Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/06/2022

Sau ‘Ream’ và ‘Phúc Kiến’, Việt Nam còn kê cao gối ngủ đến bao giờ ?

Trần Đông A

Vit Nam mi công dân đu có th tr thành tù nhân d b nếu dám công khai bày t tình thế "trên đe dưới búa" ca đt nước. Vì vy, tht n phc Tiến sĩ Nguyn Ngc Chu trong bài viết "Da vào ai và rút v đâu khi xy ra chiến dch đc bit ?"

campu1

Hai th tướng Vit Nam và Cambodia, Phm Minh Chính và Hun Sen (phi).

Thi gian đang làm vic cho chiến tranh ! Không còn bao nhiêu khong trng na cho nhng l lt rn rng và vô b. Sng hay chết ca Vit Nam lúc này là xc li ni tr đ c nước đng trên mt chiến tuyến và cùng vi vic y là sp xếp li thế trn đi ngoi.

Tháng 6/2022 này din ra hai s kin chn đng an ninh khu vc và toàn cu. Trung Quc đng th xây căn c Hi quân Ream (8/6) ti Campuchia và h thy Tàu sân bay Phúc Kiến (17/6). Tuy nhiên, Vit Nam hu như không có phn ng gì rõ rt. Gii phân tích chính tr quc tế đang đt câu hi, có phi Vit Nam vn kê cao gi ng hay đang ngm ngm chun b đ đi phó vi môi trường an ninh đang ngày càng xu đi trong thi gian gn đây ?

Tht bi ngoi giao cay đng

Tun trước (24/6), Hà Ni đã t chc L k nim 55 năm ngày thiết lp quan h ngoi giao Vit Nam Campuchia (24/6/1967 24/6/2022).Nhân k nim 55 ct mc có ý nghĩa này, Phó th tướng Lê Minh Khái đã buc phi nhc li cam kết "không cho phép bt k thế lc thù đch nào s dng lãnh th ca mình đ gây phương hi cho an ninh nước kia".Bà Phó Th tướng Men Sam An, B trưởng B Quan h Quc hi, Thượng vin và Thanh tra Vương quc Campuchia, Phó Ch tch Đng Nhân dân Campuchia, Ch tch Hi Hu ngh Campuchia Vit Nam làm trưởng đoàn sang Vit Nam thăm và tham d. Sáng cùng ngày, Thường trc Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó th tướng Chính ph Lê Minh Khái cùng mt s lãnh đo Đng, Nhà nước Vit Nam tham d L k nim ti Nhà hát Ln Hà Ni.Chiu 24/6, ti Tr s Chính ph, Th tướng Phm Minh Chính đã tiếp xã giao bà Men Sam An. Bà Men Sam An cũng đã có cuc gp vi Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyn Phú Trng ti Tr s Trung ương Đng.

Rình rang l lt, rình rang các "sô din" hào nhoáng bng các cuc mít-ting, các tuyên b kiu "rt Hun Sen" (Campuchia được như ngày này là nh có Vit Nam), vn không che du được mt s tht cay đng. Trung Quc, không cn đánh mà vn thng Vit Nam "hai keo" ngoi giao rt ngon mc. Git khi tay Vit Nam hai ng minh rut" là Campuchia và Lào. Nhân dp l k nim 45 năm ngày chế đ Pol Pot sp đ (20/6/1977 20/6/2022), trước mt Th tướng Phm Minh Chính, ti tnh Tboung Khmum, Hun Sen tuyên b nhng điu khá "nghch nhĩ", kiu như : "Tôi xin khng đnh vi nhân dân Campuchia trong và ngoài nước, thông qua báo chí truyn thông và trước mt Ngài Th tướng Vit Nam rng, tôi không có quyn cho Vit Nam đt, dù ch 1 milimet, và tôi cũng không mun đt Vit Nam dù ch 1 milimet".Tuyên b rn rng như thế nhưng Hun Sen l tt cnh báo ca Phó Th tướng Lê Minh Khái nhc li cam kết "không cho phép bt k thế lc thù đch nào s dng lãnh th ca mình đ gây phương hi cho an ninh nước kia".

Nói Trung Quc git Campuchia khi tay Vit Nam là hiu theo nghĩa en đúa" nht ca t này. Thì đy, ngày 8/6/2022, Campuchia và Trung Quc đã đng th d án ci to căn c hi quân Ream thuc tnh Sihanoukville. D án do Trung Quc đu tư, bao gm nâng cp và m rng mt bnh vin, tài tr thiết b quân s và sa cha 8 tàu chiến ca Campuchia.B trưởng Quc phòng Campuchia Tea Banh chi bay chi biến : "Có nhng cáo buc rng căn c Ream khi hin đi hóa s do quân đi Trung Quc đc quyn s dng. Không, hoàn toàn không phi như vy". Tuy nhiên, gii chc phương Tây nghi ngi hai bên đang thc hin các bin pháp đc bit đ che giu hot đng.Trang "Khmer Times" ca Campuchia, hôm 8/6, cho hay đây là d án ci to căn c hi quân Ream nm trong khon vin tr không hoàn li ca Trung Quc. Ngoài giúp ci to và m rng các tòa nhà trong căn c Ream, Trung Quc cũng s h tr nâng cp các tàu chiến ca Campuchia, xây các cu cng, nâng cp bnh vin quân và dân y. "Tm nhìn Ream" tt nhiên là đ theo dõi Eo bin Malacca, nhưng xa hơn na là đ đi phó vi "Chiến lược Indo-Pacific mi" (IPS). Và Trung Quc s không dng li đy !

Vi Lào, ngày 3/12 năm ngoái, đã khai trương tuyến đường st tc đ cao Lào Trung. Vi chiu dài hơn 1.000 cây s, tuyến này ni thành ph Côn Minh, th ph tnh Vân Nam vi th đô Vientiane ca Lào. Chuyên gia Burin Adulwattana ca Ngân hàng Bangkok nhn đnh tuyến đường st tc đ cao này có th là "yếu t thay đi cuc chơi(Theo Laotian Times). Bi vì, tuyến đường st không ch có đon dài 414 cây s trên đt Lào, mà nó s còn ni vi Campuchia và ni vi cng Vũng Áng ca Vit Nam (?!). Chưa hết, đường st tc đ cao đi đến đâu, thì "high way" chy theo đó như hình vi bóng. Tương lai không xa, Trung Quc Lào Campuchia s ni lin mt gii. Khi có chiến tranh, đây s là nhng phương tin chuyn quân và khí tài cc k li hi. Chưa hết, ngày 17/6 mi đây, Trung Quc đã li h thy tàu sân bay th ba có tên là Phúc Kiến. Tp Cn Bình đã coi vic đi tu lc lượng quân đi ln nht thế gii là ni dung trung tâm trong chương trình ngh s ca ông đ tìm cách th hi n sc mnh vượt khi b bin Trung Quc. Tàu sân bay này có sàn đáp dài vi h thng phóng máy bay.Tàu Phúc Kiến s hi quân vi tàu Sơn Đông được biên chế vào cui năm 2019 và tàu Liêu Ninh, chiếc tàu cũ mà Trung Quc đã mua li ca Ukraine vào năm 1998 và tân trang li trong nước

Mnh lnh ca thi đi !

nhng quc gia dân ch, nơi c tri thc s có tiếng nói đi vi các vn đ quc kế dân sinh, nhng đi din cho h ti Quc hi ngay lp tc phi có tiếng nói cht vn Chính ph v các tai ha cn k nói trên. Đúng như cnh báo ca Richard Fontaine, Giám đc điu hành Trung tâm An ninh mi (M) :"Mt căn c Campuchia s mang li cho Trung Quc kh năng vin chinh trong khu vc mà nếu không có nó, Trung Quc s không có kh năng này".Đu tháng 10/2021, Hoa K đã cáo buc Campuchia thiếu minh bch v các hot đng xây dng ca Trung Quc ti căn c hi quân ln nht ca mình và kêu gi chính ph nước này thông báo cho người dân phm vi đy đ ca s tham gia quân s ca Bc Kinh. Gia tháng 10, Trung tâm Nghiên cu Chiến lược và Quc tế đã công b nhng hình nh được cho là các hot đng xây dng ba tòa nhà và khi công mt con đường mi vào tháng 8 và tháng 9 năm 2021.Phát biu trong mt tuyên b, ông Chad Roedemeier, phát ngôn viên ca Đi s quán Hoa K ti Campuchia, cho biết bt k s hin din quân s nước ngoài nào ti Căn c Hi quân Ream đu vi phm Hiến pháp Campuchia và làm suy yếu an ninh trong khu vc.

Vic Trung Quc đt căn c hi quân Campuchia báo hiu mt k nguyên cnh tranh gay gt khu vc n Đ Thái Bình Dương. Nguy cơ này đt trong bi cnh Trung Quc tham vng cnh tranh vi M đ tr thành mt cường quc vi mng lưới cơ s quân s trên khp thế gii. Nhưng cái chính là đt Vit Nam vào thế "trên đe dưới búa". Nh có căn c này, Trung Quc s có th trin khai các tàu chiến và tàu tun duyên trong thi gian ngn xung quanh khu vc, thay vì lái chúng trên mt quãng đường bin dài, d b theo dõi và cn tr. Ngoài ra, hot đng hu cn và giám sát tình báo ca Trung Quc s được tăng cường nh vic tiếp cn d dàng hơn các tuyến đường bin Đông Nam Á như Eo bin Malacca. "Bc tranh toàn cnh là khu vc đang tr nên quân s hóa hơn", Giáo sư Jonathan Sullivan, Giám đc chương trình Trung Quc ti Vin Nghiên cu Châu Á thuc Đi hc Nottingham ca Vương quc Anh, ni vi báo "Time". Gii quan sát cho rng phi xem Vit Nam và các quc gia ASEAN khác s phn ng nh ư thế nào trước tin tc v Căn c Hi quân Ream.Nếu phn ng yếu t thì s thúc đy Trung Quc nước đang ngày càng có tham vng đ thc hin nhng hình thc bành trướng như thế này tiến hành các kch bn khác," ông Sullivan nói.

Mt quan chc quc phòng M ti Đi thoi Shangri-La không mun nêu danh tính phát biu : "S thiếu minh bch qu là bt thường điu này trc tiếp mâu thun vi vic h đã ph nhn trong hàng tháng tri, nói là Trung Quc chng có bt kỳ s liên quan nào". Quan chc M này nói hai nước đã làm nhng vic đến mc có th gi là k d đ che giu hot đng quân s ca Trung Quc, bao gm c chuyn ci trang các nhân viên Trung Quc khi nước ngoài ti thăm căn c. iu mà chúng tôi và khu vc kêu gi, là cn có s minh bch hơn, v các hot đng ca Trung Quc, vì s thiếu minh bch y đã gây ra mi quan ngi và gây ra s ng vc trong các quc gia xung quanh khu vc", quan chc M nói thêm. Các ý kiến này được đưa ra cùng lúc B trưởng Quc phòng M Lloyd Austin đến Singapore đ gp mt s người đng cp Châu Á, bao gm c cuc gp vi B trưởng Quc phòng Trung Quc, Tướng Wei Fenghe (Ngy Phượng Hòa).

Trong khi đó Vit Nam,vì "mi chuyn đã có Đng và Nhà nước lo" (lun điu được trang b cho đi quân "dư lun viên" đ tng x v nhng ai dám đng đến "tình hu ngh vĩ đi" Vit Nam Campuchia, Vit Nam Trung Quc) nên c k hp Quc hi va qua không thy đi biu nào đ cp đến hai vn đ thi d nóng bng trên đây. Hôm 9/6, tr li câu hi v vic Trung Quc đng th d án ci to căn c Hi quân Ream và h thy tàu "Phúc Kiến", người phát ngôn B Ngoi giao Lê Th Thu Hng nói : "Vit Nam luôn mong mun duy trì và cng c quan h hp tác tt đp vi các quc gia trên toàn thế gii. Đng thi, vic hp tác gia các quc gia cn đóng góp tích cc vào hòa bình, an ninh, n đnh và thnh vượng ca khu vc cũng như trên toàn thế gii".Vi B Ngoi giao hình như không có vn đ "Ream" hay "Phúc Kiến". Cho dù t năm ngoái, tòa nhà "Hu ngh Vit Nam – Campuchia" do phía Vit Nam xây dng đã được di khi căn c Ream đ tránh xung đt vi Trung Quc.Các gii chc phương Tây tái khng đnh, vic thành lp căn c Ream là mt phn trong chiến lược ca Bc Kinh nhm xây dng mt mng lưới các cơ s quân s trên khp thế gii nhm h tr tham vng tr thành bá ch toàn cu.

*

Vit Nam mi công dân đu có th tr thành tù nhân d b nếu dám công khai bày t tình thế "trên đe dưới búa" ca đt nước. Vì vy, tht n phc Tiến sĩ Nguyn Ngc Chu trong bài viết"Da vào ai và rút v đâu khi xy ra chiến dch đc bit ?" đã nhn mnh tình thế "t b th đch" ca vic xây quân cng Ream cách Phú Quc vài chc dm. Đi s Trung Quc ti Campuchia Vương Văn Thiên tuyên b ti l đng th : "Trung Quc và Campuchia đã tr thành nhng người anh em son st". Rõ ràng, Vit Nam phi đi mt vi thc tế khá khc nghit. Ukraine còn có th ta lưng vào Ba Lan và các nước Đông Âu.Vit Nam c bn phía đu không còn đường rút, càng không th m "chiến dch đc bit", nên phi gp gáp chun b mi chuyn trước khi quc gia khác m "chiến dch đc bit".

Thi gian đang làm vic cho chiến tranh ! Không còn bao nhiêu khong trng na cho nhng l lt rn rng vànhng tuyên b vô b. Sng hay chết ca Vit Nam lúc này là xc li ni tr đ c nước đng trên mt chiến tuyến và cùng vi vic y là sp xếp li thế trn đi ngoi. Các sĩ phu Bc Hà, là nói nhng người chưa ngonh mt làm ngơ vi "triu đình", có l đu tán thành vi li hiu triu, đng hành kinh tế viIPEF (B khung Kinh tế ca Indo-Pacfic)và kết ni ti đa viFOIP (Không gian n Đ Thái Bình Dương T do và Rng m) gi đây là mnh lnh ca thi đi !

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 27/06/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Đông A
Read 112 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)