Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/06/2017

"Nhọ" hóa Hiến pháp

Trân Văn

Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khng đnh : "Mi người bình đng trước pháp lut, không phân bit đi x trong đi sng chính tr, dân s, kinh tế, văn hóa, xã hi" nhưng đó là… hiến đnh (Điu 16, Hiến pháp 2013). Thc tế thì còn… lâu !

nho1

Các đại biu tham d mt phiên hp Quc hi. (nh tư liu)

***

Vừa có hai chuyện mà người trong cuc công khai nh tot vào Điu 16 Hiến pháp 2013.

Chuyện th nht, sáng 24 tháng 5, khi tho lun v vic sa Luật hình sự 2015, Đi tá Nguyn Th Xuân, Phó Giám đc Công an tnh Đk Lk, đi din cho dân chúng tnh này Quốc hi Vit Nam, đề ngh đưa thêm yếu t "phm ti đi vi lãnh đo Đng, Nhà nước" vào các điu 155 (làm nhc người khác), 156 (vu khống), xem yếu t đó là tình tiết tăng nng, nhm răn đe hành vi bôi nh làm mt uy tín, xúc phm danh d "lãnh đo Đng, Nhà nước", mà theo bà Xuân đang càng ngày càng gia tăng.

nho2

Đi tá Nguyn Th Xuân, Phó Giám đc Công an tnh Đk Lk, đề ngh đưa thêm yếu t "phm ti đi vi lãnh đo Đng, Nhà nước" vào Bộ Luật hình sự (ảnh CAND, 09/06/2016)

Nếu Điu 16, Hiến pháp 2013 tht s có giá tr, mi người bình đng trước pháp lut, không phân bit đi x trong đi sng chính tr, dân s, kinh tế, văn hóa, xã hi thì ti sao li mun xếp các cá nhân "lãnh đo Đng, Nhà nước" vào mt nhóm riêng đ trng pht nghiêm khc hơn nhng ai dám "vu khng", "làm nhc" h ? Mt thành viên cơ quan lp pháp mà tư duy như vy, hơn 400 thành viên khác im lng không phn bác thì đi tượng nào thc thi "sng và làm vic theo Hiến pháp, pháp lut" ?

Còn một đim đáng chú ý khác là đ tăng thêm sc nng cho đ ngh ca mình, bà Xuân nhn mnh, bà đã "tham kho kinh nghim quc tế" và thy "nhiu nước trên thế gii quy đnh như vy trong Lut hình s". Hi vng s có ai đó hi bà Xuân xem qui đnh như vy có trong Luật hình sự ca nhng nước nào trên thế gii ? Nếu ch có Bc Triu Tiên thì dùng từ "nhiu" có phi là ngoa ngôn không ? Ti sao li ly Bc Triu Tiên làm mu mc lp pháp ?

Sau khi xem tường thut ca VietNamNet v vic sa Luật hình sự 2015 ti Quc hi, facebooker Thuy Le nhận đnh như thế này v đ ngh ca Đi tá Nguyn Th Xuân : Tại sao đi tá công an mà li chng hiu biết gì v lut pháp ? Thc thi lut pháp thì l ra phi hiu lut hơn dân, ăn nói phi chun xác, không dè li phát ngôn vớ vn như thế, bo sao xã hi đy dy bt công, hn lon, mãi không phát trin được.

Facebooker Cuộc Đi Phiêu Du thì bo rng, đ ngh ca Đi tá Nguyn Th Xuân là du hiu bn "đày t" đnh… ni lon ! Facebooker La Quang Thái chi th vì chng lẽ tin thuế dân mình đóng li dùng đ nuôi "đám cô hn" này hay sao ? Facebooker Hoang Manh thc mc, lãnh đo s mt uy tín, nh hưởng đến danh d, không cho dân nói thì làm sao mà phát trin được ? Facebooker Hương Nguyn nêu thêm mt thc mc khác, lãnh đạo không nh mà bôi thì x lý nhưng nếu không bôi cũng đã nh ri thì x lý ra sao ?

Thắc mc y cũng là lõi ca chuyn th hai – s dng h thng công quyền đ bo v nhng cá nhân… không bôi cũng đã nh.

Báo điện t Tm Nhìn, va có mt lot bài v "khu đt kim cương" ti thành ph Lào Cai. Nhng phóng viên thc hin lot bài này gii thích, lý do khu đt y được xem là kim cương vì giá mi mét vuông được ước đoán phi t 100 triu đến 200 triu. Tuy din tích "khu đt kim cương" khong 3000 mét vuông nhưng ch có sáu bit th và 5/6 có hai mt tin. C sáu bit th đu liên quan đến các viên chc lãnh đo tnh Lào Cai (ông Nguyn Văn Vnh - Bí thư tnh, ông Đinh Tiến Quân - Giám đc Công an tnh, ông Nguyn Trường Thanh – sĩ quan B Ch huy Biên phòng tnh, ông Dương Hùng Yên – Vin trưởng Vin Kim sát tnh, ông Ngô Đc nh - Giám đc S Tài chính tnh, ông Nguyn Trng Hài – cu Giám đc S Giao thông Vận tải, hin là Bí thư huyn Sa Pa).

nho3

Cả 6 lô biệt thự ở vị trí đắc địa của tỉnh Lào Cai, sau đấu giá đều thuộc quyền sở hữu, sử dụng của gia đình quan chức tỉnh này (ảnh Dân Trí, 26/05/2017).

"Khu đất kim cương" nm trong khu vc vn đã được qui hoch làm công viên ca thành ph Lào Cai. Năm 2010, chính quyn tnh Lào Cai quyết đnh ly 17.000 mét vuông đã được cha ra đ làm công viên đó phân thành 114 lô dạng nhà phố và 6 lô dng bit th ri giao cho Qu Đu tư - Phát trin tnh Lào Cai xây dng. Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Giám đc Qu đu tư - Phát trin tnh Lào Cai ch có th tr li phóng viên báo đin t Tm Nhìn rng, sáu bit th khi công hi tháng 5 năm 2014 còn chủ, còn sáu bit th này mua bán ra sao (tham gia đu giá ri thng hay mua li) thì ông Khoa… không rõ. Sau khi liên tc b ct vn, ông Khoa tha nhn, y ban nhân dân tnh Lào Cai ch tính giá đt ca sáu bit th mc 10,5 triu/m2, r hơn giá đất ca các lô dng nhà ph t 500.000 đến 1,5 triu/mét vuông (?!).

Sáu biệt th trên "khu đt kim cương" thành ph Lào Cai vn đã đáng chú ý nhưng đáng chú ý hơn là phóng viên báo đin t Tm Nhìn liên tc b công an Lào Cai hăm da.

Một sĩ quan là Phó phòng Cảnh sát hình s ca Công an Lào Cai đã tìm gp, cnh cáo các phóng viên báo đin t Tm Nhìn rng h đang chm đến "vn đ nhy cm ca đa phương", do "thông tin nh hưởng xu đến tình hình an ninh nên mt s t báo đã phi g tin, bài ri". Thượng tá Nguyn Văn Thnh, Trưởng Công an thành ph Lào Cai thì nói thng, "khu đt kim cương" là "vn đ đc bit vì liên quan đến các lãnh đo". Lãnh đo tnh đã giao cho công an nm bt "đi tượng" nào đến, làm nhng gì, như thế nào. Thm chí ông Thnh nhấn mnh là đã yêu cu Giám đc S Tài nguyên và môi trường tnh Lào Cai phi thông báo cho công an khi báo gii đến "làm vic v các vn đ nhy cm". Theo ông Thnh, ông phải "nm bt" vì có c "giám đc ca tôi" trong đó.

Theo cách nói của bà Xuân, ông Thnh thì rõ ràng xã hi Vit Nam hin có hai giai tng. Uy tín, danh d ca lãnh đo – giai tng trên - cn phi được bo v bằng mi giá, bt k Hiến pháp hay pháp lut qui đnh ra sao. Hot đng ca lc lượng thc thi lut pháp không hướng vào ch mà nhiu người giai tng dưới như facebooker Thai Le (Chúng làm gì mà giàu thế nh ?) hay facebooker Thu Huyn (Bn này ăn lương nhà nước, thế tin ly t đâu nh) nêu ra, mà chỉ mun che cho kín ch "nhạy cảm". Khi Bí thư c tnh ln huyn, Giám đc Công an tnh, sĩ quan B Ch huy Biên phòng tnh, Vin trưởng Vin Kim sát tnh, Giám đc S Tài chính tnh mà giàu bt thường như thế thì gi như thế nào đ "tình hình an ninh" không xu ?

Tuy facebooker Nguyễn Tư Dân đ ngh, "còn 62 tnh, thành na kìa, làm luôn cho nó nóng", Facebooker Sách cho Tr khng đnh, "v này, quê tui… đy", tuy Th tướng và các Phó Th tướng Vit Nam thường ra lnh điu tra ngay lp tc các v tai nn gây hu qu nghiêm trng nhưng những v không bôi cũng đã nh như sáu bit th Lào Cai thì c đi đy. Hiến pháp, lut pháp được son, ban hành, áp dng vi toàn dân, lãnh đo là ngoi lệ.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 03/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 997 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)