Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/05/2022

Thủ tướng Việt Nam : Mỹ như trai khỏe gặp ASEAN cô gái đẹp dịu dàng

Nguyễn Hùng

"Tôi có nói vi các nhà lãnh đo M [rng] ASEAN vi li nước M như là mt cô gái đp vi mt chàng trai kho mnh cn nhau".

usasean1

Ông Phm Minh Chính phát biu ti Harvard Ash Center.

Trong lúc đi tìm phn ng ca các nước ASEAN trong đó có Vit Nam trước c cà-rt kinh tế mi ca Hoa K, Khuôn kh kinh tế n Đ Dương Thái Bình Dương, mi được công b, tình c tôi xem được video toàn b cuc nói chuyn ca Th tướng Phm Minh Chính Đi hc Havard.

Ông Chính phát biu ti Trung tâm Ash v Qun tr dân ch và Đi mi ca Đi hc Havard, nhân chuyến thăm Hoa K t ngày 11-17/5.

Kh năng nói thay vì đc din văn ca ông th tướng, nht là trong phn đu bài nói chuyn, tương đi khá. Đây cũng là phn ông ví von v mi quan h gia Hoa K và khi các nước đông nam Á ASEAN như đôi trai gái :

"Tôi có nói vi các nhà lãnh đo M [rng] ASEAN vi li nước M như là mt cô gái đp vi mt chàng trai kho mnh cn nhau.

"Tc là ASEAN rt năng đng sáng to còn nước M thì hết sc là kho mnh, hết sc hùng mnh v mt kinh tế ; thế nên là mt chàng trai kho mnh thì rt cn mt cô gái đp và du dàng đ chăm sóc và kết duyên vi nhau".

Hoa Kỳ hùng mnh v kinh tế là điu không phi bàn cãi nhưng liu ASEAN có phi là "cô gái đp và du dàng" không thì còn phi tranh cãi nhiu.

Vi vic Myanmar không có mt ti thượng đnh đc bit Hoa K - ASEAN ti th đô Washington trong tháng Năm vì cuc đo chính ca phe quân đi, dân ch Thái Lan và Campuchia còn nhiu vn đ trong khi Vit Nam vn có nhng chính sách vô cùng hà khc vi nhng ai dám công khai ch trích chính quyn, cô gái ASEAN khó có th coi là du dàng.

Ngoài ra xem nh chp lãnh đo các nước ASEAN vi Tng thng Hoa K, người ta thy toàn đàn ông c, chng có nhà lãnh đo n nào trong đó. Còn bn thân Vit Nam, tôi đã tng viết blog‘Đi hi 13 : Mười by ông sao có mi mt bà’.

Trên thc tế lãnh đo n có tiếng ca Myanmar,bà Aung San Suu Kyi, đã b phe quân đi lt đ hi tháng 2/2021. By năm trước đó n Th tướng Yingluck Shinawatra ca Thái Lan cũng b phe quân đi đo chính.

Nhưng dù ASEAN chng phi gái đp du dàng, Hoa K vn cn ti khi này đ duy trì v trí hàng đu ca mình trên thế gii trong tương quan vi Trung Quc. ASEAN hin là đi tác thương mi đng th 10 ca Hoa K và Washington mun ci thin quan h thương mi thêm na vi Khuôn kh kinh tế n Đ Dương Thái Bình Dương, gi tt là IPEF.

Tuy nhiên các chuyên gia nhn đnh rng IPEF không béo b gì vi ASEAN vì nó không bao gm vic gim thuế nhp khu cho các mt hàng ca ASEAN vào Hoa K. Các nước ASEAN s luôn cân nhc li ích mà h có được trong cuc chơi vi Washington và s chc gin Bc Kinh khi tham gia các khuôn kh kinh tế mà Trung Quc b cho ra rìa. Bi vy Vit Nam được cho là chưa mun đy quan h Hoa K - ASEAN lên thêm na trong bi cnh cuc chiến Nga Ukraine và gia lúc c cà-rt IPEF chưa đ to.

Tr li cuc gp ca ông Phm Minh Chính ti Trung tâm Ash Đi hc Havard, dù hết sc nhã nhn nhưng chuyên gia David Dapice t Chương trình Vit Nam ti Trường Kennedy cũng thúc gic Vit Nam dành không gian cho dòng chy thông tin và tho lun Vit Nam. Ông cũng nói khu vc tư nhân ca Vit Nam nên được tham gia vào c lĩnh vc phân phi đin đ gim tình trng tiêu th đin lãng phí vào hàng nht thế gii hin nay ca Vit Nam.

Mt điu na cũng được ông Dapice cnh báo là kh năng Vit Nam s xut khu vào Hoa K nhiu hơn so vi nhp khu chng 100 t đô la trong năm nay. Trong quá kh vic Vit Nam xut siêu ln vào Hoa K đã tng gây ra căng thng trong quan h.

Ngay trước chuyến thăm ca ông Chính ti Hoa K, Hà Niđã tr t do cho nhà hot đng H Đc Hoà, người khi đó đang th án 13 năm tù. Nhưng danh sách nhng người đang b giam cm vì th hin chính kiến ca h vn còn dài. Trongphn phát biu khá n tượng ca mình cũng ti cuc gp ti Trung tâm Ash, B trưởng Kế hoch và Đu tư Nguyn Chí Dũng nói Vit Nam có tiếp thu li khuyên t các chuyên gia Hoa K rng "chính sách ca chính ph phi mang li hnh phúc cho người dân". Có l Vit Nam đã b sung thêm "tr nhng người bt đng chính kiến".

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 28/05/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hùng
Read 160 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)