Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/06/2017

Ông Phúc đi thụ huấn ở Hoa Kỳ ?

Bùi Tín

Ông Donald Trump vậy mà rt thâm. Có nghĩa là có mưu cao, ý đnh sâu sc.

ongphuc0

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 31/5/2017.

Ông mời ông Phúc sang Washington, coi là v khách đu tiên ca khu vc Đông Nam Á, có giy mi cn thn được trao tay cho B trưởng Ngoi giao Phm Bình Minh.

Sau khi gặp ông Trump, phía Hoa Kỳ sắp xếp đ ông Phúc đến đc "bài din văn đc bit" ti tr s T chc Heritage Foundation, có th tm dch là Vin Di Sn ca Hoa Kỳ. Đây là mt t chc chính tr phi li nhun mang tính cht "bo th" rt cao, vi cái nghĩa tt đp là bo v những giá tr truyn thng cao quý ca Hoa Kỳ.

Heritage Foundation là tổ chc không v li, thành lp t năm 1973, có hơn na triu thành viên đóng niêm lim hàng năm, có mc tiêu : "Thc hin vin kiến xây dng mt nước M Tư Do, thnh vượng, vi xã hi dân sự khi sc".

Chủ trương ca Vin này là : "H tr cho doanh nghip và th trường Hoa Kỳ qua cơ chế và pháp lut".

Nhân vật lch s được Vin này đ cao nht là ông Thomas Jefferson, tng thng Hoa Kỳ tng viết d tho bn Tuyên ngôn Đc lp ca Hoa Kỳ, người được dân M coi là mt trong nhng người Cha ca nn dân ch nước mình.

Mới đây tp chí ca Vin đã công b bn thng kê v quyn t do kinh doanh trên toàn thế gii đu năm 2017, cho biết Vit Nam đng th hng 147, dưới Myanmar th 146. Vit Nam b xếp vào loi nước "ch yếu không có t do" (mostly unfree), Vit Nam cũng b xếp là đèn đ (hng cui) v t do Đông Nam Á, khi Singapore được xếp th 2, Đài Loan th 11, và Hàn Quc th 23 so vi tòan thế gii.

Vậy thì ông Phúc s nói được điu gì trước din đàn to ln, gia nhng nhà to nên chính sách kinh tế ca Hoa Kỳ, nhng "think tank" (túi khôn) kiệt xut nht ca nước M.

Chẳng l ông li khoe v chính sách đc sc "ly kinh tế quc doanh ca Nhà Nước làm ch đo cho nn kinh tế theo đnh hướng xã hi ch nghĩa", mt chính sách nuông chiu thái quá các tp đòan quc doanh, dẫn đến phá sn hàng lat tp đoàn t khai khoáng, khoan du, đóng tàu thy đến st thép, phân đm, máy nhit đin, thy đin, ngân hàng… làm tht thoát hàng trăm nghìn t đng ?

Chính cái chính sách ấy đã bóp chết t do kinh doanh ca tt c các nhà kinh doanh tư nhân va và nh to, chèn ép giai cp trung lưu đông đảo vn phi là b đ vng chãi cho mt nn kinh tế phn vinh có li cho toàn xã hi ?

Hay là ông sẽ khoe v nn kinh tế nông nghip, khi phương châm "đt đai, rung đng là thuc quyn s hu ca tòan dân, do Nhà nước (cng Sn) thng nht qun lý", triệt tiêu quyn s hu tư nhân và quyn t do canh tác ca nông dân, làm cho nông thôn tiêu điu, nông nghip ln bi, nông dân bơ vơ trên đng rung vn là ca mình t thu xa xưa.

Có thể nói tt c các chính sách kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hi, đi ngoại ca Vit Nam đi chiếu vi lý tưởng, tiêu chí t do kinh tế, t do kinh doanh, t do cá nhân ca Heritage Foundation đu khác nhau rt xa, đi nghch nhau như nước vi la. Không th có mt s đng cm nào dù nh nht. Cho nên ông Phúc không th làm vừa lòng my may mt c ta thượng thng như thế.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 01/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 759 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)