Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/11/2022

Justin Trudeau đụng Tập Cận Bình

Ngô Nhân Dụng

Câu chuyn dài chưa ti mt phút, được báo chí khp thế gii tường thut. Ông ch tch Trung Quc ám ch là ông th tướng Canada không trung thc. Ông kia bèn dy li mt bài hc thế nào là trung thc...

trudeau1

Thủ tướng Trudeau (trái) và ch tch Tp Cn Bình (phi) ti G20 hôm 16 tháng 11.

Tp Cn Bình làm ch 1,4 t dân Trung Hoa lc đa, nói gì ai cũng phi nghe. Ông mang o tưởng mình có th dy d c thế gii. Justin Trudeau mi phá v o tưởng đó.

Ti d cuc hp thượng đnh 20 nước kinh tế ln nht G20 Bali, Indonesia, ông Tp Cn Bình kéo th tướng Canada ra nói chuyn riêng. Ông trách ông Trudeau tiết l đ cho báo chí loan tin v nhng đ tài h đã bàn bc. Ông Trudeau gt đu công nhn, Tp Cn Bình bèn trách rng không nên làm như thế ; và "lên lp" dy : "Nếu ông trung thc thì khi chúng ta nói chuyn ông nên gi thái đ kính trng, nếu không s gây nhng hu qu khó lường".

Khi nghe thông dch viên mi dch câu đu, "Nếu ông trung thc", ông Trudeau đã ct ngang, nói lin : " Canada, chúng tôi tin tưởng vào các cuc đi thoi t do, thành tht, không che giu, và chúng tôi s tiếp tc như thế".

Câu chuyn dài chưa ti mt phút, được báo chí khp thế gii tường thut. Ông ch tch Trung Quc ám ch là ông th tướng Canada không trung thc. Ông kia bèn dy li mt bài hc thế nào là trung thc ; bng cách mô t li sng ci m, thng thn nhng xã hi t do dân ch. Ai cũng thy thái đ trch thượng ca Tp Cn Bình quá l và phc cách đi đáp ca Trudeau.

Tp Cn Bình đã ni nóng vi Trudeau vì báo chí loan Canada tin ông th tướng đã cnh cáo Trung Quốc v các v đàn áp người thiu s Uyghurs Tân Cương. Tháng Chín va qua, ông Trudeau đã tuyên b rng v đi s Canada mi được c sang Bc Kinh phi lên tiếng v nhng vi phm nhân quyn. Ông Trudeau còn phn đi Cng sn Trung Quc đã tìm cách can thip vào vic bu c Canada.

Báo Globe and Mail  Toronto cho biết đu năm nay tình báo Canada tường trình trước quc hi rng Trung Quốc đã âm mưu nh hưởng trên cuc bu c quc hi năm 2019. Trung Quốc đã bí mt đóng góp cho qu tranh c ca 11 ng c viên và thuê người c đng cho h. Ngoài ra, gián đip cng sn Trung Quc còn vn đng trong cng đng người Canada gc Hoa, bêu xu nhng đi biu quc hi không thân thin vi Bc Kinh. Trung Quốc đã bí mt thiết lp mt "trm công an" Canada ; cũng ging như FBI đã t cáo mt t công an Trung Quốc hin nm vùng Houston !

Đ g th din sau nhng tin xu đó, Tp Cn Bình có cơ hi gp Trudeau ti cuc hp G20 bèn t thái đ hn hc, trch thượng, c cho c thế gii thy mình coi thường nhà lãnh đo tr tui ca mt "nước nh". Trung Quốc vn có thói quen cy mình "nước ln", đóng vai đàn anh trên nhng "nước nh !"

Năm 2009, b trưởng ngoi giao Trung Quốc Dương Thiết Trì đã nói vi mt s nhà ngoi giao Đông Nam Á rng "Trung Quc là mt nước ln, quý v là nhng nước nh ; đó là mt s tht !" Canada, dù vn thuc nhóm G7, by nn kinh tế ln nht thế gii không k Trung Quc, nhưng ch có 38 triu dân, phi biết mình phn là nước nh !

Nếu chính ph Canada có chng Trung Quốc trên các mt trn ngoi giao, kinh tế, thì cũng không gây nh hưởng đáng k, mà các công ty Canada có th phn đi vì h s b thit hi ! Năm 2009 Th tướng Canada Stephen Harper, thuc đng Bo Th, qua thăm Trung Quc, đã b Th tướng Ôn Gia Bo công khai trách c ti sao ông nhm chc t ba năm trước mà không qua đây sm hơn ! Ôn Gia Bo nói, "Đây là cuc hi kiến đu tiên trong 5 năm tri gia th tướng Trung Quc và th tướng Canada !". Ông Harper đáp li : "Cũng vy, t 5 năm tri nay chưa thy ông và Ch tch H Cm Đào ti nước tôi !". Năm 2008, Harper không qua d l khai mc Thế Vn Hi Bc Kinh mc dù b đng Cp Tiến đi lp đ kích v thái đ "ty chay" đó !

Có th đoán Tp Cn Bình đã chn cơ hi "lên lp" th tướng Canada vì mun "mng làm gương" cho các nước nh khác ! Tp đã lm khi gây s vi Trudeau, mt người thuc đng Cp Tiến, vì t khi cm quyn ông rt thân thin vi Trung Quc, đã b các đi biu Bo Th đi lp trong quc hi phàn nàn. Chính ph Trudeau đã vn đng ký mt hip ước mu dch t do vi Trung Quc, còn mun ký thêm mt hip ước v dn đ.

Chc ông ta rt cay cú sau khi b Justin Trudeau lên ging gii thích v quyn t do phát biu ti các nước t do dân ch khác cách sng nhng nước đc tài chuyên chế như thế nào. Có l chưa có mt chính khách quc tế nào nói thng vi các lãnh t Trung Quốc như thế, trước mt công chúng và các máy truyn hình, cho c thế gii chng kiến !

Nghe Trudeau nói, người Trung Hoa nào trong lc đa biết suy nghĩ chc cũng thy xu h vì chính h không ai được nói mt li nào khác vi ý kiến ca "lãnh t vĩ đi !". Cho nên trong my ngày sau còn Bali, Tp Cn Bình vn hp mt chính thc vi các nhà lãnh đo các "nước ln" như Tng thng Joe Biden (M), Emmanuel Macron (Pháp), các Th tướng Narendra D. Modi (n Đ) và Anthony Albanese (Úc Châu), vân vân, mà không thèm hp riêng vi Trudeau.

Nhưng trong thi gian hi ngh, Trudeau và Tp Cn Bình vn có dp trao đi ý kiến v các vn đ chiến tranh Ukraine, mi đe da ca Bc Hàn, và v hi ngh bo v môi trường trong tháng ti, mà hai nước cùng đóng vai ban t chc. Khi đó thì không còn phân bit nước ln, nước nh na !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 19/11/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 73 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)