Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/04/2022

Văn hóa ‘nhường ghế’ trước khi bị buộc ‘rời ghế’

Trân Văn

Có l ch Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, công vic và chc v trong h thng chính tr, h thng công quyn mi được đng hóa vi "ghế" và "ghế" được xem như mt th tài sn có th đi chác.

T nguyn ngh hưu sm vài tháng đ nhn "h tr" hàng trăm triu đng được bơm thi thành "nn móng cho văn hóa nhường ghế" có th là kết qu ca "Hi ngh Văn hóa Toàn quc" được t chc hi h tun tháng 11 năm ngoái.

ghe1

Thủ tướng Chính phủ thắt chặt  quy định mua sắm, trang bị thiết bị văn phòng của cán bộ Trung ương và địa phương trong bối cảnh chi phí mua sắm công đang lớn (Ảnh minh hoạ)

Hôm 20/4/2022, t Thanh Niên đăng mt bài viết ngn trong mc "Tôi viết" v "Nn móng cho văn hóa nhường ghế". Bài viết va đ cp dn chuyn ông Nguyn Viết Hùng Phó ban T chc Thành y Đà Nng - tình nguyn ngh hưu sm đ mt viên chc tr (42 tui) đang là Trưởng phòng T chc đng ca Thành y Đà Nng thế ch và chng 30 trường hp viên chc (ch yếu là nhân s làm vic cho Đảng cộng sản Việt Nam và các đoàn th được đt dưới s lãnh đo ca Đảng cộng sản Việt Nam) xin ngh hưu sm trong vài năm gn đây nhm chng minh "nhường ghế" đã tr thành "nét văn hóa ca thành ph Đà Nng" , t đó đt "nn móng" cho "văn hóa nhường ghế" (1) !

Có l ch Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, công vic và chc v trong h thng chính tr, h thng công quyn mi được đng hóa vi "ghế" và "ghế" được xem như mt th tài sn có th đi chác, chuyn nhượng. "Nn móng cho văn hóa nhường ghế" ca ngi mt "ngh quyết" do Hi đng nhân dân thành ph Đà Nng son tho thông qua năm 2018 (Ngh quyết 159/2018). "Ngh quyết" này "khuyến khích cán b xin thôi làm nhim v và công chc, viên chc lãnh đo, qun lý t nguyn thôi vic đ b trí cán b khác" bng cách "h tr cho nhng cá nhân xin thôi làm nhim v hoc t nguyn thôi vict 100triu đến 200 triu đng(sai bit v mc h tr tùy theo chc danh)".

"Nn móng cho văn hóa nhường ghế" tiết l, ông Nguyn Thanh Hùng nhân vt chính trong bài viết này sinh ngày 1/7/1962 và ch ca ngi ông Hùng "t nguyn ngh hưu sm, nhường ghế cho cán b tr" nhưng l đi chuyn chín tháng na ông Hùng s b buc phi ngh hưu theo các quy đnh hin hành (lúc 60 tui sáu tháng). Không rõ ông Hùng được "h tr" bao nhiêu nhưng theo tinh thn Ngh quyết 159/2018 ca Hội đồng nhân dân thành ph Đà Nng, chc chn mc "h tr" nm trong khong t 100 triu đng đến 200 triu đng. Khon "h tr" đó tương đương 25,5 tháng lương đến 51 tháng lương theo mc ti thiu mà nhân dân lao đng khu vc Đà Nng vn lãnh (3,92 triu/tháng).

Ai gánh chi phí cho ông Hùng và nhng người có "ghế" như ông khi t nguyn "nhường ghế" thay vì b buc phi ri "ghế" sau vài tháng na ? Tt nhiên là nhân dân lao đng ! Không rõ nhân dân lao đng thành ph Đà Nng có cn ai đó ngi vào "ghế" Phó ban T chc ca Thành y Đà Nng hay không (?) nhưng rõ ràng, dù cn hay không, phúc li an sinh xã hi l ra phi dành cho nhân dân lao đng đã b ct b đ "h tr" nhm thúc đy "nhường ghế" ! Biến công vic, chc v thành hàng hóa đ "nhường" và nhn "h tr", thi nhng hành đng này thành "nét văn hóa", ha hn s xây c mt nn "văn hóa" gi là "nhường ghế" khiến người ta thy hài hước !

***

Có bao nhiêu tnh, thành s dng công qu đ "h tr" vic "nhường ghế" như thành ph Đà Nng ? Chưa rõ song có l không ít và ít nht đang có n lc lp quy đ khuyến khích "văn hóa nhường ghế" trên phm vi toàn quc. Hi trung tun tháng 2 va qua, h thng truyn thông chính thc tng gii thiu d tho mt ngh đnh do B Ni v cm chch nhm khuyến khích viên chc trong h thng chính tr, h thng công quyn "ngh hưu trước tui" vi rt nhiu ưu đãi bng tin m hôi, nước mt ca bá tánh. S "h tr" đó dành cho c nhng viên chc b xếp vào loi "không hoàn thành nhim v" (2).

T nguyn ngh hưu sm vài tháng đ nhn "h tr" hàng trăm triu đng được bơm thi thành "nn móng cho văn hóa nhường ghế" có th là kết qu ca "Hi ngh Văn hóa Toàn quc" được t chc hi h tun tháng 11 năm ngoái s kin được c h thng chính tr, h thng công quyn ln h thng truyn thông chính thc khng đnh là đc bit vì "75 năm nay (t ngày 24/11/1946) mi li có hi ngh toàn quc v văn hóa vi quy mô ln thế này". Vì sao đến lúc này đng mi chu tha nhn vai trò, v trí ca văn hóa, mi nghĩ ti vic "hướng đến chân - thin - m, thm nhun tinh thn dân tc, tính nhân văn, dân ch và khoa hc" ?..

Din văn khai mc "Hi ngh Văn hóa Toàn quc" ca ông Trng (3), phát biu ca mt s viên chc hu trách v "chn hưng, phát trin văn hóa" (4), cho thy, t Tng Bí thư tr xung đã nhn ra, thc trng chính tr - kinh tế - xã hi Vit Nam khiến dân chúng đã hết hng thú vi chủ nghĩa xã hội, đ tiếp tc nm gi đc quyn lãnh đo, Đảng cộng sản Việt Nam phi t đng hóa vi "văn hóa", cho nên mi có nhng tuyên b, nhn đnh kiu như :Đi hi ln th 13 ca đng ta tiếp tc phát trin tư duy mi, xác đnh văn hóa phi tht s là nn tng tinh thn ca xã hi và soi đường cho quc dân đi, khng đnh văn hóa và con người là sc mnh ni sinh đ phát trin đt nước phn vinh và hnh phúc...

Liu ln này Đảng cộng sản Việt Nam có thành công trong vic s dng chiêu bài "văn hóa dân tc, bn sc dân tc, kế tha truyn thng..". đ gi vng vai trò dn dt quc gia, dân tc ? Chng có gì bo đm cho điu đó. Ai tin c trăm triu người Vit s đng tình vi vic xin dương văn hóa bng nhng "nét văn hóa" kiu như "nhường ch" đ xây dng cho cái gi là "nn móng cho văn hóa nhường ghế". Ai tin c trăm triu người Vit d tin đến mc có th đng cm vi vic Tp chí Tuyên giáo xin dương "văn hóa t chc" vì "trước hết và căn bn, t chc thuc v văn hóa, v đo lý ca người làm quan, th hin tính liêm s và giá tr công bc" (5).

K t h tun tháng 11 năm ngoái - sau "Hi ngh Văn hóa Toàn quc" - "văn hóa" đã và tiếp tc được tung hng như mt công c đ h tr vic bo v quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi ca Đảng cộng sản Việt Nam. Chng phi ngu nhiên mà sau hi ngh này, "văn hóa" li đi kèm vi "ghế", kiu như "văn hóa t chc (b ghế)", "văn hóa nhường ghế", Tuy nhiên do bn cht và kh năng ca nhng người cộng sản Việt Nam, ý tưởng, hành vi, tuyên b, nhn đnh v "văn hóa" không th là văn hóa đúng nghĩa, cho nên vic nhân danh văn hóa mi tr thành kch cm, thm chí t s v c mình ln các h thng. Ví d, khng đnh "t chc thuc v văn hóa, v đo lý ca người làm quan, th hin tính liêm s và giá tr công bcthì có khác gì tha nhn, trước nay, viên chc trong h thng chính tr, h thng công quyn hoàn toàn thiếu nhng "văn hóa" y ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 21/04/2022

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/nen-mong-cho-van-hoa-nhuong-ghe-post1450280.html

(2) https://nld.com.vn/cong-doan/de-xuat-chinh-sach-ho-tro-cong-chuc-nghi-huu-truoc-tuoi-theo-nguyen-vong-20220214081844514.htm

(3) https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1018243/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc

(4) https://tuoitre.vn/hoi-nghi-van-hoa-2021-chan-hung-van-hoa-dong-luc-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-20211124165445853.htm

(5) https://tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/van-hoa-tu-chuc-136784

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 336 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)