Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/01/2023

Đưa dân đi làm mướn để khẳng định ‘vị thế, cơ đồ’ ?

Trân Văn

"Vi tt c s khiêm tn, chúng ta vn có th nói rng, đt nước ta chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín quc tế như ngày nay…".

lammuon1

Theo mt ngh quyết ca Chính ph Vit Nam vào tháng 7/2022, nhng người tham gia chương trình xut khu lao đng sang Hàn Quc được vay tin ký qu 100 triu đng. Photo Cng thông tin Chính ph.

Nam Hàn đang chun b đ điu chnh chính sách cư trú dành cho người ngoi quc. Theo đó, B Lao đng Nam Hàn s m rng thi gian cư trú ca lao đng ph thông t ngoi quc đến Nam Hàn làm vic cho các doanh nghip va và nh ti Nam Hàn t 4 năm 10 tháng thành mười năm nếu nhng người ngoi quc này đã làm vic liên tc cho doanh nghip trong mt khong thi gian nht đnh (sáu tháng, 24 tháng hoc 30 tháng tùy lĩnh vc) và hi đ mt s điu kin v Chương trình đào to hi nhp, v Hàn ng...

B Lao đng Nam Hàn cũng đã b sung mt s loi vic như bc vác, vn chuyn tht vào danh mc xét cp visa làm vic ngn hn (dưới ba tháng). B Lao đng Nam Hàn còn cho biết thêm là nếu B Tư pháp đng ý thì thi gian mà người ngoi quc được phép cư trú Nam Hàn đ làm vic cho các doanh nghip Nam Hàn có th dài hơn. H hy vng vic điu chnh s h tr cho các doanh nghip Nam Hàn ch đng v nhân lc đ duy trì và phát trin hot đng sn xut, kinh doanh (1).

Vào thi đim này, Đài Loan cũng có n lc tương t Nam Hàn. Cơ quan có tên là Vin Hành chính Đài Loan mi chuyn "D lutsa đi mt s điu khon ca Lut Xut nhp cnh và Nhp cư" cho Vin Lp pháp ca Đài Loan xem xét đ phê duyt. D lut va đ cp sa đi ni dung 52 điu khon hin hành nhm"ni lng các quy đnh v lưu trú và cư trú, to ra môi trường thân thin nhm thu hút nhân tài đếnlàm vic và đnhcư ti Đài Loan, đng thi giatăng hìnhpht đhn chế cư trú bt hp pháp".

Trong tương lai gn, nhng người ngoi quc nm trong nhóm được xác đnh là nhân tài (ging viên đi hc, chuyên gia khoa hc, c vn hc thut...) có th nhp cnh Đài Loan không cn visa, sau đó có th đến S Di dân đ xin hưởng quy chế cư trú vĩnh vin cho chính mình, người phi ngu và con cái... Ngược li, nhm hn chế cư trú bt hp pháp, Đài Loan s nâng tin pht lên khong 15 ln, nâng thi gian cm nhp cnh lên khong ba ln và tăng mc pht tương ng vi nhng ai môi gii, che giu, k c pht tù (2).

***

Ging như Nam Hàn và Đài Loan, Vit Nam cũng đang trong giai đon ch giao tha âm lch m ra mt năm mi nhưng khác vi Nam Hàn và Đài Loan, c h thng chính tr ln h thng công quyn Vit Nam không làm gì c dù kinh tế - xã hi Vit Nam đang đi din vi đ loi vn nn nghiêm trng đe da t kinh tế đến xã hi : Doanh nghip bt k quy mô tm ngưng hot đng hoc xin gii th càng ngày càng nhiu, tht nghip càng ngày càng cao, tt c các gii đu bi quan vì bế tc v tương lai...

Hot đng chính ca h thng chính tr, h thng công quyn sut t năm ngoái đến nay vn thế, vn ch xoay quanh sp đt b nhim nhân s ri xem xét k lut truy cu trách nhim hoc min nhim nhng nhân s mi được sp đt b nhim. Tình trng bi thm ca nhiu gii (doanh nhân, công nhân, nông dân,...), đc bit là các thành phn yếu thế được qui cho "din biến phc tp trên thế gii" và "s chng phá điên cung cũng như các âm mưu, th đon nham him ca nhng thế lc thù đch, phn đng".

Nếu không có gì mi và khó mà có th có gì mi, ít ngày na, trước ngưỡng năm mi âm lch, c trăm triu người Vit s tiếp tc nghe li đip khúc, đi loi :Vi tt c s khiêm tn, chúng ta vn có th nói rng, đt nước ta chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín quc tế như ngày nay nhn lc phn đu bn b, tiếp tc khng đnh con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đn, phù hp vi quy lut khách quan, vithc tin Vit Nam và xu thế phát trin ca thi đi (3).

Nam Hàn và Đài Loan cũng Châu Á nhưng vì không có đng cng sn lãnh đo nên b xếp vào "nhóm tư bnmà gia năm 2021 tng b ông Nguyn Phú Trng phê phán là "đang khng hong và liên tc gây ra cáccuc khng hong" – nhng cuc "khng hong" khiến kinh tế khát nhân lc thành ra phi điu chnh chính sách nhp cư, cư trú đ "lôi kéo" ngoi nhân đ ti, góp sc, góp trí cho vic n đnh và phát trin sn xut, thương mi, dch v.

Bi Vit Nam không thuc "nhóm" đáng thương này nên đi theo hướng ngược li. Có th do kinh tế và xã hi Vit Nam đang trên đnh ca s "n đnh" nên vài năm nay, các h thng t trung ương đến đa phương đng thanh thuyết phc đng bào nên thu xếp ra nước ngoài làm mướn bi con đường đó ging như "cơ hi" duy nht đt ti "quc thái, dân an" (4). Thm chí, tháng ri, Ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh còn mun xác đnh vic gi thanh niên ra ngoi quc làm mướn là "nhim v trng tâm", nhim k này Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cn "tham gia tuyên truyn đthanh niên hiu rõ li ích ca vic đi lao đng xut khu theo thi hn, đ có nhiu thanh niên tham gia xut khu lao đng" nh vy có th đt "ch tiêu" là chuyn được 500.000 "ch nhân tương lai ca quc gia" sang din làm mướn cho ngoi nhân trên x người (5).

Khi xut khu lao đng được xem như gii pháp kh thi nht đ phát trin kinh tế - xã hi thì chuyn Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam dõng dc :Vi tt c s khiêm tn, chúng ta vn có th nói rng, đt nước ta chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín quc tế như ngày nay nhn lc phn đu bn b, tiếp tc khng đnh con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đn, phù hp vi quy lut khách quan, vithc tin Vit Nam và xu thế phát trin ca thi đi dường như chng có gì sai, còn đúng ch nào thì tùy người nghe !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/01/2023

Chú thích

(1) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57134

(2) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=231674&unitname=Chính-tr&postname=Vin-Hành-chính-thông-qua-d-tho-sa-đi-"Lut-Xut-nhp-cnh-và-Nhp-cư"-đ-tuyn-dng-các-nhân-tài-xut-sc-và-tăng-cường-qun-lý-an-ninh

(3) https://www.vietnamplus.vn/chude/bai-viet-cua-tong-bi-thu-ve-con-duong-di-len-cnxh/1136.vnp

(4) http://www.nguoiduatin.vn/gan-50-000-lao-dong-viet-nam-dang-lam-viec-tai-han-quoc-a563111.html

(5) https://thanhnien.vn/dai-bieu-tran-tro-ve-viec-lam-cua-thanh-nien-post1531947.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 115 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)