Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/06/2017

Vì sao Thượng nghị sĩ McCain thăm ‘di sản cha ông’ ở Cam Ranh ?

Viễn Đông

Thượng ngh sĩ Hoa Kỳ có nhiu duyên n vi Vit Nam nói rng vic lên tàu chiến được đt theo tên cha và ông mình ti cng chiến lược Cam Ranh mang tính "biu tượng".

mccain1

Ông John McCain trong buổi l thc hin th tc tái nhập ngũ cho thy th và thăng cấp đại úy cho 3 sĩ quan trên tàu USS John S McCain.

Ông John McCain cùng các thượng ngh sĩ Christopher Coons và John Barrasso thăm các thy th trên tàu khu trc USS John S. McCain lp Arleigh Burke khi chiến hm này cp bến cng ti tnh Khánh Hòa hôm 2/6, ít ngày sau cuc gp gia Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc và Tng thng M Donald Trump ti Nhà Trng.

Trước s có mt ca các nhà lp pháp Hoa Kỳ, trung tá Alfredo J. Sanchez, sĩ quan ch huy tàu được trang b tên la dn đường, nói rng "chính s chuyên nghip và tinh thn cng hiến, luôn luôn trong tư thế sn sàng, ca các thy th đã mang li sc sng cho Big Bad John (bit danh ca tàu USS John S. McCain) và th hin di sn ca cha ông ngài Thượng ngh sĩ John McCain".

mccain2

USS John S. McCain được coi là "di sn" ca gia đình thượng ngh sĩ John McCain.

Sau khi trở v nước, các thượng ngh sĩ trên đã ra thông cáo chung hôm 5/6, trong đó nói rng chuyến công du của h ti Vit Nam, "đi tác quan trng và cùng chia s nhiu quyn li kinh tế và chiến lược vi Hoa Kỳ", "din ra trong bi cnh có nhiu din biến khu vc đy bt n cũng như các thách thc gia tăng Bin Đông".

Ba nhà lập pháp cho biết rng chuyến thăm mà họ tiếp xúc vi nhiu lãnh đo cp cao ca Vit Nam, trong đó có B trưởng Quc phòng Ngô Xuân Lch, "thc s đáng nh vì chúng tôi có cơ hi lên thăm tàu USS John S. McCain khi nó cp cng Cam Ranh".

"Chúng tôi hy vọng rng s hin din ca USS John S. McCain, tàu được đt theo tên ca cha và ông ca Thượng ngh sĩ John McCain, nhng người đã dành phn ln s nghip hi quân ca mình Châu Á – Thái Bình Dương, là biu tượng cho s hòa gii gia M và Vit Nam, cũng như nhc nh các đng minh và k thù của chúng ta v cam kết lâu dài ca Hoa Kỳ ti khu vc", thông cáo viết tiếp.

mccain3

Đoàn các nhà lập pháp Hoa Kỳ, do TNS John McCain dn đu, đến thăm tàu USS John McCain ti quân cng Cam Ranh, Khánh Hòa, ngày 2/6/2017. (nh Người Lao đng)

Tàu USS John S. McCain đi vào hoạt đng t năm 1994 và được đt tên theo cha và ông ni ca nhà lp pháp đi din tiu bang Arizona. Theo đi s quán M, c cha và ông ca thượng ngh sĩ John McCain "đã đm nhim nhiu vai trò khác nhau khu vc Thái Bình Dương trong Thế chiến II" và "trở thành cp cha con đu tiên trong lch s hi quân M được phong hàm đô đc".

Tin cho hay, các thủy th gi con tàu là "Big Bad John" đ th hin tinh thn chiến đu kiên cường ca nhng người mà con tàu được đt tên theo. Khu trc hm này "đang tun tra, h tr an ninh và n đnh ti khu vc n Đ Dương và Châu Á – Thái Bình Dương".

Cùng với tàu tiếp liu tàu ngm USS Frank Cable, vn thăm Vit Nam năm 2016, USS John S. McCain "tr thành tàu hi quân Hoa Kỳ đu tiên thăm cng quc tế Cam Ranh k t khi cng đi vào hot đng vào tháng Ba năm 2016".

Trong thông cáo, các thượng ngh sĩ M cũng nhc ti thông báo "đáng chú ý" ca chính quyn ca Tng thng Trump v vic "làm sâu sc quan h đi tác chiến lược vi Vit Nam", sau chuyến thăm ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc.

Họ cũng bày t hy vng rng trong tương lai, "Hoa Kỳ s tiếp tc m rng hp tác quân s vi Vit Nam" và "hu thun t do trên bin và trên không khu vc Châu Á – Thái Bình Dương".

Các thượng ngh sĩ M cũng mong "sm quay tr li Vit Nam và tho thun thêm na v cách thc tiếp tc thúc đẩy mi quan h đi tác chiến lược".

Ngoài các vấn đ hp tác quc phòng và thương mi, các nhà lp pháp M cho biết đã "trao đi thng thn v tm quan trng ca vic tôn trng nhân quyn", và nhn mnh rng "tiến b v vn đ trên s giúp quan h Việt – Mỹ phát trin".

Thượng ngh sĩ John McCain, tng b bt trong Chiến tranh Vit Nam, lâu nay luôn được Hà Ni coi là có "đóng góp quan trng", "thúc đy bình thường hóa" quan h gia hai quc gia cu thù.

Trong những năm tr li đây, ông có nhiu tuyên b thng thn liên quan tới Bin Đông, và thm chí tng kêu gi các quc gia tranh chp vùng bin chiến lược này, như Vit Nam, theo chân Philippines, đưa Trung Quc ra Tòa Trng tài Liên Hip Quc.

Trong cuộc điu trn mi đây v ch đ chính sách và chiến lược ca M Châu Á – Thái Bình Dương, Ch tch y ban quân v thượng vin Hoa Kỳ, nói rng "Mỹ có các quyn li sâu rng và lâu dài Châu Á – Thái Bình Dương".

Ông nói tiếp : "… trong vòng vài năm qua, Trung Quc ngày càng hành đng không ging mt nước có trách nhim gìn gi trt t khu vc da trên lut l, và ngày càng ging như mt k bt nạt. Vic hin đi hóa và khiêu khích quân s nhanh chóng ca nước này Bin Hoa Đông và các hot đng quân s hóa tiếp din Bin Đông cho thy thái đ ngày càng quyết đoán".

Cui tháng trước, trong cuc hi đàm Nhà Trng, Tng thng Donald Trump và Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã khẳng đnh rng Bin Đông là tuyến hàng hi có tm quan trng chiến lược đi vi cng đng quc tế, cũng như nhn mnh "tm quan trng ca vic đm bo t do hàng hi, hàng không và các hình thc s dng bin hp pháp khác".

Sau đó, phát biểu ti Qu Di sn, mt t chc được coi là bo th th đô Washington DC, ông Phúc "đánh giá cao" Hoa Kỳ "ng h vic gii quyết tranh chp [Bin Đông] bng bin pháp hòa bình trên cơ s lut pháp quc tế… không s dng vũ lc và đe da s dng vũ lc, không thay đi nguyên trng, không quân s hóa, thc hin đy đ và hiu qu Tuyên b v ng x các bên trên Bin Đông (DOC) và sm đt được B Quy tc ng x trên Bin Đông (COC)".

Trong một din biến liên quan, B Ngoi giao Trung Quc hôm 4/6 "mnh m phn đi" "các phát biu thiếu trách nhim" ca B trưởng Quc phòng M James Mattis, sau khi quan chc này kêu gi Trung Quc "chm dt quân s hóa các đo nhân to và thc thi các tuyên bố ch quyn quá đà [ti Bin Đông]" mà ông cho là "làm suy yếu s n đnh ca khu vc".

Viễn Đông

Nguồn : VOA, 06/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 600 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)