Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/10/2022

Nữ tỷ phú Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt

Nguyễn Việt Phương

Bt bà Trương M Lan khi Trung ương đang hp

Nguyễn Việt Phương, VOA, 09/10/2022

Tin "bom tn" cui tun

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng B Công an hôm 8/10 cho truyn thông ttrong nước biết, Cơ quan Cnh sát điu tra B Công an đã/đang điu tra, xác minh mt s hành vi có du hiu vi phm pháp lut trong vic phát hành trái phiếu, huy đng tin ca nhà đu tư, ca các công ty, đơn v liên quan Công ty cổ phần Tp đoàn Đu tư An Đông.

truong1

T phú Trương M Lan (trái) và cháu rut Trương Hu Vân b công an Vit Nam bt hôm 8/10/2022.

Căn c kết qu điu tra, ngày 7/10, Cơ quan Cnh sát điu tra B Công an ra quyết đnh khi t v án La đo chiếm đot tài sn, xy ra ti Công ty cổ phần Tp đoàn Đu tư An Đông và các t chc, đơn v có liên quan. Đng thi, Công an ra các quyết đnh khi t các b can,Lnh bt đ tm giam, Lnh khám xét đi vi 4 b can gm :

1) Bà Trương M Lan (SN 1956, quê Thành phố Hồ Chí Minh), Ch tch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tp đoàn Vn Thnh Phát ;

2) Trương Hu Vân (SN 1988) Tng Giám đc Công ty cổ phần Tp đoàn Vn Thnh Phát ;

3) Nguyn Phương Hng (SN 1984), Tr lý Công ty cổ phần Tp đoàn Vn Thnh Phát ;

4) H Bu Phương, nguyên Ch tch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chng khoán Tân Vit, nguyên Phó Tng Giám đc ph trách tài chính Công ty cổ phần Tp đoàn Vn Thnh Phát.

Các b can trên b khi t ti, theo thông tin t phía Công an, La đo chiếm đot tài sn do có hành vi gian di trong vic phát hành, mua bán trái phiếu trái quy đnh ca pháp lut đ chiếm đot hàng nghìn t đng ca người dân trong thi gian năm 2018 2019. Sau khi Vin kim sát nhân dân ti cao phê chun, Cơ quan Cnh sát điu tra B Công an đã thi hành các th tc t tng theo đúng quy đnh pháp lut.

Tp đoàn Vn Thnh Phát (VThành phố Group) thuc s hu ca gia tc h Trương được xếp vào hàng nhng công ty gia đình giàu có ti Vit Nam. Tp đoàn này được s hu và điu hành bi bà Trương M Lan cùng chng là ông Eric Chu Nap Kee, mt doanh nhân trong lĩnh vc bt đng sn ti Hng Kông. Theo gii thiu trên website ca Công ty, Tp Đoàn Vn Thnh Phát có vn điu l 549 triu USD, tin thân là Công ty tư doanh đu tiên được thành lp ti Thành phố H Chí Minh vào năm 1991. Các c đông ca Tp đoàn vn gi nguyên t khi thành lp cho đến nay.

Bà Trương M Lan là n đi gia người Vit gc Hoa được đánh giá là bí n, s hu tp đoàn gia đình giàu có bc nht Vit Nam vi nhiu đt vàng, bt đng sn, hàng hiu đu bng, nhưng li rt kín tiếng vi truyn thông. Hin ti, các t khóa tìm kiếm v Vn Thnh Phát và bà Trương M Lan ti Vit Nam tiếp tc tăng trên Google Trends (Google Xu hướng) và Google Search (Google Tìm kiếm).

Bt trong khi Trung ương đang hp

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Thanh tra Chính ph đã ban hành kết lun thanh tra và các thông báo liên quan đến Tp đoàn Vn Thnh Phát liên quan đến nhng sai phm trong vic chuyn đi nhà, đt công có v trí đc đa sang mc đích khác ti thành ph H Chí Minh. C th, ti d án ti s 187A, 187H, 193, 203 Trn Hưng Đo, phường Cô Giang, qun 1, Thành phố H Chí Minh, do Công ty c phn tp đoàn Vn Thnh Phát (Tp đoàn Vn Thnh Phát do bà Trương M Lan là Ch tch Hội đồng quản trị) làm ch đu tư, vào tháng 7/2021, theo thông tin t nhà nước, Thanh tra Chính ph đã có kết lun, ch rõ sai phm.

Thông báo kết lun s 1068/TB-TTCP ca Thanh tra Chính ph thanh tra v công tác qun lý nhà nước và thc hin pháp lut trong quy hoch, qun lý xây dng, đt đai, môi trường đi vi khu công nghip, khu đô th, vic chuyn đi nhà, đt công có v trí đc đa sang mc đích khác ti Thành phố H Chí Minh. Đng thi, Thanh tra Chính ph đã kiến ngh giao B Tài chính ch trì, kim tra, rà soát đ có bin pháp phù hp, đúng quy đnh ca pháp lut, tránh tht thoát tài sn ca nhà nước đi vi d án nêu trên, trong đó có ni dung liên quan đến vic chuyn nhượng vn góp và phương án x lý, sp xếp nhà đt trước đó.

Hu hết các báo "quc doanh" và trang mng "nhà nước" Vit Nam hôm nay đu được phép đăng cái tin "bom tn cui tun" này nhưng ch vi mt ni dung được duyt. Khá khen cho báo Tui tr, khác hn các báo bn, đã đi ngay mt bài đim li vài hin tượng, v vic đang còn dang d, đy tn nghi t quá kh ca nhân vt cm cán cùng doanh nghip khng l này. Không th c ngi ch cơ quan pháp lut cho tin gì thì đưa tin đó; còn phi đóng vai trò "thúc ép" h làm cho ti nơi ti chn, ví d c th như v nghi vn (c) thượng tướng, th trưởng Công an Phm Quý Ng nhn hi l, chng hn.

Nhưng tiếc rng, bài báo mi đưa lên được ít phút thì li phi xén bt hn đon cui quan trng, chiếm mt phn ba bài. Chưa hết tiếc ! Ít phút sau na, bài báo li b xén bt thêm hn mt na ca phn còn li, cui bài (đon được đóng khung, nn màu xanh). Vy là nó s xng đáng sánh vai cùng làng báo quc doanh cùng "mc đng phc", và cùng có ch "mt tng biên tp".

Theo mt ngun tin không mun tiết l danh tính, không phi ngu nhiên Tổng bí thư Nguyn Phú Trng cho n "qu bom tn" này gia phiên hp ca Trung ương 6. Bài din văn khai mc ca Tổng bí thư ti Hi ngh đang din ra b dư lun trong nước "phê" là có cái nhìn hơi bi quan đi vi tình hình nói chung, đc bit là đi vi cuc đu tranh chng tham nhũng và tiêu cc do đích thân Tổng bí thư khi xướng và đy mnh. Thì đây : Các đi th ca ông đng "cua cy càng, cá cy vây", đng quá o tưởng vào quyn lc các phe nhóm trong Đng. Ông Trng mun chng minh cho bàn dân thiên h, nht là các đng chí min Nam vn lâu nay tâm tư là ông hn chế quyn lc cánh "Đô thành" (Ít con s Trung ương và B Chính tr hơn các vùng min khác).

Bt c "cánh" nào, "phe" nào mà dính đến tham nhũng, Tổng bí thư đu "x tut", "ht hết" (Nói như ông Nguyn Bá Thanh lúc sinh thi). Nhưng dư lun vn còn hoài nghi, sau Vn Thnh Phát, ông Trng s "s" tiếp đến ai ? Lê Thanh Hi hay Hoàng Trung Hi, nhng cái boong-ke có cht liu t "nước L" ? Nhưng có th Chu Vĩnh Khang đã ngã nga nên bác Trng mi dám "chơi". Vy thì sau v này, bác còn đi tiếp nhng nước c mà đi th ca bác chưa lường ti ! Du sao, đánh thng vào trung tâm ca VTP Group, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã gi đi được mt thông đip rõ ràng :"Ch đ và các biến tu" (theme and variations) ca công cuc t lò" ti đây s không dng li Trương M Lan...

Nguyễn Việt Phương

Nguồn : VOA, 09/10/2022

**************************

Bà Trương M Lan b bt vi cáo buc ‘la đo’ - ngân hàng SCB trn an : ‘Không nh hưởng’

VOA, 08/10/2022

N t phú bt đng sn Trương M Lan b công an Vit Nam bt hôm 8/10 vi cáo buc bà phm ti la đo. Trong cùng ngày, Ngân hàng Sài gòn (SCB) lên tiếng trn an khách gi tin rng v bt b không nh hưởng đến hot đng ca ngân hàng.

truong2

Bà Trương Mỹ Lan - người vừa bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản là ai ?

Nhiu báo Vit Nam loan tin B Công an quyết đnh khi t v án và khi t b can đi vi bà Lan vì ti "la đo chiếm đot tài sn", liên quan đến vic phát hành, mua bán trái phiếu ca Công ty C phn Tp đoàn Đu tư An Đông.

Bà Lan, sinh năm 1956, là Ch tch Hi đng Qun tr Công ty C phn Tp đoàn Vn Thnh Phát, b nhà chc trách xác đnh "có hành vi gian di trong vic phát hành, mua bán trái phiếu trái quy đnh ca pháp lut đ chiếm đot hàng ngàn t đng ca người dân" trong hai năm 2018, 2019.

Công an cũng khi t, bt tm giam 3 người b xem là đng phm ca bà Lan. Đó là Trương Hu Vân, sinh năm 1988, Tng Giám đc Công ty C phn Tp đoàn Qun lý Bt đng sn Windsor, cũng là cháu rut ca bà Lan ; Nguyn Phương Hng, sinh năm 1984, tr lý ti Công ty C phn Tp đoàn Vn Thnh Phát ; và H Bu Phương, sinh năm 1972, cu Ch tch Hội đồng quản trị Công ty C phn Chng khoán Tân Vit, cu Phó Tng Giám đc ph trách tài chính Công ty cổ phần Tp đoàn Vn Thnh Phát.

B Công an cho hay h đang tp trung lc lượng điu tra, làm rõ hành vi phm ti ca các b can nêu trên, đng thi nhm ti "trit đ thu hi tài sn".

Tp đoàn Vn Thnh Phát ca bà Lan đã và đang s hu nhng bt đng sn được cho là đc đa bc nht thành ph H Chí Minh, tr giá hàng nghìn t đng.

Khi đu, bà Lan m mt công ty trách nhim hu hn vào năm 1992, hot đng trong lĩnh vc thương mi và kinh doanh nhà hàng, khách sn. Sau đó, vào năm 2007, công ty này m rng đu tư và phát trin sang lĩnh vc bt đng sn, vi vic thành lp thêm Công ty cổ phần Tp đoàn Đu tư Vn Thnh Phát và Công ty cổ phần Đu tư An Đông.

V bt gi bà Lan và nhng người liên quan làm rúng đng nhiu khách hàng gi tin vào ngân hàng SCB vì có nhng thông tin truyn ming cho rng ngân hàng này có liên quan đến các khon đu tư ca bà Lan và công ty An Đông. Trong sáng 8/10, rt đông người xếp hàng rút tin ti SCB.

Vào bui chiu cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam t chc hp báo, trong đó, các đi din ca c Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng SCB đu đưa ra li trn an rng SCB không liên quan và không b nh hưởng t vic bà Lan b bt gi.

SCB khng đnh Công ty An Đông không phi c đông ca SCB và bà Trương M Lan không gi chc v qun lý hay điu hành ti SCB. Do đó, v bt b không nh hưởng đến hot đng kinh doanh bình thường ca SCB.

Các báo Vit Nam dn li v đi din ca SCB nói rng "Ngân hàng Sài Gòn cam kết có đy đ gii pháp, ngun lc đ bo đm quyn li và li ích ca người gi tin cũng như quyn, li ích ca đi tác và khách hàng ca SCB theo quy đnh ca pháp lut".

V phía Ngân hàng Nhà nước, Phó Thng đc Đào Minh Tú tr li báo chí rng ngân hàng cp quc gia khng đnh s có nhng bin pháp nhm tiếp tc đm bo hot đng liên tc và n đnh cho SCB, đng thi cũng s có nhng gii pháp, chính sách theo đúng quy đnh ca pháp lut đ đm bo quyn li ca người gi tin ti SCB.

"Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có tin gi ti SCB cn thn trng trước khi quyết đnh rút tin gi, nht là nhng khon tin gi rút trước hn, vì khi đó s làm nh hưởng đến quyn li ca mình đáng ra được hưởng v lãi sut có thi hn ti SCB", Phó Thng đc Đào Minh Tú nói thông qua báo chí.

Nguồn : VOA, 08/10/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Việt Phương, VOA tiếng Việt
Read 166 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)