Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/11/2021

Tô Lâm lập ‘đại công’, đảng phạm ‘đại tội’

Trân Văn

B Công an và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam đang giúp ông Tô Lâm ra mt sau scandal "bò dát vàng". Tuy tiếp tc gi im lng, không gii thích, không xin li cho dù rõ ràng scandal "bò dát vàngbôi tro, trát tru vào th din ca c h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam ln ngành công an song y viên B Chính tr, Đi tướng B trưởng Công an Tô Lâm không do d lp ngôn, lp thuyết.

tolam1

C nhìn thái đ, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn đi vi scandal "bò dát vàng" do ông Tô Lâm to ra s thy n lc "t chnh đn" ca Đảng cộng sản Việt Nam là tht hay gi.

Ti Hi nghi quán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đng trong ngành công an, ông Tô Lâm đ cp và đ cao "an ninh con người" - trng thái người dân được sng n đnh, an toàn, không b đe da bi các nguy cơ xâm hi. Bo v an ninh con người là bo đm và thc thi đy đ các quyn con người, quyn cơ bn ca công dân được quy đnh trong Hiến pháp2013, bo đm mi người được sng m no, t do, hnh phúc trong mt môi trường xã hi trt t, k cương, an ninh, an toàn, lành mnh.

K viết bài này không mun lm bàn đúng sai v nhng gì ông Tô Lâm đ cp và đ cao, ch đ ngh quí v t đi chiếu đnh nghĩa, đnh tính v"an ninh con người" ca ông Tô Lâm vi thc trang kinh tế - xã hi Vit Nam đ chính quí v xác đnh h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam có bn tâm v "an ninh con người", có tôn trng..."an ninh con người" hay không và Công an nhân dân Vit Nam bo v hay hy dit"an ninh con người" ?

***

Có l không ngoa nếu bo rng ông Tô Lâm và ngành công an đangxài "an ninh con người" đ trang đim li cho nhân vt lãnh đo ngành này. C đc k nhng gì B Công an và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam tường thut vHi nghiquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngtrong ngành công an, t nhiên s thy, chng riêng"an ninh con người" mà ngay cquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngđu ch là c đ tô v li din mo ca ông Tô Lâm.

Theo đó, thi gian va qua, đc bit là trong đt dch Covid-19 th tư, ông Tô Lâm và ngành công an đã lp đượcđi công. Tuy nhiên vic k công theo cách như thế rt đáng ngm nghĩ, bi"công" ca ông Tô Lâm và ngành công an"ln" chng nào thì "ti" ca đng nói riêng và "ti" ca h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương"to" chng đó ! Quán trit Ngh quyết 13 ca đng trong ngành công an hóa ra là mt kiu lun ti t đng đến h thng chính tr, h thng công quyn.

Chc chn đng đã phm phi nhng sai lm rt ln v ch trương, chính sách và hiu qu hot đng trong qun tr - điu hành ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam rt kém, không như thế thì làm saocác thế lc thù đch, phn đngcó th làm người dân lo s, khiến h phn ut, toan biu tình, bo lon trên quy mô ln, thm chí tán thành "ba sch" (đt sch, phá sch, giết sch) ti các khu cách ly min Nam ?

Trong bi cnh như vy, chng l các viên chc lãnh đo đng, lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cùng ngây ngc đến mc không biết làm gì, ch có lãnh đo B Công an quán trit, ch đo toàn lc lượng trin khai đng b các phương tin, bin pháp đ ngăn chn, đy lùi các nguy cơ, thách thc đe da an ninh quc gia, an ninh con người ? Ch có B trưởng Công an Tô Lâm, Đng y Công an Trung ươngch đo toàn lc lượng chuyn sangtrng thái chiến đu cao nht ?

Thi gian va qua, l nào toàn b h thng chính tr, h thng công quyn cùng đui, què, câm, điếc thnh ra ch có mt mìnhB trưởng Công an tích cc huy đng ngun kinh phí xã hi hóa, ch đo công an các tnh Đin Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bng, Thanh Hóa, Hòa Bình tham mưu vi Tnh y, y ban nhân dân tnh xây dng Đ án h tr làm nhà cho các h nghèo, khó khăn v nhà , xây dng nhà bán trú cho hc sinh ti các huyn khó khăn ca các tnh.

Nh thếgii quyết, bo đm an ninh quc gia, an ninh con người t gc r ca vn đ, đó là gii quyết đói nghèo ca người dân, bo đm an sinh xã hi đ ngăn các thế lc thù đch, phn đng li dng đa bàn trng đim, chiến lược hòng gây chia r khi đi đoàn kết toàn dân tc, kích đng ly khai, t tr. L ra công an không nên t chcHi nghiquán trit Ngh quyết Đi hi 13 ca đngtrong ngànhmà nên viết lnh triu tp 17 y viên B Chính tr, 161 nhân vt còn li trong Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 đ quán trit.

C v "an ninh con người" ln chân lý mà toàn b lc lượng công an va mi đúc kết :Nhng tư tưởng, quan đim ch đo ca Đng y Công an Trung ương, B Công an mang đm du n cá nhân, th hin sâu sc tm nhìn, trí tu và tính nhân văn trong tng mnh lnh ch đo ca B trưởng Công an đã truyn cm hng mãnh lit đến toàn th lc lượng Công an, hun đúc ý chí, bn lĩnh, s n lc phn đu cao nht, không qun khó khăn, vt v, hy sinh, tt c vì bình yên cuc sng, vì hnh phúc nhân dân (*).

***

C nhìn thái đ, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn đi vi scandal "bò dát vàng" do ông Tô Lâm to ra s thy n lc "t chnh đn" ca Đảng cộng sản Việt Nam là tht hay gi. Vic ông Tô Lâm vn hết sc t tin, dùng lc lượng bo v, thc thi pháp lut đ bơm, thi vai trò, công trng ca cá nhân ông đi vi h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cho thy, dường như dùng bàn tay st đ duy trì đc quyn, đc li cho đng vn là quan trng nht.

Mun biết nhng viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam xem đo đc, tư cách cán b, đng viên, nim tin ca chúng là nng hay nh c xem thái đ, cách hành x ca h đi vi ông Tô Lâm sau scandal "bò dát vàng". y viên B Chính tr, Đi tướng B trưởng Công an vn "bình an, vô s" đng nghĩa, v nhn thc, gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam xem đo đc, tư cách, nim tin ca công chúng ch là nhng món trang sc r tin ! Khi không cn mang là thng tay vt b !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/11/2021

Chú thích

(*) https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/bao-dam-cao-nhat-an-ninh-con-nguoi-trong-boi-canh-phong-chong-dich-covid-19-i635322/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 66 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)