Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

25/11/2022

Donald Trump sẽ rút lui ?

Ngô Nhân Dụng

Khi đi din vi mt trong nhng ng c viên Cộng hòa đang chy đua trong đng, Tng thng Joe Biden s bt li khi b so sánh v tui tác. Ông Trump ch tr hơn ông Biden ba tui không có li thế đó.

trump1

Nhưng Donald Trump đã tuyên b tái tranh c, đng Cộng hòa khó ngăn cn. Điu duy nht h có th làm được là đu năm ti s t chc các cuc b phiếu "thí nghim" mt s tiu bang nơi ông Trump không

Có th đoán trước, trong cuc bu c tng thng năm 2024, bt c ng c viên nào ca đng Cộng hòa cũng hy vng thng ông Joe Biden, tr ông Donald Trump ! Ông Trump đã tuyên b s ra tranh c, nhưng ông cũng đc báo và biết các cuc nghiên cu dư lun, thy rõ ràng mình rt khó đc c ln na. Vào phút chót, ông s tìm ra lý do đ "không thèm tranh c" na.

C tri Cộng hòa hâm m ông Trump vn lên ti 80% nhưng s người mun ông tranh c năm 2024 thì ch hơn 60%. Các chính khách công khai t thái đ nghi ng. Các thng đc Cộng hòa hp Orlando, Florida, mà không mt người nào ghé chào ông Palm Beach. Không mt ngh sĩ Cộng hòa nào có mt khi ông công b ý đnh tái tranh c. Ngược li, cùng lúc đó, h b phiếu tiếp tc tín nhim Ngh sĩ Mitch McConnell, mc dù ông Trump đã đ kích, chế nho c hai v chng ông trưởng khi đi lp Thượng vin. Nhng t phú thường góp cho qu tranh c ca ông Trump cũng đang tìm người khác.

Trong cuc hp ca Liên minh Cộng hòa gc Do Thái (Republican Jewish Coalition) Las Vegas tun này, nhiu chính khách t ý mun thay thế ông Trump. Chris Christie, thng đc New Jersey không ngn ngi nói thng rng ông Trump làm gim uy tín ca đng, "đã ti lúc ngưng không nói thì thm na, đến lúc không e s mt cá nhân nào na !"

Ông Chris Christie nhc đến ba cuc b phiếu, năm 2018, 2020 và 2022, "Chúng ta thua, thua,và thua liên tiếp. Và s tht là chúng ta thua vì Donald Trump". Chris Sununu, thng đc New Hampshire, nhn đnh, ng ta đang đi xung mc thp nht, và s không kéo lên được na".

Cu ch tch H vin Paul D. Ryan, đã rút khi chính tr sau khi đng đ vi ông Trump năm 2017, tuyên b, "Bây gi chúng ta đu biết rng vì ông Trump mà đng Cộng hòa tht c. Còn dính đến ông ta là còn tht c".

Mike Pompeo, nguyên b trưởng ngoi giao chính ph Trump, trong mt thông đip tuýt đã nhi li ông Trump nói ông luôn luôn ch có thng, "thng mãi đến ni phát chán", đ ma mai, "Bây gi thì tôi phát chán vì thua mãi !"

Larry Hogan, thng đc Maryland cũng nói tương t. Nikki Haley, cu đi s M Liên Hip Quc và tng đc c thng đc South Carolina hai ln, tuyên b bà s tranh c vì "cn mt thế h nhng người lãnh đo mi".

Cùng vi Ron DeSantis, thng đc Florida và Phó Tng thng Mike Pence, trên đây là danh sách nhng người đang chun b giành vai ng c viên tng thng ca đng Cộng hòa năm 2024. Nhiu c vn đã khuyên ông Trump không nên tuyên b tranh c năm 2024 trước cuc bu c quc hi va qua. mà trước đó ai cũng nghĩ đng Cộng hòa s đi thng. Ông không nghe, làm theo ý mình. Ai cũng cho là đng Cộng hòa không chiếm được đa s Thượng vin và thng rt nh H vin vì các c tri đc lp t thái đ chng ông Trump. Vì thế, ai cũng nóng lòng bày t ý đnh thay thế ông Trump trong trn đu 2024.

Ông Chris Christie đã có kinh nghim. Năm 2012 ông là mt ngôi sao đang lên trong đng, có trin vng ra tranh c vi Tng thng Barack Obama, nhưng ông dè dt và chm chp quá. Khi ông tuyên b mun tranh c thì đã tr : ông Mit Romney, nguyên thng đc Massachusetts nhp cuc trước ri ; được các t phú ng h đng Cộng hòa nhit lit đóng góp vào qu tranh c.

Cu Phó Tng thng Mike Pence mt đa v rt tế nh vì phi chng t mình xng đáng hơn ông Trump, sau bn năm đóng vai ph. Ngày Ch nht va qua, ông nói khéo léo trên đài NBC v cuc bu c quc hi : "Các ng c viên chú tâm đến các vn đ trước mt ca dân chúng và các gii pháp trong tương lai s được mi người ng h. ng c viên nào ch chú ý đến quá kh, ng c viên còn lo tranh tng v cuc b phiếu năm 2020 thì tht bi".

Nhn xét trên có th dùng đ phán đoán các ng c viên đang mun đi din đng Cộng hòa năm 2024. Phn ln h đang chú ý làm cách nào qua mt được ông Trump trong cuc chy đua sơ b trong đng. Phn ln ch tn công vào tánh tình, hành đng ca cá nhân ông Trump, đc bit lúc ông ngi coi ti vi trong khi tr s quc hi b tn công ngày 6 tháng 1 năm 2021. H chưa chng t được mi quan tâm ca mình trước các vn đ ca nước M, cũng chưa đưa ra mt chương trình c th đ phc hi kinh tế, chng lm phát, to thêm công vic làm, ci t chính sách di dân như thế nào, vân vân.

Ngh sĩ Rick Scott (Cộng hòa – Fla.), ch tch y ban vn đng bu Thượng vin đng Cộng hòa là người duy nht đưa ra mt chương trình đy đ, nhưng b phn ln các "chun ng c viên" trên coi là đi quá xa, khó thu hút được đa s các c tri đc lp.

Các chính khách trên cũng chưa tìm cách chinh phc nhng c tri nhit lit ng h ông Trump dù ông nói hoc làm bt c điu gì. Đó là thành phn cơ bn vn b phiếu cho đng Cộng hòa, nhng người da trng, ln tui, không hc đi hc và phn ln nông thôn.

Nhng người hăng hái xông ra mun thay thế ông Trump đu da trên dư lun, biết rng các c tri Cộng hòa và nhng người đc lp không mun ông làm tng thng ln na. Công ty nghiên cu dư lun Morning Consult cho biết 80% c tri Cộng hòa ng h ông Trump nhưng ch có 61% mun ông tái tranh c. Trong s các c tri đc lp, 73% không mun ông ra ln na.

Công ty YouGov thy s người trong đng Cộng hòa ng h ông Trump tt t 81% xung 77% trong mt tun, sau khi ông tuyên b tranh c li. S người mun ông tái tránh c t 60% xung ch còn 47%. YouGov hi các c tri chn la gia ông Trump và Thng đc Ron DeSantis, thy t s 46% - 39% nghiêng v phía ông DeSantis. Nhng c tri t nhn là bo th cũng vy, chn ông DeSantis vi t s 51% - 33%. Công ty Edison Research phng vn các c tri đi bu quc hi va qua, thy trong 10 người thì 6 người không có cm tình vi ông Trump. Ông là người duy nht có th thua khi tranh c vi ông Joe Biden. Mt ng c viên Cộng hòa khác có th thng vì h chiếm li được lòng tin ca các c tri đc lp và các người Cộng hòa bt mãn vi ông Trump.

The YouGov cũng tìm ra là 54% dân M nghĩ rng ông Biden già quá, ch có 18% nghĩ rng ông vn làm vic được. Trong s các c tri đc lp, ch có 8% nghĩ như vy, còn 51% lo rng tui 82 vào năm 2024 ông khó đm trách công vic ca mt tng thng.

Khi đi din vi mt trong nhng ng c viên Cộng hòa đang chy đua trong đng, Tng thng Joe Biden s bt li khi b so sánh v tui tác. Ông Trump ch tr hơn ông Biden ba tui không có li thế đó.

Nhưng Donald Trump đã tuyên b tái tranh c, đng Cộng hòa khó ngăn cn. Điu duy nht h có th làm được là đu năm ti s t chc các cuc b phiếu "thí nghim" mt s tiu bang nơi ông Trump không mnh. Nếu b phiếu th mà ông Trump liên tiếp thua Sununu New Hampshire, thua DeSantis Florida, thua Mike Pence Indiana, vân vân, thì ông s tìm cách tránh. Ông luôn luôn có th tuyên b c h thng t chc bu c b lũng đon, ri ông hãnh din rút lui không tham d cuc chơi gian ln na.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 25/11/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 187 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)