Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/11/2022

Cứ làm, đừng sợ dù không đúng qui định pháp luật

Trân Văn - Mai Hạnh

Thế nào là ‘đúng pháp lut’ trong rng lut và quy đnh ?

Trân Văn, VOA, 22/11/2022

Tun ri, ông Trn S Thanh Ch tch Hà Ni khuy đng dư lun khi hi thúc thuc cp : "Mình chng dính dáng gì mình không s ! Mình trong veo thì s cái gì !" (1). Bi công chúng đã bàn lun v chuyn mang tính t "trong veo" dán cho "công bc" (2) nên k viết bài này xin phép b qua "trong veo" đ nêu vài thc mc v chuyn thượng cp khuyến khích thuc cp c làm nhng chuyn h thy cn làm, đng s dù không đúng qui đnh pháp lut !

sythanh1

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Ông Thanh phát biu như va dn khi khoác áo đi biu quc hi (Đại biểu quốc hội) đi gp c tri hai huyn Sóc Sơn và Mê Linh đ báo cáo v K hp th 4 ca Quc hi khóa này (va kết thúc hôm 15/11/2022). Ti đó, sau khi nghe c tri huyn Mê Linh than phin v vic chính quyn huyn này chn ch giao "đt dch v" cho nhng gia đình tng b thu hi hơn 30% din tích đt mà h có trong giai đon t 1997 2008, ông Thanh bo các viên chc hu trách huyn Mê Linh rng h phi "c gng", đng "so đo my câu, my ch sut my chc năm" vì như thế là "không n". Do Mê Linh là mt huyn thuc Hà Ni nên ông Thanh ph d c lãnh đo nhng s, ngành có liên quan ca Hà Ni là "nếu không có quyn li trong vic giao ‘đt dch v thì phi quyết tâm làm, tr ‘đt dch v cho dân". Ông Thanh nhn mnh, "thế h lãnh đo đương nhim thun li hơn "vì là thế h sau, không dính dáng gì c" thành ra nên "dũng cm mà làm". Nguôn gc "Mình chng dính dáng gì mình không s ! Mình trong veo thì s cái gì !" là t đó !

***

Có l ch Vit Nam mi có chuyn thượng cp công khai khuyến khích thuc cp đng đ qui đnh "trói chân, trói tay", bt chp "sng và làm vic theo hiến pháp, pháp lut" vn được khng đnh là nn tng ca "pháp chế xã hi ch nghĩa". Nếu các viên chc hu trách tht s không cn "so đo my câu, my ch" min là "không có quyn li" hoc thuc "thế h sau, không dính dáng gì c" thì nên gii tán c quc hi nơi ban hành các văn bn lp pháp, ln chính ph và h thng chính quyn cp thp hơn nhng nơi ban hành các văn bn lp quy ! Cn chú ý, trên thc tế, có nhiu "ông" không ch khuyến khích như ông Thanh mà còn "ch đo" làm trái qui đnh. Hi trung tun tháng 9 năm nay, khi hp vi lãnh đo các tnh, thành ph trên toàn quc, trước tình trng hot đng ca h thng y tế gn như tê lit vì thiếu đ th, ông Phm Minh Chính đã ly tư cách Th tướng ra lnh :"Cương quyết, dt khoát không vì th tc hành chính, vì vướng mc quy đnh, vì thiếu trách nhim mà đ thiếu thuc, sinh phm, vt tư y tế kéo dài" (3).

Dường như nhn thy chng đó chưa đ đ thiên h hoang mang, lúc y, ông Chính người có hc hàm Phó Giáo sư, hc v Tiến sĩ Lut chú thích thêm : "Ai làm sai thì phi x lý, k lut nhưng không đ vì x lý, k lut mà đ nh hưởng ti vic bo v sc khe, tính mng người dân". Có đng não ti nhũn não cũng không th hiu tường tn ý ca ông Chính. Ti sao đã "cương quyết, dt khoát" không đ "th tc hành chính" và "quy đnh" cn tr khiến "thuc, sinh phm, vt tư y tế" khiếm ht ri tr thành "thiếu trách nhim", mà "làm sai thì phi x lý, k lut" ? Ti sao đã "làm sai thì phi x lý, k lut" mà còn đòi hi "không đ vì x lý, k lut mà đ nh hưởng ti vic bo v sc khe, tính mng người dân" ? Ti sao nhng người va góp mt trong cơ quan ban hành văn bn lp pháp (Đại biểu quốc hội), va đng đu các cơ quan hành pháp (Th tướng, Ch tch thành ph) như ông Chính, ông Thanh li đt ra các quy phm pháp lut gây "vướng mc" nhưng thay vì bãi b, sa đi li khuyến khích thuc cp nên "dũng cm" làm ngược li ?

***

Văn minh nhân loi đã giúp ngn ng pháp lý (legal maxim) "công dân được phép làm mi th lut pháp không cm" (everything which is not forbidden is allowed) phát trin thêm vế sau "công chc ch được làm nhng điu mà lut pháp cho phép" (for the individual citizen, everything which is not forbidden is allowed ; but for public bodies, and notably government, everything which is not allowed is forbidden) đ ngăn chn s lm quyn. Lut pháp ca nhiu quc gia được xây dng trên nn tng này(3). Tuy né tránh đ cp đến quan đim va nêu nhưng Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam xin dương "sng và làm vic theo hiến pháp, pháp lut". Dù hot đng lp pháp, lp quy hết sc rm r, tn kém nhưng kết qu là quy đnh, th tc va to ra đ th "k h, l hng" đ k gian khai thác, va to ra đ loi "vướng mc" và văn minh pháp lý đã tiến đến mc phn còn li ca nhân loi chưa th theo kp, đó là đ loi thượng cp khuyến khích đ loi thuc cp hãy "dũng cm", đng "so đo my cu, my ch"...

Nếu vi diu là không th dùng tri thc cũng như ngôn ng thông thường đ din gii thì nhng ch đo kiu như "cương quyết, dt khoát không vì th tc hành chính, vì vướng mc quy đnh..."rõ ràng là hết sc vi diu. S vi diu y ch có Vit Nam và sau nhiu thp niên ra sc xây dng "nhà nước pháp quyn xã hi ch nghĩa", ra sc xây dng "xã hi công bng, dân ch, văn minh", hành vi "xé rào" vn còn tương lai bi hết sc cn thiết cho dù luôn b trng pht trước và ca ngi sau !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/11/2022

Chú thích

(1) https://vtc.vn/chu-tich-ha-noi-tran-sy-thanh-minh-trong-veo-thi-so-cai-gi-ar714223.html

(2) https://www.voatiengviet.com/a/lay-trong-dan-cho-cong-boc-la-dai-/6843176.html

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_which_is_not_forbidden_is_allowed

*************************

Ly ‘trong’ dán cho ‘công bc’ là di !

Trân Văn, VOA, 21/11/2022

Gn đây, tính t "trong veo" tr thành trend trên mng xã hi Vit ng. Người ta c tình gn "trong veo" vào đ loi ch đ đ bn ct sau khi ông Trn S Thanh (Ch tch Hà Ni) khuyến khích thuc cp dũng cm gii quyết t dch v" mt nan đ có tính lch s và các viên chc đương nhim né tránh, không dám đng vào : "Mình chng dính dáng gì mình không s ! Mình trong veo thì s cái gì !" (1). Chng phi ông Thanh mà nhiu "công bc" cũng không dè ch thế thôi mà thành chuyn.

sythanh2

Ông Trn S Thanh nhn quyết đnh làm phó Bí Thư Thành y Hà Ni t ông Võ Văn Thưởng, Thường trc Ban Bí thư, ngày 15/7/2022. Photo VnExpress.

***

Sau khi Do Duy Ngoc bình : Gi kiếm nước trong còn khó, làm sao kiếm ra quan trong veo nh ? Ông này nói như lên đng. Cán b ta ai nói cũng hay như nhà văn viết chuyn vin tưởng. Cũng vi ý đó Đ Hu Thm n c, tri tân" :My ông trước đây cũng nói như vy, gi thì nm trong nhà đá hết ri, chc ông này sp vô...

T thc trng mà ai cũng biết, cũng thy, Van Khoan Nguyen - mt thân hu khác ca Do Duy Ngoc đúc kết :Tt c nhng người đang trong lò hin nay đu trong veo trước khi b phát hin. Có th vì vy nên Thuc Nguyen Nguyen than :Đy dy tâm thn nng chưa có thuc cha ! Cũng có nhng người không ch trích mà "bào cha" cho ông Thanh, gii thích vì sao ông Thanh phát biu, chng hn như Ng Hoang :Không nói ti nó tưởng mình câm ! Hoc Tuan Nguyen :Nói còn đ. Có anh còn viết thành sách dày cui luôn, t din biến t chuyn hoá chi đó (trường hp ông Trương Minh Tun, tác gi "Phòng, chng t din biến, t chuyn hóa v tư tưởng trong cán b, đng viên hin nay", gi đang thi hành bn án 14 năm tù vì nhn hi l)[2].

Cũng t thc tế đã biết, đã thy, Nht Minh đ ngh :Xét theo tiêu chí chung, "trong veo" s có ba cp đ đ xác đnh là Trong veo cao. Trong veo. Trong veo thp. Huyên Tô nht trí v vic phân chia "cp đ" nhưng có sa cha, b sung :Đúng vy ! Cn xây dng cp đ "trong veo". Có thlà "Trong veo cao", "Trong veo veo" ; "Trong veo va va" và "Trong veo thp" !Nguyn Mnh Hip không phn đi nhưng thc mc : Ai mà "Trong veo bn ln" thì có được cp "Chng ch Trong sut" không ? Nguyn Công Lit xuê xoa :Thôi k đi ! Ta c tin mc "trong veo cao đi. Hà Ni, ai lên cũng nói hay lm. Sau đó đu vô Ha Lò, công thc nó vy ri ! Tuy nhiên cũng có nhng người như Thành Nguyn tâm s :Đc xong đngh, em nghĩ ngay đến sông Tô Lch(3) !

***

Dường như ông Trn S Thanh đang "thi đua" vi tin nhim ca mình (ông Chu Ngc Anh, người đang b tm giam vì tham gia chng lưng cho Công ty Vit Á) v kh năng "ví von" khuy đng dư lun. Nếu ông Chu Ngc Anh khiến công chúng ng ngàng bi "bung, toang" thì ông Trn S Thanh nhân vt kế nhim tiếp tc làm thiên h lc đu v nhng "ting ting, leng keng" (tháng trước, tiếp xúc c tri trong vai Đại biểu quốc hội, ông gii thích : Ai b bt đu có leng keng, ting ting c)(4) và gi ti "trong veo".

Đào Tun gi m t ng rn rng y là "b sưu tp ca ông Thanh" kèm nhn xét :Đúng thế, gi ông Thanh "trong veo" vi nhng gì Th đô, s gì mà không làm.Như chuyn quy hoch hai bên đường Lê Văn Lương, quy hoch th đô kiu "phá nát" đó, "trong veo" thì vic gì phi c níu chuyn xây chung cư 45 tng là "đúng quy hoch".Hay chuyn cái loa phường, chuyn đá vĩnh cu va hè hay cái BRT thm hi… "trong veo" thì vic gì c phi c níu, li còn bo dân "đánh giá tt" vì giúp gim ùn tc na.Hôm qua ông Thanh nhn chuyn Mê Linh là "li ca chúng ta". "Li ca chúng ta" cũng có nghĩa là chng ca ai c. Nhưng t gi tt tt, nếu "bung, toang", nếu không "trong veo" s chng có "chúng ta" nào nhn li thay ông đâu (5).

Ging như nhiu ln trước dùng thơ thay cho vic đưa ra nhn đnh v các s kin, vn đ thi s, ln này, Bùi Chí Vinh cũng góp cho mng xã hi bàiVnh cái bn "mình c trong veo thì s gì".Bài thơ có nhng câu như thế này :

...Nhng thng ăn vng nói to.

Đến khi thành ci, tò tò khóc than.

Ming quan có thép có gang.

Ra Tòa đ dám phng mang "b mày".

Đa ung thư, đa d dày.

Đa đang tnh ri bng say tâm thn.

Ăn thì vét háng nhân dân.

Tù thì xin phép được chăm m già.

Trong veo nhưng đc thy bà.

Cái tâm hc ám ai mà tin bay.

Đô trưởng ai cũng như ai.

Lúc còn chm ch trên ngai "s gì".

Loa phường mi sáng th uy.

Khp nơi trm BOT tì tì thu ngân.

Trong tù, "Đô" cũ quét sân.

Ngoài tù, "Đô" mi hét m "trong veo"… (6)

***

Công cuc phòng chng tham nhũng đã kéo dài ba thp niên, tuy gn đây s tham quan b x lý k lut, b tng giam, b pht tù tăng vt và du h thng chính tr, h thng công quyn ra sc khai thác các s liu, các tình tiết liên quan đến x lý tham nhũng, tham quan đ chng minh thin chí "chnh đn" là tht nhưng phn ng ca công chúng đi vi vic ông Trn S Thanh c ý hay vô tình dán "trong veo" vào "công bc" chính là mt trong nhng bng chng cho thy công chúng có tin vào "chnh đn" hay không !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 21/11/2022

Chú thích

(1) https://vtc.vn/chu-tich-ha-noi-tran-sy-thanh-minh-trong-veo-thi-so-cai-gi-ar714223.html

(2) https://www.facebook.com/doduyngoc/posts/pfbid02CmWCaBw72VMVYRTj7VmdN4FcQs4u5hyHe72roGm1gk8CD2LUjTQr9JrJMbdhx3jGl

(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MEjRu1dYGN2vgVbxCYGrb9FHz3eKxcmBWTVtDxxJFPuyrvGyXuRTj2XvCP7zaCMNl&id=100033250510565

(4) https://thanhnien.vn/chu-tich-ha-noi-ai-bi-bat-deu-co-leng-keng-ting-ting-ca-post1505379.html

(5) https://www.facebook.com/tuan.dao.9828/posts/pfbid0Aqg43sz3owCE9fkv4muYccptAJEG4wTp1d5tzpVgW3wfK5dVYixp11dvq3Mw7bmrl

(6) https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/posts/pfbid0GTzbsT8dn3MbWdN6Yd29n9oafBWHnuNCtNVAJGPUPfDmcL8vsaaDEZwoG5kqLWfRl

******************************

Trần Sỹ Thanh ngồi trên than hồng "chém gió", cẩn thận kẻo ngã vào lò !

Mai Hạnh, Thoibao.de, 19/11/2022

Theo Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC quy định mức lương của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như sau : Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có hệ số lương là từ 9,70 đến 10,30. Tương đương mức lương 14.453.000 – 15.347.000 đồng/tháng tức khoảng 600 đô la Mỹ nếu tính theo mức lương cao nhất. Tuy nhiên, khi bị bắt, người dân mới biết căn biệt thự của ông Chu Ngọc Anh có giá 100 tỷ tính ra bằng 555 năm lương của ông Chu Ngọc Anh nếu ông nhận lương mà không tiêu xài.

chemgio0

Hai cựu Chủ tịch Thành phố Hà Nội : Chu Ngọc Anh và Nguyễn Đức Chung đã vào lò

Trước khi Chu Ngọc Anh bị bắt, không ai có thể kết luận ông Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là người tham ô đục khoét tài sản nhà nước. Nghĩa là khi chưa bị lộ thì ông Chu Ngọc Anh được xem là trong sạch. Ở Việt Nam, quan chức chưa bị lộ được xem là trong sạch chứ không có quan chức nào thực sự trong sạch.

Nếu quan chức là chỉ sống bằng lương, họ chỉ có thể mua nhà ở vùng nông thôn xa xôi mà thôi. Không thể nào sở hữu những căn biệt phủ tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết các quan chức cấp Ủy viên Trung ương Đảng đều có nhà cao cửa rộng và nuôi con cái ăn học nước ngoài với chi phí hàng trăm ngàn đô la Mỹ mỗi năm.

Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hiện nay cho con gái ăn học rất tốn kém tại Mỹ. Với mức lương hiện tại của ông, người ta tính ra ông phải làm 10 năm không ăn không uống mới có thể chu cấp cho con gái một năm học. Từ phép toán đó người dân tin chắc ông Vương Đình Huệ phải có nguồn tiền rất lớn ngoài lương. Mặc dù ông Vương Đình Huệ chưa dính vào tiêu cực nào có liên quan đến tiền bạc nhưng điều đó không có nghĩa là ông trong sạch thực sự.

chemgio2

Ông Trần Sỹ Thanh, tân Chủ tịch Thành phố Hà Nội

Ngày 16/11, ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tổ chức phiên tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ông Thanh nói rằng "Mình cứ trong veo thì sợ gì". Câu nói này bị nhiều người cho rằng, ông Trần Sỹ Thanh đang "chém gió".

Chém gió là từ dân gian mới xuất hiện khoảng thập kỷ gần đây, ngụ ý là người đấy nói khoác, nói lấy được để tô vẽ bản thân. Và thực tế, không có một quan chức nào "trong vắt" dưới chế độ này được. Bởi người ta so sánh mức lương và tài sản mà các ông quan này có được thì cũng biết, nó không phải là nguồn tiền kiếm được từ lương.

Những năm gần đây, bắt đầu từ ông Nguyễn Thế Thảo, ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội đã là chiếc ghế đầy sóng gió. Những sai phạm trong quy hoạch xây dựng thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch rất nghiêm trọng. Năm 2016, ông Nguyễn Thế Thảo đã hạ cánh an toàn, tuy nhiên, gần đây ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã cho khui lại sai phạm này và phía thành phố Hà Nội đang phải chống đỡ.

Kế tiếp là ông Nguyễn Đức Chung, ngồi ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chưa được bao lâu thì dính đến vụ án Nhật Cường Mobile của Bùi Quang Huy và đã phải ngồi tù. Trước khi bị khui ra những sai phạm, không ai có thể khẳng định ông Nguyễn Đức Chung không trong sạch. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào sự bề thế của tư gia nhà ông Nguyễn Đức Chung thì người dân biết rằng, tiền đó không phải do tiền lương mà có.

Kế tiếp ông Nguyễn Đức Chung là ông Chu Ngọc Anh. Như đã đề cập bên trên, ông Chu Ngọc Anh cũng là người mua nhà không phải do tiền lương. Và hiện nay, khi vụ án Việt Á khui ra mọi ngóc ngách thì mới thấy bàn tay của ông quan họ Chu này nó bẩn như thế nào ?

Hiện nay ông Trần Sỹ Thanh đang ngồi ở ghế mà chính ông Nguyễn Đức Chung và ông Chu Ngọc Anh đã ngã nhào vào lò của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây, ông Trần Sỹ Thanh tự tin chém gió, nếu không cẩn thận hậu quả của ông sẽ như hai người tiền nhiệm. Bởi không có quan chức nào trong sạch, chỉ có quan chức chưa bị lộ mà thôi.

Mai Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 19/11/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn, Mai Hạnh
Read 197 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)