, quân và dân c nước s biến đau thương thành hành đng, chung sc, đng lòng, khc phc mi khó khăn, tr ngi, va thích ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch bnh, va n lc khôi phc, phát trin kinh tế - xã hi và gii quyết hu qu nng n ca dch bnh".

Nhng câu ch quen thuc vi người dân Vit Nam như cơm ba. Nó hoàn toàn có th đt vào bt c bài phát biu nào khác ca bt c ai, trong bt c bi cnh nào, k c hi ngh tng kết các ngành cũng đu va vn và thích hp.

Bi vì nó là sáo ng đã được dùng đi dùng li mòn nhn nên không còn cm nhn được bt k thông tin hay cm xúc nào trong đó. Và tht khéo léo-cái chết ca hơn 23.000 người (tôi cho rng con s thc tế phi cao hơn không ít) được đ li hoàn toàn cho đi dch. Không có t nào v nguyên nhân li lm, sơ sót, quan liêu, thiếu trách nhim, tm nhìn ngn ca chính quyn, mc dù chính Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đã tng phi tha nhn li và xin nhân dân lượng th.

Sau bài phát biu khai mc long trng, người lên thp hương tưởng nim được sp xếp theo trt t quan trường nghiêm ngt. Đu tiên dĩ nhiên là các quan chc to nht thuc Trung ương, tiếp theo là các v quan nh hơn thuc Thành phố Hồ Chí Minh, ri tun t xung đến các ngành, các s, các t chc hi, mãi mi đến các chc sc tôn giáo.

Có đi din 50 gia đình nn nhân đó nhưng tôi không thy h được mi ra thp nhng nén hương đu tiên. Tt c sp xếp đu cho thy v trí trng yếu, trung tâm ca bui l chính là các v quan chc kia ch không phi là h.

tuongniem3

Y viên B Chính tr, Thường trc Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nim nhng người đã mt vì Covid-19 nhân l tưởng nim hôm 19/11/2021. Hình : Đảng cộng sản Vit Nam

Lộn xộn và hình thức

Khi thp hương, l ra nên xếp hàng mt đi lên và đi xung đu t cánh gà thì do không có hướng dn nên tt c mi người mnh ai ny đi hết sc ln xn láo nháo như cái ch. Tt c li đu quay lưng vào đám đông dưới đ thp nhang và cúi xung vái nên nét mt thành kính ca h cũng không ai trông thy.

Và th tc ch đến thế là hết. Cho nên khi đám đông phía trên sân khu chen chúc thp hương thì phía dưới, mnh ai ny cm đin thoi chăm chú, chc là va post nh d l và đang đc comments (bình lun) trên Facebook.

Khi đám đông tan đi, ch còn chiếc lư hương trơ tri trên sân khu trông rt lc lõng. Lúc đó thy có nhng người dân thường ăn mc gin d cm nhang tiến lên và chp tay khn rt lâu.

Không th không công nhn s tn kém v hình thc mà Ban t chc bui l đã dành cho bui l. 1.000 người được chn đ mi đến d trong hi trường Thng Nht toàn b mc y phc đen. Toàn b bàn ghế được bc vi màu đen, nhưng nó ch dùng mt ln ri b nên rt lãng phí không cn thiết. Mi người được phát mt đài sen bng giy bên trong có thp nến. H cm đài nến đó đ d l. L ra đó cũng có th là mt khung cnh đáng nh, nhưng vì lý do an ninh và phc v ghi hình nên nhng ngn đèn trong khuôn viên hi trường Thng Nht vn cháy sáng, do đó không th làm ni bt khung cnh bi thương c ngàn ngn nến đ rung rinh trong màn đêm. Có th ch dùng đúng mt t đ din t : fail ! (Tht bi !)

Cui cùng, hàng chc ngàn đài sen bng giy bìa mang theo nhng ngn nến được th ra sông. Tht lung linh, tht đp, tht gi cm xúc, nhưng tôi không tìm được dòng thông tin nào trên tt c các báo Vit Nam cho biết chúng có được thu li hay không. Các dòng kênh và sông Thành phố Hồ Chí Minh, h Hà Ni đu đã ô nhim nghiêm trng t vài chc năm nay do người thân x rác xung. Rt hy vng rng bui l tưởng nim không góp phn tăng thêm ô nhim.

Và, vì tt c nhng điu k trên, xin hương hn ca nhng đng bào đã mt tha th cho, nhưng tôi phi nói tht rng bui l tưởng nim hoàn toàn ging như mt bui trình din-trình din s thương cm và thành tích chng dch. Tôi không nhn ra được tình cm chân tht nào trong đó c, và vì thế, nó không gây ra được s xúc đng nào trong tim tôi, tr vài hình nh cui cùng khi vài người dân nán li sau chót đ thp cho được mt que hương.

Nguyễn Minh

Nguồn : RFA, 22/11/2021

Tham kho :

https://suckhoedoisong.vn/ca-nuoc-tat-den-thap-nen-tuong-nho-hon-23000-dong-bao-mat-vi-covid-19-169211119165210937.htm

https://vnexpress.net/nguoi-dan-tha-hoa-dang-tuong-nho-nan-nhan-covid-19-4390416.html

https://nld.com.vn/thoi-su/emagazine-nhung-diem-nhan-trong-le-tuong-niem-cac-nan-nhan-covid-19-20211119135553026.htm

http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Phat-bieu-cua-Chu-tich-Uy-ban-Trung-uong-MTTQVN-tai-Le-tuong-niem-dong-bao-can-bo-chien-si-hy-sinh-trong-dai-dich-Covid19/453505.vgp

https://tuoitre.vn/bi-thu-nguyen-van-nen-mong-nguoi-dan-luong-thu-cho-nhung-lung-tung-cua-tp-hcm-20210725223248279.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Minh
Read 52 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)