Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/11/2021

Bò dát vàng nhìn từ góc độ biến đổi khí hậu

Nguyễn Hùng

V B trưởng công an Tô Lâm, mt trong nhng nhân vt quyn lc nht Vit Nam, được bón món bò dát vàng ti London đã kéo theo c trăm ngàn li bình lun trên cõi mng ; tuy nhiên chưa my ai đ ý ti góc đ biến đi khí hu ca món tht bò, k c khi nó chưa được dát vàng.

datvang1

Biu tình trong nhng ngày có hi ngh COP26 ti Glasgow, Scotland, 7 tháng 11.

Trước khi ăn bò dát vàng London, ông Tô Lâmtháp tùng Th tướng Phm Minh Chính ti d Hi ngh thượng đnh v biến đi khí hu ln th 26, còn gi là COP26, Scotland mà ti đó ông Chính được báo Tui Tr dn li nói biến đi khí hu đang tr thành thách thc ln nht đi vi nhân loi, thm chí đe do s tn vong ca nhiu quc gia và cng đng dân cư.

Cũng theo Tui Tr, ông Chính ngh vic ng phó vi biến đi khí hu, phc hi t nhiên phi tr thành ưu tiên cao nht trong mi quyết sách phát trin, là tiêu chun đo đc cao nht ca mi cp, mi ngành, mi doanh nghip và người dân".

Nhưng ông Chính và đoàn tu tùng đã ti Scotland bng máy bay, phương tin giao thông gây ô nhim bc nht trên thế gii. Nếu h bay hng thương gia, h thm chí đã gây ô nhim gp bn ln so vi đi vé thường,theo phân tích ca BBC.

Ngày ông th tướng Vit Nam ti Scotland cũng là ngàynhóm đi b xuyên Anh ti COP26, mà tôi là mt thành viên, t chc cuc đi b trên phm vi toàn cu mt phn đ người ta ý thc được rng đi li bng các phương tin cơ gii và vn ti chiếm ti 25% lượng CO2 thi ra trên toàn cu mi năm.

K c khi các quan chc cao cp nói rng h không th đi phương tin khác vì lý do công vic, Covid đã chng minh rng làm vic t xa là hoàn toàn có th, nếu không phi là vi các chính tr gia cao cp thì cũng là vi phn ln đoàn tu tùng ca h. Nếu tôi có th đi b 650 km trong 26 ngày t London ti COP26 Glasgow thì chuyn các quan chc Vit Nam b ra chng10 ngày đ đi tàu t Hà Ni ti London không có gì ghê gm. Nó cũng cho thy h thc s hành đng vì môi trường thay vì nói là chính.

Ngoài chuyn chn đường hàng không, vn đóng góp c thy 5% lượng khí gây m nóng toàn cu mi năm, B trưởng Tô Lâm cũng li chn món tht bò, loi tht đóng góp nhiu nht vào biến đi khí hu.

Hi đu tháng 10/2021, tp chí Economist ca Anh có bài viết vi tít "Coi bò như than s gim đáng k khí thi nhà kính".

Economist m đu bài vi đ ho v chuyn tht bò gây ra lượng khí nhà kính gp 31 ln so vi đu ph còn nhit đin than gây ô nhim gp 24 ln so vi thủy đin.

ra khí me-tan, mt trong các loi khí to ra chiếc lng nht nhit trên trái đt. Bò cũng cn ti nhng đng c rng mà nhiu khi người ta phá rng đ to ra. Tp chí Economist dn s liu cho thy tht bò gây ra nhiu khí gây hiu ng nhà kính gp by ln so vi tht ln và nói : iu này khiến tht bò là yếu tt đt biến hơn nhiu trong s các loi thc ăn trong tương quan vi [s khác bit ca] than so vi các ngun đin khác : đt than ch gây ô nhim thêm 14% so vi du, mt loi nhiên liu ph biến khác".

Hi năm 2019, trangNew York Times cũng nói 1kg bt mì ch gây ra 2,5kg khí nhà kính trong khi 1kg bò kéo theo 70kg khí gây m nóng toàn cu. Trang này dn nghiên cu vi d liu v 171 cây lương thc và 16 loi tht đng vt t hơn 200 nước mà kết lun là Đông Nam Á trong đó có Vit Nam nm trong s ba vùng gây ra lượng khí thi nhà kính ln nht t tht đng vt. Hai vùng đng th nht và th hai theo th t là Nam M và Nam Á.

Không phi ch bây gi các nhà hot đng vì môi trường và các chuyên gia mi cnh báo v tác hi ca vic tiêu th tht bò ti biến đi khí hu. Ngay t năm 2014báo Guardian ca Anh cũng đã dn li mt chuyên gia nói rng ăn ít tht đ hơn là cách gim khí các-bon tt hơn là thôi lái xe. Guardian cũng dn li các nhà nghiên cu nói nuôi bò đòi hi đt rng hơn gn 30 ln so vi nuôi ln hay gà, tn nước hơn trên 10 ln và thi ra lượng khí nhà kính ln gp năm ln.

Có nhng nhà hot đng vì biến đi khí hu kêu gi ngưng hn vic tiêu th tht đ nhưng người ta ch yếu mong mi người ý thc hơn v lượng khí nhà kính mà h góp phn to ra qua thói quen tiêu dùng và sinh hot. Các nhà lãnh đo hàng ủy viên B chính tr như ông Tô Lâm đương nhiên nên làm gương cho người dân. Bt ăn tht bò không nhng có kh năng kéo dài tui th ca ông b trưởng mà có khi còn giúp con đường quan l ca ông thêm thênh thang hơn.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 22/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hùng
Read 46 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)