Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/05/2023

Trung ương 7 : Những dấu hiệu tàn cuộc

Trần Đông A

Hi ngh hai ngày rưỡi qua được gii phân tích Hà Ni đánh giá là nht hơn c chung kết bóng đá SEA Games 32. Màn din cung đình vn "tung cũ, kép cũ". Kết qu là "tp rác xung thm" (sweep it under the carpet) đ Đng tiếp tc trn kéo co chia chác li quyn trên thượng tng.

tutru2

Sau Hội nghị Trung ương 7 lần này, ai sẽ còn lại trong tứ trụ mới của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng ? Chủ tịch quốc hội và Chủ tịch nước là người của Đảng trưởng, chỉ còn Phạm Minh Chính, Thủ tướng chính phủ.

Hi ngh gia nhim k ca Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 (Trung ương 7) din ra t 15/5 đến 17/5/2023. Phát biu bế mc, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã yêu cu tiếp tc đy mnh, làm tt hơn na công tác xây dng, chnh đn Đng và h thng chính tr thc s trong sch, vng mnh , đc bit là h thng cơ quan lp pháp, hành pháp, tư pháp. Tổng bí thư vn riết ráo,kiên quyết đu tranh loi b nhng người sa vào tham nhũng, hư hng ; chng mi biu hin chy chc, chy quyn, cc b, ưu ái tuyn dng người nhà, người thân không đ tiêu chun... Nhưng sau hai ngày rưỡi, Tổng bí thư vn không, theo đn đoán ca dư lun, "kiên quyết loi b" được Th tướng Phm Minh Chính sau khi đã có s tha hip ni b.

Trước k hp va qua, dư lun nói ti 3 "qu bom n chm" :

i) Quyết tâm ca Tng bí thư đy Th tướng ra khi "T tr" liu có thành công ?

ii) S phn đòn ca phe Th tướng thông qua lá đơn (công khai) t giác Lê Minh Hưng, cánh tay phi ca Tổng bí thư phát huy hiu qu đến mc nào ? và

iii) Ni tình lãnh đo Ba Đình sau Trung ương 7 ri s ra sao ?

Bài phát biu lúc tàn cuc k hp này cho thy, ban lãnh đo Ba Đình đã đt được tha hip "quét tp" toàn b rác rưởi ni b "xung dưới thm" đ tiếp tc chia chác li quyn. Nhưng qua khu khí ca Tổng bí thư, có th d đoán, Đng vn tiếp tc chun b khi tranh cho mt vòng đu mi, st máu và quyết lit hơn.

Câu chuyn Th tướng v vườn

Câu chuyn ông Trng mun đy ông Chính v vườn không mi và cũng chng có gì gây sc. Không mi, vì trước Tết nguyên đán Quý Mão, tin đã cho hay là c ông Phúc ln ông Chính đu đã ược ép" đ viết đơn xin t chc, nhưng đơn ca ông Phúc "ưu tiên" xét trước. Hơn na Tng Trng cũng phi "dò đá qua sông", bi vì ly mt quyết đnh t thượng tng Ba Đình đy mt trong nhng "yếu nhân" ca "T tr" v vườn vào lúc năm cùng tháng tn như thế thì không th nói là "nhân văn" mà cũng chng th coi là "tình lý" chút nào.

Chng gây sc, vì cái gi là "nhân văn, tình lý" y chng qua là lun điu "dân túy" ca Tng Trng khi mượn din đàn tiếp xúc c tri Hà Ni ngày 13/5/2023 đ đay nghiến nhng k đã "cao chy xa bay" đ li hu qu cho các bên liên đi :"Cán b, nht là khi có quyn, có chc d li dng đ chm mút, đó là nói nh, nói nng là ăn cp, ăn cướp ca dân. Cu kết vi nhau nhm tham nhũng, tiêu cc, hư hng, làm cho Đng mt uy tín, làm cho Nhà nước mt uy tín".Ông Trng còn đe nt "nhưng trn cũng không được đâu. Ta s x vng mt và tòa đã x vng mt ri". "Khi anh (ch ?) không còn là công dân mà đã tr thành ti phm thì các nước không có quyn cha chp ". Tm ngm "nhân văn, tình lý" này rõ ràng đã hướng vào Phm Minh Chính và Nguyn Thanh Nhàn, nếu nhng ai tng theo dõi bn tin t my t báo phn gián ca Israel cách đây hơn na năm.

Câu chuyn h b ông Chính ln này còn b kt bi kế hoch ca Th tướng Nht Bn Kishida Fumio đã mi ông Chính sang d Hi ngh G7 m rng và làm vic ti Nht Bn t ngày 19 đến 21/5. Ln gt ông Phúc trước Tết đã b mang tiếng, vì phm vào chuyn đo lý ca người Vit, còn ln này là chuyn liên quan đến bang giao quc tế. Ln trước 30% trung ương b phiếu ng h ông Phúc li. Ln này liu bao nhiêu phn trăm quyết đnh đy ông Chính ra đi ? Tổng bí thư còn tính tiếp, Nht Bn ch không phi là Indonesia ! Ông Phúc thăm Jakarta tháng trước thì tháng sau b tht sng.

Hơn na, đt nước hin nay đang l rõ tình trng kit qu, đâu đâu cũng nghe các doanh nghip và người dân ca thán v khó khăn chng cht. N ca doanh nghip lên ti 240%, lãi sut tht (tr lm phát) lên ti 6% và mi đây có gim nhưng cũng trên 3%, cho nên doanh nghip không tr n được, phi bán cho người nước ngoài là điu nguy him. Toàn b th chế lâm vào bt n kèm theo nhng h ly ngoài "tm vi" ca Đng. Chế đ ngày càng lung lay trước quc nn tham nhũng, tha hóa quyn lc mang tính h thng, người dân mt hết phương hướng và xã hi thì ri lon.Chng còn my ai tin vào câu bùa chú ca ông Trng : "Đt nước ta chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín quc tế như ngày nay".

Các cú "phn đòn" có hiu qu?

Ch riêng vic Tổng bí thư ngi xm trên điu l đng, bám ghế sut ba nhim k, Tng Trng chính là sâu chúa trong by sâu, ăn vào lĩnh vc béo b nht là tham nhũng quyn bính. Tay chân b h thân tín nht ca ông trc tiếp gom ci đt lò như c Trưởng ban Ni chính Nguyn Bá Thanh là loi sâu gc vi bit ph, đt đai, lăng m nguy nga đ s. Trùm Công an tay kiếm bo tàn ca Đng thì ăn bò dát vàng giá hàng ngàn đô. My ngày trước đây, báo chí "l phi" vô tình đưa hình nh Nguyn Văn Yên, Phó trưởng Ban Ni Chính,đeo đng h Patek Philippe World Time Mecca, giá tr hàng trăm ngàn đô la , sau đó đã buc phi xóa đi.

Mt ln na có th khng đnh, li đe nt ca Tng Trng khi tiếp xúc vi c tri v vic bà Nhàn trn đâu cho thoát và câu nhn nh "tay đã nhúng chàm thì tt nht xin thôi" hn là thông đip gi đến ngài Th tướng ch không ai khác. Đng thi nhng thông đip được nhc đi nhc li nhiu ln ngay trước Hi ngh trung ương gia nhim k này và k hp th 7 ca Quc hi cũng là s đnh hướng công khai cho các y viên trung ương và Đi biu quc hi thi hành đòn quyết đnh cui cùng là b phiếu tín nhim các thành viên B Chính tr và Ban Bí thư, các chc danh do Quc hi bu trong k hp ln này.

Trước mi đe da sng còn y, hin nhiên phe Th tướng không ngi yên "chu trn". Gn na năm nay,câu chuyn v H Mu Ngot , Tr lý ca Nguyn Phú Trng tng dy sóng trên mng xã hi. Sau đt git đ "domino" H Mu Ngot, cú "phn đòn" tiếp theo trước thêm Trung ương 7 là đơn t cáo Chánh Văn phòng Trung ương Đng Lê Minh Hưng, cánh tay phi th hai ca Tng bí thư sau khi Ngot "rt đài". Ti trng ca Hưng trong lá đơn được tp th cán b ca Ngân hàng Nhà nước đng tên cho thy s lũng đon ca nhóm li ích được phe Tng bí thư "chng lưngcó sc tàn phá nn kinh tế nói chung và h thng các Ngân hàng c trong ln ngoài Nhà nước ghê gm như thế nào .

Nhưng cui cùng, liu Th tướng có thoát ni vòng vây đang giăng mc quanh ông ? Khuyết đim và trách nhim ca Phm Minh Chính trong vai trò điu hành chính ph thì cht chng như núi. Th tướng có đến 2 phó Th tướng b cách chc, hàng tá B trưởng, Ch tch UBND tnh b bt giam, k lut. Kinh tế đt nước ln bi, GDP gim thê thm, đa c đóng băng, có nguy cơ v bóng, tài chính tín dng bết bát Cng thêm nhng dính dáng cá nhân vi Nguyn Thanh Nhàn và các quan chc Qung Ninh mà chng cđang trong tay B trưởng Công an Tô Lâm , sau khi ông Lâm điu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đào xi "sân sau" ca ông Chính. Cho nên, có th ln này, c Tng bí thư ln Th tướng cũng chưa th "bung hết chiêu". Theo gii quan sát trong nước, k c ông H Chí Minh có sng dy chc cũng khó có th dàn xếp ni b ri như canh h trong lúc này.

Hu Trung ương 7 ri s sao na ?

Trong thư mt nhà nghiên cu gi cho Phm Minh Chính có trình bày hin tình đt nước :"Căn bnh nguy him đang lan truyn ph biến hin naytrong toàn b h thng công quyn, không tr mt cp nào là căn bnh S... Biu hin S hin nay là tình trng rt không bình thường, vì người ta s nói tht, s nghe nói tht và s làm tht. Nguyên nhân gây ra tình trng này nm Ban lãnh đo quc gia, vì thế vic khc phc phi bt đu t Cp lãnh đo cao nht ca đt nước. V mt qun lý vn hành nn kinh tế, ai ai cũng biết "li ích là du nhn ca bánh xe kinh tế". Bc thư nhc li "S ký Tư Mã Thiên" : "Thiên h hi hi giai vi li lai, thiên h nhương nhương giai vi li vãng(Người trong thiên h tt bt, bn rn đu vì ch li mà đến, người trong thiên h ri ren, hn lon đu vì ch li này mà b đi).Điu này có nghĩa là : đng lc ca hu hết mi hot đng kinh doanh là li ích kinh tế ca c doanh nghip cũng như ca người dân.

Nhưng Nguyn Phú Trng và nhóm li ích ca ông đã thành công trong vic trit tiêu mi đng lc phát trin kinh tế. Phía sau nhng "lc đc" ni b là c mt "thp k mt mát" ca quc gia, mà mi người dân và doanh nghip phi gánh chu. Đng cũng phi công nhn tt c là do "bt n kinh tế vĩ mô và th chế". Nguyên nhân quan trng na cn rút ra là nhng người cng sn làm cách mng giành ly quyn lc nhm thc hin chí chung" nhưng đã "tht bi" và trong điu kin chuyn đi sang th trường quyn lc đã b tha hoá, không được kim soát hiu qu. Quyn lc tuyt đi b li dng mang tính h thng cho mc đích riêng ca các quan chc khi thiếu cơ chế đi trng và người dân không được giám sát. Đảng cộng sản dn dà tr thành t chc Mafia, ging như Tam Hoàng bên Trung Quc, hay Cosa Nostra bên Ý .

Ngoài ra, theo các chuyên gia nước ngoài, h thng nào theo đui mô hình mt người lãnh đo đng và mt nhóm "a dua" hùa vi nhau thâu tóm hết quyn lc v mt người hay v nhóm ca mình thc ra là không hay, là đc hi cho đng đó, và nếu đng đó cm quyn, thì s tác hi đó s nh hưởng lây đến vic qun lý, lãnh đo quc gia. Làm cái gì cũng phi có cái phanh, ngay trong đng cũng phi có s cân bng, nếu tt c v hùa cho mt phe mnh, và phe mnh thao túng hết quyn lc v tay mình, không có mt cái phanh nào, b cn nào đ hn chế quyn lc ca h,thì vic đó t đng s dn đến nguy cơ ca lm quyn, ca chuyên quyn và sai trái ."

Trung ương 7 hp chưa ti ba ngày là điu bt bình thường. Thi gian hi ngh gia nhim k các khóa trước là gp đôi, gp ba như thế (Trung ương 12 hp 6 ngày, Trung ương 11 hp 10 ngày). Nhân s trong các k hp Trung ương 7 bao gi cũng là ni dung then cht, vì phi đưa danh sách các candidate cho Đi hi ti "lên tht". Nhưng vn đ nhân s ln này được thông báo s chuyn sang Trung ương 8 (tháng 10/2023). Trì hoãn bàn chuyn quan trng nht t Trung ương 6, chuyn sang Trung ương 7, nay li đy lùi tiếp cho thy cuc đu tranh quyn lc trên thượng tng Ba Đình đang vào hi quyết lit và chưa ngã ngũ. Điu khôi hài là, nếu vic b phiếu tín nhim nhm làm trong sch b máy vì nước vì dân thì rt cn công khai cho quc dân được biết, nhưng rõ là không phi như vy, vì Quy đnh 96 đóng khung : "Kết qu ly phiếu tín nhim đi vi các y viên B Chính tr, y viên Ban Bí thư được công khai trong Ban Chp hành Trung ương Đng".

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 18/05/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Đông A
Read 1417 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)