Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/05/2023

Việt Nam tiếp đón Medvedev như thế nào ?

Trần Đông A

Sau khi Medvedev v nước, nếu gia Nga và Ukraine đng ý sm ngi li vi nhau thì rõ ràng, Hà Ni đã chn được phương cách hu hiu trong các cuc nói chuyn phi quy vi đng trưởng EP. Nếu vic Nga rút quân trong danh d vn chưa xy ra, thì rõ ràng...

dontiep1

Tổng bí thư Đảng cộng sản Vit Nam Nguyn Phú Trng tiếp ông Medvedev, Ch tch đng Nước Nga Thng nht, 22/5/2023, Hà Ni.

Thế kt ca nước Nga Putin

Vic đng trưởng Medvedev đến Hà Ni gia nhng ngày hè nóng bc và ngt ngt là thêm biu hin v thế bế tc ca Nga trong cuc chiến Ukraine. TASS không úp m : Ưu tiên hàng đu ca các cuc tho lun vi lãnh đo Vit Nam là "hp tác khu vc và tình hình Ukraine".

Có điu là, truyn thông trong nước không nói rõ các nhà lãnh đo Vit, Nga có đ cp c th v cuc chiến Ukraine hay không ? Ch du này cho thy Vit Nam khá thn trng đi vi chuyến thăm ca người đng đu đng Nước Nga thng nht (EP). Trên tư cách Đng trưởng, đng thi là phó Ch tch Hi đng An ninh Liên bang, Dmitry Medvedev đã đến Hà Ni vào ngày 21/5. Thi đim y, ti Hiroshima, Th tướng Phm Minh Chính đang gp g Tng thng Ukraine Zelensky bên l Thượng đnh G7. Gii quan sát đu nhìn nhn t c hai góc đ, va là "thế kt" nhưng cũng là mt s "né tránh" khi truyn thông Vit Nam ch cho Thượng đnh G7 kết thúc,chuyến công du Hà Ni ca Medvedev mi công b mun li mt hôm.

Nước Nga tha hiu rng, không phi ngu nhiên, G7 đã ba ln mi Vit Nam d Hi ngh Thượng đnh m rng. Rõ ràng, Vit Nam đã được tham gia cùng 7 cường quc dân ch, cùng vi 7 đi tác hàng đu ca h đ trình bày đánh giá v "bước ngot lch s" ca nn kinh tế, chính tr và an ninh toàn cu. Trong quá trình tho lun này, cuc chiến tranh xâm lược ca Nga là mt vn đ then cht. Bn thân Tng thng Ukraine cũng đã đưa ra li mi gi tt c các nước có mt "hãy quyết tâm chm dt cuc chiến này". Cũng theo Zelensky, "ngay c khi chúng ta b ngăn tr bi khong cách, chúng ta không b tách ri bi s hiu biết chung". Tng thng Ukraine, vì vy, đã đưa ra đ xut v mt Hi ngh Thượng đnh "Công thc Hòa bình" vào tháng 7 ti thi đim mang tính biu tượng khi Ukraine s đánh du 500 ngày chng tr cuc xâm lược toàn din ca Nga.

Các nhà bình lun đánh giá vi VOA rng, Vit Nam tuy gp mt s khó khăn nht đnh, nhưng đã x lý khôn khéo vi Nga khi bàn v cuc chiến Ukraine. Các cơ quan báo chí ln ca Vit Nam, bao gm c báo ca Chính Ph, đài Tiếng nói Vit Nam, đài Truyn hình Vit Nam, cho biết Tổng bí thư Đảng cộng sản Vit Nam Nguyn Phú Trng và Th tướng Phm Minh Chính đã hi đàm riêng r vi ông Dmitry Medvedev. Hai ông Trng và Medvedev "đã trao đi v đánh giá ca mi bên v tình hình quc tế hin nay, các phương hướng ln thúc đy phát trin tích cc trên thế gii và quan đim v các vn đ hai bên cùng quan tâm". Truyn thông nhà nước viết rng,Th tướng ca Vit Nam khng đnh là đt nước này "luôn kiên trì đường li đi ngoi đc lp, t ch, hòa bình, hu ngh, hp tác và phát trin, đa dng hóa, đa phương hóa quan h ; tích cc hi nhp quc tế ; là bn, là đi tác tin cy, là thành viên tích cc, có trách nhim trong cng đng quc tế". Vn theo báo chí Vit Nam cho hay, hai bên đã ra tuyên b chung nói chuyến thăm c a ông Medvedev có mt s mc tiêu là "tăng cường hp tác trên các vn đ khu vc và quc tế nhm cng c hòa bình, an ninh, vì li ích ca nhân dân hai nước ; bo v và tăng cường các nguyên tc ca lut pháp quc tế, Hiến chương Liên Hip Quc, nht là các nguyên tc tôn trng đc lp, ch quyn, toàn vn lãnh th ca các quc gia, không can thip vào công vic ni b, không s dng vũ lc và đe da s dng vũ lc, mi tranh chp cn được gii quyết bng bin pháp hòa bình". Dám đ cp thng thn như thế này vi đng trưởng Nga,nn ngoi giao "cây tre" gi này t ra "cng cáp" hơn mi năm.

Vit Nam đã lng ngheMedvedev ?

Cũng vì lý do trên, người viết bài này không nghĩ rng, đến gi này mà đng trưởng Medvedev còn ct công sang tn Hà Ni đ c vn đng Vit Nam ng h cuc xâm lược ca Nga Ukraine. Người Nga phi hiu rng, nhng ln Hà Ni b phiếu thun cho Nga Liên hp quc chng qua là do tình thế "nước c bí" ca Ngoi giao Vit Nam, ch không phi Hà Ni tht lòng mun "a dua" vi nhà nước khng b kiu Putin. Li ích quc gia ca Vit Nam gn bó quá cht ch vi khi phương Tây và M. Trong khi M và EU đã đưa ra li cnh báo rõ ràng, s có hình thc trng pht, đi vi bt c nước nào ng h Nga xâm lược Ukraine. Vit Nam đ trí khôn đkhông dám coi thường nhng điu mà ngay đến c nn kinh tế ln th hai thế gii là Trung Quc còn chưa dám chng li  các quy đnh nghiêm túc y ca M và phương Tây.

Sau khi Medvedev v nước, nếu gia Nga và Ukraines có tha thun sm gp nhau thì rõ ràng lãnh đo Hà Ni đã chn đượcphương sáchtương đi hu hiu trong cuc nói chuyn vi đng trưởng Nước Nga Thng nht. Nếu vic Nga rút quân trong danh d vn chưa xy ra nay mai thì rõ ràng "cái duyên" ca c Nga, Vit ln Ukraine chưa bén Hôm 23/5, Phó Giáo sư, Tiến s Phm Quý Th, mt chuyên gia hàng đu v kinh tế và tài chính, đã đưa ra bình lun : "Cm nhn chung và ban đu v chuyến thăm ca ông Medvedev là có phn gượng go, có v đây là cơ hi rt cn đi vi Nga, do h đang trong thế không có nhiu la chn, song không hoàn toàn thun vi Vit Nam, nếu xét theo khía cnh nào đó". Khía cnh nào đó chính là dư lun ca thế gii tiến b phn đi hành đng xâm lược ca Nga .

Tin tc được rò r còn cho thy, Nga trên thc tế đã "ngm đòn" ca Trung Quc, nay mun quay sang tìm mt im ta" (cách nói ca Nga ch vai trò ca Vit Nam hin nay) t mt i tác chiến lược toàn din" và mun bàn vi Hà Ni cách làm thế nào đ giúp nước Nga "hướng Đông" trong cc din mi. Điu này m ra kh năng, nếu Vit Nam tn dng được thế a dng hóa" đúng nghĩa gia các đi cường đang cnh tranh nhau gay gt, nn ngoi giao "cây tre" có th mang li nhiu đón đi mà trước nay vn b mt s đánh giá hoài nghi. Gii quan sát cũng nht trí vi nhau rng, đi vi nhng gì được các bên thông báo công khai, trong đó có nhng ni dung liên quan v hp tác chng hn như trong an ninh, quc phòng, hay kinh tế, thương mi, xut nhp khu, trong đó có du khí, năng lượng và nhiu hp tác khác, ch là hình thc, phía sau thc cht là gì,thì cn theo dõi tiếp trên thc đa .

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 24/05/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Đông A
Read 15587 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)