Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

31/05/2022

Sách giáo khoa và ông Bộ trưởng thiệt tình !

Trân Văn

Ý kiến ca ca ông Nguyn Kim Sơn trong vai Đại biểu quốc hội, khi tho lun vi các đng vin v giá sách giáo khoa, đi ý : Sách giáo khoa đt hơn trước gp hai, ba ln vì "kh to, giy đp" đã và đang khuy đng dư lun c trên h thng truyn thông chính thc ln mng xã hi...

sachgiaokhoa0

B Trưởng Nguyn Kim Sơn.

Ý kiến ca ca ông Nguyn Kim Sơn trong vai Đại biểu quốc hội, khi tho lun vi các đng vin v giá sách giáo khoa, đi ý :Sách giáo khoa đt hơn trước gp hai, ba ln vì "kh to, giy đp(1) đã và đang khuy đng dư lun c trên h thng truyn thông chính thc(2) ln mng xã hi...

Vì sao vn đi din cho "ý chí, nguyn vng ca nhân dân" ti Quc hi khóa 15 nhưng ông Sơn li b nhân dân ch trích kch lit, chng my người ai thèm thc mc ông Sơn đang đi din cho "ý chí, nguyn vng" ca h mà ch xoáy vào chuyn ông Đại biểu quốc hội kiêm B trưởng Giáo dc Đào to đang thay gii kinh doanh sách phân bua ?

Có người như Lê Đăng Minh nhn xét :Sao nói ging con buôn sách giáo khoa v(3). Có người xếp ông Sơn vào loi đi din cho "li ích nhóm" (4). Có người ra rt nng li như Dong Nguyen :Tăng giá gp đôi, gp ba vì "giy tt, kh to" ch là trò ăn cướp ko tr con thôi, đng vòng vo thêm nhc.Tưởng thếnào ! Cũng phường cp tr(5) !

Hoc tham gia đóng góp cm xúc vi bn bè qua vic gii thiu mt mu đi thoi như Trn Đc Thng :Ch bán xoài h ? Xoài này bao nhiêu mt ký vy ch ? Đây là xoài cát chu, giá 35.000 đng/ký.Còn đng xoài to to kia ? Đó là xoài Đài Loan, giá 15.000 đng/ký ? a sao xoài Đài Loan to hơn, đp hơn mà giá r hơn nhiu vy ch ?Vì nó không ngon,người ta ăn xoài cn ngon ch đâu cn to, đp., ch nói đúng. Vy mà có th n lên ti chc b trưởng, sách giáo khoa người ta cn kiến thc mà ti nó li in va to va đp đ bán giá cao gp hai, gp baln so vi trước. Ôi, anh chp nht chi cái loi ngu dt nhưng tha th đon bóc lt đó. Có cơ hi moi tin ca dân là chúng moi ti cái lai qun luô(6).

Nhiu người như Do Duy Ngoc đã góp phn lý gii ti sao dân chúng gin d :Dân càng lúc càng nghèo vì cái gì cũng tăng giá. Covid làm nhiu gia đình thiếu ăn. Sau Covid kiếm tin chng d. Gi thì hc phí tăng gp ba, sách giáo khoa cũng tăng y như thế. Giá sách cũ đã chy tin chết m ri, gi li tăng ba ln. Li bày ra lm đu sách mà ch s dng có mt ln. Năm sau li mua. Thế là tiêu mng cp sách đến trường. B trưởng bo giá sách tăng là vì được in kh to, giy đp. Li mun chi. X giàu người ta in sách đp, kh to nhưng phát không cho hc sinh. X ta nghèo, chy ăn hc máu li bày in kh to, giy đp đ thu tin đy túi. "Mt ngày l thói sai nha, Làm cho khc hi chng qua vì tin". Các ông lúc nào cũng có lý do đ ngu bin nhưng thc cht là do đng tin c. Sách mi năm mi đi. Hc sinh mi năm phi mua sách mi vi giá năm nay cao hơn năm trước. Các ông có biết có người phi bán máu đ mua sách cho con không ? Các ông có hay có bà m ngt vì đói đ dành tin mua sách không ? Hàng trăm, hàng ngàn t các ông thu vrút t máu ca nhng người cha, t c ơn đói ca các bà m đy. Tàn nhn quá. Ngày trước bo làm cách mng đ tr con được có sách v, được có tm áo, được hc hành. Gi vi hc phí và sách giáo khoa tăng vùn vt thế này, tr con li phi xung đường bán vé s, ra va hè mưu sinh ph giúp gia đình. Còn tâm trí đâu mà hc hành, mà m mang trí tu. Tui tr là tương lai ca đt nước. Gi tui tr như thế thì mai sau đt nước s thế nào (7) ?

***

Cũng đã có mt s người như ông Võ Đc Phúc nhc li chuyn năm ngoái, sau khi được b nhim làm B trưởng Giáo dục và đào tạo, ông Sơnđ xut chính ph giao B Tài chính lp báo cáo đ chính ph trình Quc hi xem xét vic đưa sách giáo khoa vào danh mc hàng hóa, dch v do nhà nước quy đnh giá, không đ các doanh nghip t kê khai giá ri t chu trách nhim báo cáo B tài chính như cơ chế hin hành. Ri ch đo gi văn bn đến các nhà xut bn, yêu cu tiết kim ti đa chi phí trong các khâu biên son, in n, phát hành, làm sao đ giá thành sách giáo khoa gim đ con em các gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa d dàng tiếp cn. Ông Phúc khen đó là điu nhân văn và than :Tht đáng tiếc, chng hiu sao lnnày ti Quc hi, B trưởng li "gii trình" cho các doanh nghip là các nhà xut bn thay vì đ B Tài chính làm điu đó, mà không nghĩ đến cm xúc ca nhân dân. Tưởng B trưởng mun trình bày thì lên phường ch. Hay B trưởng mun th hin điu gì vi các nhà xut bn ? Mt chút vng v thôi cũng đ làm "mt đim" trong mt người dân c nước. Gii trình mà không khéo thì my ai tin(8) ?

Bi không tin vào "thành tâm, thin ý" ca Đại biểu quốc hội kiêm B trưởngGiáo dục và đào tạo nên mi có nhiu người thc mc như Trn Xuân Thái :Ti sao mi năm hàng chc triu cha m phi mua li sách giáo khoa cho con em cah mà không được xài sách giáo khoa anh ch cachúng đ li ? Ti sao sáchgiáo khoa phi liên tc thay mi, in mi và giá c thì bnsau cao hơn bntrước ?Hay là vì bn án ca tên Trương Quc Cường chbn năm quá nh, nh đến mc công nhiên thách thc nhân dân, khiến nhng BOT – sách giáo khoa, Vit Á – sách giáo khoa xem thường đến mc trêu ngươi ?Phi chăng, đó là mt nn hc thut b thương mi hóa, mt chiến lược sáchgiáo khoa, sách dùng cho vic dy và hc b lũng đon bi các nhóm li ích COCC(con ông cháu cha)(9) ?

Trong vô s ý kiến kiến v bin minhSách giáo khoa đt hơn trước gp hai, ba ln vì "kh to, giy đp" ca Đại biểu quốc hội kiêm B trưởng Giáo dục và đào tạo Nguyn Kim Sơn, Ngô Hu Kinh Luân tâm s rng ông cm thy may mn khi đi hc vào thi "không có nhng ông Thượng thư B Giáo dục và đào tạo như bây gi, nếu có, chc chn mình s tht hc vì nhà mình nghèo quá, tin ăn còn không đ ly đâu ra tin đóng hc phí, tin sách giáo khoa liên tc đi mi mi năm". T thc tế đang làm nhiu người, nhiu gii rên xiết, Luân thc mc : Ngành giáo dc có âm mưu hay hai lòng không khi liên tc ci cách, tăng hcphí, tăng giá sách giáo khoa trong lúc dân đang khn kh trăm đường và nhiu người b bn cùng hóa ?

Và nhn chung gii lãnh đo :Lãnh đo xa dân lâu quá ri, lãnh đo đã quen vi nhng công trình trăm t nghìn t b hoang, lãnh đo đã quen vi nhng v án triu đô trăm triu đô, lãnh đo bóc g nhng phi v sai phm tin t ht như chuyn bông đùa. Lãnh đo đâu biết được rng, phn dân kh lm. Có người c đi không có ni ch che thân, mt không có áo quan chôn, chôn ri không có ch nhang khói. Mi đây thôi Phú Yên, không có tin ma chay cho ch, dân đành chôn ngay trong nhà. Mi đây thôi, dân phi bó người thân t vong ti bnh vin bng chiếu ri ct trên xe máy ch v nhà đ mai táng Sơn La vì nghèo. Lãnh đo ơi, xưa còn có các đi nhn lnh vua đi ghi chép dân sng sao v báo li vi Thiên t, quan sát cách quan chăn dân sao v tu li vi Thiên t Vy mà nay, có biết bao cơ quan thanh tra, giám sát, có biết bao người được nhà nước tr lương t cp p mà l nào lãnh đo không biết dân sng ra sao, hay sao ? Lãnh đo ơi, l nào lãnh đo đã quên giáo dc là qu c sách ca quc gia, giáo dc là rường ct ca t quc, giáo dc là nn tng ca dân tc hay sao ? Lãnh đo ơi, nếu lãnh đo hiu thì l nào c đ các quan nhân ngành giáo dc mc sc bào mòn sc dân, chia nhau máu tht ca dân mãi như vy sao (10) ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 31/05/2022

Chú thích

(1) https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-gd-dt-ly-giai-vi-sao-sach-giao-khoa-moi-dat-gap-2-3-lan-20220525123425425.htm

(2) https://laodong.vn/giao-duc/sach-giao-khoa-co-can-kho-to-giay-dep-de-ban-duoc-gia-cao-1049674.ldo

(3) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5209530722426640&id=100001092916407

(4) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3193040704269543&id=2097614560478835

(5) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217624178196089&id=1827708986

(6) https://www.facebook.com/100003333937433/posts/5055792687875146/

(7) https://www.facebook.com/doduyngoc/posts/10158914211108635

(8) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1523593154759091&id=100013252621250

(9) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3180592412221464&id=100008122083756

(10) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=128926143119513&id=100080063825564

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 124 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)