Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/03/2022

Phân tích thêm về cuộc chiến Nga – Ukraine và Việt Nam

Trân Văn, Phạm Phú Khải, Paul Kirby

Nga thiếu may mn vì Ukraine không chn ‘chính sách 4 không’

Trân Văn, VOA, 03/03/2022

Thiên h bt đu cm thy ân hn khi tng đ Ukraine loay hoay vi tham vng và s hung hãn ca Nga trong mt thi gian dài.

phantich1

Đi s Đng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trc Vit Nam ti Liên Hip Quc, phát biu trong phiên hp đc bit v Ukraine vào ngày 1/3/2022. Vit Nam b phiếu trng cho ngh quyết lên án cuc xâm lược ca Nga vào Ukraine.

Cui cùng, ông Putin Tng thng Nga cũng đã lên tiếng. Putin đã ngm tăm sau khi ra lnh tn công Ukraine hôm 24/2/2022 đ "t v trước nguy cơ xy ra nhng điu ti t hơn tình trng hin nay đi vi li ích và ch quyn ca nước Nga". Ti cuc hp báo được t chc ngày 2/3/2022 Moscow, Putin ch trích M và các đng minh đã ch đng son kch bn, dùng Ukraine như công c, d Nga tn công Ukraine và Putin không th làm khác cho dù ông ta không h mun xua quân vào Ukraine (1) !

Trong cùng ngày, ti New York, 141 trong s 193 quc gia là thành viên Liên Hip Quc nht trí lên án Nga tn công Ukraine, yêu cu Nga rút khi Ukraine ngay lp tc và vô điu kin. Ch có 5/193 quc gia tán thành hành đng ca Nga (ngoài Nga t bo v mình như l tt nhiên, ng h Nga ch có Belarus, Bc Hàn, Eritrea, Syria). 35/193 quc gia b phiếu trng (không lên án cũng không ng h), trong s này có Vit Nam, xưa nay vn thường song hành vi Trung Quc (2).

Tin mi nht : Nga cho biết s tiếp tc ngi xung vi Ukraine trong ngày 3/3/2022 đ bàn v vic ngưng bn... Chưa biết kết qu thế nào nhưng rõ ràng, chưa bao gi Nga thit hi nng n c trong bang giao quc tế ln kinh tế và ni tr bt n, hn lon như vy.

***

Nếu Ukraine xác lp chính sách quc phòng "ba không" : "Không tham gia liên minh quân s". "Không liên kết vi nước này đ chng nước kia". "Không cho nước ngoài đt căn c quân s hoc s dng lãnh th đ chng li nước khác" và đến năm 2019, long trng b sung thêm mt "không" na vào "Bch thư Quc phòng" (3) : "Không s dng vũ lc hoc đe da s dng vũ lc trong quan h quc tế" như Vit Nam, v thế chính tr ca Ukraine s không như mi người đã thy sut tun va qua.

Không may cho Putin là dân Ukraine thuc loi bt khut. Bi h đã tng đng dy giành ly và cương quyết gi cho bng được quyn la chn nhng cá nhân đi din cho chính h trong các cơ quan dân c, qua đó kim soát các cơ quan công quyn nên mi có Tng thng Volodymyr Zelensky. Nếu Volodymyr Zelensky không như mi người đã biết và đang thy, chc chn dân Ukraine đã không chn đ đt ông vào v trí Tng thng và không cùng ông đi đu vi Nga đ bo v quyn t quyết ca Ukraine.

Xưa cũng thế và gi cũng vy, thiên h ch dành thin cm cho nhng người dám sng và chết vì nhng giá tr mà nhân loi cùng cho là cao đp. Bi dân Ukraine sn sàng vt b tt c đ bo v t th din ti ch quyn quc gia ca h, bo v phm giá ca nhng người được gi là Ukrainian, cng đng quc tế mi ng h Ukraine và s dng nhiu cách thc khác nhau, trng pht Nga, tiếp sc cho Ukraine. Không phi t nhiên mà cng đng Châu Âu xem Ukraine như đi din cho căn tính, giá tr Châu Âu.

Ti sao dân Ukraine sn sàng đi đu vi Nga, bt k hu qu đ gi quyn quyết đnh vn mnh ca h ? Chc chn do h hiu thế nào là giá tr ca đc lp, t do sau nhiu thế k hết thuc Mông C, đến thuc Ba Lan, Th, Nga...

Dân Ukraine tng thc hin "Cách mng Cam" năm 2004, phế trut Viktor Yanukovych cu Th tướng mun dán tương lai ca Ukraine vào Nga - đc c Tng thng vì gian ln bu c. Dân Ukraine tng tiến hành "phong trào EuroMaidan" (cui 2013 đu 2014), phn đi chính ph thân Nga trì hoãn ký kết tha thun hp tác và thương mi t do vi Liên Hiệp Châu Âu, lt đ chính ph này. Đó cũng là lý do Nga cưỡng chiếm Crimea, khuy đng các cuc bo đng đòi t tr Donetsk và Lugansk thuc khu vc Donbass.

Khi phi làm hàng xóm vi mt quc gia va nuôi tham vng chi phi, dn dt các lân bang, va hết sc hung hãn như Nga, mt dân tc qut cường như dân Ukraine chc chn s không bao gi chp nhn bt c đng nào, chính ph nào đnh ra và đeo đui "chính sách ba không", thm chí to thêm mt "không" ch đ duy trì "s toàn vn ca đc quyn, đc li" cho đng ca mình, chính ph ca mình, ch không phi gi gìn s toàn vn lãnh th, duy trì và phát trin các li ích ca quc gia, dân tc.

Là nguyên th ca mt x s như thế, Tng thng Ukraine phi như đã biết và đang thy. Volodymyr Zelensky không th vt b nhân tâm, dân ý, vn hi nhng người dân Ukraine bày t s âu lo v tương lai quc gia, s phn dân tc, kiu như ông Nguyn Phú Trng tng vn hi đng chí, đng bào hi 2015, lúc h nêu thc mc, rng h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam s làm gì khi Trung Quc càng ngày càng hung hăng trong vic xác lp ch quyn đi vi 80% din tích Bin Đông :Nếu đ xy ra đng đ gì thì tình hình bây gi bt n thế nào, chúng ta có ngi đây mà bàn vic t chc đi hi đng được không(4) ?

***

S kháng c mãnh lit ca Ukraine đi vi tham vng biến x s này thành chư hu ca Nga thêm mt ln na, phn ng d di ca cng đng quc tế đi vi cuc xâm lăng do Nga tiến hành hi cui tháng 2 va qua, giá mà c Putin ln Nga cùng phi tr chc chn s khiến c Tp Cn Bình ln Trung Quc phi cân nhc đến hu qu ca vic tn công, sáp nhp Đài Loan lãnh th mà mc đ cương cường t trên xung dưới dường như chng kém Ukraine vào Trung Quc.

Còn Biển Đông, rng hơn là Vit Nam thì sao ? Có l Tp Cn Bình và Trung Quc không thèm bn tâm vì trước đã có "chính sách ba không", gi có thêm "chính sách bn không" và cam kết t nguyn tuân th nhng chính sách này mt cách nghiêm cn.

Sut tun va qua, rt nhiu người Vit bày t s phn n khi nhiu cơ quan truyn thông chính thc ti Vit Nam và nhiu sĩ quan Quân đi nhân dân Vit Nam ng h Putin, ng h Nga. Lên án s ng h bt k đo lý, bt chp lut pháp quc tế, li ngược dòng chy chung ca thế gii văn minh y là "cung Nga", "cung Putin" dường như chưa tht đúng và đ. C ngm k hơn s thy, ch trích c Ukraine ln Tng thng Zelensky là chuyn phi làm bi nếu không, "ba không", nay là "bn không" t nhiên s lung lay !

Phiếu trng mà Vit Nam va chn hôm 2/3/2022 là tt yếu. Đã có "ba không" ri, "bn không" thì phi như vy ! Không có "không" nào nên Ukraine dt khoát không t b bán đo Crimea, khu vc Donbass. Vi "ba không", ri "bn không", toàn b Hoàng Sa, mt phn Trường Sa đã mt là vô vng. Thm chí, tùy bi cnh, nhc đ nh ly còn tr thành "k thù ca nhân dân". Vì sao ký c v ti ác, dã tâm ca Trung Quc li tr thành th mà không có ch trương thì không được nh, được nhc ?

Thiên h bt đu cm thy ân hn khi tng đ Ukraine loay hoay vi tham vng và s hung hãn ca Nga trong mt thi gian dài. S ân hn đó khiến Ngh vin Châu Âu va đy mnh xem xét tiếp nhn Ukraine làm thành viên. Còn vi "ba không", ri "bn không", thiên h có cơ hi đ ân hn vi dã tâm và s hung hăng mà Trung Quc đã, đang cũng như s còn bày ra vi Vit Nam chăng ? Khi đó là la chn ca riêng Vit Nam, thiên h làm gì có ca !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 03/03/2022

Chú thích

(1) https://www.npr.org/2022/02/02/1077522522/russias-putin-accuses-the-u-s-of-trying-to-drag-him-into-war

(2) https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152

(3) http://tapchiqptd.vn/vi/phong-chong-dbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/sach-trang-quoc-phong-cua-viet-nam-the-hien-ro-ban-chat-hoa-binh-va-tu-ve/15453.html

(4) https://soha.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-neu-dung-do-tren-bien-ta-co-ngoi-day-duoc-khong-20151208144743885.htm

***********************

Trng pht ti đa lên nước Nga ca Putin

Phạm Phú Khải, VOA, 03/03/2022

Putin đã có công làm cho Tây phương và các quc gia yêu chung t do, dân ch đến gn nhau hơn.

phantich2

Putin ti l khai mc Thế Vn Hi Mùa Đông Bc Kinh, 4 tháng Hai.

Trong lúc Vladimir Putin dàn quân bao vây Ukraine (hình v tinh cho thy quân Nga đang tiến gn đến đến th đô Kyiv ca Ukraine t phía Bc, Nam và Đông), thì Putin và chính ph Nga đang b M và thế gii bao vây và trng pht v ngoi giao, và đc bit là kinh tế (tài chánh), mt cách chưa tng thy trước đây. Ngay c cácb môn th thao, như trượt băng quc tế, trượt tuyết, bóng r, đin kinh và mt s môn qun vt ca Nga, thì các vn đng viên và quan chc cũng bcm hay đình ch tham d vào đu tháng 3 va qua.

Vào ngày 25/2, Tng thng M Joe Biden đã cương quyết cam kếttrng pht Nga mt cách mnh m nht, vi tác đng ti đa và lâu dài. M s cùng đng minh 27 quc gia thành viên ca Liên Hip Âu Châu, cũng như Anh, Úc, Canada, New Zealand, Nht Bn, và nhiu quc gia khác, s trng pht nn kinh tế Nga ngay lp tc và trong thi gian ti. Biden cho biết Nhóm 7/G7 và tt c các đng minh M hoàn toàn đng ý v mc đích và phương cách. Liên Minh này s : hn chế kh năng tài chánh và quân s ca Nga ; làm suy gim kh năng cnh tranh ca Nga trong nn kinh tế công ngh cp cao ca thế k 21 ; đánh vào giá tr đng tin Nga ; trng pht các ngân hàng Nga đang nm gi tài sn khong 1 nghìn t đô la ; ct b ngân hàng ln nht ca Nga, nm gi hơn 1/3 tài sn ngân hàng, ra khi h thng tài chính M ; chn thêm bn ngân hàng ln khác ca Nga, có tài sn 250 t M kim ; và s cho tên gii ưu tú Nga và các thành viên gia đình vào danh sách đang b x pht, vì nhng người này được hưởng li t chính sách ca chế đ hin nay ; áp dng các bin pháp gii hn các hot đng ca công ty quc doanh ca Nga tr giá 1,4 ngàn t M kim v.v

Vào ngày 28/2, các quan chc hàng đu ca Liên minh Châu Âukhng đnh s tht cht các bin pháp trng pht đi vi Nga, s dng các lnh cm đ nhm mc tiêu vào đng minh ca Nga là Belarus, và tài tr vũ khí cho Ukraine đ giúp nước này t v trước s xâm lược ca Nga. Nhng công ty ln như BP và Shell, ngân hàng toàn cu HSBC, và công ty cho thuê máy bay ln nht thế gii AerCap, đã gia nhp danh sách các doanh nghip đang tìm cách ri b Nga trong lúc các chế tài ca phương Tây được siết cht lên Moscow. Ngày 1 tháng 3, các thương hiu ln ca M bao gm Apple, Google và Harley-Davidson đã ct gim doanh s bán hàng và tách mình khi Nga vì xâm lược Ukraine.

Ngày 1/3, Reuters cho biết các ngân hàng quc tế bt đu thi hành lnh chế tài Nga. Cùng ngày, Th tướng Scott Morrisoncông b vin tr 75 triu M kim (105 triu Úc kim) cho Ukraine, trong đó 50 triu M kim đ giúp vũ khí/phòng v, và 25 triu M kim cho nhân đo. Morrison cho biết, khong 50 triu M kim vin tr này s thuc loi gây chết người, như tên la, đn dược, h tr người Ukraine trong vic bo v quê hương ca chính h, và Úc s làm điu đó vi s hp tác ca NATO.

Nga đang b cô lp gn như hoàn toàn qua hành đng xâm lược này, ngoi tr mt s nước như Trung Quc, n Đ và UAE.

Xin m ngoc đ nói vài li v v thế l lùng ca n Đ trong quan h quc tế hin nay. Dưới s lãnh đo ca Th tướng Narendra Modi, n Đ tiến gn hơn trong quan h vi M, xa cách hơn trong quan h vi Trung Quc (ngày càng thù nghch hơn), nhưng vn duy trì mi quan h như trước vi Nga. Mt trong nhng cn tr ln trong quan h ca n vi M trước đây là quan h gia M và Pakistan, mt quc gia thù nghch hơn là đng minh ca n Đ. M ng h Pakistan, nhưng gn đây thy không n vì nước này đâm sau lưng mình, dung túng bn khng b, k c Osama bin Ladin. Tuy n Đ vn duy trì s trung lp v Nga liên quan đến Ukraine, xu hướng u dây" này có thgây thit hi cho n trên đường dài.

B bao vây trng pht nng n như thế, phao cu ca Nga hin nay có kh năng là Trung Quc. Trung Quc hưởng li hơn nếu s xung đt hin nay gia Âu Châu và Nga kéo dài. Putin hy vng chuyến viếng thăm và hi ngh vi Tp Cn Bình ti Bc Kinh trong Thế Vn hi Mùa đông s có thêm đng minh. Tuy hai bên có ký kết nhau quan h "không gii hn", thiếu điu như môi h răng lnh, nhưng c th ra sao thì chưa rõ. Nhn đnh v quan đim ca Trung Quc đi vi cuc xâm chiếm Ukraine, Zi Yang trên The Diplomatbin lun rng "Trung Quc s không cùng Nga chng li phương Tây và s xa ri s hung hăng ca Nga đi vi Ukraine", và s cân nhc mt cách tt nht đ li ích hóa ti đa cho Bc Kinh bng cách vn dng tình thế xung đt ca Châu Âu và Nga ti Ukraine.

Nếu phn ln thế gii s dng mi bin pháp trng pht lên Nga mt cách toàn din và h thng, nn kinh tế ca Nga có th b khng hong và tê lit qua thi gian.

Tóm li, Nga tht s không có đng minh nào v mt ngoi giao trong v này, và đang b cô lp mt cách toàn din v kinh tế. n cùng lm là trung lp. Trung Quc cũng ch là con buôn trc li. Bangladesh có làm ăn hp tác vi Nga nhưng cn M nhiu hơn. Bangladesh là nước đã nhn được vin tr vaccine nhiu nht t M, hơn 60 triu liu. Phn ln các quc gia khác còn li trên thế gii không có lý do gì đ ng h Nga. V mt lý, tt c l ra nên lên án mnh m đng thái ca Nga, vì an ninh và quyn li lâu dài. Ch quyn quc gia là tuyt đi, ngoi tr nn dit chng xy ra trong quc gia đó. Nếu ng h cá ln nut được cá bé thì không khác gì t x dây thòng lng vào c mình.

Putin phi tr giá cho hành đng ca mình. Chính Putin, mt mình, đã quyết đnh xâm chiếm Ukraine. S thương vong chết chóc ca thường dân Ukraine, k c tr con, là do ti ác Putin gây ra. Ba chuyên viên, tng gi vai trò quan trng trong chính quyn M trước đây, gm David J. Kramer (Th trưởng Ngoi giao thi George W Bush), John Herbst (cu Đi s ti Ukraine), và William Taylor (cũng là cu Đi s ti Ukraine), đu c võ cho ch trương bt Putin đn ti. Viết trên Foreign Affairs ngày 26/2 rng, ba ôngbin lun rng nếu Putin không b trng pht nghiêm khc, ông ta s không dng li Kyiv.

thc s kim chế Moscow và ngăn chn Moscow tn công các nước Châu Âu khác, Washington và NATO phi thc hin gn như mi bin pháp hin có, không k vic đt giy lên mt đt [tc ngoi tr gi lính đến đó chiến đu]. Điu đó có nghĩa là mnh tay trng pht ngành năng lượng ca Nga và phn còn li ca ngành tài chính. Nó cũng có nghĩa là nhm mc tiêu đến tt c mi người xung quanh Putin, bao gm tt c các quan chc cp cao ca chính ph Nga cũng như các thành viên ca quc hi Nga. Và phương Tây cn áp đt nhng bin pháp vượt ra ngoài các bin pháp trng pht - ví d, ct đt hot đng tuyên truyn ca Moscow và dàn dng các cuc tn công mng nhm vào quân đi Nga.

"Nhng hu qu này có giá tr trong và ca chính chúng ; Putin và chế đ ca ông ta phi tr giá cho nhng thit hi mà h đã gây ra cho Ukraine. Nhưng các bin pháp trng pht cũng có th thay đi hành vi ca chế đ, nếu không phi chính chế đ đó. Nếu hu qu vượt ra ngoài các lnh trng pht, chúng có th làm chm cuc xâm lược ca Nga và giúp người Ukraine chng tr. Tuy nhiên, ngay c khi h không thc hin được điu đó, các hình pht vn có th ngăn cn Đin Kremlin thc hin nhiu mi đe da khác trong tương lai".

Timothy Frye, Giáo sư v Chính sách Ngoi giao hu Liên Xô,bin lun trên Foreign Affairs ngày 26 tháng 2 rng, Putin đã không ng được dân tình Ukraine và phn ng ca h qua v này, và ngc nhiên vi phn ng mnh m t Tây phương. Điu này hn đã làm cho Putin cm thy ít nht là bt an. S dng chiêu bài cũ ca Putin v vic cai tr bng s kết hp nhun nhuyn gia c cà rt và cây gy đã không còn kh thi na. Cho nên Putin gi đây phi vượt qua tht bi t cuc chiến mà ông và gii tình báo/an ninh ca mình đã tiến hành.

Ivo H. Daalder, cu Đi s ca M ti NATO t 2009 đến 2013,bin lun trên Foreign Affairs ngày 1 tháng 3 rng, cn phi ngăn chn Putin và cng rn hơn na. NATO cn gi hàng chc ngàn lính đến phía đông Ba Lan và phía nam Lithuania, thay vì ch vài ngàn như hin nay. Tuy vn nên tiếp tc duy trì kênh ngoi giao, tt c các cuc gp g ca th lãnh quc gia vi Putin như trước cn phi chm dt. Daalder cho rng không có ch đng cho Nga trong nhóm 20/G20 na, và cho đến khi nào Nga chưa rút quân khi Ukraine mt cách toàn din và vô điu kin thì không có gì đ nói vi nhau. Daalder lc quan v bin pháp dành cho nước Nga ca Putin, rng kết qu thu được rt đáng k : các bin pháp trng pht mnh m, tăng cường kh năng răn đe/phòng nga và đoàn kết chính tr hoàn toàn vi Ukraine.

Edward Fishman, mt viên chc v hoch đnh chính sách trong B Ngoi giao M t năm 2014 đến 2017, và Chris Miller, phó giáo sư ti American Enterprise Institute, bin lun trên Foreign Affairs vào ngày 28 tháng 2 rng, sách lược mi đ ngăn chn Nga cn tp trung vào kinh tế, trong đó có công ngh cao cp. Fishman và Millerđ ngh : "Các nước phương Tây nên tiếp tc m rng các bin pháp kim soát đ hn chế kh năng ca Nga trong vic có được các k năng sn xut, chế to người máy và t đng hóa tiên tiến. Năng lc tng th ca các lĩnh vc sn xut và công ngh ca Nga càng thp, ngành công nghip quc phòng Nga càng ít có kh năng đt được chuyên môn cn thiết đ chế to nhng thiết b quân s tiên tiến. Đ ngăn chn Nga phát trin thêm các năng lc sn xut, máy tính hoc lp trình phn mm, Washington và các đng minh nên ct đt hoàn toàn nhng lĩnh vc này khi quyn tiếp cn vi công ngh phương Tây".

Thế gii trông có s đng thun rng ln v vic trng pht Putin mnh m nht. Người ta đã thy s thit hi quá ln t mt k đc tài hung hăng. Tt nhiên vn có người ưa thích đc tài vì h được hưởng đc quyn đc li. Nhưng s này thì ít. Người thit thòi thì vô k. Dù sao qua v xâm chiếm Ukraine, Putin đã giúp làm cho nhiu người thc tnh và hiu biết hơn v s phá hoi khng khiếp ca vic cai tr mang tính cá nhân và mang thế gii đến gn hơn trong gii pháp đi vi vn nn đc tài toàn tr. Bài din vănThông đip Liên bang (State of the Union) ca Tng thng Biden hôm nay khng đnh Putin sai lm, nht là nghĩ rng có th chia r nước M. Nhưng Bidenkhng đnh M, và bao nhiêu quc gia khác trên thế gii s ng h người dân Ukraine, và s làm cho nước Nga ca Putin phi tr giá, phi chu trách nhim cho hành vi xâm lăng này.

Putin đã có công làm cho Tây phương và các quc gia yêu chung t do, dân ch đến gn nhau hơn.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 03/03/2022

************************

Nga-Ukraine : Những ai ở trong nội các của Putin và điều hành cuộc chiến ?

Paul Kirby, BBC, 03/03/2022

Vladimir Putin tạo cho mình thành một nhân vật biệt lập, dẫn dắt quân đội Nga vào một cuộc chiến có nguy cơ cao đe dọa phá hủy nền kinh tế đất nước của ông.

phantich3

Trong những ngày trước cuộc xâm lược, truyền hình Nga đã phát sóng một phiên họp của hội đồng an ninh gồm 30 thành viên của Tổng thống Putin.

Ông ấy hiếm khi trông cô lập hơn trong hai lần xuất hiện gần đây, được dàn dựng cùng với nội các của mình, nơi ông ấy ngồi ở một khoảng cách xa nhất định với các cố vấn thân cận nhất của mình.

Với tư cách là tổng tư lệnh, trách nhiệm cuối cùng về cuộc xâm lược thuộc về ông, nhưng ông ấy luôn dựa vào một đoàn tùy tùng trung thành sâu sắc, nhiều người trong số họ cũng bắt đầu sự nghiệp của mình trong các cơ quan an ninh của Nga. Câu hỏi đặt ra là ai được lắng nghe, trong thời điểm định mệnh nhất này trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy.

phantich4

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu

Nếu ai có thể làm điều này, thì đó là nhân vật thân tín lâu năm Sergei Shoigu, người đã ủng hộ đường lối của Putin về việc phi quân sự hóa Ukraine và bảo vệ Nga khỏi cái gọi là mối đe dọa quân sự của phương Tây.

Đây là người cùng tổng thống tới Siberia cho các chuyến đi săn và câu cá, và trong quá khứ, ông được xem như một người kế nhiệm tiềm năng.

Nhưng hãy xem bức ảnh đặc biệt này của ông ấy ở cuối bàn này, đang ngồi có vẻ lúng túng bên cạnh người đứng đầu lực lượng vũ trang, và bạn sẽ tự hỏi Tổng thống Putin có thể nghe được bao nhiêu lời của ông ấy.

phantich5

Tổng thống thường xuất hiện như một nhân vật biệt lập

Bức ảnh này được chụp ba ngày trước chiến dịch quân sự mà Nga đang phải vấp phải sự kháng cự bất ngờ của người Ukraine cùng với đó là nhuệ khí quân lính thấp.

"Shoigu được cho là đang hành quân đến Kyiv ; ông ấy là bộ trưởng quốc phòng và được cho là sẽ giành chiến thắng", Vera Mironova, một chuyên gia về xung đột vũ trang nói.

Ông được cho là người đã chiếm giữ quân sự Crimea vào năm 2014. Ông cũng phụ trách cơ quan tình báo quân đội GRU, bị cáo buộc trong hai vụ đầu độc chất độc thần kinh - vụ tấn công chết người năm 2018 ở Salisbury, Anh và vụ tấn công suýt chết thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny ở Siberia năm 2020.

Bức ảnh trông thậm chí còn tệ hơn khi nhìn cận cảnh. "Nó giống như một đám tang", bà Mironova nói.

phantich6

Valery Gerasimov (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đóng vai trò quan trọng trong các quyết định chiến lược của Tổng thống Putin

Nó trông có vẻ lúng túng, nhưng chuyên gia an ninh Nga và cây viết Andrei Soldatov tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng vẫn là tiếng nói có ảnh hưởng nhất với tổng thống.

"Shoigu không chỉ phụ trách quân đội, ông ấy còn phụ trách một phần về ý thức hệ - và ở Nga, ý thức hệ chủ yếu là về lịch sử và ông ấy kiểm soát câu chuyện".

phantich7

Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga

Với tư cách là tổng tham mưu trưởng, nhiệm vụ của ông là xâm lược Ukraine và hoàn tất công việc nhanh chóng, và theo tiêu chuẩn đó thì ông ấy đã không hoàn thành tốt.

Ông đóng một vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Vladimir Putin kể từ khi ông ấy chỉ huy một đội quân trong Chiến tranh Chechnya năm 1999 và ông cũng là người đi đầu trong việc lập kế hoạch quân sự cho Ukraine, giám sát các cuộc tập trận quân sự ở Belarus hồi tháng trước.

Được chuyên gia Nga Mark Galeotti miêu tả là một "kẻ gây hấn nghiêm nghị và mạnh mẽ", Tướng Gerasimov cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự sáp nhập Crimea.

Một số báo cáo cho rằng ông ta hiện đã bị cho ra rìa vì việc nói lắp bắp trước lúc bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine và các báo cáo về nhuệ khí kém của quân lính.

Nhưng Andrei Soldatov tin rằng đó là suy nghĩ viển vông từ một số nơi : "Putin không thể kiểm soát mọi con đường và mọi tiểu đoàn, và đó là vai trò của ông ấy". Và trong khi bộ trưởng quốc phòng có thể yêu thích bộ quân phục của mình, ông ấy không được đào tạo về quân sự và cần phải dựa vào các chuyên gia, ông nói thêm.

phantich8

Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev

Ben Noble, Phó Giáo sư về Chính trị Nga tại University College London, cho biết "Patrushev là kẻ diều hâu nhất, cho rằng phương Tây đã cố gắng để lấy được Nga trong nhiều năm qua".

Ông ta là một trong ba người trung thành với Putin đã phục vụ ông ấy từ những năm 1970 tại St Petersburg, khi thành phố thứ hai của Nga vẫn được gọi là Leningrad.

Hai người đứng đầu còn lại là Giám đốc Cơ quan an ninh Alexander Bortnikov và Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài Sergei Naryshkin. Tất cả nội các của tổng thống được gọi là siloviki, hoặc những người thực thi, nhưng bộ ba này vẫn gần gũi hơn.

Rất ít người nắm giữ nhiều ảnh hưởng đối với tổng thống như Nikolai Patrushev. Không chỉ làm việc với tổng thống trong KGB cũ trong thời kỳ cộng sản, ông ta đã thay thế Putin trở thành người đứng đầu tổ chức kế tục của nó, FSB, từ năm 1999 đến 2008.

Chính trong một cuộc họp bất thường của hội đồng an ninh Nga, ba ngày trước cuộc xâm lược, ông Patrushev đã nêu quan điểm của mình rằng "mục tiêu cụ thể" của Mỹ là sự tan rã của Nga.

Phiên họp là một sân khấu đặc biệt, cho thấy tổng thống đang tổ chức một buổi thiết triều sau bàn làm việc khi từng người một trong đội an ninh của ông bước lên bục và bày tỏ ý kiến của họ về việc công nhận nền độc lập của phe nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở Ukraine.

Nikolai Patrushev đã vượt qua bài kiểm tra.

phantich9

Alexander Bortnikov - Giám đốc Cơ quan An ninh Liên Bang (FSB)

Những người theo dõi Điện Kremlin nói rằng tổng thống tin tưởng thông tin mà ông nhận được từ các cơ quan an ninh hơn bất kỳ nguồn nào khác, và Alexander Bortnikov được xem là một phần của nội các của Putin.

Là một cơ quan kế tục của Leningrad KGB, ông tiếp quản quyền lãnh đạo FSB khi Nikolai Patrushev chuyển đi.

Cả hai người này được biết đến là thân cận với tổng thống, nhưng như Ben Noble chỉ ra : "Không rõ ai là người kêu gọi nổ súng và ai là người đưa ra quyết định".

FSB có ảnh hưởng đáng kể đối với các cơ quan thực thi pháp luật khác và thậm chí nó có lực lượng đặc biệt của riêng mình.

Ông ấy quan trọng nhưng ông ấy không ở đó để thách thức nhà lãnh đạo Nga hoặc đưa ra lời khuyên theo cách giống như những người khác.

phantich10

Sergei Naryshkin - Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR)

Người cuối cùng trong bộ ba ma quái Leningrad cũ, Sergei Naryshkin đã ở bên cạnh tổng thống trong phần lớn sự nghiệp của mình.

Trong cuộc họp hội đồng an ninh, khi được yêu cầu đưa ra đánh giá tình hình, giám đốc tình báo trở nên bối rối và trả lời lấp lửng, chỉ đến khi tổng thống nói : "Đó không phải là điều chúng ta đang thảo luận".

Phiên họp dài đã được biên tập nên Điện Kremlin rõ ràng đã quyết định thể hiện sự khó chịu của ông ấy trước khán giả truyền hình.

"Thật là sốc. Ông ấy cực kỳ lạnh lùng và bình tĩnh, vì vậy mọi người sẽ hỏi điều gì đang xảy ra ở đây", Ben Noble nói với BBC.

Nhưng Andrei Soldatov nghĩ rằng ông ấy chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này : "Putin thích chơi (playing games) với nội các của mình, khiến ông ấy [Naryshkin] trông như một kẻ ngốc".

Sergei Naryshkin từ lâu đã theo sát ông Putin, ở St Petersburg vào những năm 1990, sau đó ở văn phòng của Putin vào năm 2004 và cuối cùng trở thành chủ tịch Duma quốc gia Nga. Nhưng ông cũng đứng đầu Hiệp hội Lịch sử Nga, và theo quan điểm của Soldatov, ông đã chứng tỏ mình rất quan trọng trong việc cung cấp cho tổng thống nền tảng tư tưởng cho các hành động của mình.

Năm ngoái, ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên BBC tại Moscow, Steve Rosenberg, trong đó ông phủ nhận việc Nga thực hiện các vụ đầu độc và tấn công mạng hoặc can thiệp vào cuộc bầu cử của các nước khác.

Paul Kirby

Nguồn : BBC, 03/3/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn, Phạm Phú Khải, Paul Kirby
Read 144 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)