Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

08/12/2021

Tính mạng công dân, sức khỏe cộng đồng không thể so với công an

Trân Văn

Nhân viên y tế, đc bit là nhân viên y tế ti Thành phố Hồ Chí Minh b ngh vn là vn nn chưa có li gii bt k thc tế va mi cho thy :Hu qu thê thm ca đt dch Covid-19 th tư ti Vit Nam là do đu tư cho y tế chưa tha đáng. Y tế - nn tng bo đm sc khe toàn dân thiếu đ th, k c nhân lc, chính sách thì chp vá (1).

keugoi1

Báo Pháp France24 đăng tin rng chính ph Vit Nam "xin" công chúng đóng góp tin cho qu vc-xin Covid-19, 8/6/2021. Hình minh ha.

Tháng trước, khi công chúng còn đang sôi sùng sc, đòi truy cu trách nhim v hu qu đt dch Covid-19 th tư đi vi sc khe, tính mng công dân, ông Phm Minh Chính - y viên B Chính tr kiêm Th tướng dõng dc bo rng :Tôi lo nht là đào to ngun nhân lc ngành y. Thi gian ti phi tp trung đào to nhân lc (2)...

Tháng này khi dư lun tm lng, chính sách đi vi y tế nói chung và nhân viên y tế nói riêng vn như trước khi ông Chính dõng dc bo rng ông "lo" v "nhân lc ngành y". Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, s nhân viên y tế b vic đã xp x c ngàn - gp đôi năm ngoái. Nhng viên chc hu trách ch biết hi : Ti sao ? Nên làm gì ? (3) ri thôi !

***

Ging như nhiu năm va qua, mt s cơ quan truyn thông tiếp tc đi tìm câu tr li cho thc mc,ti sao nhân viên y tế ngh vic hàng lot (?). Câu tr li không có gì mi : Lương thp, công vic nng nhc. Khi dch bùng phát trên din rng, nhiu vic hơn, nguy him hơn nhưng may mn thì thu nhp mi như cũ, còn không s gim !

Rt nhiu người không th hình dung, nhân viên y tế vi thâm niên khong 15 năm nhưng thu nhp ch dao đng trong khong sáu, by triu đng/tháng. Khi xy ra đi dch, cc hơn song thu nhp gim xung ch còn năm triu/tháng ! Có nhng cp v chng cùng là nhân viên y tế nên không dám có thêm đa con th hai (4) !

Tun này, bên cnh nhng câu chuyn v tình cnh khn kh ca các nhân viên y tế - nhng người không th sng được bng ngh ca h nên b vic, còn có thông tin v thu nhp ca quân nhân năm ti. Cho dù chưa thc hin "ci cách tin lương" nhưng năm ti, thu nhp quân nhân vn không đi (5).

Đi chiếu bng lương mi được gii thiu là không đi đi vi quân nhân trong năm ti, thu nhp ca mt y sĩ vi 15 năm thâm niên ch xp x thu nhp căn bn ca mt thượng sĩ (5,6 triu/tháng) và thua xa lương mt thiếu úy (6,2 triu/tháng) vì ngoài thu nhp căn bn, thiếu úy còn được tr ph cp thâm niên ! Công an cũng y ht như vy (6).

T l nhân viên y tế tính trên 10.000 dân ca Vit Nam vn đã thp hơn mc trung bình ca các quc gia trong nhóm thu nhp thp và trung bình thp (7) và vn nn nhân viên y tế b vic s khiến tính mng công dân, sc khe cng đng tr nên bp bênh hơn. Đt dch Covid-19 th tư chính là ví d minh ha mi nht, rõ nht.

Sau khi lt qua, lt li, ngm nghía mt chút v nhân lc y tế, Quc hi, chính ph đã nín, ch có các viên chc hu trách Thành phố Hồ Chí Minh còn bàn gii pháp bi vn nn nhân viên y tế b vic ti đó trm trng nht. Tuy nhiên Giám đc S Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng ch van v ch không dám chc nhng đ ngh cng c chính sách y tế cơ s s được chp thun !

***

Không th tính được ti Vit Nam có bao nhiêu công an trên 10.000 dân vì đó là bí mt nhà nước nhưng khi công an đông như quân Nguyên, ngoài vic được bo đm vic làm, được đãi ng bng lương và đ th ph cp, được trang b đ th đ bo v đng thì nhân viên y tế nói riêng, nhân lc làm vic trong nhng lĩnh vc mang tính phúc li khác như giáo viên nói chung, rng hơn là dân trí, là tính mng công dân, sc khe cng đng phi được chăng hay chthôi ! Không như vy mi l !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 08/12/2021

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/dai-bieu-hi-sinh-mat-mat-trong-dich-la-cai-gia-do-chua-dau-tu-y-te-co-so-thoa-dang-2021110810313216.htm

(2) https://www.youtube.com/watch?v=LyssveUYnCI&ab_channel=VTCNow

(3) https://thanhnien.vn/tp-hcm-nhan-vien-y-te-thu-nhap-thap-kiet-suc-vi-gan-8-thang-chua-nghi-ngoi-post1409269.html

(4) https://vnexpress.net/vi-sao-nhan-vien-y-te-nghi-viec-hang-loat-4399667.html

(5) https://tienphong.vn/muc-luong-va-phu-cap-cua-si-quan-quan-doi-nam-2022-nhu-the-nao-post1398868.tpo

(6) https://luatlaodong.vn/bang-luong-cua-quan-doi-cong-an-theo-quy-dinh-moi-nhat/

(7) http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-su-kien/viet-nam-van-nam-trong-cac-nuoc-co-so-bac-si-va-dieu-duong-tren-1000-dan-o-muc-c1780-36945.aspx

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 292 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)