Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/12/2022

Doãn Quốc Sỹ : Thế đấy !

Ngô Nhân Dụng

Doãn Quc S (*) là người i cnh vô tâm". Đó là mt tuyt đnh ca công phu tu tp mà chúng tôi không dám thm đnh. Nhưng được gn gũi Doãn Quc S ít lâu nay, tôi biết mình có th hc cách sng ca ông, qua hai ch "Thế đấy !"

doanquocsy

T trái : Nhà thơ Trn Mng Tú, Linh Bo, Đ Quý Toàn, Phm Phú Minh, Doãn Quc S. (Hình : Nhà báo Phm Phú Minh cung cp)

Hi đu 1970 mt nhóm sinh viên văn ngh Sài Gòn mi nhà văn Doãn Quc S ti nói chuyn. Tin ông ra v ri, my phút sau thy ông quay tr li. Ông cười h h, hi có ai dùng xe gn máy đưa ông v nhà được không. Ti sao ? Ông cười khà khà : "Mt xe ri ! Ai nó ly mt ri !"

Cái xe "ni hóa" La Dalat ông vn lái đi giao nhng tác phm ca ông và nhà xut bn Sáng To cho các tim bán sách. C mt tài sn, và phương tin mưu sinh cn thiết. Nó biến mt. Mà hi đó Sài Gòn chc không ai mua bo him đ mt xe s được đn ! Mt xe, ông vn cười khà khà, như th mi nghe ai k mt chuyn hài hước !

C đi Doãn Quc S vn cười khà khà, mt không trn lên, lông mày không chau li. Không đ cái được, cái mt, cái may, cái ri làm đng tâm. Thường ai cũng mun tu tp công phu đ đt ti trng thái này. Hình như Doãn Quc S sng t nhiên như vy, không h c gng. Ông viết cunVào Thin, tái bn nhiu ln. B cng sn bt b tù, vào trong tù ông ngi thin. Qun giáo bt đi nghe gì thì đi. Có gì ăn thì ăn, lúc nào được ng thì ng. B bt ln th hai, vn như vy, li ngi thin. Th vào, th ra, nh như mây bay, vng như núi đá.

Khi Doãn Quc S được tr t do, qua M, tôi đến thăm ông Houston, Texas. Ông khe mnh, hàm răng rt tt vì mi ngày đu súc ming bng nước mui. C mt nhóm khách cùng tò mò thăm hi nhưng ông ch nói my câu sơ sài v cuc sng trong tù ; hình như không thy chuyn gì đáng k li. Ông ngi nghe chuyn ca đám bn tr, và h nói khá nhiu, hu hết nói v thế gii người Vit đa phương. Tt nhiên, người ta k chuyn các hi đoàn, các nhân vt ni tiếng hoc nhiu tai tiếng, k khen, người chê, tranh nhau nói không dt li.

Hôm đó, ln đu tiên được ngi lâu vi ông, tôi mi nhn ra là Doãn Quc S ch im lng nghe, min cưỡng lm mi nói, nói rt ngn. Ông lúc nào cũng mm cười. Khi mt người hướng v phía ông, nói ln tiếng, ông ch đáp mt câu, "Thế đấy !" Đám bn tr k chuyn sinh hot Houston, hùng hn phê bình người này người kia. Ông ngi nghe, không buông mt li khen, chê, không bình phm, ph ha mà cũng không bài bác. Nghe chuyn xu hay tt ông cũng ch cười, lâu lâu mi góp mt li, "Thế đấy !"

"Thế đấy !"

Nếu din t dài dòng thì hai tiếng "Thế Đy" nghĩa là gì ? Ah, cuc đi nó như thế đy ! Ah ! Con người ta như thế đy ! Thế Đy, đi c cái này nó s sanh cái kia như thế đy ! Đúng, cái nghip báo ca mi người nó din ra như thế đy !

Doãn Quc S nhìn cuc đi vi đôi mt "Thế đấy !" Nghe k chuyn đi vi đôi tai "Thế đấy !" Cuc đi chuyn đng, lòng ông không lung lay.

Doãn Quc S khiến chúng ta nh câu k ca Trn Nhân Tông trong Cư Trn Lc Đo ; mt trong nhng bài văn suôi đu tiên, theo li "phú", viết bng ch Nôm, tiếng Vit Nam. Cư Trn Lc Đo tc là sng trong cuc đi, cõi trn tc, nhưng vn vui vi Đo. Đon cui Cư Trn Lc Đo có bài k ch Hán Vit, kết thúc vi câu : i cnh vô tâm mc vn thin". Hiu theo nguyên văn là : Nếu i cnh vô tâm" thì khi cn hi đến thin.

Kinh Hoa Nghiêm, bn dch ca Hòa thượng Thích Trí Tnh, đon th tư trong phm th nht, bài k th 26 đã nhc đến "Tâm không lay đng". Đi cnh vô tâm, là đng trước cnh ng bên ngoài, dù nó biến chuyn thế nào thì lòng mình cũng không đng : Không phê phán sch hay nhơ, hơn hay kém, đp hay xu, trái hay phi, không ni lên nim vui sôi ni hay ni bun ru rĩ, không mng hay gin tiếng khen ngi hay li chê bai.

M đu đon th by bài Cư Trn Lc Đo, Trn Nhân Tông viết :

"Hãy xá vô tâm ;

T nhiên hp đo".

Vô tâm, là cái tâm trng tri. Tâm b trng cho gió thi qua. Trong hoàn cnh nào cũng không đ tâm mình xao xuyến. Nhng người theo hc Bt Thích Ca mong tu tp đ có lúc đt được trng thái đó, dù ch trong mt thi gian ngn cũng đáng gng sc công phu.

Doãn Quc S hu như bm sinh đã mang sn mt cái tâm kiên c khó b lay đng vì hoàn cnh. Ông có phước mang sn tm lòng trng trơn, không cn phi c gng.

Trong cuc sng hàng ngày không biết ông ta thin lúc nào. Doãn Quc S không báo trước khi ngi xung : "Tôi tp thin đây ;" hay là khi đng dy "Tôi ngi thin xong ri". Mi gi phút trong đi sng ca ông th hin mt quá trình thin tp. Đi, đng, nm, ngi, mc áo, ci dép, ung nước, nói năng, hu như lúc nào ông cũng làm ch thân và tâm. Đi cnh, đng trước cnh ng biến đi cách nào ông cũng có th tht lên mt câu : "Thế đấy !"

Người mang tánh bm sinh như vy chc phi đã tu nhiu kiếp trước ! Cha m sanh ra đã truyn cho ht ging tt, t nhiên không nuôi lòng tham lam quá đ, không ni cơn gin d d dàng. Khi biết suy nghĩ thì t thy mình ch là mt tp hp tm thi và ngn hn ca ngũ un, như tt c mi chúng sinh, nh thế không đeo mt Cái Ta quá nng trong đu. Dt tr nhân ngã. Dng hết tham sân. Như Trn Nhân Tông viết trong bài k Cư Trn Lc Đo :

Dt tr nhân ngã thi ra tướng báu kim cương ;

Dng hết tham sân mi lu lòng màu viên giác (1).

Có l tôi đã viết quá nhiu, nói quá li, vì yêu mến, kính trng Doãn Quc S, không phi vì văn chương ca ông mà vì cách sng, cuc sng hàng ngày, bình thường, ca ông. Không th nói Doãn Quc S là người i cnh vô tâm". Đó là mt tuyt đnh ca công phu tu tp mà chúng tôi không dám thm đnh. Nhưng được gn gũi Doãn Quc S ít lâu nay, tôi biết mình có th hc cách sng ca ông, qua hai ch "Thế đấy !"

"Thế đấy !"

Đng trước bt c cnh ng nào, nếu mình biết tht ra t đáy lòng hai ch "Thế đấy !" thì chc cũng quý lm ri !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 15/12/2022

Chú thích :

(2) Bài k trong Cư Trn Lc Đo như sau :

Cư trn lc đo th tùy duyên,

Cơ tc xan h khn tc miên.

Gia tung hu bo hưu tm mch,

Đi cnh vô tâm mc vn Thin.

Dịch :

(Ở cõi trần vui với đạo, tùy theo cơ duyên.

Đói thì ăn, mệt thì ngủ.

Trong nhà đã có của báu, ngưng đi tìm kiếm.

Đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi đến Thiền).

(*) Viết nhân sinh nht th 100 nhà văn Doãn Quc S

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 126 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)