Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/08/2023

Đồng tiền Nga chảy máu

Ngô Nhân Dụng

Năm 2014, tp chí tài chánh Forbes  Mđã ghi nhn Nabiullina là ph n quyn lc nht thế gii

Đi vi Tng thng Vladimir Putin có l Elvira Nabiullina là mt nhân viên đc lc nht, hơn tt c các tướng lãnh đang ch huy quân Nga Ukraine. Nhiu v tướng b thuyên chuyn, b cách chc, có người b qun thúc nhà. Nhưng năm ngoái, khi Nabiullina t ý mun ngưng làm Thng đc Ngân hàng Trung ương sau gn chín năm ti chc, Putin đã yêu cu bà li.

rouble1

Đng rúp Nga mt giá so vi đô la M trong nhng tun gn đây.

Nabiullina là người cng s lâu dài nht ca ông Putin ; làm ph tá v kinh tế t năm 2012. Năm sau bà cm đu Ngân hàng Nhà nước ; vi nhim v bo v giá tr ca ng rúp", tên gi đng tin ca Nga. Năm 2014, tp chí tài chánh Forbes  M đã ghi nhn Nabiullina là ph n quyn lc nht thế gii. Năm 2015 Tp chí Euromoney phong bà là "Thng đc Ngân hàng Trung ương" ni bt nht. Tp chí The Banker, Anh quc, tng bà danh hiu đó cho c Châu Âu, năm 2017. Năm 2019,Forbes li vinh danh bà ln na, là mt trong 53 ph n mnh nht thế gii.

Năm 2022, Bộ Tài chánh M ra lnh "phong ta tài chánh" bà Nabiullina, ging như nhiu viên chc, tướng lãnh và mt s t phú Nga. Bà đã h tr Vladimir Putin ngay sau khi cuc tn công Ukraine bt đu. Các t phú Nga mua m kim đ chuyn ra nước ngoài khiến đng tin mt giá, dân bo nhau đi mua tin M, hàng tăng giá, đe da lm phát. Nabiullina đã tăng lãi sut Nga hơn gp đôi, lên 20%, giúp n đnh giá c.

Ngày 15/8, Nabiullina mi ra tay "cu đng rúp" mt ln na. Hôm trước, đng tin Nga st giá nng, phi 102 rúp mi mua được mt đô la. Bà triu tp phiên hp khn cp, quyết đnh tăng lãi sut t 8,5% lên 12%. Đng rúp nhích lên ri li xung, nhưng ngày hôm sau vn xung thêm, theo báo The Wall Street Journal. T đu năm ti nay đng rúp đã st giá 30% ; năm ngoái có lúc mt m kim ăn 150 rúp.

Khi đng tin mt giá thì ngân sách chính ph Nga được li, vì mi đô la thu vào nh xut cng du khí đi được nhiu rúp hơn ! Nhưng dân chúng b thit vì hàng hóa và nguyên liu nhp cng đu lên giá ; lm phát tiếp tc đe da. Ngân hàng Trung ương vn phi lo bo v đng tin.

Nhiu nguyên nhân khiến đng rúp xung giá. Lý do trc tiếp là nước Nga mua vào nhiu hơn bán ra, cn đi nhiu rúp ly m kim. Trong tháng Sáu, s tin thâu nh xut cng gim 38% vì giá du xung, tin nhp cng tăng 18% nh kinh tế hi phc. Nguyên nhân xa hơn là phi chi tin nhiu hơn vì cuc chiến Ukraine. Nhân lc làm vic khan hiếm vì thanh niên b bt lính, gii tr tìm đường trn ra nước ngoài, lương bng phi tăng. C hai đu nâng t l lm phát. My năm trước, Nga bán ra ngoài nhiu hơn mua hàng vào. Giá du, khí li tăng trong khi s nhp cng đi xung vì b cm vn sau khi chiếm Crimea năm 2014. Nh thế cán cân mu dch thng dư.

Nhưng bây gi nhu cu du khí trên thế gii đang gim vì kinh tế khp nơi trì tr, các nước Châu Âu bt mua vì cm vn. Hin nay giá du r hơn so vi trước cuc chiến. Na đu năm 2023, tin thâu nh bán du vn được 425 đô la M mi ngày nhưng đã xung mt 23%, theo Đi hc Kinh tế Kyiv ca Ukraine được hãng tin AP dn li. Ngoài du la, giá ngũ cc, kim loi, g, hu hết nhng món Nga thường xut cng đu xung trên th trường thế gii. Tháng 6 va qua, tin thâu nh xut cng tt mt 38% so vi năm ngoái, tính bng đô la M.

K thut khai thác ca Nga chưa tiến b nên chi phí cao gn bng giá bán. Du la t vùng Urals không được chung, phi bán đi h giá. Kinh tế Nga còn vng được nh chính ph Nga đ tin vào các nhà sn xut vũ khí, to thêm công vic làm ; Trung Quc và nhng nước không cm vn Nga tiếp tc mua du la ; n Đ bt đu mua và mua rt nhiu vì giá h. Nh thế kinh tế Nga s tăng trưởng 1,5% trong năm nay, theo d đoán ca Qu Tin T Quc tế (IMF).

Khi kinh tế phc hi thì s hàng nhp cng tăng lên, tc đ nhanh hơn hàng xut cng, thêm mt lý do khiến đng tin xung giá. Các nhà nhp cng Nga vn hot đng bng cách mua hàng qua các nước trung gian đ lách tránh các đòn cm vn. Cán cân mu dch và ngân sách bt đu khiếm ht.

Tháng trước t l lm phát đã lên ti 4,3%. TheoWall Street Journal giá xe cũ tăng lên vì s xe c nhp cng t Châu Âu gim hơn 50% trong ba năm qua. Xe sn xut trong nước cũng tăng giá vì không mua được đ ph tùng đ ráp xe, đc bit là các con chíp đin t b cm.

Nhưng Putin sn sàng chi tiêu cho cuc chiến Ukraine bao nhiêu cũng không ngi, dù đang tn mt t đô la mi ngày. Chính ph không lo hết tin nh làm ch 70% nn kinh tế da trên du la và khoáng cht, mi th đào t dưới đt ly lên. H đã rút tin t qu d tr ngoi t đ chi tiêu, bt ép các ngân hàng và các xí nghip ln mua công trái. Năm ngoái nhà nước đã tăng thuế trên các công ty quc doanh như Gazprom, thâu thêm 1,25 ngàn t m kim. H cũng tăng thuế trên các công ty và ch nhân là nhng nhà t phú da vào Putin đ làm giàu. Chính ph Nga đã kim soát cht ch hơn, không cho phép rút tin tiết kim ra khi ngân hàng, đ chn bt vic chuyn tin ra nước ngoài. Nhưng bin pháp kim soát này cũng khiến người ngoi quc không mun đu tư vào Nga, dù lãi sut lên rt cao. Sau đt cm vn th 12 ca Liên Hiệp Châu Âu trong tun này, Thy Sĩ cũng cm các công dân không được mua các chng khoán ca Nga. Dù bà Elvira Nabiullina có tăng lãi sut thêm na cũng chưa đ hp dn.

Đng rúp s tiếp tc xung giá đến bao gi ?

Tt c tùy thuc trin vng phát trin ca kinh tế Nga. Khi s người làm vic không tăng mà li gim vì thanh niên nhp ngũ, sc đy kinh tế da vào vào các k thut nâng cao kh năng sn xut. Điu này nước Nga đang thiếu, vì sau cuc xâm lăng Ukraine, các nước phương Tây, Nht Bn, Nam Hàn, vân vân, đu cm bán các k thut tân tiến cho Nga ; ch còn Trung Quốc. Nhiu công ty ngoi quc, vn là mt ngun chuyn giao k thut mi, đã rút khi nước Nga.

Không nhp cng được các máy bay mi và ph tùng đ thay thế, các công ty hàng không Nga đang tháo g nhng chiếc Boeing hoc Airbus đang dùng, đ có đ thay vào máy bay hư. Vic sn xut Sukhoi Superjet 100 ni hóa b ngưng tr vì không được mua các b phn t Châu Âu. Xưởng làm xe Lada ca Nga cũng b trì hoãn vì thiếu các b phn nhp cng. Nước Nga có th chế to các b phn cn thiết trên đây, nhưng phi mt nhiu thi gian. Hơn na, thiết lp nhng nhà máy ch đ làm ra các b phn cho mt s rt ít khách mua thì quá tn kém, phí phm.

Công nghip Nga đang c tn ti nh nhng đường dây buôn lu, qua các nước như Armenia, Georgia và Kazakhstan. Trung Quốc là mt ngun cung cp bù vào ch thiếu, vn cung cp cht bán dn loi bình thường, khiến Moscow càng ngày càng l thuc Bc Kinh hơn. Hin nay, Trung Quốc mua du la ca Nga ch tr bng tin ca nước h. Nga không th dùng đng nguyên đ nhp cng t các nước khác, phi đi ra m kim, đy đng đô la lên cao hơn. Đng rúp có th đng vng nếu giá du la trên thế gii tăng lên ; nhưng hin nay kinh tế khp nơi, tr nước M, đang trì tr.

Dân Nga thường đánh giá nn kinh tế qua hi sut đng rúp. Cho nên, nếu đng tin tiếp tc mt giá thì uy tín ca ông Vladimir Putin càng xung thp. Nếu không thoát khi mt cuc khng hong tin t, như đã din ra trong nhng năm 1992 và 1998, thì s phn Putin s ging người tin nhim, Boris Yeltsin.

Vì vy, Elvira Nabiullina là nhân vt quan trng hng nht trong chính quyn Nga hin nay. Gii truyn thông Nga kháo nhau rng bà vn dùng cái trâm hoa cài trên áo làm tín hiu. Tháng 3/2021, khi hp báo loan tin tăng lãi sut ln đu sau ba năm không thay đi, bà đeo mt cái trâm vi hình con ó. Tháng 9, bà xác nhn mi cái trâm mình cài đu có ý nghĩa. Tháng 2/2022, sau khi quân Nga tn công Ukraine, khi hp báo đ công b lãi sut tăng gp đôi, bà không đeo mt cái trâm nào c. Nhiu người cho rng Nabiullina mun báo tin rng : T hôm nay tôi s không biết mình s phi làm gì !

Qu tht, bà mi tăng lãi sut nhưng sau đó đng rúp vn không ngưng chy máu. Dù máu chy chm li nhưng kinh tế Nga không ngóc đu lên, thì đng tin vn khó vng cho ti khi nào chiến tranh chm dt, nước Nga không còn b cô lp na.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 20/08/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 192 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)