Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/06/2017

Hội đồng Giám mục : Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ‘bước thụt lùi’

Khánh An

tinnguong1

Giám Mục Nguyn Thái Hp trao thnh nguyn thư cho cu th trưởng Geneva, Michel Rosetti, trong chuyến đi vn đng quc tế v thm ha Formosa.

Trong thư gi cho Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân, Hi đng Giám mc Vit Nam ly ví d so sánh c th v quy đnh tham gia hot đng trong lĩnh vc giáo dc và y tế ca các t chc tôn giáo đ cho thy "bước tht lùi" ca Lut mi.

Theo Hội đng Giám mc, bn D tho trước đó quy đnh các t chc tôn giáo "được thành lp cơ s giáo dc theo h thng giáo dc quc dân" (Điu 53) và "được thành lp cơ s khám bnh, cha bnh, cơ s bo tr xã hi, nhà xã hi" (Điu 54). Nhưng B Lut mới đưa ra quy đnh "tng quát và mơ h" trong điu 55 rng các t chc này "được tham gia các hot đng giáo dc, đào to, y tế, bo tr xã hi và t thin, nhân đo, theo quy đnh ca pháp lut có liên quan".

Hội đng Giám mc Vit Nam nói B Lut mi "tiếp tục cng c cơ chế xin-cho" mc dù trên b mt t ng đã thay nhng t "xin phép", "cho phép" bng các t "đăng ký, thông báo, đ ngh", nhưng thc cht các t chc tôn giáo vn phi thông báo và cn phi có s chp thun ca chính quyn. Điu này, theo Hội đng Giám mc, "cho thy t do tín ngưỡng tôn giáo không tht s được coi là quyn ca con người mà ch là ân hu cn phi xin và được ban phát".

Đi kèm với các nhn đnh trên, t chc đi din cho các giám mc Vit Nam còn đưa ra mt s suy nghĩ, cho rng n dưới nhng bt cp là cách nhìn ca chính quyn v tôn giáo và các t chc tôn giáo.

"Chính quyền nhìn các tôn giáo thun túy trên bình din chính tr, xem các t chc tôn giáo như nhng thế lc đi kháng", trích thư ca Hi đng Giám mc Vit Nam.

Từ cách nhìn đó, chính quyn có khuynh hướng quy kết trách nhim và lên án các t chc tôn giáo khi không hài lòng, đồng thi tiêu tn nhiu tin ca, nhân lc vào vic theo dõi, dò xét, kim soát mi hot đng tôn giáo. Trong khi đó, nhng hot đng tôn giáo trong các lĩnh vc t thin, y tế và giáo dc li không được đánh giá đúng mc, "thm chí bị ngăn cn".

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc ph trách khu vc Châu Á ca Human Rights Watch, cho rng mu cht chính đây là do chính quyn mun kim soát nhng điu mà l ra phi được đc lp.

"Đây là điều mà chúng ta đã thy lâu nay gia chính quyền và các tổ chc tôn giáo. Chính quyn mun kim soát mi th, trong khi các t chc tôn giáo c gng kháng c li s kim soát đó".

Hội đng Giám mc Vit Nam cho rng cn phân bit khái nim "dân tc" và "chế đ", vì dân tc thì trường tn, còn chế đ thay đổi theo thi gian. Do đó, cn "đt li ích ca dân tc lên trên hết".

Đại din ca HRW cho rng nhng li l có phn "cng rn" trong nhn đnh mi nht ca Hi đng Giám mc Vit Nam là kết qu ca nhng căng thng trong sut mt thi gian dài gia chính quyền Vit Nam và Giáo hi Công giáo vì nhiu vn đ, trong đó có nhng v cưỡng chế đt đai ca các t chc Công giáo và vic tht cht kim soát ca chính quyn.

Những căng thng vì v ô nhim môi trường Formosa hi gn đây cũng là mt nguyên nhân, theo ông Robertson :

"Tôi cho rằng nhn đnh ca Hi đng Giám mc còn xut phát t mt s s kin ln, chng hn như khu vc b nh hưởng bi cht thi đc ca Formosa, giáo dân và linh mc đã đóng vai trò dn đu đ giúp người dân đòi công lý".

tinnguong2

Linh mục Nguyn Đình Thc cùng vi các nn nhân ca v ô nhim đi kin công ty Formosa.

Vụ ô nhim bin min Trung được xem là thm ha môi trường ln nht trong lch s Vit Nam. Trong khi đó, vic khc phc hu qu vn là mt vn đ gây bt bình cho nhiu người dân trong khu vc.

Các cuộc biu tình liên tiếp din ra vì nhiu người dân b thiệt hi không được xếp vào danh sách được đn bù.

Một s linh mc giúp đ các nn nhân v ô nhim đã b tn công dưới nhiu hình thc, tu t" trên báo chí đến b côn đ hành hung.

Tháng trước, Giám mc Giáo phn Vinh Nguyn Thái Hp đã đích thân đi vận động Châu Âu và trao thnh nguyn thư ca người dân v v ô nhim Formosa cho Liên Hip Quc và các t chc quc tế.

Vào thời điểm tân chính quyn Trump mi lên nm quyn M và vn đ nhân quyn chưa được chú trng nhiu, ông Robertson khng đnh cng đng quc tế "không ch có M", mà còn rt nhiu quc gia và t chc quc tế khác rt quan tâm đến nhân quyn.

Ông nói : "Hiện các nhóm Liên Hiệp Quc các quc gia và các t chc quc tế đóng mt vai trò ln hơn trong vic nêu lên nhng quan ngi v cách chính quyn Vit Nam đi phó vi các vn đ v nhân quyn".

Quốc hi Vit Nam thông qua Lut Tín ngưỡng, Tôn giáo vào tháng 11/2016. Luật mi s được áp dng t ngày 1/1/2018. Nhưng trong thi gian qua, nhiu tôn giáo bày t lp trường phn đi B Lut mi vì cho rng có nhiu quy đnh vi phm quyn t do tín ngưỡng, tôn giáo. Trong khi đó thì Báo Công an trong bài viết ngày 24/10/2016 nói : "Luật tín ngưỡng tôn giáo được nhiu đi biu [Quc hi] đánh giá là mt ‘tuyên ngôn v nhân quyn’".

Khánh An

Nguồn : VOA, 06/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 764 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)