Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

26/01/2023

Xuất khẩu lao động : niềm tự hào của chế độ cộng sản Việt Nam

VOA

Xut khu lao đng Vit Nam tăng gp ba trong năm 2022

VOA, 25/01/2023

S lượng công nhân Vit Nam ra nước ngoài đi làm thuê trong năm 2022 đã tăng hơn gp ba ln so vi mt năm trước đó, theo thông tin t B Lao đng-Thương binh-Xã hi được báo chí trong nước dn li.

xk1

Lao động về nghỉ phép được quay lại Hàn Quốc làm việc ; gia hạn giấy phép làm việc cho lao động nước ngoài tại Đài Loan, Nhật Bản áp dụng chính sách trợ cấp tiền, đổi tư cách lưu trú cho lao động nước ngoài bị ảnh hưởng do Covid-19… là những hỗ trợ từ các thị trường "truyền thống"của lao động Việt Nam.

Theo đó, tng s công nhân Vit Nam ra nước ngoài trong năm 2022 là gn 143.000 người, tăng gn 317 % so vi năm 2021, t Người Lao đng dn s liu ca Cc qun lý lao đng nước ngoài thuc B này cho biết.

Vi s lượng này thì Vit Nam đã phc hi vic xut khu lao đng mc như trước đi dch COVID-19. Dch bnh bùng phát trong ba năm 2020, 2021 và 2022 đã khiến nhiu lao đng Vit Nam b mt vic phi v nước tránh dch.

Các th trường tiếp nhn nhiu lao đng Vit Nam nht là Nht Bn, Đài Loan và Hàn Quc vi s lượng ln lượt là trên 67.000, trên 58.000 và gn 10.000 người.

Ngoài ra, mt s nước đã tr thành th trường mi tim năng vi lao đng Vit như các nước láng ging Singapore, Trung Quc và Malaysia. Theo s liu thì trong năm 2022 đã có trên 900 lao đng sang Trung Quc làm vic trong khi con s này Singapore nhiu hơn gp đôi mc 1.800 còn Malaysia tiếp nhn khong 400 lao đng Vit Nam.

Lao đng Vit Nam nước ngoài là mt ngun gi ngoi t quan trng v cho Vit Nam và nước này hin có lao đng khp nơi trên thế gii, t Đông Bc Á, Úc Châu, Trung Đông cho đến Âu Châu, Canada.

Trong ch th mi được ban hành vào ngày 12/12 v vic đưa lao đng Vit Nam đi nước ngoài trong tình hình mi, Ban thí thư Trung ương Đng yêu cu phi gn xut khu lao đng vi qung bá văn hóa, hình nh tt đp ca đt nước, con người Vit Nam ra thế gii và ưu tiên các nước có thu nhp cao, an toàn.

Ngoài ra ch th cũng yêu cu gii chc lao đng tăng cường giáo dc, đào to tay ngh, ngoi ng, pháp lut, văn hóa ca các nước tiếp nhn lao đng cho người đi xut khu lao đng.

Cc Qun lý lao đng ngoài nước đt ch tiêu xut khu thêm 110.000 lao đng trong năm 2023, ưu tiên các th trường thu nhp cao, n đnh ti Châu Âu, Úc, Canada, Israel..., t Người Lao đng cho biết.

Theo thông tin ca B Lao động, thương binh và xã hội thì t năm 2014 tr li đây, mi năm Vit Nam đu xut khu trên 100.000 lao đng ra nước ngoài và trong giai đon t 2013 đến 2021 đã có gn 1 triu lao đng Vit Nam ra nước ngoài làm vic.

Lao đng Vit Nam ch yếu làm nhng công vic có trình đ thp mà các nước tiếp nhn đang thiếu ht chng hn làm nông nghip, xây dng, giúp vic nhà, chăm sóc người già, điu dưỡng, h lý… H có thu nhp cao hơn so vi cùng công vic trong nước, do đó giúp h ci thin mc sng ca bn thân cũng như ca gia đình h Vit Nam.

Nguồn : VOA, 25/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 346 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)